Full-Text Search:
Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
《Seismology and Geology》 2008-03
Add to Favorite Get Latest Update

InSAR DEFORMATION OBSERVATION AND PRELIMINARY ANALYSIS OF THE M_S 8 WENCHUAN EARTHQUAKE

SUN Jian-bao1) LIANG Fang2) SHEN Zheng-kang1) XU Xi-wei1) 1)Institute of Geology,China Earthquake Administration,Beijing 100029,China2)Earthquake Administration of Beijing Municipality,Beijing 100081,China  
After the May 12,2008 MS 8 Wenchuan earthquake,we extract the high-precision deformation data covering the whole quake-stricken area(~500km×350km)by using SAR Interferometry approach(InSAR),which provides important information for the earthquake mechanism research.By analyzing InSAR imaging geometry and the characteristics of ALOS PALSAR data,we get some qualitative knowledge of the Wenchuan earthquake.This work provides helpful information for the related research and a basis for the following quantitative inversion of the earthquake rupture.The InSAR application of this earthquake shows the scientific significance of satellite geodesy to earthquake research.
【Fund】: 中国地震局汶川8级地震应急科学考察项目资助
【CateGory Index】: P315.73
Download(CAJ format) Download(PDF format)
CAJViewer7.0 supports all the CNKI file formats; AdobeReader only supports the PDF format.
【References】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 Jiang Mi1),Ding Xiaoli2),Li Zhiwei1,2),Zhu Jianjun1),Yin Hongjie1) and Wang Yongzhe1)1)School of Info-Physics and Geomatics Engineering,Central South University,Changsha4100832)Dep.of Land Surveying & Geo-Informatics,The Hong Kong Polytechnic University,Hong Kong;STUDY ON COSEISMIC DEFORMATION OF WENCHUAN EARTHQUAKE BY USE OF L AND C WAVEBANDS OF SAR DATA[J];Journal of Geodesy and Geodynamics;2009-01
2 Ban Baosong1),Wu Jicang1),Chen Yongqi2),Feng Guangcai1)and Hu Shouchao1)1)Department of Surveying and Geo-informatics,Tongji University,Shanghai 2000922)Dept.of Land Surveying and Geo-informatics,The Hong Kong Polytechnic University,Hong Kong 999077;CALCULATION OF THREE-DIMENSIONAL TERRAIN DEFORMATION OF WENCHUAN EARTHQUAKE WITH GPS AND InSAR DATA[J];Journal of Geodesy and Geodynamics;2010-04
3 Zhang Huixin 1),Liu Guoxiang 2),Zhang Rui 2) and Jia Hongguo 2) 1)School of Civil and Transportation Engineering,Sichuan College of Education,Chengdu 611130 2)Dept.of Surveying Engineering,School of Civil Engineering,Southwest Jiaotong University,Chengdu 610031;EXTRACTING COSEISMIC DEFORMATION FIELD RELATED TO WENCHUAN Ms8.0 EARTHQUAKE BY USE OF ALOS DInSAR[J];Journal of Geodesy and Geodynamics;2011-02
4 Shi Feng,He Honglin,Wei Zhanyu National Center for Active Fault Studies,Institute of Geology,China Earthquake Administration,Beijing 100029,China;Co-seismic horizontal shortening associated with Wenchuan earthquake from high resolution satellite images:An example by Baishahe section.[J];Earth Science Frontiers;2010-05
5 DONG Yu-sen1,2,3,GE Lin-lin2,Hsing-Chung Chang 2,Alex Hay-Man Ng2,ZHANG Kui2(1.Faculty of Earth Sciences,China University of Geosciences,Wuhan 430074,China;2.School of Surveying and Spatial Information System,University of New South Wales,Sydney 2032,Australia;3.Key Laboratory of Mine Spatial InformationTechnologies of SBSM,Henan Polytechnic University,Jiaozuo Henan 454003,China);SAR Interferometry for Monitoring the Ground Displacement of the Wenchuan M_S 8.0 Earthquake[J];Geological Science and Technology Information;2009-06
6 YAO Xin~1,ZHANG Yong-shuang~1(1.Key Lab of Neotectonic and Geohazard MLR,Beijing 100081,China;2.Institute of Geomechanics,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100081,China);CO-SEISMIC DEFORMATION OF "5.12" WENCHUAN EARTHQUAKE BASED ON D-INSAR[J];Journal of Geomechanics;2009-02
7 Bin Liu 1,2,Wenliang Jiang 2 Jingfa Zhang 2 Yi Luo 2 and Lixia Gong 2 1 Institute of Engineering Mechanics,China Earthquake Administration,Harbin 150080,China 2 Institute of Crustal Dynamics,China Earthquake Administration,Beijing 100085,China;Wenchuan earthquake ruptures located by offset-tracking procedure of ENVISAT ASAR amplitude images[J];地震学报(英文版);2010-03
8 YAN Zhen-zhen1,SHI Yao-lin2,FAN Xiang-tao1,DU Xiao-ping1(1.Center for Earth Observation and Digital Earth,CEA,Beijing 100094,China;2.Graduate School of CAS,Beijing 100049,China);Study on Optimal SAR Band for Mapping Co-seismic Deformation[J];Earthquake;2011-03
9 Jiang Wenliang1),Liu Bin2) Zhang Jingfa1) Gong Lixia1) Luo Yi1)1) Institute of Crustal Dynamics,China Earthquake Administration,Beijing 100085,China 2) Institute of Engineering Mechanics,China Earthquake Administration,Haerbin 150080,China;Coseismic displacement analysis of the 2008 Wenchuan earthquake based on sub-pixel matching using ASAR images[J];Acta Seismologica Sinica;2011-04
10 Shen Qiang and Tan Kai Institute of Seismology, China Earthquake Administration, Wuhan 430071, China;Co-seismic deformation of 2011 Mw9.0 Japan earthquake observed by InSAR technique[J];大地测量与地球动力学(英文版);2011-03
China Proceedings of conference Full-text Database 2 Hits
1 Hongyun SHI,Songlin YANG,Yong DU School of Civil Engineering,Beijing Jiaotong University,BJTU,Beijing,China,100044;Study on the Precision of DEM Generated from L-band SAR Data Using SAR Interferometry Technology[A];[C];2010
2 Yan Luo Zeng Xiangfang Zheng Yong Chen Qifu Chen Yong;Study on a shallow earthquake sequence in the northernmost fracture zone of Wenchuan earthquake[A];[C];2009
【Citations】
Chinese Journal Full-text Database 4 Hits
1 SUN Jian-Bao1, XU Xi-Wei2, SHEN Zheng-Kang2, SHI Yao-Lin1, LIANG Fang31 Earth Science School, Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049,China2 Institute of Geology, China Earthquake Administration, Beijing 100029,China3 Beijing Earthquake Administration, Beijing 100080,China;Parameter inversion of the 1997 Mani earthquake from INSAR co-seismic deformation field based on linear elastic dislocation model-Ⅰ. Uniform slip inversion[J];Chinese Journal of Geophysics;2007-04
2 ZHANG Pei-Zhen~1 XU Xi-Wei~1 WEN Xue-Ze~2 RAN Yong-Kang~1 1 State Key Laboratory of Earthquake Dynamics,Institute of Geology,China Earthquake Administration,Beijing 100029,China 2 Sichuan Seismological Bureau,Chengdu 610041,China;Slip rates and recurrence intervals of the Longmen Shan active fault zone,and tectonic implications for the mechanism of the May 12 Wenchuan earthquake,2008,Sichuan,China[J];Chinese Journal of Geophysics;2008-04
3 YANG Xiao-ping DENG Qi-dong ZHANG Pei-zhen XU Xi-wei(Institute of Geology,China Earthquake Administration,Beijing 100029,China);CRUSTAL SHORTENING OF MAJOR NAPPE STRUCTURES ON THE FRONT MARGINS OF THE TIANSHAN[J];Seismology and Geology;2008-01
4 XU Xi-wei1) WEN Xue-ze2) YE Jian-qing3) MA Bao-qi4) CHEN Jie1)ZHOU Rong-jun2) HE Hong-lin1) TIAN Qin-jian5) HE Yu-lin2)WANG Zhi-cai6) SUN Zhao-min6) FENG Xi-jie7) YU Gui-hua1)CHEN Li-chun1) CHEN Gui-hua1) YU Shen-e4) RAN Yong-kang1)LI Xi-guang8) LI Chen-xia1) AN Yan-fen1)1)National Center for Active Fault Studies,Institute of Geology,China Earthquake Administration,Beijing 100029,China2)Earthquake Administration of Sichuan Province,Chengdu 610041,China3)Earthquake Administration of Zhejiang Province,Hangzhou 310013,China4)Institute of Crustal Dynamics,China Earthquake Administration,Beijing 100085,China5)China Center for Earthquake Disaster Prevention,Beijing 100029,China 6)Earthquake Administration of Shandong Province,Jinan 250014,China7)Earthquake Administration of Shaanxi Province,Xi'an 710068,China8)Earthquake Administration of Guangxi Zhuang Autonomous Region,Nanning,530022,China;THE M_S8.0 WENCHUAN EARTHQUAKE SURFACE RUPTURES AND ITS SEISMOGENIC STRUCTURE[J];Seismology and Geology;2008-03
【Co-citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 TENG Ji-wen1,2,LIU Cai2,HAN Li-guo2,RUAN Xiao-min1,YAN Ya-fen1,ZHANG Yong-qian11.Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China2.College of GeoExploration Science and Technology,Jilin University,Changchun 130026,China;The Dynamical Mechanism for Medium Rapture and Motion of Deep Matler on Wenchuan-Yingxiu M_S8.0 Earthquarce,2008[J];Journal of Jilin University(Earth Science Edition);2009-04
2 CAO Jun-xing1,2,LIU Shu-gen1,HE Xiao-yan2,ZHAO Liang2 1.State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation,Chengdu University of Technology,Chengdu 610059,China 2.College of Information Engineering,Chengdu University of Technology,Chengdu 610059,China;Dynamic coupling mechanism between Longmenshan and Sichuan Basin and its impact on the hydrocarbon migration in West Sichuan based on the analysis of the characteristics of Wenchuan earthquake[J];Journal of Chengdu University of Technology(Science & Technology Edition);2009-06
3 YAN Liang1,LI Yong1,ZHOU Rong-jun2,LIU Yu——ping3,ZHANG Yi1,CHEN Hao1,QIAO Bao-cheng1,MA Bo-lin1 1.State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation,Chengdu University of Technology,Chengdu 610059,Sichuan,China 2.Institute of Earthquake Engineering,Seismological Bureau of Sichuan Province,Chengdu 610041,Sichuan,China 3.Chengdu Institute of Geology and Mineral Resources,Chengdu 610082,Sichuan,China;Estimation of earthquake magnitude and recurrence in terval of lager earthquake in the Yingxiu-Beichuan fault[J];Journal of Chengdu University of Technology(Science & Technology Edition);2011-01
4 LI Zhi-cai,ZHANG Peng,JIANG Zhi-hao,WU Jun-li(Geodesy Department,National Geomatics Center of China,Beijing 100044,China);Research on Chinese continent co-seismic deformation effect due to Wenchuan Ms 8.0 earthquake based on single epoch method[J];Science of Surveying and Mapping;2009-05
5 LI Zhi-cai1, ZHANG Peng1, JIN Shuang-gen2, JIANG Zhi-hao1, WEN Yang-mao31. Department of Geodesy, National Geomatics Center of China, Beijing 100044, China; 2. Center for Space Research, University of Texas at Austin, TX 78759, USA; 3. School of Geodesy and Geomatics, Wuhan University, Wuhan 430079, China;Wenchuan Earthquake Deformation Fault Inversion and Analysis Based on GPS Observations[J];Acta Geodaetica et Cartographica Sinica;2009-02
6 XU Caijun,LIU Yang,WEN Yangmao The Key Laboratory of Geospace Environment and Geodesy,Ministry of Education,School of Geodesy and Geomatics,Wuhan University,Wuhan 430079,China;Mw 7.9 Wenchuan Earthquake Slip Distribution Inversion from GPS Measurements[J];Acta Geodaetica et Cartographica Sinica;2009-03
7 CHEN Hui-yun,FENG Zhi-ze,WANG Ji-qiang,WANG Jian,WANG Jin-jin (Shandong Institute of Earthquake Engineering,Shandong Jinan 250021,China);ANALYSIS ON SEISMOGEOLOGICAL DISASTERS IN NEW BEICHUAN COUNTY TOWN[J];Journal of Disaster Prevention and Reduction;2010-04
8 ZHANG Dongli1,ZHANG Wei2,XU Xiwei1,CHAI Chizhang3,ZHANG Xianbing2(1.National Center for Active Fault Studies,Institute of Geology,China Earthquake Administration,Beijing 100029,China;2.School of Earth and Space Sciences,Peking University,Beijing 100871,China;3.Earthquake Administration of Ningxia Hui Autonomous Region,Yinchuan 750001,China);Influence of seismic source rupture mode on strong ground motion in Yinchuan Basin[J];Journal of Earthquake Engineering and Engineering Vibration;2009-04
9 ZHAO Jisheng1,2,WU Jingfa2,SHI Lijing2,WANG Wei2(1.Beijing Jiaotong University,Beijing,100044,China;2.Institute of Engineering Mechanics,China Earthquake Administration,Harbin 150080,China);Setback distance determination in reconstruction along the trace of surface rupture caused by M_s8.0 Wenchuan earthquake[J];Journal of Earthquake Engineering and Engineering Vibration;2009-06
10 ZHANG Jianyi1,2, BO Jingshan1,2, LI Ping1,2, LI Juwen1(1. Dept. Disaster Prevention Engineering, Institute of Disaster Prevention Science and Technology, Beijing 101601, China;2. Institute of Engineering Mechanics, China Earthquake Administration, Harbin 150080, China);Influence of surface ruptures on buildings during M_s7.1 Yushu earthquake[J];Journal of Earthquake Engineering and Engineering Vibration;2010-06
China Proceedings of conference Full-text Database 10 Hits
1 FU BiHong,WANG Ping,KONG Ping,ZHENG GuoDong,WANG Gang and SHI PiLong 1.Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China 2.State Key Laboratory of Earthquake Dynamics,Institute of Geology,China Earthquake Administration,Beijing 100029,China 3.Chengdu University of Technology,Chengdu 610059,China;Preliminary study of coseismic fault gouge occurred in the slip zone of the Wenchuan Ms 8.0 earthquake and its tectonic implications.[A];[C];2009
2 TENG Ji-Wen,BAI Deng-Hai,YANG Hui,YAN Ya-Feng,ZHANG Hong-Shuang, ZHANG Yong-Qian,Ruan Xiao-Min Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China;Deep processes and dynamic responses associated with the Wenchuan M_s8.0 earthquake of 2008[A];[C];2009
3 LU Jing,ZHANG Jing-fa,JIANG Wen-liang,SHANG Xiao-qing,HU Le-yin (Institute of Crustal Dynamics.CEA,Beijing 100085,China);Interpretation of Active Tectonics along the Northern Segment of the Longmenshan Fault Zone from RS Images[A];[C];2008
4 HU Sufang,LIU Shaohua,XU Yaling;Website construction for Chinese Journal of Geophysics[A];[C];2009
5 Xu Yi Li Zhiwei Liu Jianhua Xu Ya;Seismic structure of crustal and uppermost mantle in the Longmen Shan and Wenchuan Ms 8.0 earthquake area[A];[C];2009
6 Le Li Qifu Chen Jinrong Su;Slip rate in the Longmenshan fault zone estimated from repeating microearthquakes[A];[C];2009
7 Zhong Qiu Shi Baoping Zhang Yang;Visualization of Geophysical Data in Wenchuan Using the software Amira[A];[C];2009
8 G.Zhao~1),X.Chen~1),J.Tang~1),Y.Zhan~1),L.Wang~1),J.Wang~1),Q.Xiao~1), M.J.Unsworth~2),Z.Dong~1),J.Yang~1),Z.Wan~1),W Wang~3), 1.Institute of Geology,China Earthquake Administration,Beijing 100029 2.Departments of Physics / Earth and Atmospheric Sciences,University of Alberta,Edmonton,CANADA 3.Geophysical Prospecting Company,Jianghuan Petroleum Administration,Qiangjiang,Hubei,433124;Preliminary study of the crustal structure beneath the Longmenshan and Wenchuan Ms=8.0 earthquake epicentre using MT[A];[C];2009
9 XU Chong~1,DAI Fuchu~1,YAO Xin~(2,3),CHEN Jian~4,TU Xinbin~1,CAO Yanbo~1,XIAO Jianzhang~1 (1.Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China; 2.Institute of Geomechanics,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100081,China; 3.Key Laboratory of Neotectonic and Geohazard,Ministry of Land and Resources,Beijing 100081,China; 4.China University of Geosciences,Beijing 100083,China);GIS BASED CERTAINTY FACTOR ANALYSIS OF LANDSLIDE TRIGGERING FACTORS IN WENCHUAN EARTHQUAKE[A];[C];2010
10 TAO Yi,FU Li-Yun,SUN Wei-Jia,SUN Qiu-Xia (Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China);A review of seismic interferometry[A];[C];2011
【Co-references】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 WANG Zhi-wang~(1,2) LIAO Yong-long~2 LI Duan-you~2 (1.State Key Laboratory of Geological Processes and Mineral Resources,China University of Geosciences,Wuhan 430074,China; 2.Key Laboratory of Geotechnical Mechanics and Engineering of Ministry of Water Resources,Yangtze River Scientific Research Institute,Wuhan 430010,China);Zonation of Landslide Hazards Based on Logistic Regression[J];Chinese Journal of Underground Space and Engineering;2006-S2
2 HUANG Lei1,2, LI Zhen1(1.Center for Earth Observation and Digital Earth,Chinese Academy of Sciences,Beijing100080,China;2.Graduate University of Chinese Academy of Sciences,Beijing100049,China);Mountain Glacier Flow Velocities Analyzed from Satellite Optical Images[J];Journal of Glaciology and Geocryology;2009-05
3 LI Tiefeng2) XU Yueren3) PAN Mao3),4) CONG Weiqing3) WEN Mingsheng2) LIAN Jianfa2) (2)China Institute of Geo-environmental Monitoring, Beijing,100081; 3)School of Earth and Space Sciences, Peking University, Key Laboratory of Orogenic Belts and Crustal Evolution, Ministry of Education, Beijing,100871 );Study on Interpretation of Rain-Induced Group Shallow Landslides Based on Multi-Period SPOT-5 Remote Sensing Images[J];;2006-03
4 CHEN Xiaoli 1,RAN Hongliu1,QI Shengwen2 1Institute of Geology,China Earthquake Administration,Beijing 100029;2Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029;Triggering Factors Susceptibility of Earthquake-Induced Landslides in 1976 Longling Earthquake[J];Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis;2008-02
5 ZENG Qiming\ MA Hongbing\ ZHANG Tao (Institute of Remote Sensing & Geographic Information System,Peking University,Beijing,100871);Model for the Microwave Backscattering Mechanisms of Rice[J];ACTA SCICENTIARUM NATURALUM UNIVERSITIS PEKINESIS;2000-01
6 CHEN Xiaoli~1,RAN Hongliu~1,QI Shengwen~21.Institute of Geology,China Earthquake Administration,Beijing 100029;2.Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029;;Triggering Factors Susceptibility of Earthquake-Induced Landslides in 1976 Longling Earthquake[J];Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis;2009-01
7 XU Hua ping ZHOU Yin qing CHEN Jie LI Chun sheng (Beijing University of Aeronautics and Astronautics, Dept. of Electronic Engineering);Interferometric SAR Phase Noise Reduction[J];Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics;2001-01
8 WU Cai-yan~(1,2);QIAO Jian-ping~2.1 Environment and Resource College,Southwest University of Science and Technology,Mianyang City,Sichuan Province,621010,P.R.China;2 Institute of Mountain Hazards and Environment,Chinese Academy of Sciences,Chengdu,610041,P.R.China.;Relationship between landslide and lithology in the Three Gorges Reservoir Area based on GIS and information value model.[J];Journal of Beijing Forestry University;2007-06
9 HE Zheng-wei~(1,2), HUANG Run-qiu~1, XU Qiang~1,JIANG Qi-wen~1,ZHAO Yin-bing~1,LIU Shao-jun~1(1.National Laboratory of GeoHazard Prevention and GeoEnvironment Protection,Chengdu University of Technology, Chengdu610059,China; 2.Beijing Municipal Key Laboratory for Resource Environment and Geographic Information System, Captial Normal University, Beijing100037,China);Development about prevention and cure information and decision support system of the geological hazard on ARCGIS[J];Journal of Jiling University (Earth Science Edition);2004-04
10 Lin Maobing;Wu Shan;DEFORMATIONAL FEATURES OF NAPPE STRUCTURES IN THE LONGMENSHAN MOUNTAINS[J];;1991-01
【Secondary References】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 SUN Dong1,LIU Shu-gen1,DENG Bin1,LI Zhi-wu1, ZHONG Yong1,HUANG Yao-zong2,XIE Zhi-liang3 1.State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation,Chengdu University of Technology,Chengdu 610059,China; 2.Gudong Oil Extraction of Shengli Oil Field,Dongying 257237,China; 3.Guizhou Institute of Geological Survey,Guiyang 550005,China;Superposed fold characteristics and structural evolution in the junction area of Longmenshan Mountains and Micangshan Mountains in the southwest of China[J];Journal of Chengdu University of Technology(Science & Technology Edition);2011-02
2 JIA Hongguo,LIU Guoxiang,ZHANG Rui;High-resolution TerraSAR-X Radar Interferometry and Its Application to Detecting Deformation of Engineering Structures[J];Bulletin of Surveying and Mapping;2011-05
3 FU Zheng-xiang1,LU Xiao-jian1,JIN Xue-shen2ZHAO Hui-cheng3,DAI Ying-hua2,HAO Ping1(1.Institute of Earthquake Science,CEA,Beijing 100036,China;2.Hebei Seismological Bureau,Shijiazhuan 050021,China;3.Shanxi Seismological Bureau,Xian 710068,China);Comparative Discussion of the Abnormal Low Slip Rate on the Active Fault of the Wenchuan M_S8.0 Earthquake[J];Earthquake;2010-02
4 Yang Jiudong1),Tian Hui1)and Zhou Chunxia2)(1)College of Traffic and Survey,Hebei Polytechnic University,Tangshan 0630092)China Research Center for Antarctic Surveying and Mapping,Wuhan University,Wahan 430079);COSEISMIC DEFORMATION ANALYSIS OF L'AQUILA EARTHQUAKE(ITALY) BY USING D-INSAR[J];Journal of Geodesy and Geodynamics;2010-01
5 Tan Kai1,2), Shen Qiang1,2) , Qiao Xuejun1,2) and Yang Shaomin1,2)1) Institute of Seismology,CEA,Wuhan 4300712) Crustal Movement Laboratory, Wuhan 430071;TEST OF INSAR COSEISMIC DEFORMATIONS FIELD OF WENCHUAN Mw7.9 EARTHQUAKE[J];Journal of Geodesy and Geodynamics;2010-02
6 Zhang Huixin 1),Liu Guoxiang 2),Zhang Rui 2) and Jia Hongguo 2) 1)School of Civil and Transportation Engineering,Sichuan College of Education,Chengdu 611130 2)Dept.of Surveying Engineering,School of Civil Engineering,Southwest Jiaotong University,Chengdu 610031;EXTRACTING COSEISMIC DEFORMATION FIELD RELATED TO WENCHUAN Ms8.0 EARTHQUAKE BY USE OF ALOS DInSAR[J];Journal of Geodesy and Geodynamics;2011-02
7 Zhang Dongli1,Xu Xiwei1,Zhou Zhenghua2,Yu Guihua11.National Center for Active Fault Studies,Institute of Geology,China Earthquake Administration,Beijing 100029,China2.Institute of Engineering Mechanics,China Earthquake Administration,Harbin 150080,China;The causative fault properties from strong-motion records of M_s 8.0 Wenchuan earthquake.[J];Earth Science Frontiers;2010-05
8 Wang Hu1,Ran Yongkang1, ,Chen Lichun1,Chen Wenshan2,Yang Zhicheng2,Xu Xiwei11.National Center for Active Fault Studies,Institute of Geology,China Earthquake Administration,Beijing 100029,China2.Department of Geosciences,Taiwan University,Taipei 106,China;The study of near-fault horizontal shortening of the surface rupture in Wenchuan M_s 8.0 earthquake.[J];Earth Science Frontiers;2010-05
9 Wei Zhanyu,Shi Feng,Gao Xiang,Xu Changpeng,He Honglin National Center for Active Fault Studies,Institute of Geology,China Earthquake Administration,Beijing 100029,China;Topographic characteristics of rupture surface associated with Wenchuan earthquake.[J];Earth Science Frontiers;2010-05
10 Xu Jie,Gao Xianglin,Zhou Bengang,Ji Fengju,Zhang Jin,Bai Yuzhu,Chen Guoguang Institute of Geology,China Earthquake Administration,Beijing 100029,China;The seismogenic structure of the 2008 Wenchuan M_s 8.0 earthquake:A newly generated deep fault in crust along the Longmen Mountains fault zone in the shallow subsurface.[J];Earth Science Frontiers;2010-05
China Proceedings of conference Full-text Database 4 Hits
1 G.Zhao~1),X.Chen~1),J.Tang~1),Y.Zhan~1),L.Wang~1),J.Wang~1),Q.Xiao~1), M.J.Unsworth~2),Z.Dong~1),J.Yang~1),Z.Wan~1),W Wang~3), 1.Institute of Geology,China Earthquake Administration,Beijing 100029 2.Departments of Physics / Earth and Atmospheric Sciences,University of Alberta,Edmonton,CANADA 3.Geophysical Prospecting Company,Jianghuan Petroleum Administration,Qiangjiang,Hubei,433124;Preliminary study of the crustal structure beneath the Longmenshan and Wenchuan Ms=8.0 earthquake epicentre using MT[A];[C];2009
2 Teng Jiwen Yang Hui Zhang Hongshuang Zhang Xuemei Yan Yafeng Zhang Yongqian Ruan Xiaomin (Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029);WENCHUAN M_s8.0 EARTHQUAKE,FINE VELOCITY STRUCTURES OF THE LITHESPHERE,AND DYNAMICAL MECHANISM[A];[C];2011
3 XU Chong,DAI Fuchu,XU Xiwei 1) Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Institute of Geology, China Earthquake Administration,Beijing,100029;;Wenchuan Earthquake-induced Landslides:an Overview[A];[C];2011
4 QIN Si-Qing~1,XUE Lei~1,XU Xi-Wei~2,HUANG Xin~1,WANG Yuan-Yuan~1,PAN Xiao-Hua~1 1 Key Laboratory of Engineering Geomechanics,Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China 2 Institute of Geology,China Earthquake Administration,Beijing 100029,China;A prediction of strong earthquakes in the Sichuan and Yunnan regions and analysis of the seismogenic process of the Wenchuan Mw7.9 earthquake[A];[C];2011
【Secondary Citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 Song Hongbiao;THE COMPREHENSIVE INTERPRETATION OF GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL DATA IN THE OROGENIC BELT OF LONGMEN MOUNTAINS, CHINA[J];JOURNAL OF CHENGDU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY;1994-02
2 Luo Zhili (Chengdu University of Technology,China);NEW RECOGNITION OF BASEMENT IN SICHUAN BASIN[J];JOURNAL OF CHENGDU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY;1998-02
3 Liu Hefu (Department of Energy Resources Geology, China University of Geosciences, Beijing 100083)Liang Huishe (Hebei College of Geology, Shijiazhuang 050031)Cai Liguo (Department of Energy Resources Geology, China University of Geosciences, Beijing 100083)Xia Yiping (Third Geophysical Survey Division, BGP, CNCP, Zhengding 050800)Liu Liqun (Institute of Petroleum Geology, MGMR, Beijing 100083);Evolution and Structural Style of Tianshan and Adjacent Basins, Northwestern China[J];;1994-06
4 Yang Geng (Department of Geology and Mineral Resources, China University of Geosciences , Beijing 100083) Qian Xianglin Li Maosong Zhang Mingshan Zhang Zhicheng Guo Zhaojie (Department of Geology, Peking University, Beijing 100871);BALANCED CROSS SECTIONS OF KUCHE FOLD THRUST BELT IN KUCHE BASIN, NORTHERN TARIM[J];EARTH SCIENCE;1996-03
5 ZHAO CHENG BIN SUN ZHEN GUO GU MENG LIN (Research Center of Exporation Geophysics, CSB, Zhengzhou 450002, China) YANG XIAO PING (Institute of Geology, CSB, Beijing 100029, China) [;PROSPECTING AND STUDY ON SHALLOW CRUST STRUCTURE IN MANAS EARTHQUAKE AREA[J];Chinese Journal of Geophysics;2001-01
6 WANG XIAO YA 1) \ ZHU WEN YAO 1) \ FU YANG 1,2) \ YOU XIN ZHAO 3) WANG QI 3) \ CHENG ZONG YI 1) \ REN JIN WEI 4) 1) Shanghai Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200030, China 2) Xi an Insti;PRESENT-TIME CRUSTAL DEFORMATION IN CHINA AND ITS SURROUNDING REGIONS BY GPS[J];Chinese Journal of Geophysics;2002-02
7 SHEN ZHENGKANG 1,2 WAN YONGGE 1,3 GAN WEIJUN 1 ZENG YUEHUA 4 REN QUN 1 1 Institute of Geology, China Seismological Bureau, Beijing, 100029, China 2 Dept of Earth and Space Sciences,University of California, Los Angeles, CA 90095-1567, USA 3 College of Disaster Prevention Technique, Yanjiao, Beijing, 101601, China 4 Seismological Lab, University of Nevada, Reno, NV 89577, USA;VISCOELASTIC TRIGGERING AMONG LARGE EARTHQUAKES ALONG THE EAST KUNLUN FAULT SYSTEM[J];Chinese Journal of Geophysics;2003-06
8 ZHU Ai-Lan 1, XU Xi-Wei 1, ZHOU Yong-Sheng 1, YIN Jing-Yuan 2, GAN Wei-Jun 1, CHEN Gui-Hua 1 1 Institute of Geology, China Earthquake Administration, Beijing 100029, China 2 Seismological Bureau of Shanghai, Shanghai 200062, China;Relocation of small earthquakes in western Sichuan, China and its implications for active tectonics[J];Chinese Journal of Geophysics;2005-03
9 ZHANG Dong-Ning~1,YUAN Song-Yong~1,SHEN Zheng-Kang~21 Institute of Geophysics,China Earthquake Administration,Beijing 100081,China2 Institute of Geology,China Earthquake Administration,Beijing 100029,China;Numerical simulation of the recent crust movement and the fault activities in Tibetan Plateau[J];Chinese Journal of Geophysics;2007-01
10 HE Ri-Zheng 1,2 ,GAO Rui1,ZHENG Hong-Wei 1,3 ,ZHANG Ji-Sheng11 Institute of Geology, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100037, China2 Geo-detection Laboratory, Ministry of Education of China, China University of Geosciences, Beijing 100083, China3 Geophysical Department, Peking University, Beijing 100871, China;Matched-filter analysis of aeromagnetic anomaly in mid-western Tibetan Plateau and its tectonic implications[J];Chinese Journal of Geophysics;2007-04
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved