Full-Text Search:
Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
《Sichuan Nonferrous Metals》 2012-01
Add to Favorite Get Latest Update

Skarn Pb-Zn deposits structural Ore-controlling characteristics and model in middle east of Gangdise Metallogenic Belt

ZHONG Wanting,ZHONG Kanghui,ZHENG Wenbao,LI Lei,BAI Jingguo,DING Shuai (Institute of Earth Sciences in Chengdu University of Technology,Chengdu 610059,China)  
Gangdise metallogenic belt locates at continent collisional orogenic belt,south of the Lasa plot,middle east of the Gangdise magmatic arc volcanic,with the large deformation structure being ore-controlling structure that taking thrust nappe discovered everywhere as its feature,and taking Mozhu twist as its axis,formed a nappe structure system pushing to SN.This nappe structure system almost controls Pb-Zn and polymetallic copper deposits formation and distribution in middle east of Gangdise metallogenic belt.The north of the belt exists a drape system inversely controlling polymetallic Pb-Zn deposits formation such as Yaguila,Mengyaa,Dongzhongla,Longmala,Dongzhongsongduo and so on.As it is known that these deposits consititutes the northern metallogenic belt of Gangdise,its Ore-forming elements combination are mainly lead-Zinc,and their forming age are almost 40~65Ma.The mineralization of the South of Songduo Grop is controlled by south of the nappe structure system,such as Jiama,Bangpu,Qulong,which called Southern metallogenic belt of Gangdise,that their Ore-forming elements combination are polymetallic copper and molybdenite,with their forming age are nearly 13~18Ma.It is worth mention that skarn lead and zinc deposits grown in this two metallogenic belt have different distinctly ore-controlling structure characteristics,so this paper extracts two typical deposits from different belts and in order to research their structure feature and influences on mineralization,and at last summarizes the ore-controlling structure model of the middle east of Gangdise,intends it is useful for prospecting minerals in this area.
【Fund】: 西藏冈底斯铜金多金属资源评价新技术研究(2006BAB01A04);; 西藏冈底斯东段中新生代斑岩成矿系统与找矿预测(编号1212011085529);; 念青唐古拉地区成矿条件研究与找矿靶区优选(编号1212010818089);; 西藏矿产资源潜力评价(编号1212010813025)
【CateGory Index】: P618.4
Download(CAJ format) Download(PDF format)
CAJViewer7.0 supports all the CNKI file formats; AdobeReader only supports the PDF format.
【Citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 LI Guangming 1,2, LIU Bo2, QU Wenjun3, LIN Fangcheng2, SHE Hongquan1 and FENG Chengyou1 (1. Institute of Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100037, China; 2. Chengdu Institute of Geology and Mineral Resources, Chengdu, SC 610082, China; 3. National Research Center of Geo- analysis, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100037, China);THE PORPHYRY-SKARN ORE-FORMING SYSTEM IN GANGDESE METALLOGENIC BELT, SOUTHERN XIZANG: EVIDENCE FROM MOLYBDENITE RE-OS AGE OF PORPHYRY-TYPE COPPER DEPOSITS AND SKARN-TYPE COPPER POLYMETALLIC DEPOSITS[J];Geotectonica Et Metallogenia;2005-04
2 FEI Guang-chun1, WEN Chun-qi1, WANG Cheng-song2, ZHOU Xiong1,3, WU Peng-yu1, WEN Quan1, ZHOU Yu1 (1. College of Earth Sciences, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, Sichuan, China; 2. No 2 Geological Party, Tibet Bureau of Geology and Mineral Resources Exploration, Lhasa 850000, Tibet, China; 3. Institute of Multipurpose Utilization of Mineral Resources,Chengdu 610041, Sichuan, China);Zircon SHRIMP U-Pb age of porphyry granite in the Dongzhongla lead-zinic deposit, Maizhokunggar County, Tibet[J];Geology in China;2010-02
3 MO Xuan-xue,ZHAO Zhi-dan,DENG Jin-fu,DONG Guo-chen,ZHOU Su,GUO Tie-ying,ZHANG Shuang-quan,WANG Liang-liang(School of Earth Sciences and Mineral Resources, China University of Geosciences,Beijing 100083, China);RESPONSE OF VOLCANISM TO THE INDIA-ASIA COLLISION[J];Earth Science Frontiers;2003-03
4 YU Chao,YU Jun-peng(Geological Survey of Gansu Province,Lanzhou 730000);Structure-controlled Mineralization Rules and Their Implications to Prospecting in the Xialadi Lead-Zinc Deposit,Western Qinling[J];Geology and Exploration;2010-02
5 FENG Zhi-xing1,2,LV Xin-biao1,WANG Tao2(1.China University of Geosciences,Wuhan 430074;2.Qinghai Ltd.of Western Mining Geological Prospecting and Survey,Xining 810016);A Preliminary Study on Mineralizational Structure of the Youqialang Lead-Silver Deposit in Tibet[J];Geology and Exploration;2010-04
6 ZHENG Wen-bao1,TANG Ju-xing2,CHANG Zhe-sheng3,LI Feng-ji4,YAO Xiao-feng5(1.College of Earth Sciences,Chengdu University of Technology,Chengdu 610059;2.Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037;3.China National Gold Group Corporation,Beijing 100011;4.CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Limited,Geophysical Exploration company,Chengdu 610213;5.College of Earth Sciences,China University of Geosciences,Beijing 100083);Geological and Geochemical Characteristics and Genesis of the Jiama Polymetallic Copper Deposit in Tibet[J];Geology and Exploration;2010-06
7 GAO Yiming1), CHEN Yuchuan2), TANG Juxing3) , DU Xin4), LI Xinfa4), GAO Ming4), CAI Zhichao4)1) Graduate School of Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing, 100037;2) Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing, 100037;3) Institute of Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Science, Beijing, 100037;4) Henan Institute of Geological Survey, Zhengzhou, 450001;SHRIMP U-Pb Dating of Zircon from Quartz Porphyry in the Yaguila Pb-Zn-Mo Deposit,Gongbujiangda County,Tibet and Its Geological Implication[J];Acta Geologica Sinica;2009-10
8 YING Lijuan1,5), WANG Denghong1), TANG Juxing1), CHANG Zhesheng2), QU Wenjun3), ZHENG Wenbao4) , WANG Huan5) 1) Institute of Mineral Resources, CAGS, Beijing, 100037; 2) China Gold, Beijing, 100011; 3) National Research Center of Geoanalysis, Beijing, 100037; 4) Chengdu Technology University, Chengdu, 610059; 5) Graduate School, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing, 100037;Re-Os Dating of Molybdenite from the Jiama Copper Polymetallic Deposit in Tibet and Its Metallogenic Significance[J];Acta Geologica Sinica;2010-08
9 Meng Xiangjin 1, Hou Zengqian 1, Gao Yongfeng 2, Huang Wei 3, Qu Xiaoming 1 and Qu Wenjun 4 (1 Institute of Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Science, Beijing 100037, China; 2 Shijiazhuang College of Economy, Shijiazhuang 510031, Hebei, China; 3 No. 6 Geological Party, Xizang Bureau of Geology and Mineral Resources, Lhasa 851400, Tibet, China; 4 National Research Center of Geo-analysis, Chinese Academy of Geological Science, Beijing 100037, China);Development of Porphyry Copper-Molybdenum-Lead-Zinc Ore-forming System in East Gangdese Belt, Tibet: Evidence from Re-Os Age of Molybdenite in Bangpu Copper Polymetallic Deposit[J];Mineral Deposits;2003-03
10 HOU ZengQian1, SONG YuCai1, LI Zheng1, WANG ZhaoLin1, YANG ZhiMing1, YANG ZhuSen2, LIU YingChao2, TIAN ShiHong2, HE LongQing3, CHEN KaiXu3, WANG FuChun4, ZHAO ChengXiang4, XUE WanWen4 and LU HaiFeng4(1 Institute of Geology, CAGS, Beijing 100037, China; 2 Institute of Mineral Resources, CAGS, Beijing 100037, China; 3 Yichang Institute of Geology and Mineral Resources, Yichang 443003, Hubei, China; 4 Qinghai Institute of Geological Survey, Xining 810012, Qinghai, China);Thrust-controlled,sediments-hosted Pb-Zn-Ag-Cu deposits in eastern and northern margins of Tibetan orogenic belt:Geological features and tectonic model[J];Mineral Deposits;2008-02
【Co-citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 ZHANG Lin,XIAO Yuan-fu,HU Tao(Chengdu University of Technology,Chengdu,610059);Geological Characteristics and Analysis of Ore-forming Conditions for Copper Deposits of Ga er-qiong in Tibet[J];Sichuan Nonferrous Metals;2009-03
2 CHEN Yanjing\ QIN Shan\ LI Xin (Department of Geology, Peking University, Beijing, 100871);Mineralization Time, Space, Geodynamic Background and Metallogenic Model of the Skarn Gold Deposits, China[J];ACTA SCICENTIARUM NATURALUM UNIVERSITIS PEKINESIS;1997-04
3 HUANG Ying-cong,YANG De-ming,ZHENG Chang-qing,HE Zhong-hua,DAI Lin-na,LI Jian-guo,ZHANG Yao-yu(College of Earth Sciences,Jilin University,Changchun130061,China);The Geochemical Characteristics of the Pana Volcanic Rocks of the Linzizong Group in the Zhaxue Area,Linzhou County,Tibet and Its Geological Implication[J];Journal of Jiling University (Earth Science Edition);2005-05
4 ZENG Zhong-cheng1,LIU De-min1,ZE REN Za-xi2,NI MA Ci-ren21.Faculty of Earth Sciences,China University of Geosciences,Wuhan 430074,China2.No.2 Geological Team,Tibet Bureau of Geology and Mineral Exploration and Developrnent.Lhasa 851400,China;Geochemistry and Tectonic Setting of Lavas in the Yeba Formation in the Eastern Part of the Gangdise Belt[J];Journal of Jilin University(Earth Science Edition);2009-03
5 MA Run-ze,SHI He,TAO Xiao-feng,LIU Deng-zhong,HU Xin-weiCollege of Earth Sciences,Chengdu University of Technology,Chengdu 610059,China;~(40)Ar-~(39)Ar dating of the orthoclase from the Bugasi syenite body in the Coqen area,Tibet,China[J];Journal of Chengdu University of Technology(Science & Technology Edition);2009-02
6 ZHENG Wen-bao1,LENG Qiu-feng1,CHANG Zhe-sheng2,YING Li-juan3,LIN Bin1 1.College of Earth Sciences,Chengdu University of Technology,Chengdu 610059,China;2.China National Gold Group Corporation,Beijing 100011,China;3.Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China;Molybdenum metallogenesis and prospecting direction of the Jiama deposit in Tibet[J];Journal of Chengdu University of Technology(Science & Technology Edition);2011-01
7 QIN Zhi-peng1,WANG Xiong-wu1,TANG Ju-Xing1,2,TANG Xiao-qian1,ZHOU Yun1,PENG Hui-juan1 1.College of Earth Sciences,Chengdu University of Technology,Chengdu 610059,China;2.Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China;Geochemical characteristics and their implications of peraluminous granite in the Jiama deposit,Tibet[J];Journal of Chengdu University of Technology(Science & Technology Edition);2011-01
8 DENG Shi-lin1,TANG Ju-xing1,2,LI Zhi-jun1,YAO Xiao-feng3,WANG You1 1.College of Earth Sciences,Chengdu University of Technology,Chengdu 610059,China;2.Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China;3.China University of Geosciences,Beijing 100083,China;Geochemical characteristics of rock mass in the Gaerqiong Cu-Au deposit,Tibet[J];Journal of Chengdu University of Technology(Science & Technology Edition);2011-01
9 ZHOU Yun1,WANG Xiong-wu1,TANG Ju-xing2,QIN Zhi-peng2,PENG Hui-juan2,LI Ai-guo3,YANG Ke3,WANG Hua3,LI Jiong3,ZHANG Ji-chao3 1.This Pape Studies College of Earth Sciences,Chengdu University of Technology,Chengdu 610059,China;2.Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China;3.Shanghai Institute of Applied Physics,Chinese Academy of Sciences,Shanghai 201204,China;Composition of single melt inclusion in quartz phenocryst in the Jiama Cu-polymetallic Deposit,Tibet[J];Journal of Chengdu University of Technology(Science & Technology Edition);2011-01
10 WANG Huan1,TANG Jux-ing1,YING Li-juan1,WANG Li-qiang1,QIN Zhi-peng2 1.Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China;2.College of Earth Sciences,Chengdu University of Technology,Chengdu 610059,China;Characteristics of the main ore minerals in the Jiama Cu-polymetallic ore deposit,Tibet[J];Journal of Chengdu University of Technology(Science & Technology Edition);2011-01
China Proceedings of conference Full-text Database 10 Hits
1 LI JinXiang,QIN KeZhang,LI GuangMing and YANG LieKun Key Laboratory of Mineral Resources,Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China;K-Ar and ~(40)Ar/~(39)Ar age dating of Nimu porphyry copper orefield in Central Gangdese:Constrains on magmatic-hydrothermal evolution and metallogenetic tectonic setting.[A];[C];2008
2 WU FuYuan,HUANG BaoChun,YE Kai and FANG AiMin State Key Laboratory of Lithospheric Evolution,Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China;Collapsed Himalayan-Tibetan orogen and the rising Tibetan Plateau.[A];[C];2009
3 WU Huaying,ZHANG Lianchang,CHEN Zhiguang and WAN Bo 1.Key laboratory of Mineral Resources,Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China 2.Graduate School of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China;Geochemistries,tectonic setting and mineralization potentiality of the ore-bearing monzogranite in the Kulitu molybdenum(copper) deposit of Xar moron metallogetic belt,Inner Mongolia.[A];[C];2009
4 ZHANG Qi,WANG Yuan-long,JIN Wei-jun,JIA Xiu-qin,LI Cheng-dong 1.Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China; 2.Institute of High Energy Physics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100039,China; 3.Tianjin Institute of Geology and Mineral Resources,Tianjin 300170,China;Criteria for the recognition of pre-,syn-and post-orogenic granitic rocks.[A];[C];2009
5 Li Yingqing (Institute of Mineral Deposits,CAGS);GEOCHEMISTRY OF THE MINERALIZING FLUID IN THE ZHENGCHA LEAD AND ZINC DEPOSIT,JILIN PROVINCE,CHINA[A];[C];1994
6 DING Feng, TANG JuXing and CUI XiaoLiang (College of Earth Sciences & Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, Sichuan, China; Institute of Sedimentary Geology & Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, Sichuan, China; Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100037, China);The indication of S and Pb isotopic compositions and trace elements to ore-forming material source in the Xiongcun Cu-Au deposit, Tibet[A];[C];2006
7 Zhengfu Guo~(a,b,*),Marjorie Wilson~b,Jiaqi Liu~a a Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,P.O.Box 9825,Beijing 100029,PR China b School of Earth and Environment.University of Leeds,Leeds LS2 9JT,UK;Post-collisional adakites in south Tibet:Products of partial melting of subduction-modified lower crust[A];[C];2008
8 HUANG Bao-Chun,CHEN Jun-Shan,YI Zhi-Yu State Key Laboratory of Lithospheric Evolution,Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China;Paleomagnetic discussion of when and where India and Asia initially collided[A];[C];2011
9 Guo Zhengfu Li Xiaohui Zhang Maoliang (Key Laboratory of Cenozoic Geology and Environment,Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029);VOLCANIC ACTIVITIES AND DEEP CARBON CYCLE[A];[C];2011
10 Junshan Chen,Baochun Huang~*,Lisha Sun Paleomagnetism and Geochronology Laboratory of the State Key Laboratory of Lithospheric Evolution,Institute of Geology and Geophysics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029,China;New constraints to the onset of the India-Asia collision:Paleomagnetic reconnaissance on the Linzizong Group in the Lhasa Block,China[A];[C];2011
【Secondary Citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 ZHAI Qing-guo, LI Cai, WANG Tian-wu, ZHU Zhi-yong (College of Earth Sciences,Jilin University,Changchun130061,China);The geochemistry and tectonic settings of two-mica granite in Zhewu area,Tibet[J];Journal of Changchun University of Science and Technology;2004-01
2 LI Zhi-ming~(1,2), LIU Jia-jun~3, QIN Jian-zhong~1, LIAO Zong-ting~2, ZHANG Chang-jiang~1 (1.Wuxi Research Institute of Experimental Geology, SINOPEC, Wuxi214151,China; 2. School of Marine and Earth Sciences, Tongji University, Shanghai200092,China; 3. China University of Geosciences, Beijing100083,China);C, O and H isotopic compositions of polymetallic deposits in Lanping Basin, Western Yunnan Province and their geological significance[J];Journal of Jiling University (Earth Science Edition);2004-03
3 HE Zhong-hua,YANG De-ming,WANG Tian-wu,ZHENG Chang-qing (College of Earth Sciences, Jilin University, Changchun130061, China);SHRIMP U-Pb Dating of Zircons from Two-Mica Granite in Baga Area in Gangdise Belt[J];Journal of Jiling University (Earth Science Edition);2005-03
4 LI Guang-ming, PAN Gui-tang, WANG Gao-ming, HUANG Zi-ying, GAO Da-fa (Chengdu Institute of Geology & Mineral Resources, Chengdu, China);Evaluation and prospecting value of mineral resources in Gangdise metallogenic belt, Tibet, China[J];Journal of Chengdu University of Technology(Science & Technology Edition);2004-01
5 SHI He, MA Run-ze, LIU Deng-zhong, TAO Xiao-feng, HU Xin-wei(College of Earth Sciences, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China);Miocene Bugasi Formation: a new lithostratic unit in Coqen area, Tibet, China[J];Journal of Chengdu University of Technology(Science & Technology Edition);2005-02
6 ZHANG Li 1,TANG Ju-xing 2,1,DENG Qi 3,HUANG Yong1,LANG Xing-hai1,Jim LANG3,Reza TAFITI31.College of Earth Sciences,Chengdu University of Technology,Chengdu 610059,China; 2.Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Science,Beijing 100037; 3.Tibet Tianyuan Minerals Exploration Ltd.,Xigaze 857000,China;Study on mineral compositions of the ore from the Xiongcun Cu(Au) deposit in Xietongmen County,Tibet,China[J];Journal of Chengdu University of Technology(Science & Technology Edition);2007-03
7 ZHOU Jiang-yu 1,2 WANG Jiang-hai 1 YIN An 3 Spurlin M S 3 Horton B K 4 1(Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510640) 2(Institute of Earth Resources, China University of Geosciences, Wuhan 430074);Depositional Patterns and Tectonic Setting of Early Tertiary Basins in the NE Margin of the Tibetan Plateau: A Case Study of the Nangqian and Xialaxiu Basins[J];Acta Sedimentologica Sinica;2002-01
8 ZHANG Kai-jun 1,2 XIA Bin1 XIA Bang-dong2 WANG Guan-min3 ZHANG Meng-qun4 LI Yong-tie5 YE He-fei5 1(Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510640) 2(Department of Earth Sciences, Nanjing University, Nanjing 210093) 3(Department of Resources, Petroleum University, Dongying, Shandong 257062) 4(Material Analysis Center, Nanjing University, Nanjing 210093) 5(Research Institute of Petroleum Exploration and Development, PetroChina Company Limited, Beijing 100083);Sedimentologic Evidence for Early Cretaceous Back-arc Rifting of the Gangdese Magmatic Arc, Tibet, Western China[J];Acta Sedimentologica Sinica;2003-01
9 LIU Zhi-fei~1 WANG Cheng-shan~ JIN Wei~3 YI Hai-sheng~3 ZHENG Hong-bo~1 ZHAO Xi-xi~4 LI Ya-lin~3 1(Laboratory of Marine Geology, Tongji University, Shanghai200092) 2 (School of Earth Sciences, China University of Geosciences, Beijing100083) 3 (Institute of Sedimentary Geology, Chengdu University of Technology, Chengdu610059) 4 (Institute of Tectonics and Earth Sciences Department, University of California, Santa Cruz, CA 95064, USA);Oligo-Miocene Depositional Environment of the Tuotuohe Basin, Central Tibetan Plateau[J];Acta Sedimentologica Sinica;2005-02
10 LI Feng HUANG Dunyi FU Weimin (Dept. of Land Exploration, Kunming Institute of Technology, Kunming 650093);METALLOGENIC LAW OF RED-BED COPPER DEPOSITS OF THE LANPING-SIMAO BASIN, YUNNAN, CHINA[J];Geotectonica Et Metallogenia;1995-04
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved