Full-Text Search:
Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
《Geological Review》 1998-03
Add to Favorite Get Latest Update

Mesozoic Structures and Their Relations to Hydrocarbon Traps in the Jiyang Basin

Zong Guohong,Shi Yangshen(Department of Earth Sciences,Nanjing University,Nanjing, Jiangsu,210093)Wang Binghai and Wang Jie(Academy of Geological Sciences, Shengli Petroleum Administration, Dongying, Shandong,257015)  
Mesozoic structures in the Jiyang basin mainly include Triassic NW - striking compressive structures (folds and reverse faults) , NW-striking negative inverted half - grabens and half -horsts, Jurassic-Cretaceous ENE - striking compressive structures (folds or thrust faults) and N-S-striking horsts. NW - striking compressive structures resulted from the convergence between the North China plate and the Yangtze plate during the Triassic, while all the others originated by the sinistral shear of the Cenozoic Tanlu (Tancheng-Lujiang) fault, an active continental strike-slip fault in East China. Mesozoic structures became inactive due to the variation of the strike slip of the Tanlu fault, i. e. , the Mesozoic structures were buried by the Cenozoic strata. Therefore, promising traps for petroleum exploration below 4000 m in depth are as follows- buried hill traps (NW -striking folds, overriding blocks and half horsts, ENE -striking folds or overriding blocks, N-S-striking horsts) , Paleogene drape anticline traps and lithologi-cal traps.
【CateGory Index】: P534
Download(CAJ format) Download(PDF format)
CAJViewer7.0 supports all the CNKI file formats; AdobeReader only supports the PDF format.
【References】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 HOU Guiting 1) QIAN Xianglin 1) CAI Dongsheng 2) ( 1)Department of Geology,Peking University,Beijing,100871; 2)Institute of Geology,Bohai Petroleum Company,Tianjin,300452);The Tectonic Evolution of Bohai Basin in Mesozoic and Cenozoic Time[J];Acta Scicentiarum Naturalum Universitis Pekinesis;2001-06
2 XU Zhen-zhong~(1),CHEN Shi-yue~(1),JIANG Pei-ren~(2)(1.Faculty of Geo-Resource and Information,China University of Petroleum,Dongying 257061,China;2.Institute of Mineral Resources Prediction of Synthetic Information,Jilin University,Changchun 130026,China);Sedimentary Characteristics and Model of Early-Middle Jurassic in Jiyang Depression[J];Journal of Jiling University (Earth Science Edition);2005-06
3 WU Chang-yong,FENG Bao-hong,ZHANG Xi-qiang,JIANG Xu-dong (Binnan Oil Production Plant,Shengli Oilfield Corp,Binzhou 256600,China);Function of Syndepositional Structure on Oil-Gas Reservoir Forming: Jiyang Depression as an Example[J];Journal of Chengde Petroleum College;2004-04
4 XU Shu mei 1 ZHAI Shi kui 1 LI San zhong 1 ZHOU Li hong 2 1(Department of Marine Geology, Ocean University of Qingdao,Qingdao Shandong 266003) 2 (Dagang Oilfield Group Ltd Company,Dagang Tianjin 300280);An Analysis on Sequence Stratigraphy and Sedimentary System of Early Neocene in Qikou Sag[J];Acta Sedimentologica Sinica;2001-03
5 YANG Ming-hui1, LIU Chi-yang2, YANG Bin-yi2 (1.Basin& Reservoir Research Center, Petroleum University,Beijing 102200,China; 2.Department of Geology,Northwest University, Xi'an 710069,China);TECTONIC TRANSFORM OF THE MESOZOIC AND THEIR RELATIONS TO HYDROCARBON TRAPS IN THE JIZHONG(CENTRAL HEBEI PROVINCE) BASIN,CHINA[J];Geotectonica Et Metallogenia;2001-02
6 ZHONG Yanqiu1, LI Yong 2,3, GUO Hongjin4 and ZHONG Jianhua 2,5(1. School of Energy Resources, China University of Geosciences, Beijing 100083, China; 2. Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, GD 510640, China; 3. Postgraduate School of the Chinese Academy of Sciences, Beijing 100039, China; 4. Department of Earth Sciences, Zhejiang University, Hangzhou, ZJ 310027, China; 5. Earth Science and Information College, Petroleum University, Dongying, Shandong 257061, China);STUDY ON PALAEOGENE SYNDEPOSITION AND ITS RELATION WITH HYDROCARBON POTENTIALS IN JIYANG SAG[J];Geotectonica Et Metallogenia;2006-01
7 XU Zhenzhong1, CHEN Shiyue2, YAO Jun1 and WANG Rongshi3(1.Faculty of Petroleum Engineering, China University of Petroleum, Dongying 257061, Shandong, China; 2.Faculty of Geo-Resource and Information, China University of Petroleum, Dongying 257061, Shandong, China; 3.Research Institute of Geological Sciences, Shengli Oilfield Co.Ltd, SINOPEC, Dongying 257015, Shandong, China);SPACE-TIME RELATIONSHIP BETWEEN TECTONICS AND SEDIMENTATION DURING THE MESOZOIC IN JIYANG DEPRESSION[J];Geotectonica Et Metallogenia;2008-03
8 REN Jianye1,2,LIAO Qianjin3,LU Gangcheng4,FU Lixin5,ZHOU Jiangyu1,QI Peng1 and SHI Shuangshuang1(1.MOE Key Laboratory of Tectonics and Petroleum Resources,China University of Geosciences,Wuhan 430074,Hubei,China;2.Branch Center of CUG,Structural Research Center of oil & Gas Bearing Basin,Ministry of Education,Wuhan 430074,Hubei,Chin;3.Dagang Petroleum Exploration and Development Company,CNPC,Tianjin 300280,China;4.Dagang Sub-division of Research Institute,BGPING,China National Petroleum Corporation,Tianjin 300280,China;5.Research Institute Exploration and Development,PetroChina Dagang Oilfield Company,Tianjin 300280,China);Deformation Framework and Evolution of the Huanghua Depression,Bohai Gulf[J];Geotectonica Et Metallogenia;2010-04
9 XU Zhen-zhong1, CHEN Shi-yue1, WANG Yong-shi2 (1. School of Earth Resources and Information, University of Petroleum (East China), Dongying 257061, Shandong, China; 2. Research Institute of Geological Sciences, Shengli Oilfield, SINOPEC, Dongying 257015, Shandong, China);Mesozoic tectonic activities and sedimentation in the Bohai Gulf area[J];Geology in China;2006-01
10 Li Hong-lin, et al. ( Binnan Oil Produetion Company, Sheng-li Oilfield Company Ltd. , Binzhou 256606, China);Sand control and oil control effect of syndepositional structure in Jiyang depression[J];Petroleum Geology & Oilfield Development in Daqing;2004-06
【Secondary References】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 DENG Rongjing 1,2,3,XU Bei 3,QI Jiafu 4,HAO Lihua 2,ZHANG You 5 1Postdoctoral Center of China University of Geosciences,Beijing 100083;2CNOOC Beijing Research Center,Beijing 100027;3School of Earth and Space Science,Peking University,Beijing 100871;4China Petroleum University,Beijing 102249;5CNOOC Bohai Petroleum Research Institute,Tianjin 300452;Tectonic Subsidence of the Major Cenozoic Basins along the Yingkou-Weifang Fault Zone and Its Response to the Neighbouring Plate Movement[J];Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis;2007-04
2 SHI Guanzhong1,2,WANG Hua2,XU Bei1,JIANG Hua2 1.School of Earth and Space Sciences Peking University,Beijing 100871;2.Faculty of Earth Resources,China University of Geosciences,Wuhan 430074;;Activity of Baigezhuang Fault of Nanpu Depression and Its Controlling on Sedimentation[J];Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis;2010-02
3 YI Xuelei\ HOU Guiting (School of Earth and Space Sciences,Peking University,Beijing,100871);A Study of Intensity of the Faults Activity in Jiyang Depression in Mesozoic and Cenozoic[J];Acta Scicentiarum Naturalum Universitis Pekinesis;2002-04
4 YANG Mohan HOU Guiting SHI Ge(The Key Laboratory of Orogenic Belts and Crustal Evolution,School of Earth and Space Sciences,Peking University,Beijing,100871);K-Ar Geochronology of Cenozoic Volcanic Rocks of East Depression in Liaohe Basin and Its Geological Significance[J];Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis;2006-02
5 DENG Rongjing1,2,3,XU Bei3,QI Jiafu4,HAO Lihua2,ZHANG You5 1Postdoctoral Center of China University of Geosciences,Beijing 100083;2CNOOC Beijing Research Center,Beijing 100027;3School of Earth and Space Sciences,Peking University,Beijing 100871;4China Petroleum University,Beijing 102249;5CNOOC Bohai Petroleum Research Institute,Tianjin 300452;Tectonic Subsidence of the Major Cenozoic Basins along the Yingkou-Weifang Fault Zone and Its Response to the Neighbouring Plate Movement[J];Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis;2008-03
6 SHI Guanzhong1,2,WANG Hua2,XU Bei1,JIANG Hua2 1.School of Earth and Space Sciences Peking University,Beijing 100871;2.Faculty of Earth Resources,China University of Geosciences,Wuhan 430074;Activity of Baigezhuang Fault of Nanpu Depression and Its Controlling on Sedimentation[J];Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis;2011-01
7 WANG Jiao(1),JIANG Zai-xing(1,2),CHEN Shi-yue(1) (1. Faculty of Geo-Resource and Information,University of Petroleum,China, Dongying 257061, China;2. Faculty of Earth Sciences and Resources,China University of Geosciences, Beijing100083, China);Sequence Stratigraphy and Subtle Hydrocarbon Reservoir of Paleogene in Chezhen Sag, Bohai Bay Basin[J];Journal of Jiling University (Earth Science Edition);2005-02
8 XU Zhen-zhong~(1),CHEN Shi-yue~(1),JIANG Pei-ren~(2)(1.Faculty of Geo-Resource and Information,China University of Petroleum,Dongying 257061,China;2.Institute of Mineral Resources Prediction of Synthetic Information,Jilin University,Changchun 130026,China);Sedimentary Characteristics and Model of Early-Middle Jurassic in Jiyang Depression[J];Journal of Jiling University (Earth Science Edition);2005-06
9 GAO Chang-hai1,YANG Zi-yu2,ZHA Ming11.Faculty of Geo-Resource and Information,China University of Petroleum,Dongying,Shandong 257061,China2.Research Institute of Exploration and Development,PetroChina Dagang Oilfield Company,Tianjin 300280,China;Characteristics and Distribution Regularities of the Oil-Gas Reservoir-Forming Assemblages in the Chengbei Fault-Ramp[J];Journal of Jilin University(Earth Science Edition);2008-01
10 SHI Yan-yao 1,SONG Xin-min 2,HAO Zhi-hai 3,YU Hong-wei 1 1.State Key Laboratory of EOR,Research Institute of Petroleum Exploration and Development,PetroChina,Beijing 100083,China 2.Research Institute of Petroleum Exploration and Development,PetroChina,Beijing 100083,China 3.Qian’an Oil Product Factory,Jinlin Oilfield Company,PetroChina Qian’an,Jilin 131400,China;A New Method of Well Log Interpretation by the Sedimentary Microfacies-Lithofacies Used in the Conglomerate Reservoir[J];Journal of Jilin University(Earth Science Edition);2010-03
China Proceedings of conference Full-text Database 7 Hits
1 DUAN Qiu-liang~1,TAN Wei-yi~2,YANG Chang-chun~1,ZHANG Yan-ling~1,YAN Zhen~1 (1.Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China 2.Research Institute of Petroleum Exploration & Development,SINOPEC,Beijing 100083,China);A review on the late Mesozoic extensional tectonics on the eastern North China Craton[A];[C];2008
2 JIA Hong-yi~(1,2),YANG Chang-chun~1,YU Jian-guo~2,WANG Jin-duo~2 (1.Institute of Geology and Geophysics,CAS,Beijing 100029,China; 2.Geophysical Research Institute of Shengli Oil field Ltd.Co.,Dongying 257022,China);Structural transition and hydrocarbon accumulation during early eocene in Dongying sag of the Jiyang depression[A];[C];2008
3 ZHOU Jian-sheng,YANG Chang-chun (Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China);A study of pre-tertiary structural characteristics and evolution in the Bohai bay region[A];[C];2008
4 Jiang Zai-xing Yu Wen-quan(College of the Earth Resource and Information, University of Petroleum, ChinaJiangzx@mail.hdpu.edu.cn;The Lake-rim Canyon[A];[C];2001
5 JIA Hong-yi1, 2, YANG Chang-chun1, YU Jian-guo2, WANG Jin-duo2(1. Institute of Geology and Geophysics, CAS, Beijing 100029, China;2.Geophysical Research Institute of Shengli Oilfield Ltd. Co., Dongying 257022, China);Structural transition and hydrocarbon accumulation during early eocene in Dongying sag of the Jiyang depression[A];[C];2007
6 Wang Yan-zhong Cao Ying-chang Wang Shu-ping Mi Lian-shan (Faculty of Geo-Resource and Information in China University of Petroleum, 257061);Evaluation method of Clastic Reservoirs in Relict Basin——Taking Mesozoic group in Jiyang Depression for an example[A];[C];2006
7 Lijuan He and Jiyang Wang Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing,China;Tectono-thermal modelling of sedimentary basins with episodic extension and inversion,a case history of the Jiyang Basin,North China[A];[C];2004
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved