Full-Text Search:
Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
《Spectroscopy and Spectral Analysis》 2014-11
Add to Favorite Get Latest Update

The Backgroud Sky Subtraction Around [OIII] Line in LAMOST QSO Spectra

SHI Zhi-xin;Georges Comte;LUO A-li;TU Liang-ping;ZHAO Yong-heng;WU Fu-chao;National Laboratory of Pattern Recognition,Institute of Automation,Chinese Academy of Sciences;Key Laboratory of Optical Astronomy,National Astronomical Observatories,Chinese Academy of Sciences;University of Chinese Academy of Sciences;Aix-Marseille Université,CNRS,Institut Pythéas,L.A.M.,UMR 7326,F-13388 Marseille Cedex,France;School of Science,University of Science and Technology;  
At present,most sky-subtraction methods focus on the full spectrum,not the particular location,especially for the backgroud sky around[OIII]line which is very important to low redshift quasars.A new method to precisely subtract sky lines in local region is proposed in the present paper,which sloves the problem that the width of Hβ-[OIII]line is effected by the backgroud sky subtraction.The exprimental results show that,for different redshift quasars,the spectral quality has been significantly improved using our method relative to the original batch program by LAMOST.It provides a complementary solution for the small part of LAMOST spectra which are not well handled by LAMOST 2Dpipeline.Meanwhile,This method has been used in searching for candidates of double-peaked Active Galactic Nuclei.
【Fund】: 国家自然科学基金项目(11303061 61202315)资助
【CateGory Index】: P158
Download(CAJ format) Download(PDF format)
CAJViewer7.0 supports all the CNKI file formats; AdobeReader only supports the PDF format.
【Citations】
Chinese Journal Full-text Database 4 Hits
1 BAI Zhong-rui ZHANG Lei YE Zhong-fu (Institute of Statistical Signal Processing,University oJ Science and Technology of China,Hefei 230027);A Sky-subtraction Method Based on Principal Component Analysis[J];Acta Astronomica Sinica;2007-04
2 Xiang-Qun Cui2, Yong-Heng Zhao1, Yao-Quan Chu3, Guo-Ping Li2, Qi Li1, Li-Ping Zhang2, Hong-Jun Su1, Zheng-Qiu Yao2, Ya-Nan Wang2, Xiao-Zheng Xing3, Xin-Nan Li2, Yong-Tian Zhu2, Gang Wang1, Bo-Zhong Gu2, A-Li Luo1, Xin-Qi Xu2, Zhen-Chao Zhang2, Gen-Rong Liu2, Hao-Tong Zhang1, De-Hua Yang2, Shu-Yun Cao1, Hai-Yuan Chen2, Jian-Jun Chen1, Kun-Xin Chen2, Ying Chen1, Jia-Ru Chu3, Lei Feng1, Xue-Fei Gong2, Yong-Hui Hou2, Hong-Zhuan Hu3, Ning-Sheng Hu2, Zhong-Wen Hu2, Lei Jia1, Fang-Hua Jiang2, Xiang Jiang2, Zi-Bo Jiang2, Ge Jin3, Ai-Hua Li2, Yan Li4, Ye-Ping Li2, Guan-Qun Liu2, Zhi-Gang Liu3, Wen-Zhi Lu2, Yin-Dun Mao4, Li Men1, Yong-Jun Qi2, Zhao-Xiang Qi4, Huo-Ming Shi1, Zheng-Hong Tang4, Qing-Sheng Tao2, Da-Qi Wang1, Dan Wang1, Guo-Min Wang2, Hai Wang2, Jia-Ning Wang2, Jian Wang3, Jian-Ling Wang1, Jian-Ping Wang3, Lei Wang2, Shu-Qing Wang1, You Wang2, Yue-Fei Wang2, Ling-Zhe Xu2, Yan Xu1, Shi-Hai Yang2, Yong Yu4, Hui Yuan1, Xiang-Yan Yuan2, Chao Zhai3, Jing Zhang5, Yan-Xia Zhang1, Yong Zhang2, Ming Zhao4, Fang Zhou2, Guo-Hua Zhou2, Jie Zhu2 and Si-Cheng Zou1 1 National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100012, China; 2 Nanjing Institute of Astronomical Optics and Technology, National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210042, China 3 University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China 4 Shanghai Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200030, China 5 Institute of Architecture Design and Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;The Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope (LAMOST)[J];天文和天体物理学研究(英文版);2012-09
3 A-Li Luo1, Hao-Tong Zhang1, Yong-Heng Zhao1, Gang Zhao1, Xiang-Qun Cui2, Guo-Ping Li2, Yao-Quan Chu3, Jian-Rong Shi1, Gang Wang1, Jian-Nan Zhang1, Zhong-Rui Bai1, Xiao-Yan Chen1, Feng-Fei Wang1, Yan-Xin Guo1, Jian-Jun Chen1, Bing Du1, Xiao Kong1, Ya-Juan Lei1, Yin-Bi Li1, Yi-Han Song1, Yue Wu1, Yan-Xia Zhang1, Xin-Lin Zhou1, Fang Zuo1, Peng Du1, Lin He1, Wen Hou1, Yi-Qiao Dong1, Jian Li1, Guang-Wei Li1, Shuang Li1, Jing Song1, Yuan Tian1, Meng-Xin Wang1, Ke-Fei Wu1, Hui-Qin Yang1, Hai-Long Yuan1, Shu-Yun Cao1, Hai-Yuan Chen2, Kun-Xin Chen2, Ying Chen1, Jia-Ru Chu3, Lei Feng1, Xue-Fei Gong2, Bo-Zhong Gu2, Yong-Hui Hou2, Zhi-Ying Huo1, Hong-Zhuan Hu3, Ning-Sheng Hu2, Zhong-Wen Hu2, Lei Jia1, Fang-Hua Jiang2, Xiang Jiang2, Zi-Bo Jiang2, Ge Jin3, Ai-Hua Li2, Qi Li1, Xin-Nan Li2, Yan Li4, Ye-Ping Li2, Gen-Rong Liu2, Guan-Qun Liu2, Zhi-Gang Liu3, Qi-Shuai Lu2, Wen-Zhi Lu2, Yu Luo1, Yin-Dun Mao4, Li Men1, Ji-Jun Ni2, Yong-Jun Qi2, Zhao-Xiang Qi4, Huo-Ming Shi1, Ding-Qiang Su2, Shi-Wei Sun1, Hong-Jun Su1, Zheng-Hong Tang4, Qing-Sheng Tao2, Liang-Ping Tu1, Da-Qing Wang1, Dan Wang1, Guo-Min Wang2, Hai Wang2, Jia-Ning Wang2, Jian Wang3, Jian-Ling Wang1, Jian-Ping Wang3, Lei Wang2, Shou-Guan Wang1, Shu-Qing Wang1, Ya-Nan Wang2, You Wang2, Yue-Fei Wang2, Ming-Zhi Wei1, Xiang-Xiang Xue1, Xiao-Zheng Xing3, Ling-Zhe Xu2, Xin-Qi Xu2, Yan Xu1, De-Hua Yang2, Shi-Hai Yang2, Zheng-Qiu Yao2, Yong Yu4, Hui Yuan1, Chao Zhai3, En-Peng Zhang1, Jing Zhang5, Li-Ping Zhang2, Wei Zhang1, Yong Zhang2, Zhen-Chao Zhang2, Ming Zhao4, Fang Zhou2, Yong-Tian Zhu2, Jie Zhu2 and Si-Cheng Zou1 1 National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100012, China; 2 Nanjing Institute of Astronomical Optics and Technology, National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210042, China 3 University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China 4 Shanghai Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200030, China 5 Institute of Architecture Design and Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;Data release of the LAMOST pilot survey[J];天文和天体物理学研究(英文版);2012-09
4 Yi-Han Song 1,2,3 , A-Li Luo 1,2, , Georges Comte 1,4 , Zhong-Rui Bai 1,2 , Jian-Nan Zhang 1,2 , Wei Du 1,2,3 , Hao-Tong Zhang 1,2 , Jian-Jun Chen 1,2 , Fang Zuo 1,2 and Yong-Heng Zhao 1,2 1 National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100012, China; 2 Key Laboratory of Optical Astronomy, National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100012, China; 3 Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China; 4 Observatoire Astronomique Marseille-Provence and Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, F-13388 Marseille Cedex, France;Relative flux calibration for the Guoshoujing Telescope (LAMOST)[J];天文和天体物理学研究(英文版);2012-04
【Co-citations】
Chinese Journal Full-text Database 8 Hits
1 LU Yu;LI Xiang-ru;YANG Tan;WANG Yong-jun;School of Mathematical Sciences,South China Normal University;;A New Method of Sparse Feature Extraction for Stellar Spectra[J];Spectroscopy and Spectral Analysis;2014-08
2 LU Yu;LI Xiang-ru;YANG Tan;School of Mathematical Sciences,South China Normal University;;Atmospheric Parameter Estimation for LAMOST/GUOSHOUJING Spectra[J];Spectroscopy and Spectral Analysis;2014-11
3 Luo A-li;Tian Yuan;Song Jing;Zhao Yongheng;Sun Shiwei;Wang Jian;Jin Ge;National Asronomical Observatories,Chinese Academy of Sciences;Key Laboratory of Optical Astronomy,National Astronomical Observatories,Chinese Academy of Sciences;University of Science and Technology of China;;Design and Implementation of LAMOST Observatory Control System[J];E-Science Technology & Application;2012-04
4 ZHAO YongHeng;National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences;;Large-scale astronomical spectroscopic surveys[J];Scientia Sinica(Physica,Mechanica & Astronomica);2014-10
5 ZHANG Shuo;LUO Ali;Key Laboratory of Optical Astronomy, Chinese Academy of Sciences ( National Astronomical Observatories);University of Chinese Academy of Sciences;;Information integrated system for astronomical observation on Android mobile platform[J];Journal of Computer Applications;2014-S2
6 Chuan-Xing Liu;Pei-Ai Zhang;Yu Lu;Department of Mathematics, Jinan University;chool of Mathematical Sciences,South China Normal University;;Estimating stellar atmospheric parameters based on Lasso features[J];天文和天体物理学研究(英文版);2014-04
7 Zhi-Xin Shi;A-Li Luo;Georges Comte;Xiao-Yan Chen;Peng Wei;Yong-Heng Zhao;Fu-Chao Wu;Yan-Xia Zhang;Shi-Yin Shen;Ming Yang;Hong Wu;Xue-Bing Wu;Hao-Tong Zhang;Ya-Juan Lei;Jian-Nan Zhang;Ting-Gui Wang;Ge Jin;Yong Zhang;Key Laboratory of Optical Astronomy,National Astronomical Observatories,Chinese Academy of Sciences;National Laboratory of Pattern Recognition,Institute of Automation,Chinese Academy of Sciences;University of Chinese Academy of Sciences;Aix-Marseille Universite&CNRS,Institut Pytheas,LAM(Laboratoire d'Astrophysique de Marseille),UMR7326,F-13388 Marseille;Shanghai Astronomical Observatory,Chinese Academy of Sciences;Department of Astronomy,Peking University;University of Science and Technology of China;Nanjing Institute of Astronomical Optics & Technology,National Astronomical Observatories,Chinese Academy of Sciences;;A search for double-peaked narrow emission line galaxies and AGNs in the LAMOST DR1[J];天文和天体物理学研究(英文版);2014-10
8 REN Juan-juan;LUO A-li;ZHAO Yong-heng;Key Laboratory of Optical Astronomy,National Astronomical Observatories,Chinese Academy of Sciences;University of Chinese Academy of Sciences;;Research Progress on Searching for White Dwarf—Main Sequence Binaries[J];Progress in Astronomy;2014-04
【Secondary Citations】
Chinese Journal Full-text Database 2 Hits
1 Su Dingqiang; Cui Xiangqun (Nanjing Astronomical Instruments Research Center, The Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210042);Active Optics-Key Technology of the New Generation Telescopes[J];PROGRESS IN ASTRONOMY;1999-01
2 Song Yao 1 , 2 , Chao Liu 1 , Hao-Tong Zhang 1 , Li-Cai Deng 1 , Heidi Jo Newberg 3 , Yue-Yang Zhang 1 , 2 , Jing Li 1 , 4 , Nian Liu 1 , 4 , Xu Zhou 1 , Jeffrey L. Carlin 3 , Li Chen 5 , Norbert Christlieb 6 , Shuang Gao 1 , Zhan-Wen Han 7 , Jin-Liang Hou 5 , Hsu-Tai Lee 8 , Xiao-Wei Liu 9 , Kai-Ke Pan 10 , Hong-Chi Wang 11 , Yan Xu 1 and Fan Yang 1 , 21 Key Lab of Optical Astronomy, National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100012, China; 2 Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China 3 Department of Physics, Applied Physics and Astronomy, Rensselaer Polytechnic Institute, 110 8th Street, Troy, NY 12180, USA 4 School of Physics and Electronic Information, China West Normal University, Nanchong 637000, China 5 Shanghai Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200030, China 6 Center for Astronomy, University of Heidelberg, Landessternwarte, Ko¨nigstuhl 12, D-69117 Heidelberg, Germany 7 Yunnan Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650011, China 8 Institute of Astronomy and Astrophysics, Academia Sinica, P.O. Box 23-141, Taipei 106, China 9 Department of Astronomy & Kavli Institute of Astronomy and Astrophysics, Peking University, Beijing 100871, China 10 Apache Point Observatory, PO Box 59, Sunspot, NM 88349, USA 11 Purple Mountain Observatory, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210008, China;The site conditions of the Guo Shou Jing Telescope[J];天文和天体物理学研究(英文版);2012-07
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved