Full-Text Search:
Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
《Earth Science-journal of China University of Geosciences》 2002-06
Add to Favorite Get Latest Update

Regional Fault Systems of Qaidam Basin and Adjacent Orogenic Belts

TANG Liang-jie 1,2, JIN Zhi-jun 1,2, DAI Jun-sheng 1,2, ZHANG Ming-li 1,2, ZHANG Bing-shan3 (1.Basin & Reservoir Research Center, University of Petroleum, Beijing102249, China; 2.Key Laboratory of Hydrocarbon Accumulation, Ministry of Education, Beijing102249, China; 3.Qinghai Oilfield Company, Petro-China Company Ltd., Dunhuang736202, China)  
The purpose of this paper is to analyze the regional fault systems of Qaidam basin and adjacent orogenic belts. Field investigations and seismic interpretations indicate that five regional fault systems occurred in the basin and adjacent mountain belts and that they control the development and evolution of the Qaidam basin. These fault systems are: (1) Qilianshan-northern marginal Qaidam fault systems; (2) East Kunlunshan-southern marginal Qaidam fault systems; (3) Altun strike-slip fault systems; (4) Elashan strike-slip fault systems; (5) Gansen-Xiaochaidan fault systems. It is indicated that the fault systems have great control over the orientation of the Qaidam basin, the formation and distribution of secondary faults within the basin, the migration of sedimentary center and the distribution of hydrocarbon accumulation belts.
【Fund】: 国家重点基础研究发展规划“973”项目“中国典型叠合盆地油气形成富集与分布预测”(No .G19990 43 3 );; 中国石油天然气股份公司“九五”重点科技攻关项目 .
【CateGory Index】: P542
Download(CAJ format) Download(PDF format)
CAJViewer7.0 supports all the CNKI file formats; AdobeReader only supports the PDF format.
【References】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 CAO Daiyong1, ZHAN Wenfeng1, LIU Tianji2, WANG Xinguo1, LIN Zhongyue1 and LIN Liang1(1.State Key Laboratory of Coal Resources and Safe Mining, China University of Mining and Technology, Beijing 100083, China; 2.Qinghai Bureau of Coal Geology, Xining, Qinghai 810001, China);TECTONIC DIVISIONS AND DISTRIBUTION RULES FOR COAL MEASURES IN NORTHERN QAIDAM BASIN[J];Geotectonica Et Metallogenia;2007-03
2 QIN Chang-wen~(1,2), PANG Xiong-qi~(1,2), JIANG Zhen-xue~(1,2) 1.Key Laboratory for Petroleum Entrapment Mechanism, University of Petroleum, Ministry of Education, Beijing102249, China 2.Basin and Reservior Research Center, University of Petroleum, Beijing102249, China;Geological Conditions and Entrapment Models of Outcrop Trap Reservoirs[J];;2004-03
3 CHEN Yuan-zhuang, LIU Luo-fu, CHEN Li-xin, ZHAO Su-ping, LI Chao, HUO Hong1.Key Laboratory for Hydrocarbon Accumulation Mechanism, University of Petroleum, Ministry of Education, Beijing102249, China 2.Basin and Reservoir Research Center, University of Petroleum, Beijing102249, China;Hydrocarbon Migration of Silurian Paleo-pools in Tazhong and Tabei Areas of Tarim Basin[J];;2004-04
4 WU Yue-zhong1, LI Rong-she1, WANG Zhan2, LEI Xue-wu1, ZHANG Zhuan1, XIE Cong-rui1 1.Xi′an Institute of Geology and Mineral Resources, Xi′an 710054, China 2.Department of Geology, Northwest University, Xi′an 710069, China;The Attribution of Altyn Marginal Faults[J];Earth Science(Journal of China University of Geosciences);2007-05
5 CHEN Zhi-yong~(1 ), XIAO An-cheng~(2), ZHOU Su-ping~(3), HE Guang-yu~(2) 1.Graduate School, China University of Geosciences, Wuhan 430000,China2.Department of Earth Sciences,Zhejiang University, Hangzhou 310027,China3.Qinghai Petroleum Company,PetroChina, Dunhuang 736200,China;The main control factor for Jurassic distribution in Qaidam Basin[J];Earth Science Frontiers;2005-03
6 LI Li 1, JIANG Rong-bao 1, QI Wan-xiu 2, WU Yi-ping 2, YANG Yi 2, LI Xue-zhi 2, CHEN Zheng-le 1, CHEN Xuan-hua 1, WANG Xiao-feng 1, REN Xiao-juan 1 (1.Institute of Geomechanics, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100081, China; 2.No.1 Geological Survey Office, Xinjiang Institute of Geological Survey, Urumqi 830011, Xinjiang, China);MAGNETIC FABRICS OF CENOZOIC SEDIMENTARY ROCKS IN THE WESTERN QAIDAM BASIN AND THEIR STRUCTURAL SIGNIFICANCE[J];Journal of Geomechanics;2008-01
7 LIU Tianji Qinghai Bureau of Coal Geology,Xining,Qinghai 810001,China WANG Tong China National Administration of Coal Geology,Beijing 100039,China ZHAN Wenfeng State Key Laboratory of Coal Resources and Safe Mining,China Universiry of Mining and Technology,Beijing 100083,China;Analysis on Structural Control of Coal Distribution in the Northern Qaidam Basin,NW China[J];地质学报(英文版);2008-03
8 Niu Yongbin 1,2 Zhong Jianhua 1,3 Zhong Fuping 3 Gao Yufei 1 Zhuo Yuanjie 11 Faculty of Geo-resources and Information, China University of Petroleum(East China), Dongying 257061, Shandong2 Institute of Resources & Environment, Henan Polytechnic University, Jiaozuo 454000, Henan3 Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510640, Guangdong;Discovery of trace fossil Chondrites in the Carboniferous in south margin of Qaidam Basin and its geological significance[J];Journal of Palaeogeography;2008-05
9 LIU Zhi-hong1,WANG Peng1,LIU Yong-jiang1,ZHAO Cheng-xiang2,GAO Jun-yi3,WAN Chuan-biao31.College of Earth Sciences,Jilin University,Changchun 130061,China2.Qinghai Institute of Geological Survey,Xining 810012,China3.Research Institute of Exploration and Development,Daqing Oil Field Inc.,PetroChina,Daqing,Heilongjiang 163712,China;Structural Features and Determination of Deformation Time in the Nanyishan-Jiandingshan Area of Qaidam Basin[J];Journal of Jilin University(Earth Science Edition);2009-05
10 YANG Yongbiao,MENG Qingquan,SONG Chunhui,HU Sihu,ZHANG Ping,LIU ping,CHEN ChuanfeiKey Laboratory of Western China's Environmental Systems,Ministry of Education of China & College of Resources and Environment,Lanzhou University,Lanzhou,730000;Neogene Tectonic Rotation of the NE Qaidam Basin and Its Implication[J];Geological Review;2009-06
【Citations】
Chinese Journal Full-text Database 8 Hits
1 Zeng Lianbo1 Jin Zhijun1 Tang Liangjie1 Li Jingchang1 You Fubao2 Zhang Bingshan2 (1.Department of Geosciences, University of Petroleum, Beijing102200, China; 2.Research Institute of Qinghai Petroleum Administration Bureau, Dunhuang736202, China);STRUCTURAL CONTROLS OF PETROLEUM AND GAS DISTRIBUTION ON NORTHERN MARGIN OF QAIDAM BASIN, CHINA[J];;2001-01
2 TANG Liang jie 1, JIN Zhi jun 1, ZHANG Ming li 1, LIU Chi yang 2, WU Han ning 2, YOU Fu bao 3, ZHANG Bing shan 3(1 Basin and Reservoir Research Center,University of Petroleum,Beijing 102249,China; 2 Northwest University,Xi′an 710;AN ANALYSIS ON TECTONO-PALEOGEOGRAPHY OF THE QAIDAM BASIN,NW CHINA[J];Earth Science Frontiers;2000-04
3 Tang Liangjie\ Jin Zhijun\ Zhang Mingli (Basin and Reservoir Research Center, University of Petroleum, Beijing\ 102200) Zhang Binshan\ \ You Fubao\ \ Luo Jing (Institute of Exploration & Development, Qinhai Petroleum Administration Bureau, Dunhuang\ 73;TECTONIC EVOLUTION OF QAIDAM BASIN IN SINIAN—TRIASSIC[J];;1999-03
4 Liu Xun, Yao Jianxin and Wang Yong (Institute of Geology, CAGS, Beijing);THE REVIEW OF TECTONIC ATTRIBUTION OF THE TARIM PLATE[J];Geological Review;1997-01
5 Guo Zhaojie and Zhang Zhicheng(Department oj Geology, Peking University, Beijing, 100871);Structural Style and Tectonic Evolution of the Basins in the Altun Region[J];Geological Review;1998-04
6 Wu Gongjian(Institute of Geology, CAGS, Beijing, 100037);Intergrated Study of the Golmud-Ejin Geoscience Transect[J];Acta Geologica Sinica;1998-04
7 Jiang Mei,Xu Zhiqin,Xue Guangqi, Shi Danian(Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing, 100037)Gerard Wittlinger(Ecole et Obseniaioire de Science de la Terre , Strasbourg, France )Georges Poupinet(LGIT, University Joseph Fourier, Grenoble. France)Dong Yingjun and Zhang Chunhe(Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing , 10003 7 );Seismic Profiling Between Mangnai,Qinghai and Ruoqiang, Xinjiang and Infrastructure Study[J];Acta Geologica Sinica;1999-02
8 Xu Zhiqin, Yang Jingsui, Zhang Jianxin, Jiang Mei, Li Haibing and Cui Junwen(Institute of Geology, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing, 100037);A Comparison between the Tectonic Units on the Two Sides of the Altun Sinistral Strike-slip Fault and the Mechanism of Lithospheric Shearing[J];Acta Geologica Sinica;1999-03
【Co-citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 LU Peng ZHANG Zhicheng 2) GUO Zhaojie(Key Laboratory of Orogenic Belts and Crustal Evolution,Ministry of Education, School of Earth and Space Sciences, Peking University, Beijing, 100871; 2) Corresponding Author, );Miocene Sedimentary Characteristics in Aksay and Subei Basins and Their Relationship with Altyn Tagh Fault[J];Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis;2006-02
2 ZENG Lian-bo~1 JIN Zhi-jun~1 ZHANG Ming-li~2 TANG Liang-jie~1 YOU Fu-bao~3 LEI Bing-zu~3 1(University of Petrolum,Beijing 102200) 2(Institute of Geomechanics,CAGS, Beijing 100081) 3(Qinghai Petroleum Administration,Dunhuang Gansu 736202);The Jurassic Basin Type and Its Evolution Characteristic in Qaidam Basin[J];Acta Sedimentologica Sinica;2002-02
3 DUAN Hong-liang1 ZHONG Jian-hua1,2 MA Feng1 ZHANG Yue-zhong3 LI Yong1 WEN Zhi-feng4 (1.College of Geo-resources and Information, University of Petroleum China, Dongying Shandong 257061; 2.Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510640; 3.Research Institute of Petroleum Exploration and Development, Qinghai Oil Field Company, Dunhuang Gansu 736202; 4.Earth Science Institute of Shengli Oilfield,Dongying,Shandong 257061);Reconstruction of the Mesozoic Proto-type Basin in the West Qaidam Basin[J];Acta Sedimentologica Sinica;2007-01
4 YANG Minghui(Graduate School, China University Of Geosciences, Wuhan 430074);GEOTECTONIC RESEARCH ON THE DIWA BASIN OF TENSILE BASIN AND COMPRESSIVE MOUNTAIN TYPE IN THE NORTH BORDERLAND OF THE QAIDAM BASIN[J];GEOTECTONICA ET METALLOGENIA;1998-03
5 ZHANG Jin, MA Zong-jin,REN Wen-jun(1.Institute of Geology,CSB,Beijing 100029, China)(2.Department of Earth Sciences,Nanjing university,Nanjing 210093, China);THE MECHANISM OF THE DIFFERENCE BETWEEN THENORTHERN PART AND THE SOUTHERN PART OFTHE FOLD AND THRUST BELT ON THE WESTERNEDGE OF THE ORDOS BASIN,CHINA[J];GEOTECTONICA ET METALLOGENIA;2000-02
6 SA Li ming1,2, DI Shi qi2 and CHEN Guang hao1(1. Changsha Institute of Geotectonics, Chinese Academy of Sciences, Changsha 410013, China; 2. Northwest Branch, Institute of Petroleum Exploration and Development of China, Lanzhou 730020, China);TECTONIC DIVISION OF HEXI AREA AND BASIN EVOLUTION & FORMATION IN LATE PALEOZOIC[J];Geotectonica Et Metallogenia;2002-04
7 ZHANG Jin1, MA Zong jin1, REN Wen jun2 and LEI Yong liang1 (1. School of Earth and Space Sciences, Peking University, Beijing 100871, China; 2. Department of Geophysical Survey, Changqing Oil Field Company, Wuzhong 751104, China);STRUCTURAL CHARACTERISTICS IN THE NIUSHOUSHAN AREA, CENTRAL NINGXIA AND ITS GEOLOGICAL SIGNIFICANCE[J];Geotectonica Et Metallogenia;2003-02
8 GAO Shanlin1 and ZHANG Jin2(1. Exploration and Production Institute, SINOPEC, Beijing 100083, China; 2. Institute of Geology, SSB, Beijing 100029, China);COMPARATIVE STUDY ON THE CHARACTERISTICS OF THE MID-LATE PALEOZOIC BASINS IN HEXI AREA[J];Geotectonica Et Metallogenia;2006-01
9 WANG Buqing1,HUANG Zhibin1,MA Peiling2,PAN Zhengzhong1 and WANG Leli2(1.Research Institute of Exploration and Development,Tarim Oilfield Company,PetroChina,Korla 841000,Xinjiang,China;2.Korla Institue of BGP,CNPC,Korla 841001,Xinjiang,China);Establishment of Division Standard,Evidence and Principle of Structural Units in Tarim Basin[J];Geotectonica Et Metallogenia;2009-01
10 SU Jian-ping1,2, ZHANG Xin-hu2, HU Neng-gao3, FU Guo-min3, ZHANG Hai-feng2(1. Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, Gansu, China;2. Gansu Institute of Geological Survey, Lanzhou 730000, Gansu, China;3. School of Earth Sciences and Resource Management, Chang'an University, Xi′an 710054, Shaanxi, China);Geochemical characteristics and genesis of adakite-like granites at Yema Nanshan in the western segment of the Central Qilian Mountains[J];Chinese Geology;2004-04
China Proceedings of conference Full-text Database 4 Hits
1 Wei Pingsheng~(1,2,3) Li Xiangbo~(1,2,4) Chen Qilin(1,5) Wan Yanrong~1 Lin Weidong~1 Wei Dongtao~1 Ma Yuhu~1 and Wu Liangyu~1 (1.Northwest Branch,Research Institute of Petroleum Exploration and Development,CNPC;2.Graduate School,Chinese Academy of Sciences;3.Institute of Oceanology,Chinese Academy of Sciences;4.Lanzhou Institute of Geology,Chinese Academy of Sciences;and 5.China University of Geosciences,Beijing).;PARTICULARITY OF PETROLEUM GEOLOGIC CONDITIONS OF THE MEDIUM-SMALL BASINS IN NORTHWEST CHINA[A];[C];2005
2 Yuan Jianying Chen Yingbin Zhang Zhenggang and Li Bining (Northwest Branch,Research Institute of Petroleum Exploration and Development,CNPC).;PETROLEUM GEOLOGICAL FEATURES AND HYDROCARBON DISTRIBUTION LAWS OF CHAIDAMU BASIN[A];[C];2005
3 Chen Qilin~(1,2) Yan Cunfeng~(1,3) Chen Yingbin~1 Zhang Zhengang~1 Zheng Ximin~1 (1.Northwest Branch,Research Institute of Petroleum Exploration and Development,CNPC;2.China University of Geosciences,Beijing;and 3.China University of Geosciences,Wuhan).;PETROLEUM GEOLOGIC FEATURES OF MIDDLE-LOWER JURASSIC IN THE EAST PART OF NORTHERN FRINGE OF CHAIDAMU BASIN[A];[C];2005
4 ZHAO Wen-jin(Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100037,China);Advances in continental dynamics research in China:Commemorating the 60th anniversary of the founding of the Chinese geophysical society[A];[C];2007
【Co-references】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 ZHANG Zhicheng GUO Zhaojie (Department of Geology,Peking University,Beijing,100871) HAN\ Zuozhen (Department of Geology,Shandong Mining College,Taian,271019);Geochemistry and Geological Significance of the Mid Jurassic Volcanic Rocks in Dunhuang Basin[J];ACTA SCICENTIARUM NATURALUM UNIVERSITIS PEKINESIS;1998-01
2 TAN Lihua YANG Jingchun DUAN Fengjun (Department of Geography,Peking University,Beijing,100871) ;Stages of Cenozoic Tectonic Movement in Hexi Corridor,Gansu Province[J];ACTA SCICENTIARUM NATURALUM UNIVERSITIS PEKINESIS;1998-04
3 HE Zhong hua,LIU Zhao jun,GUO Wei,DONG Qing shui (College of Earth Sciences,Jilin University,Changchun 130026,China);THE GENETIC TYPE OF THE MESOZOIC BASIN IN NORTHERN CHAIDAMU AND ITS TECTONIC-SEDIMENTARY EVOLUTION[J];Journal of Changchun University of Science and Technology;2002-04
4 CHEN Zhengle1, WANG Xiaofeng1, FENG Xiahong2, WANG Changqiu3, LIU Jian1(1. Institute of Geomechanics, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing100081,China; 2. Department of Earth Sciences,Dartmouth College,Hanover,NH03755;3. Department of Geology, Beijing University, Beijing100871,China);NEW EVIDENCE FROM STABLE ISOTOPE FOR THE UPLIFT OF MOUNTAINS IN NORTHERN EDGE OF THE QINGHAI-TIBETAN PLATEAU[J];Journal of Changchun University of Science and Technology;2003-03
5 GUO Xin-zhuan~1,LIU Yong-jiang~1,GE Xiao-hong~1,YUAN Si-hua~1,SUN Zhi-ming~2,PEI Jun-ling~2,LI Wei-min~11.College of Earth Sciences,Jilin University,Changchun130061,China2.Institute of Geomechanics,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing100081,China;The Analyses of Cenozoic Sandstone Component in Hongsanhan No.1 Area and Its Tectonic Implications[J];Journal of Jilin University(Earth Science Edition);2006-02
6 LIU Zhi-hong1,WU Xiang-mei2,ZHU De-feng2,CUI Min1,LIU Hang-jun1,LI Xiao-hai11.College of Earth Sciences,Jilin University,Changchun 130061,China2.Exploration and Development Research Institute,Daqing Oilfield Company Ltd.,Daqing, Heilongjiang 163712,China;Structural Features and Deformation Stages of the Dayangshu Basin in Northeast China[J];Journal of Jilin University(Earth Science Edition);2008-01
7 Cai Xuelin;Wei Xiangui;Liu YuanChao;TECTONIC STYLE OF STRIKE-SLIP FAULT IN AERJIN MOUNTAINS[J];;1992-01
8 Wang Jinqi (Southwest Bureau of Petroleum, China);MATCHING OF SMALL CONTINENTAL BLOCKS, POLICYCLIC TECTONIC MOVEMENTS AND INTRACONTINENTAL TECTONIC MOVEMENTS——THREE FOUNDATIONS OF PETROLEUM IN CHINA[J];JOURNAL OF CHENGDU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY;1998-02
9 WANG Guo zhi WANG Cheng shan ZENG Yun fu ZHAO Xi kui (Chengdu University of Technology,Chengdu 610059 P.R.China);The Uplift of the Western Yunnan Plateau and the Sedimentary Response of the Yinggehai Basin[J];ACTA SEDIMENTOLOGICA SINICA;2000-02
10 REN Zhan li LIU Chi yang ZHANG Xiao hui WU Han ning (Department of Geology,Northwest University,Xi'an 710069);Research on the Relations between Geothermal History and Oil-Gas Generation in Jiudong Basin[J];Acta Sedimentologica Sinica;2000-04
China Proceedings of conference Full-text Database 2 Hits
1 Fang Xiaomin Li Jijun Zhu JunjieZhong Wei Lu Wanqing Wang JianliDepartment of Geography,Lanzhou University Lanzhou 73000;ENVIRONMENTAL CHANGE OF THE LINX1A BASIN AND THE UPLIFT OF THE TIBETAN PLATEAU[A];[C];1994
2 Jin Zhijun Zhang Mingli Tang Liangjie Wan Tianfeng Zhang Binshan( 1) Basin and Reservoir Research Center, University of Petroleum, Beijing ;2) Institute of Geomechanics, CAGS, Beijing;3) China University of Geoxiences, Beijing; 4) Institute of Exploration & Development,Qihai Petroleum Administration Bureau , Dunhuang );The Tectonic Evolution of the Qaidam Basin in Meso-Cenozoic Era[A];[C];1999
【Secondary References】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 LI Shuang-wen, LIU Luo-fu, LI Chao, JIANG Zhen-xue, PANG Xiong-qi Key Lab. For Hydrocarbon Accumulation Mechanism, Ministry of Education,Basin and Reservoir Research Center, China University of Petroleum, Beijing 102249, China$$$$;Application of Quantitative Grain Fluorescence Technique in Study of Silurian Palaeo-Oil Pools Distribution in the Center Tarim Basin[J];Journal of Jilin University(Earth Science Edition);2006-05
2 TANG Da-qing1,HE Sheng1,CHEN Hong-han1,JIANG Tao2,QIU Yu-chao21.Faculty of Resources/Key Laboratory of Tectonics and Petroleum Resources,Ministry of Education,China University of Geosciences,Wuhan 430074,China2.Petroleum Exploration and Production Research Institute,Jilin Oil Company Branch,CNPC,Songyuan,Jilin 138000,China;Fault System's Characteristics of Yitong Basin and Its Evolution[J];Journal of Jilin University(Earth Science Edition);2009-03
3 HU Jian-feng 1,2 LU Xiu-xiang 1,3 ZHAO Feng-yun 1,3 CHEN Yuan-zhuang 1,3 1(China University of Petroleum, Beijing 102249) 2(Tarim Oilfield Company, PetroChina, Korle, Xinjiang 841000)3(Key Laboratory for Petroleum Accumulation Mechanism of Petroleum University, Ministry of Education, Beijing 102249);Controlling Factors on Petroleum Accumulation in Silurian Reservoir in Tazhong Uplift of Tarim Basin[J];Acta Sedimentologica Sinica;2005-04
4 LV Bao-feng1 ZHAO Xiao-hua2 ZHOU Li2 DUAN Sheng-sheng3 (1.Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences; Key Laboratory of Marginal Sea Geology, CAS, Guangzhou 510640; 2.Research Institute of Petroleum Exploration and Development, Qinghai Oil Field Company, Dunhuang Gansu 736202:3.Exploration Department of Qinghai Oil Field Company, Dunhuang Gansu 736202);Cenozoic Sedimentary Migration in Qaidam Basin and Its Significance on the Dynamic Mechanism[J];Acta Sedimentologica Sinica;2008-04
5 YANG Shao-yong1 CAO Jian2 LIU Yun-tian1, 2 HU Kai2BIAN Li-zeng2 WANG Li-qun1 CHEN Yan1 (1. PetroChina Qinghai Oilfield Company, Branch of Petroleum Exploration, Dunhuang, Gansu 736202; 2. Department of Earth Sciences, Nanjing University, Nanjing 210093);Contrasting Biomarker Features of Two Types of Jurassic Mudstones with Different Organic Matter Contents in the Northern Qaidam Basin[J];Acta Sedimentologica Sinica;2008-04
6 WANG Buqing1, WANG Qinghua2, CHEN Hanlin2 and XIAO Ancheng2 (1. Research Institute of Exploration and Development, Tarim Oilfield, PetroChina, Korla, Xinjiang 841000, China; 2. Department of Earth Sciences, College of Science, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang 310027, China);THREE-DIMENSIONAL STRUCTURE MODELING AND STRUCTURAL ANALYSIS OF THE LENGHU AREA ON THE NORTHERN MARGIN OF QAIDAM BASIN[J];Geotectonica Et Metallogenia;2006-04
7 WU Chang-zhi1,2,GU Lian-xing1,3,FENG Hui1,ZHANG Zun-zhong3,LIU Si-hai1,HUANG Jian-hua2,WANG Chang-hua4,WANG Zhen-yu1(1.State Key Laboratory for Mineral Deposits Research(Nanjing University),Earthscience Department,Nanjing Univeristy,Nanjing 210093 Jiangsu,China;2.School of Geology and Exploration Engineering,Xinjiang University,Urumqi 830046 Xinjiang,China;3.Eastern China Geological and Mining Organization for Non-ferrous Metals,Nanjing 210007 Jiangsu,China;4.Prospecting and Surveying Institute of Dongying city,Shandong Province,Dongying 257091 Shandong,China);Genetic types of orebodies in the Xitieshan lead-zinc deposit,Qinghai Province,Western China[J];Geology in China;2008-06
8 XU Wen-liang1,PEI Fu-ping1,GAO Fu-hong1,YANG De-bin1,BU Yong-ji2 1.College of Earth Sciences,Jilin University,Changchun 130061,China2.Jilin Oilfield Branch Company of CNPC,Songyuan 138000,China;Zircon U-Pb Age from Basement Granites in Yishu Graben and Its Tectonic Implications[J];Earth Science(Journal of China University of Geosciences);2008-02
9 LI Su-mei1,2, PANG Xiong-qi1,2, YANG Hai-jun3, GU Qiao-yuan3, HAN Jian-fa3, SHI Lei1,21.State Key Laboratory of Petroleum Resource and Prospecting, China University of Petroleum, Beijing 102249, China2.Research Center of Basin and Reservoir, China University of Petroleum, Beijing 102249, China3.Tarim Oil Field Company, PetroChina, Kuerle 841000, China;Characteristics and Genetic Type of the Oils in the Tazhong Uplift[J];Earth Science(Journal of China University of Geosciences);2008-05
10 Chen Xuanhua1,2,An Yin3,George E.Gehrels4,Jiang Rongbao1,2,Chen Zhengle1,2,Bai Yanfei51.Key Laboratory of Neotectonic Movement and Geohazard,Ministry of Land and Resources,Beijing 100081,China2.Institute of Geomechanics,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100081,China3.Department of Earth and Space Sciences,University of California,Los Angeles,CA 90095-1567,USA4.Department of Geosciences,University of Arizona,Tucson,AZ 85721,USA5.Shanxi Hydroelectric Investigation & Design Institute,Ministry of Water Resources,Taiyuan 030024,China;Geothermochronology and tectonic evolution of Eastern Altyn Tagh Mountains,Northwestern China[J];Earth Science Frontiers;2009-03
【Secondary Citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 Luo Mei;Jia Shuyuan;ON THE GEOTECTONIC EVOLUTION OF THE CHAIDAM BASIN AND ITS ADJACENT AREAS[J];;1991-04
2 Cai Xuelin;Wei Xiangui;Liu YuanChao;TECTONIC STYLE OF STRIKE-SLIP FAULT IN AERJIN MOUNTAINS[J];;1992-01
3 Hua Baoqin(Lanzhou Institute of Geology,Chinese Academy of Sciences );Stress Field,Seismic Pumping and Oil-Gas Migration[J];ACTA SEDIMENTOLOGICA SINICA;1995-02
4 Di Hengshu Wang Songgui ( The Section of Exploration of Geophysics, Qinghai Management Bureau of Oil );THE STUDY OF THE EVOLUTION OF THE MESOZOIC AND CENOZOIC STRUCTURES IN THE NORTHEAST MARGIN OF CAIDAM BASIN[J];;1991-05
5 Tang Liangjie\ Jin Zhijun\ Zhang Mingli (Basin and Reservoir Research Center, University of Petroleum, Beijing\ 102200) Zhang Binshan\ \ You Fubao\ \ Luo Jing (Institute of Exploration & Development, Qinhai Petroleum Administration Bureau, Dunhuang\ 73;TECTONIC EVOLUTION OF QAIDAM BASIN IN SINIAN—TRIASSIC[J];;1999-03
6 Liu Xun, Yao Jianxin and Wang Yong (Institute of Geology, CAGS, Beijing);THE REVIEW OF TECTONIC ATTRIBUTION OF THE TARIM PLATE[J];Geological Review;1997-01
7 Xiao xuchang Chen Guoming and Zhu Zhizhi;A PRELIMINARY STUDY ON THE TECTONICS OF ANCIENT OPHIOLITES IN THE QILIAN MOUNTAIN, NORTHWEST CHINA[J];Acta Geological Sinica;1978-04
8 Dong Shenbao (Department of Geology. Peking University);THE GENERAL FEATURES AND DISTRIBUTIONS OF THE GLAUCOPHANE SCHIST BELTS OF CHINA[J];Acta Geological Sinica;1989-03
9 Zhang Zhaochong Mao Jingwen Yang Jianmin(Institute of Geology, CAGS, Beijing, 100037) (Institute of Mineral Deposits, CAGS, Beijing,China, 100037)Wu Maobing Zuo Guochao(Institute of Geological Sciences, Gansu Bureau oj Geology and Mineral Resources, Lanzhou, 730000);Geochemical Evidences on the Petrogenesis of the Aoyougou Ophiolite in North Qilian Mountains[J];Acta Geologica Sinica;1998-01
10 Wang Mingru (Research Institute of Exploration and Development, Qinghai Petroleum Administration, Gansu, 736202);OIL AND GAS POTENTIAL OF JURASSIC STRATA IN NORTHERN MARGIN OF QAIDAM BASIN[J];PETROLEUM EXPLORATION AND DEVELOPMENT;1997-05
China Proceedings of conference Full-text Database 1 Hits
1 Jin Zhijun Zhang Mingli Tang Liangjie Wan Tianfeng Zhang Binshan( 1) Basin and Reservoir Research Center, University of Petroleum, Beijing ;2) Institute of Geomechanics, CAGS, Beijing;3) China University of Geoxiences, Beijing; 4) Institute of Exploration & Development,Qihai Petroleum Administration Bureau , Dunhuang );The Tectonic Evolution of the Qaidam Basin in Meso-Cenozoic Era[A];[C];1999
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved