Full-Text Search:
Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
《ACTA SEDIMENTOLOGICA SINICA》 1994-03
Add to Favorite Get Latest Update

The Formation and Evolution of Mud Diapir and Its Relationship with Hydrocarbon Accumulation Mechanism in Ying Ge Hai Basin

He Jiaxiong; Huang Huoyao; Chen Longcao(Research Institute of Nanhai West oil Corp)  
The Tertiary mud diapir of Ying Ge Hai Basin is an extraordinary geological body. Its formation influenced other fluid generation, migration and accmulation as well as plastic mud flow.Mud diapir is an independent and integrated system or compartment for hydrocarbon generation,migration and accumulation, in which the hydrocarbon and fluid migration and accumulation as well as the plastic mud flow all have close relation with the formation and destruction of the top compartment seal, i. e.,The broken or unbroken top comportment seals can control and determine the migration and accumulation mechanism and models of hydrocarbon fluid and plastic mud. The paper has concluded that two different kinds of hydrocarbon migration and accumulation mechanisms or models can be used as guidlines for the mud diapir deposit exploration.
【CateGory Index】: P618.130.1
Download(CAJ format) Download(PDF format)
CAJViewer7.0 supports all the CNKI file formats; AdobeReader only supports the PDF format.
【References】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 Liang Xiao;Liu Shugen;Xia Ming;Sun Wei;Deng Bin;State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation,Chengdu University of Technology;College of Energy Resources,Chengdu University of Technology;Sichuan Geophysical Company,CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Limited;;Characteristics and geological significance of gas chimney of the Sinian Dengying Formation in the Weiyuan Structure,Sichuan Basin[J];石油与天然气地质;2016-05
2 ZHANG Wei;HE Jia-xiong;LU Zhen-quan;SU Pi-bo;LI Xiao-tang;LIU Zhi-jie;CAS Key Laboratory of Marginal Sea Geology,Guangzhou Institute of Geochemistry,Chinese Academy of Sciences;University of Chinese Academy of Sciences;Oil and Gas Survey,China Geological Survey;Guangzhou Marine Geological Survey;;Preliminary Study of the Relationship between the Suspected Mud Diapir and Natural Gas Hydrate in the Qiongdongnan Basin,Northern South China Sea[J];天然气地球科学;2015-11
3 LIU Wei;ZHANG Liang;DENG Hai-dong;QIN Ming;College of GeoExploration Science and Technology,Jilin University;CNOOC China Ltd.,Zhanjiang;;The technology of velocity model fine construction and application of drilling in seismic fuzzy area[J];内蒙古石油化工;2015-19
4 LIU Wei-wei;ZHANG Liang;DENG Hai-dong;QIN Ming;College of GeoExploration Science and Technology,Jilin University;CNOOC China Ltd.;;The technology of velocity model fine construction and application of drilling in seismic fuzzy area[J];内蒙古石油化工;2015-17
5 Han Guangming;Li Xushen;Song Peng;Liu Shiyou;Hou Jingxian;Zhanjiang Branch of CNOOC Ltd.;;Influencing factors of gas components and their relationship with gas accumulation in the diapir zone of the Yinggehai Basin[J];天然气工业;2015-02
6 ZHOU Wen;XIE Yu-hong;LI Xu-shen;CAO Qian;SONG Rong-cai;TONG Chuan-xin;State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation, Chengdu University of Technology;Western South China Sea Company of CNOOC Ltd.;;Exploration of relationship between formation and evolution of pressure compartment and accumulation in Yinggehai Basin,China[J];成都理工大学学报(自然科学版);2014-06
7 JI Mo;ZHANG Gong-cheng;ZHAO Zhi-gang;YANG Hai-zhang;ZENG Qing-bo;CNOOC Research Institute;;The tectonic evolution of Liwan sag in the deep-water area of the South ChinaSeaanditsoil geologicalsignificance[J];地质通报;2014-05
8 SHEN Huailei;ZHANG Gongcheng;SUN Zhipeng;HE Yuping;YANG Dongsheng;ZHANG Yina;CNOOC Research Institute;Zhanjiang Branch of CNOOC China Limited.;;Formation control factor analysis and exploration practice in gas-rich sag in deep-water areas of Qiongdongnan Basin:a case study of Lingshui sag[J];石油学报;2013-S2
9 Zhou Jiaxiong;Liu Wei;CNOOC Zhanjiang Branch;;Fault distribution characteristics and their impacts on the yield of the Ledong Gas 15-1 Field,Yinggehai Basin[J];天然气工业;2013-11
10 WANG Hongcai1,2,LI Sanzhong1,2,LIU Xin1,2,SUO Yanhui1,2, DAI Liming1,2,CHENG Shixiu1,2,XU Liqing1,2(1.College of Marine Geosciences,Ocean University of China,Qingdao 266100,China; 2.Key Lab of Submarine Geosciences and Exploration Techniques,Ministry of Education,Qingdao 266100,China);CENOZOIC GEOLOGICAL PROCESSES AND THEIR BEARING ON HYDROCARBON MIGRATION AND ACCUMULATION IN THE CONTINENTAL MARGINAL BASIN GROUP OF THE NORTHERN SOUTH CHINA SEA[J];海洋地质与第四纪地质;2013-01
【Citations】
Chinese Journal Full-text Database 2 Hits
1 He Jiaxiong Zan Lisheng Chen Longcao Huang Huoyao (Nanhai West Oil Corporation);CHARACTERISTICS OF MUD-MOUNT EVOLUTION AND OIL POTENTIAL IN YINGGEHAI BASIN[J];石油与天然气地质;1990-04
2 Ru Ke Nan Hai West Oil Corporation;THE DEVELOPMENT OF SUPERIMPOSED BASIN ON THE NORTHERN MARGIN OF THE SOUTH CHINA SEA AND ITS TECTONIC SIGNIFICANCE[J];石油与天然气地质;1988-01
【Co-citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 FAN Caiwei;CNOOC China Ltd. Zhanjiang;;Tectonic deformation features and petroleum geological significance in Yinggehai large strike-slip basin, South China Sea[J];石油勘探与开发;2018-02
2 YANG Peng;XIA Bin;CAI Zhourong;WAN Zhifeng;HUANG Qiangtai;ZHANG Yong;Guangdong Key Laboratory of Offshore Oil Exploration and Development,Offshore Oil Exploration and Development Center,School of Marine Science,Sun Yat-sen University;State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry Chinese Academy Of Sciences;;GENETIC MECHANISM OF THE YINGGEHAI BASIN,NORTHERN SOUTH CHINA SEA:A COMPARATIVE STUDY TO THE WEIHE BASIN[J];海洋地质与第四纪地质;2017-06
3 PANG Xiong;REN Jianye;ZHENG Jinyun;LIU Jun;YU Peng;LIU Baojun;CNOOC Ltd.-Shenzhen;CNOOC Ltd.-Deepwater;Faculty of Marine Science and Technology, China University of Geosciences (Wuhan);Key Laboratory of Tectonics and Petroleum Resources, Ministry of Education, China University of Geosciences;;Petroleum geology controlled by extensive detachment thinning of continental margin crust: A case study of Baiyun sag in the deep-water area of northern South China Sea[J];石油勘探与开发;2018-01
4 YAN Yi;ALMATARI Ali Ahmed Ali;TIAN Zhixian;QIAN Kun;Key Laboratory of Marginal Sea Geology, Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences;University of Chinese Academy of Sciences;;Basin-mountain evolution, thermo-tectonic history and surface crustal recycling processes of the northern margin of the South China Sea[J];热带海洋学报;2016-06
5 LIU Zhijie;LU Zhenquan;ZHANG Wei;LI Xiaotang;Key Laboratory of Marginal Sea Geology,Guangzhou Institute of Geochemistry,Chinese Academy of Sciences;University of Chinese Academy of Sciences;Oil and Gas Survey,China Geological Survey;;ASSESSMENT OF ACCUMULATION CONDITIONS FOR MEDIUM-DEEP OIL IN LEDONG AREA OF THE CENTRAL DIAPER BELT,YINGGEHAI BASIN.[J];海洋地质与第四纪地质;2015-04
6 ZHU Weilin;WU Jingfu;ZHANG Gongcheng;REN Jianye;ZHAO Zhigang;WU Keqiang;ZHONG Kai;LIU Shixiang;CNOOC;CNOOC Research Institute;School of Earth Resources,China University of Geosciences(Wuhan);;Discrepancy tectonic evolution and petroleum exploration in China offshore Cenozoic basins[J];地学前缘;2015-01
7 Ma Yun;Li Sanzhong;Liu Xin;Zhao Shujuan;Yu Shan;Wang Xiaofei;Zhang Bingkun;Key Lab of Submarine Geosciences and Exploration Techniques,Ministry of Education;College of Marine Geosciences,Ocean University of China;;Formation Machanism of the Beibuwan Basin,South China[J];吉林大学学报(地球科学版);2014-06
8 YOU Long;WANG Pu-jun;WU Jing-fu;YUE Jun-pei;LANG Yuan-qiang;SHEN Huai-lei;College of Earth Sciences,Jilin University;CNOOC Research Institute;Research Institute of Exploration & Production,Tianjin Branch of CNOOC;Sichuan Institute of Geological Engineering Investigation;;Basement characteristics of Yinggehai Basin in pre-Cenozoic[J];世界地质;2014-03
9 LI Hui;CHEN Shenghong;ZHANG Yingzhao;NIU Cuiyin;ZHANG Kunkun;YE Qi;HU Gaowei;Research Institute,Zhanjiang Branch of ,CNOOC Ltd.;Research institute,Shenzhen Branch of ,CNOOC Ltd.;Exploration and Production Department,Zhanjiang Branch of ,CNOOC Ltd.;;FAULTS IN THE ZHU-3DEPRESSION OF PEARL RIVER MOUTH BASIN AND THEIR CONTROL OVER HYDROCARBON ACCUMULATION[J];海洋地质与第四纪地质;2014-03
10 Shi Hesheng;He Min;Zhang Lili;Yu Qiuhua;Pang Xiong;Zhong Zhihong;Liu Lihua;Shenzhen Branch of CNOOC Ltd.;;Hydrocarbon geology,accumulation pattern and the next exploration strategy in the eastern Pearl River Mouth basin[J];中国海上油气;2014-03
【Co-references】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 ZHANG Wei;HE Jia-xiong;LI Xiao-tang;LIU Zhi-jie;ZHANG Jing-ru;GONG Xiao-feng;Key Laboratory of Marginal Sea Geology,Guangzhou Institute of Geochemistry,Chinese Academy of Sciences;University of Chinese Academy of Sciences;;Petroleum System in Qiongdongnan Basin of the Continental Margin,the Northern South China Sea[J];地球科学与环境学报;2015-05
2 He Jiaxiong;Su Pibo;Lu Zhenquan;Zhang Wei;Liu Zhijie;Li Xiaotang;Marginal Sea Geology Key Laboratory of Guangzhou Geochemistry Research Institute,Chinese Academy of Sciences;Guangzhou Marine Geological Survey,Ministry of Land and Resources;Oil and Gas Resource Survey Center of China Geological Survey;;Prediction of gas sources of natural gas hydrate in the Qiongdongnan Basin,northern South China Sea,and its migration,accumulation and reservoir formation pattern[J];天然气工业;2015-08
3 Liu Shugen;Sun Wei;Zhao Yihua;Wang Guozhi;Song Linke;Deng Bin;Liang Feng;Song Jinmin;State Key Laboratory of Oil & Gas Reservoir Geology and Exploitation//Chengdu University of Technology;Chuanzhong Division of Southwest Oil & Gasfield Company,PetroChina;;Differential accumulation and distribution of natural gas and their main controlling factors in the Upper Sinian Dengying Fm,Sichuan Basin[J];天然气工业;2015-01
4 Huang Baojia;Wang Zhenfeng;Liang Gang;Zhanjiang Branch of CNOOC Ltd.;;Natural gas source and migration-accumulation pattern in the central canyon,the deep water area,Qiongdongnan basin[J];中国海上油气;2014-05
5 Wen Weiming;Zhu Shaopeng;Li Mao;CNOOC Zhanjiang Branch;;Stress sensitivity features and productivity equations of offshore abnormal high-pressure gas reservoirs:A case study from the Yinggehai Basin[J];天然气工业;2014-09
6 Wei Guoqi;Wang Dongliang;Wang Xiaobo;Li Jian;Li Zhisheng;Xie Zengye;Cui Huiying;Wang Zhihong;Langfang Branch,PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration &Development;Key Laboratory of Gas Reservoir Formation and Development,CNPC;State Key Laboratory of Petroleum Resource and Prospecting,China University of Petroleum;;Characteristics of noble gases in the large Gaoshiti-Moxi gas field in Sichuan Basin[J];石油勘探与开发;2014-05
7 XU Xinde;ZHANG Yingzhao;PEI Jianxiang;LI Li;GAN Jun;XIONG Xiaofeng;CNOOC China Limited,Zhanjiang Branch;;Gas Accumulating Models and Exploration Strategy for High Quality Natural Gas in the Dongfang Area,Yinggehai Basin[J];地质学报;2014-05
8 YANG Tao-tao;LV Fu-liang;WANG Bin;FAN Guo-zhang;LU Yin-tao;YANG Zhi-li;Petrochina Hangzhou Research Institute of Geology;;Geophysical characteristics and genetic mechanism of the gas chimney in deepwater area of southern qiongdongnan basin[J];地球物理学进展;2013-05
9 Feng Chong;Huang Zhilong;Tong Chuanxin;Zhu Jiancheng;Zou Huayao;Fan Hongche;State Key Laboratory of Petroleum Resource and Prospecting.China University of Petroleum;Research Institute of Exploration and Development,Xinjiang Oilfield Company;China National Off shore Oil Corporation Zhanjiang Branch;;Overpressure Evolution and Its Relationship with Migration and Accumulation of Gas in Yinggehai Basin[J];吉林大学学报(地球科学版);2013-05
10 ZHONG Yong;LI Ya-lin;ZHANG Xiao-bin;LIU Shu-gen;LIU Din-jin;DENG Xiao-jiang;CHEN Shen;SUN Wei;CHEN Yan-hui;Sichuan Geophysical Company of CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Limited;State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation,Chengdu University of Technology;;Features of extensional structures in pre-Sinian to Cambrian strata,Sichuan Basin,China[J];成都理工大学学报(自然科学版);2013-05
【Secondary References】
Chinese Journal Full-text Database 9 Hits
1 Fan Caiwei;Zhanjiang Branch of CNOOC Ltd.;;The identification and characteristics of migration system induced by high pressure,and its hydrocarbon accumulation process in the Yingqiong Basin[J];石油与天然气地质;2018-02
2 TANG Xiaoyin;HUANG Shaopeng;YANG Shuchun;JIANG Guangzheng;JI Mo;HU Shengbiao;Geothermal and Environmental Research Laboratory, Xi'an Jiaotong University;CNOOC Research Institute;State Key Laboratory of Lithospheric Evolution, Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences;;Tectono-thermal evolution of the Liwan Sag, deepwater area in the Zhujiang River Mouth Basin, northern South China Sea[J];Acta Oceanologica Sinica;2018-02
3 ZHANG Wei;LIANG Jinqiang;SU Pibo;WEI Jiangong;SHA Zhibin;LIN Lin;LIANG Jin;HUANG Wei;MLR Key Laboratory of Marine Mineral Resources, Guangzhou Marine Geological Survey, Ministry of Land and Resources;School of Marine Sciences, Sun Yat-sen University;;Migrating pathways of hydrocarbons and their controlling effects associated with high saturation gas hydrate in Shenhu area, northern South China Sea[J];中国地质;2018-01
4 LIANG Xiao;LIU Shugen;MO Qianwen;SUN Wei;DENG Bin;XIA Guodong;XIONG Linpei;LI Zeqi;State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation,Chengdu University of Technology;Institute of Geological Exploration and Development,Chuanqing Drilling Engineering Company of CNPC;;The characteristics of marine hydrocarbon accumulation and its exploration prospects in the northern section of Western Sichuan Depression,China[J];成都理工大学学报(自然科学版);2018-01
5 FU Yarong;Petro China Huabei Oilfield Company;;Research status of combustible ice and the bottleneck of its commercial exploitation[J];石油钻采工艺;2018-01
6 SUN Chun-Yan;ZHAO Hao;HE Hui-Ce;LI Jian-Hua;XIAO Ming-Guo;ZHANG Shi-Qiang;WANG Dong-Lin;TANG Yao;School of Engineering and Technology,China University of Geosciences(Beijing);No.4 Gold Geological Party of CAPF;Guangzhou Marine Geological Survey;Hunan Geo-sun High Technology Limited Company;Hunan Huasheng Energy Resource and Investment Development Co.Ltd.;;Geochemical exploration and resource potential evaluation of biogenic gas in Dongting Lake Basin[J];物探与化探;2018-01
7 LI Jin;WANG Shuhong;YAN Wen;Key Laboratory of Ocean and Marginal Sea Geology,South China Sea Institute of Oceanology,CAS;University of Chinese Academy Sciences;;SEABED MUD VOLCANO AND ITS BEARING ON OIL-GAS AND GAS HYDRATE[J];海洋地质与第四纪地质;2017-06
8 ZHANG Yong;REN Zhijun;GE Haiming;WANG Guangzhe;LI Sanzhong;GUO Lingli;WANG Pengcheng;Jiangsu Province Electric Power Design Institute;Key Lab of Submarine Geosciences and Prospecting Techniques,MOE,College of Marine Geosciences,Ocean University of China;Laboratory for Marine Geology,Qingdao National Laboratory for Marine Science and Technology;Institute of Karst Geology,Chinese Acadency of Geological Sciences;;ORIGIN OF TRANSFORM FAULTS IN SOUTH CHINA SEA AND ITS IMPLICATIONS FOR SOUTH CHINA SEA SPREADING[J];海洋地质与第四纪地质;2017-04
9 SUN Wei;LIU Shugen;SONG Jinmin;DENG Bin;WANG Guozhi;WU Juan;JIAO Kun;LI Jinxi;YE Yuehao;LI Zhiwu;LI Zeqi;State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation,Chengdu University of Technology;;The formation process and characteristics of ancient and deep carbonate petroleum reservoirs in superimposed basins:A case study of Sinian(Ediacaran)Dengying Formation in the Sichuan superimposed basin,China[J];成都理工大学学报(自然科学版);2017-03
【Secondary Citations】
Chinese Journal Full-text Database 2 Hits
1 Liu Guangxun,Li Fangquan,Li Guirong(Seismogeological Brigade,State Seismological Bureau,China);ACTIVE TECTONICS AND STATE OF STRESS IN SEISMIC REGION OF NORTH-WEST YUNNAN PROVINCE,CHINA[J];地震地质;1986-01
2 Wang Xiepei Fei Qi Zhang Jiahua (Wuhan College of Geology);MECHANISM OF THE FORMATION OF DIAPIRIC STRUCTURAL TRAPS IN DONGYING DEPRESSION,SHANDONG[J];石油学报;1981-03
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved