Full-Text Search:
Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
《Chemical Journal of Chinese Universities》 2006-12
Add to Favorite Get Latest Update

Conversion of Hydrocarbons over Nano-HZSM-5 Catalysts

ZHANG Pei-Qing 1*, GUO Hong-Chen2, ZHU Hong-Jie1, WANG Xiang-Sheng2, JIANG Xue-Mei1, WANG Ping1 (1. Institute of Applied Catalysis, Yantai University, Yantai 264005, China; 2. State Key Laboratory of Fine Chemicals, Institute of Industrial Catalysts, Dalian University of Technology, Dalian 116012, China)  
The nanoscale HZSM-5(20~50nm) catalyst was prepared, and characterized by XRF, TEM, NH_3-TPD and so on. The performance of the nanoscale HZSM-5 catalysts for conversion of n-octane, the mixture of n-octane and benzene was evaluated. The transformation behavior of both single and mixing hydrocarbons as the model reactants over the nanoscale HZSM-5 catalyst was investigated, the influences of the reaction conditions on product distribution were investigated, and reaction mechanism was also studied. The results indicate that the nanoscale HZSM-5 catalyst exhibits a higher ability to convert hydrocarbons, and the hydrocarbons were converted mainly into aromatics and iso-paraffins which have a high octane value by isomerization, aromatization, alkylation reactions and so on, as a result, the total amount of the iso-paraffins(C_4~C_6)and aromatics in products was above 90%(mass fraction). The aromatization from single hydrocarbons mainly produced benzene via dehydrocyclization process, whereas the aromatization from the mixing hydrocarbons formed alkyl-aromatics mostly by alkylation of benzene and small molecule hydrocarbons. The formation of benzene and C+_ 9 could be restrained by regulating the reaction conditions. The analysis of the products shows that the cracking, aromatization and isomerization reaction of hydrocarbons such as octane and benzene-n-octane over the nanoscale HZSM-5 catalyst followed the carbonium ion mechanism.
【Fund】: 山东省自然科学基金(批准号:Y2004B10)资助.
【CateGory Index】: O643.32
Download(CAJ format) Download(PDF format)
CAJViewer7.0 supports all the CNKI file formats; AdobeReader only supports the PDF format.
【References】
Chinese Journal Full-text Database 4 Hits
1 YANG De-Xing1,2,WANG Peng-Fei1,2,XU Hua-Sheng1,2,L Ai-Ling1,2,HU Jie1,2,L Dai-Qing1,2 (1.Shanghai Research Institute of Chemical Industry,Shanghai 200062,China; 2.Shanghai Luqiang New Materials Co.Ltd.,Shanghai 201608,China);Two-step Crystallization Synthesis and Catalytic Performance of Nano-scaled SAPO-34 Molecular Sieve[J];Chemical Journal of Chinese Universities;2011-04
2 LIU Yan-xiu~1, LI Li-rong~1, ZHANG Tie-jing~2, ZHANG Wen-chao~3(1.Chemistry and Chemical Engineering College, Daqing Petroleum Institute, Daqing 163318, China;2.Daqing Chemical Plant 1, Daqing Petrochemical Company, Daqing 163714, China;3.Daqing Petrochemical Engineering Co. Ltd., Daqing 163714,China);Heterogeneous Esterification for the Synthesis of Butyl Acetate under the Condition of Microwave Irradiation[J];Chemical Industry and Engineering;2010-01
3 GAO Yuan,BAI Ying-zhi,SHI Yan,ZHAO Li-xiang and LIU Lu(College of Petrochemical Technology,Liaoning University of Petroleum & Technology,Fushun 113001,China);Effect of Modification on Aromatization Performance of ZSM-5 Molecular Sieve[J];Chemistry and Adhesion;2009-02
4 GAO Jun-hua1,2,HU Jin-xian1,LI Wen-huai1,ZHANG Li-dong1,2,WANG Jian-guo1 (1.State Key Laboratory of Coal Conversion,Institute of Coal Chemistry,Chinese Academy of Sciences,Taiyuan 030001,China 2.Graduate University of Chinese Academic of Science,Beijing 100049,China);Alkylation of benzene with ethanol over modified HZSM-5[J];Journal of Fuel Chemistry and Technology;2010-02
【Citations】
Chinese Journal Full-text Database 3 Hits
1 ZOU Yan, SHI Lei, MA Zhuo-Na, ZHU Ka-Ke, HE He-Yong * (Shanghai Key Laboratory of Molecular Catalysis and Innovative Materials, Department of Chemistry, Fudan University, Shanghai 200433, China);In situ MAS NMR Study on Propane Activation over Ga-modified H-ZSM-5 Under Mild Condition[J];Chemical Research In Chinese Universities;2003-03
2 ZHENG Hai-Tao1, LOU Hui1, LI Ying-Hui2, FEI Jin-Hua1, HOU Zhao-Yin1, XU Yan2, WAN Shu-Bao2, WANG Si-Han2, ZHENG Xiao-Ming 1*(1. Institute of Catalysis, Zhejiang University, Hangzhou 310028, China;2. Research Institute of Daqing Petrochemical Company, Daqing 163714, China);Non-oxidative Aromatization of Methane by Using Propane as Co-reactant over Mo-Zn/HZSM-5 Catalyst[J];Chemical Research In Chinese Universities;2005-02
3 Pan Lrang; Li Niu; Tang Xianghai(Department of Chemistry, Nankai University, Tianjin . 300071);STUDY ON AROMATIZATION OF N-PENTANE OVER HZSM-5 AND Zn/HZSM-5[J];ACTA SCIENTIARUM NATURALIUM UNIVERSITATIS NANKAIENSIS;1995-01
【Co-citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 JIANG Qing-zhe~1,SUN Ming-qin~2,KE Ming~1,SONG Zhao-zheng~1(1.State Key Laboratory of Heavy Oil Processing,University of Petroleum(Beijing),Beijing 102249,China;2.College of Petroleum Engineering,University of Petroleum(Huadong),Dongying,Shandong 257061,China);Quality Analysis and Development Trend of Clean Diesel Oil Home and Abroad[J];Journal of Chengde Petroleum College;2005-04
2 ZHANG Peiqing 1* , XU Jinguang 1, WANG Xiangsheng 2, GUO Hongchen 2(1 Institute of Applied Catalysis, Yantai University, Yantai 264005, Shandong, China; 2 State Key Laboratory of Fine Chemicals; Institute of Industrial Catalysts, Dalian University of Technology, Dalian 116012, Liaoning, China);Catalytic Performance of Nanocrystallite HZSM-5 Catalysts for Transformation of Normal C_8 Hydrocarbons[J];Chinese Journal of Catalysis;2005-03
3 YOU Hong-jun(College of Chemical Engineering,Liaoning University of Petrolem and Chenical Technology,Fushun 113001,China);Effects of Reaction Temperature on the Aromatization Reaction of Huabei C4 Liquefied Petroleum Gas[J];Journal of Guangdong University of Technology;2007-01
4 ZHANG Chun Yan, SHI Zi Xing *, ZHU Zi Kang, XU Ji Ping (National Key Laboratory of Composite Materials, School of Chemistry and Chemical Technology, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200240, China);A New Method for Synthesis of DAR·2HCl and Its Polymerization with Terephthalic Acid[J];Chemical Research In Chinese Universities;2004-03
5 ZHANG Ming-Jin 1,2 *,CHEN Lei 2,YI De-Lian 1,ZHENG An-Min 2,YANG Jun 2, DENG-Feng 2,YUE Yong 2,YE Chao-Hui 2 (1. Department of Chemistry,Wuhan University of Science and Technology,Wuhan 430081,China; 2. State Key Laboratory of Magnetic Resonance and Atomic and Molecular Physics, Wuhan Institute of Physics and Mathematics,Chinese Academy of Sciences,Wuhan 430071,China);A Multinuclear Solid State NMR Study on Dealumination of Mordenite by Steaming and Acid-leaching[J];Chemical Research In Chinese Universities;2004-08
6 ZHANG Pei-Qing~(1*),GUO Hong-Chen~(2),WANG Xiang-Sheng~(2),GUO Xin-Wen~(2)(1.Institute of Applied Catalysis,Yantai University,Yantai 264005,China;2.State Key Laboratory of Fine Chemicals;Institute of Industrial Catalysts,Dalian University of Technology,Dalian 116012,China);Conversion of n-Octane over Modified Nano-crystallite ZSM-5 Catalyst[J];Chemical Journal of Chinese Universities;2006-05
7 Li Niu;Zhu Ruizhi;Pan Lurang(Dept Chem, Nankai Univ, Tianjin, 3OOO71 );Effect of Second Modifying Oxide on ZnHZSM-5 Catalyst for n-Pentane Aromatization[J];GONGYE CUIHUA (INDUSTRIAL CATALYSIS);1997-03
8 YOU Hongjun(Liaoning University of Petroleum & Chemical Technology,Fushun 113001,Liaoning,China);Aromatization of Huabei C_4 liquefied petroleum gas[J];Industrial Catalysis;2007-05
9 Wang Tianyuan,Wang Ze,Zhang Xianmao,Wang Guoxing(Colin Fine Chemical Co.,Ltd.,Wuhan 430223,China);Research Progress in Resource Utitlization of Liquefied Petroleum Gas[J];Guangdong Chemical Industry;2012-03
10 Du Chenglei1,Wu Yue2 (1.Shandong Shida Science and Technology Co.,Ltd; 2.Geological Research Institute of Shunli Oil Field,Dongying Shandong 257062);Existing Status,Developing Trends and Countermeasures for Production of Clean Fuel[J];Chemical Production and Technology;2003-01
【Co-references】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 Pan Lu-rang, Jiang Rui-yun and Li He-xuan (Department of Chemistry, Nankai University, Tianjin);ADSORPTION OF CO_2 AND NH_3 ON HZSM-5 ZEOLITES AND THEIR SELECTIVITY FOR ETHANOL DEHYDRATION[J];Chinese Journal of Catalysis;1985-04
2 GUO Hong-chen~1, WANG Xiang-sheng~1, YANG Fu~1, ZHANG Pei-qing~1, XU Zhou-bo~1, WANG Ren~1, ZHAO Le-ping~2, HU Yong-kang~2ory for Fine Chemicals, Dalian University of Technology, Dalian 116012, China;2. Fushun Research Institute of Petroleum and Petrochemicals, Fushun 113001, China);ZSM-5 Zeolite Catalyst for Reduction of Gasoline Olefins via Aromatization[J];Journal of Molecular Catalysis;2004-02
3 Pan Lurang, Li Hexuan (Department of Chemistry, Naukai University, Tianjin);A Study of Surface Acidity and Activity and Selectivity for Alkylation Benzene with Ethanol of HZSM-5 Modified Base-earth Metal Oxides[J];Chemical Research In Chinese Universities;1990-06
4 ZHENG Hai-Tao1, LOU Hui1, LI Ying-Hui2, FEI Jin-Hua1, HOU Zhao-Yin1, XU Yan2, WAN Shu-Bao2, WANG Si-Han2, ZHENG Xiao-Ming 1*(1. Institute of Catalysis, Zhejiang University, Hangzhou 310028, China;2. Research Institute of Daqing Petrochemical Company, Daqing 163714, China);Non-oxidative Aromatization of Methane by Using Propane as Co-reactant over Mo-Zn/HZSM-5 Catalyst[J];Chemical Research In Chinese Universities;2005-02
5 ZHANG Pei-Qing~(1*),GUO Hong-Chen~(2),WANG Xiang-Sheng~(2),GUO Xin-Wen~(2)(1.Institute of Applied Catalysis,Yantai University,Yantai 264005,China;2.State Key Laboratory of Fine Chemicals;Institute of Industrial Catalysts,Dalian University of Technology,Dalian 116012,China);Conversion of n-Octane over Modified Nano-crystallite ZSM-5 Catalyst[J];Chemical Journal of Chinese Universities;2006-05
6 BI Yu-Shui1,L Gong-Xuan2(1. Department of Chemistry and Chemical Engineering,Taishan Medical University,Taian 271016,China;2. State Key Laboratory for Oxo Synthesis and Selective Oxidation,Lanzhou Institute of Chemical Physics,Chinese Academy of Sciences,Lanzhou 730000,China);Controlled Preparation of Nano-Au/NaZSM-5 Catalyst and Its Catalytic Performance[J];Chemical Journal of Chinese Universities;2009-01
7 SUN Hong min,YANG Wei min,CHEN Qing ling (SINOPEC Shanghai Research Institute of Petrochemical Technology,Shanghai 201208,China);Advances in and prospect of ethylbenzene manufacturing technology[J];Gongye Cuihua (Industrial Catalysis);2001-04
8 LIU Hong xing 1,XIE Zai ku 2,ZHANG Cheng fang 1,CHEN Qing ling 2 (Research Institute of Chemical Technology, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237,China; 2.Shanghai Research Institute of Petrochemical Technology, Sha;Latest researches in SAPO-34 molecular sieve[J];Gongye Cuihua (Industrial Catalysis);2002-04
9 CHE Yan-chao, LIU Chun-yan, LI Dan-dong, CAO Zu-bin, ZHAO De-zhi (Liaoning University of Petroleum & Chemical Technology, Liaoning Fushun 113001,China);Development of an olefin-reducing technology for FCC gasoline over Ni/ZSM-5 modified by phosphorus[J];Industrial Catalysis;2004-04
10 CUI Guo-jing,WEI Min,ZHAO Liang,BAI Ying-zhi,ZHU Jing,MIAO Xing-dong,WANG Hai-yan,MA Jun(College of Petrochemical Engineering,Liaoning University of Petroleum & Chemical Technology,Fushun 113001,China);Aromatization of FCC gasoline fraction over hydrothermally treated Zn/HZSM-5 catalyst[J];Industrial Catalysis;2005-11
【Secondary References】
Chinese Journal Full-text Database 1 Hits
1 CHAI Duo-li1,ZHANG Xiao-cui1,CUI Qing-fei2(1 School of Chemical Engineering,Hefei University of Technology,Anhui Hefei 230009;2 Rugao Zhongchang chemical Co.,Ltd.,Jiangsu Rugao 226532,China);Synthesis of Cellulose Acetate Butyrate under Microwave Irradiation[J];Guangzhou Chemical Industry;2011-15
【Secondary Citations】
Chinese Journal Full-text Database 6 Hits
1 Yuan Shi-bin, She Li-qin, Liu Xing-yun, Li Xuan-wen, Pang Li, (Department of Chemistry, Beijing University)Huang Hui-zhong and Zhou Yu (Institute of Physical Chemistry, Beijing University);CHARACTERIZATION AND AROMATIZATION ACTIVITY OF GALLIUM MODIFIED HZSM-5 CATALYSTS[J];Chinese Journal of Catalysis;1988-01
2 WANG Xiao-Shu, NIE Wei-Yan, JI Wei-Jie, YAN Qi-Jie, CHEN Yi(Center for Modern Analysis, Nanjing University, Nanjing 210093, China;School of Chemistry and Chemical Engineering, Nanjing Unicersity, Nanjing 210093, China);The Preparation and Characterization of High SpecificSurface Area VPO Catalysts[J];Chemical Research In Chinese Universities;2002-04
3 LIU Hong Mei, LI Tao, XU Yi De *(Dalian Institute of Chemical Physics, State Key Laboratory of Catalysis, Chinese Academy of Sciences, Dalian 116023, China);Chemical Characteristics of Coke on Mo/HZSM-5 Catalysts for Methane Dehydroaromatization Under Nonoxidative Conditions by TP Techniques[J];Chemical Research In Chinese Universities;2002-08
4 CAORong;ZHAOHong(Xinjiang Institute of Chemistry,Chinese Academy of Sciences,Wulumuqi,830011)CHENG Mo-Jie;YANG Ya-Shu(Dalian Institute of Chemical Physics,Chinese Academy of Sciences,Dalian);Synergistic Mechanism of Ethane and Ethene over Zn/HZSM-5 Zeolite[J];CHEMICAL RESEARCH IN CHINESE UNIVERSITIES;1996-01
5 Cheng Changrui, Tan Changyu, Li Wen, Zhai Xiaozhen, Zeng Youchun, Wang Haojing, Peng Shaoyi (Institute of Coal Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Taiyuan);CONVERSON OF LOWER PARAFFINES TO AROMATICS——Ⅰ. AROMATIZATION OF PROPANE ON HZSM-5 CATALYST MODIFIED WITH VARIOUS METALS[J];Journal of Fuel Chemistry and Technology;1991-02
6 Pan Lurang Lu Zili Li Hexuan (Department of Chemistry, Nankai University);STUDY OF n-HEXANE AROMATIZATION OVER MODIFIED HZSM-5[J];Acta Petrolei Sinica(Petroleum Processing Section);1991-02
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved