Full-Text Search:
Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
《Journal of Hunan Agricultural University》 1991-02
Add to Favorite Get Latest Update

RELATIONSHIP BETWEEN THE ECOLOGICAL BACKGROUND OF PHOTOPERIOD-SENSITIVE GENIC MALE STERILE RICE AND THE INDUCTION EFFECTS OF FERTILITY TRANSFORMATION

Zou Yingbin;Yu Tieqiao;Xiao Guangyu, (Department of Agronomy, HNAC, Changsha)  
The induction effects of photoperiod or thermoperiod-sensitive ge-nic sterile lines depend On their background thermo-photoperiodic response.Inaccordance with their photoperiodic responses they can be grouped into threetypes.1/photoperiod-sensitive genie male sterile rice;2/thermoperiod-sensitiverice; 3/photoperiod-thermoperiod sensitive rice.It is also discussed that,if trans-selecting late indica rice originated in low latitude regions or that with strongphotosensitivity,it is a possible path for obtaining photoperiod-sensitive ind-ica genic male sterile lines.
Download(CAJ format) Download(PDF format)
CAJViewer7.0 supports all the CNKI file formats; AdobeReader only supports the PDF format.
【References】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 LI Wei ming, ZHOU Yuan chang, JI Biao jun, WU Wei ren, LIN Li hui, JIANG Shu ye,MAO Da mei, QI Jian min (College of Crop Science, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, Fujian 350002, China);Relationships between the subspecies type, photoperiodism and photo-sensitivity of fertility transformation in genic male sterile rice[J];Journal of Fujian Agricultural University(Natural Science);2001-01
2 Zou Yingbin Xiao Guangyu Yu Tieqiao(Department of Agronomy,HNAU,Changsha, 410128);A STUDY ON PHOTO-THERMO-REACTION ANDADAPTABILITY OF PHOTO-SENSITIVE GENIC MALE STERILE RICE[J];JOURNAL OF HUNAN AGRICULTURAL UNIVERSITY;1994-05
3 He Juemin Dai Junti Zou Yinbin Zhang Haiqing Liu Xionglun Ou Shiyi Zhou Meilan Yang Youcai Zeng Lirong(Hunan Hybrid Wheat Research Center,Changsha,410128);THE THEORY OF ECOLOGICAL-GENETICAL STER1LITY AND HYBRID CROPS PRO-DUCED BY TWO-LINE METHOD1.THE METHOD FOR SELECTING ECOLOGICAL-GENETICAL MALE-STERILE LINES[J];JOURNAL OF HUNAN AGRICULTURAL UNIVERSITY;1994-05
4 HUANG Sheng-dong, GU Fu-ling, SHU Zhi-qiang, ZHANG Mei-juan(Jiangsu Academy of Agricultural Sciences, Nanjing 210014, China);The Developing Status of Male Sterile and Application of Heterosis in Rice[J];Journal of Jinling Institute of Technology;2005-02
5 ZHANG Zi-guo ZEN Han-lai YUAN Sheng-chao ZHANG Duan-pin WANG Ben-xian Ll Yu-zhen (Huazhong Agricultural University, Wuhan 430070);STUDIES ON THE RESPONSE TO PHOTOPERIOD AND TEMPERATURE OF PHOTOPERIOD SENSITIVE GENIC MALE STERILE RICE (PGMR)[J];Journal of Huazhong Agricultural;1992-01
6 Jiang Zuosheng Xu Qingguo Dong Yangyu Kang Chunlin (The Department of Agronomy,HNAC,Changsha,410128);FERTILITY CHANGE AND HEREDITY IN INDICA PHOTOPERIOD SENSITIVE GENIC MALE STERILE RICE“ANNONG S-1”[J];Journal of Hunan Agricultural University;1993-03
7 Zhou Meilan;He Jueming;Zou Yingbin;Liu Xionglun;LI Hailing(Hunan Hybrid Wheat Research Center,Changsha,410128);A STUDY ON FERTILITY TRANSFORMATION CONDITIONS OF PHOTOPERIOD-TEM-PERATURE SENSTITIVE GENIC MALE-STERILE WHEAT[J];JOURNAL OF HUNAN AGRICULTURAL UNIVERSITY;1996-03
8 Jiang Shuye Liu Xiangdong (Institute of Genetics and crop breeding,Fujian Agricultural Collage,Fuzhou,350002);Progress in Studies on Double-functional Genic Male-sterie Rice[J];Journal of China Agricultural University;1993-S3
9 Zhang Xu; Huang Nongrong ;Lin Daoxuan Liu Yanzhuo;Kong Oingni(Rice Research Institute, Guangdong Academy of fgriculture Sciences, Guangzhou 510640)Liu Hongxian; Wang Yirou;Li Meiru ;Li Ping ;Zeng Shaoxi(South China Institute of Botany, Academia Sinica. Gu;PRELIMINARY STUDY ON MULTIPLICATION OF PEDIGREE SEEDS FOR TGMS LINES OF RICE AT LOW CRITICAL TEMPERATURE IN GREENHOUSE IN WINTER[J];JOURNAL OF TROPICAL AND SUBTROPICAL BOTANY;1996-03
10 Liu Yanzhuo;Zhang Xu; Lin Daoxuan;Chen Zhaoming; Kong Qingni;Huang Nongrong(Rice Research Institute,Guangdong Academy of Agricultural Sciences, Guangzhou 510640);Response of Panicle Differentiation and Fertility of Rice P(T)GMS lines To Temperature and Photoperiod[J];HYBRID RICE;1995-02
【Citations】
Chinese Journal Full-text Database 6 Hits
1 Xue Guangxing Deng Jingyang (Institute of Crop Breeding and Cultivation, Chinese Academy of Agricaltural Sciences, Beijing);STUDIES ON THE HUBEI PHOTOSENSITIVE GENIC MALE-STERILE RICE (ORYZA SATIVA L.SUBSP.JAPONICA) Ⅰ. Preliminary tests for the expression of the photosensitive recessive male-sterile genes[J];Scientia Agricultura Sinica;1987-01
2 Yuan Shengchao Zhang Ziguo Xu Chanzhen (Central China Agricultural University);STUDIES ON THE CRITICAL STAGE OF FERTILITY CHANGE INDUCED BY LIGHT AND ITS PHASE DEVELOPMENT IN HPGMR[J];Acta Agronomica Sinica;1988-01
3 Wang Sanliang,Xu Ke (Hunan Hybrid Rice research Center);A STUDY ON RELATION BETWEEN FERTILITY TRANSFORMATION OF W6154S AND TEMPERATURE[J];Hybrid Rice;1990-04
4 Fang Guo-cheng Lu Xing-gui (Food Crops Research Institute. Hubei Academy of Agricultural Sciences, Wuhan);STUDIES ON THE SELECTION AND UTILIZATION OF INDICA TYPE PHOTOPERIOD-SENSITIVE GENIC MALE STERILE LINES Ⅱ Fertility-transformation char- acteristics of Indica type lines[J];Hybrid Rice;1990-05
5 Li Dingmin, Liang Shirong, Xuan Qilin and Qin Xiyin (Rice Research Institute, Guangxi Academy of Agricultural Science );A Study on Utilization of Hubei Photosensitive Genic Sterile Rice in South China[J];Hybrid Rice;1989-01
6 Yang Zhenyu, Gu Yiming, Hua Zetian and Gao Riling (The Rice Research Institute,Liaoning Academy of Agr, Science );Observation on Fertility of Photoperiod Sensitive Genie Sterial Lines in Shenyang (42°N )[J];Hybrid Rice;1989-04
【Co-citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 Wang Wei;Chen Liang (Biology Department, Xiamen University, Xiamen 361005);Different photoresponses of flowering and fertility alteration in photoperiod-sensitive genie male-sterile rice[J];GUIHAIA;1999-01
2 WEI He et al(Institute of Techniques for Agricultural Biology,Guangdong Ocean University,Zhanjiang,Guangdong,524088);Study on the Characteristic of Fertility Alteration and the Utilization of Pei'ai 64 S in Zhanjiang[J];Journal of Anhui Agricultural Sciences;2007-02
3 Wang Shouhai et al (Rice Research Institute, AAAS, Hefei 230031);Effects of Temperature on the Fertility of Indica Rice TGMS Line 2301S[J];Journal of Anhui Agricultural Sciences;2001-02
4 Chen Songbiao; Hu Ruying; Yang Jubao; Liu Dejin(Fujian Key Laboratory of Genetic Engineering for Agriculture, Fuzhou 350003; Institute of Rice and Wheat, Fujian Academy of Agricultural Sciences, Fuzhou 350019; College of Crop Science, Fujian Agricultural;Fertility performances of genic male sterile lines of indica rice at different altitudes[J];JOURNAL OF FUJIAN AGRICULTURAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE);1999-01
5 Wang Yuzhen;Ning Wenshu;Feng Ruiguang;Meng Xiangzhen;Li Ronggai;Meng Lingqi;Wang Zhenqi(Scientific Research Institute of hand Reclamation of Hebei Province,Tanghai);A Study on the Main Traits of the Rice Photoperiodsensitive Genic Male Sterile Line (PGML)and Its Utilization[J];JOURNAL OF AGRICULTURAL UNIVERSITY OF HEBEI;1995-01
6 XIAO Hui-hai CHEN Liang-bi1 HU Yi-hong (Department of Biology,Changde Teachers University,Changde Hunan,41 5000; 1 College of Life Science,Hunan Normal University,Changsha Hunan,410081);EFFECT OF HEAT SHOCK ON PROTEIN COMPONENTS AND GROWTH OF THERMO-SENSITIVE GENIC MALE STERILE RICE BUDS[J];Journal of Changde Teachers University;2001-04
7 LI Wei ming, ZHOU Yuan chang, JI Biao jun, WU Wei ren, LIN Li hui, JIANG Shu ye,MAO Da mei, QI Jian min (College of Crop Science, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, Fujian 350002, China);Relationships between the subspecies type, photoperiodism and photo-sensitivity of fertility transformation in genic male sterile rice[J];Journal of Fujian Agricultural University(Natural Science);2001-01
8 XIAO Hui-hai (Department of Biology,Changde Teachers University, Changde Hunan,415000);EFFECT OF HEAT SHOCK ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF THERMO-SENSITIVE GENIC MALE STERIL INDIC RICE SEEDLINGS[J];JOURNAL OF CHANGDE TEACHERS UNIVERSITY;2000-03
9 Li Zichao Wang Xiangkun Aisikaer (Dept.of Agronomy,Beijing Agricultural University,Beijing,100094);Primary Studies on Fertility in PGMRs at Beijing Region[J];Acta Agriculturae Universitatis Pekinensis;1994-03
10 Zou Yingbin Xiao Guangyu Yu Tieqiao(Department of Agronomy,HNAU,Changsha, 410128);A STUDY ON PHOTO-THERMO-REACTION ANDADAPTABILITY OF PHOTO-SENSITIVE GENIC MALE STERILE RICE[J];JOURNAL OF HUNAN AGRICULTURAL UNIVERSITY;1994-05
【Co-references】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 Tong Jiping et al (Rice Research Institute, The Key Laboratory of Rice Genetic and Breeding of MOA, AAAS, Hefei 230031);A Preliminary Study on the Application Value of Hybrid Rice Combination Bred by Three-way Cross[J];Journal of Anhui Agricultural Sciences;2001-03
2 Yang liansong et al (The key laboratory of Rice Genetics and Breeding of Ministry of Agriculture,Rice Research Institute Anhui Academy of Agricultural Science,Hefei 230031);Research On the Correlation Between Rice Grain Shape and Rice Grain Quality[J];Journal of Anhui Agricultural Sciences;2001-03
3 JIN Yin gen,WANG Zhong (College of Bioscience and Biotechnology,Yangzhou University,Yangzhou,Jiangsu 225009,China);On flowering characters and structural changes of lodicule during the flowering in wheat[J];Acta Botanica Boreali-occidentalia Sinica;2002-05
4 Li RonggaiMeng XiangzhenWang YuzhenFeng RuiguangMeng LingqiNing Wenshu (Institute of Rice Research, HAAFS, Tanghai 063200);Study on Dry Matter Production,Accumulation, Transportation and Grain Plumpness in Intersubspecific Hybrid Rice[J];JOURNAL OF AGRICULTURAL UNIVERSITY OF HEBEI;1999-01
5 Su Xiaodao Yang Rencui Lu Haoran (Institute of Genetics and Crop Breeding,FAC);HETEROSIS AND COMBINING ABILITY OF HYBRID RICE IN THREE-WAY CROSS[J];Journal of Fujian Agriculture and Forestry University(Natural Science Edition);1990-01
6 Lin Lihui Li Weiming Pan Runsen Qi Jianmin Chen Qifeng Zhou Yuanchang Jiang Shuye Ji Biaojun Chen Zhiwei Mao Damei Lin Peiqing (College of Crop Science, Fujian Agricultural University, Fuzhou 350002);Breeding of a photoperiod sensitive genic male sterile line of indica rice, Hs-3 using anther culture[J];JOURNAL OF FUJIAN AGRICULTURAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE);1999-04
7 SU Xue-jun~1, WEI Peng-xiao~2, LU Zhi-ren~3( 1.Rice Research Institute,Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanning 530007, China; 2.Biotechnology Research Center, China; 3.Agricultural College, Guangxi University, Nanning 530005, China );Study on the combining ability of the yield-traits in hybrid rice[J];Guihaia;2004-01
8 Yang Rencui;Liang Kangjing and Chen Qinghua Dept. of Agronomy, FAC;XENIA OF CHALKINESS IN RICE AND THE GENETIC ANALYSIS OF CHALKINESS OF HYBRID RICE[J];Journal of Fujian Agriculture and Forestry University(Natural Science Edition);1986-01
9 Huang Shou-song, Xue Chang-pu, Xu Jie and Li Wan-long(Northwest Institute of Bolany);A PRELIMINARY REPORT OF SELECTIONS AND STUDIES ON MALE STERILE-MAINTAINABLE LINE OF BLUE-GRAINED WHEAT[J];Acta Botanica Boreali-occidentalia Sinica;1988-03
10 REN Hong,SHEN Jian-hua(Institute of Upland Crops,Guizhou Academy of Agricultural Sciences,Guiyang 550006,China);Breeding and Utilization of Maize Tri-crossed Hybrid in Guizhou[J];Guizhou Agricultural Sciences;2005-05
【Secondary References】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 Pan Xigan;Zhu Deyao;Yin Jianhua(Rice Research Institute,Jiangxi Academy of Agricultural Sciences,Nanchang 330200);Study of Tecbnological Procedures for Breeding Dual-purpose Genic Male-sterile Rice and Its Applications[J];HIGH TECHNOLOGY LETTERS;1995-06
2 Mou Tongmin;Lu Xinggui;Li Chunhai;Yuan Qianhua;Yang Guocai;Wan Binliang;Ma Yi;Fei Zhenjiang(Food Crop Research Institute, Hubei Academy of Agricultural Sciences, WuHan 430064);Development of Indica PGMS Line W9451S and Studies on itsCharacteristics Response to Photoperiod and Temperature[J];HIGH TECHNOLOGY LETTERS;1996-12
3 Mou Tongmin; YuanQianhua; Yang Guocai;Lu Xinggui;Zhang Xianguang(FoOd Crop Research Institute,Hubei Academy of Agricultural Sciences ,Wuhan 430064)Mao Zude;Gao Daozhen;Jin Huasheng(Gaojiaya Town Agricuiltural Technique Station, Yuanan County,Hubei);Studies on the Possibilities of Selecting Practical P-TGMS Lines under Higher Altitude Condition[J];HIGH TECHNOLOGY LETTERS;1994-12
4 QUAN Wei et al(Hybrid Wheat Engineering and Technique Research Center,Beijing Municipal Academy of Agriculture and Forestry Sciences,Beijing 100097);Research Advance in the Fertility Alteration of the Photo-thermo-sensitive Male Sterile Wheat[J];Journal of Anhui Agricultural Sciences;2007-21
5 Chen Songbiao; Hu Ruying; Yang Jubao; Liu Dejin(Fujian Key Laboratory of Genetic Engineering for Agriculture, Fuzhou 350003; Institute of Rice and Wheat, Fujian Academy of Agricultural Sciences, Fuzhou 350019; College of Crop Science, Fujian Agricultural;Fertility performances of genic male sterile lines of indica rice at different altitudes[J];JOURNAL OF FUJIAN AGRICULTURAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE);1999-01
6 HAO Tian-feng,HE Jue-min,GUO Zong-xue,HE Yi (Institute of Agricultural Biotechnology,Guangdong Ocean University,Zhanjiang 524088,China);Relationship between fertility alteration of fertility-changing sterile plant of nucleus male sterile line Kang A_1 and temperature in cotton[J];Guangdong Agricultural Sciences;2007-03
7 LUO Yue-hua1,DENG Fan1,ZHOU Ting-bo1,CHEN Shou-cai2(1.College of Agriculture,Hainan University,Haikou,Hainan 570228;2.Rubber Research Institute,Chinese Academy of Tropical Agriculture Science,Danzhou,Hainan 571737);GENETIC RESEARCHES ON REVERSE THERMO-SENSITIVE GENIC MALE STERILE LINES DERIVED FROM THE OFFSPRING OF HYBRID BETWEEN WILD RICE AND CULTICAR[J];Guizhou Science;2008-04
8 WU Ai-long et al(Biochomistry depart ment,zhanjiang Education colllege,Zhanjiang,Guangdong 524000);Study on the Temperature on the Fertility Conversion of Brassica napus Male Sterile Line——Guiyin AB[J];Journal of Anhui Agricultural Sciences;2009-07
9 Zou Yingbin Xiao Guangyu Yu Tieqiao(Department of Agronomy,HNAU,Changsha, 410128);A STUDY ON PHOTO-THERMO-REACTION ANDADAPTABILITY OF PHOTO-SENSITIVE GENIC MALE STERILE RICE[J];JOURNAL OF HUNAN AGRICULTURAL UNIVERSITY;1994-05
10 Zhang Ziguo Zeng Hanlai Li Yuzhen Yuan Shengchao Zhang Danpin (Huazhong Agricultural University, Wuhan 430070);INFLUENCE ON THE FERTILITY ALTERATION OF PHOTO—AND THERMOCONDITIONS DURING VEGETATIVE GROWTH PHASE IN PGMR[J];Journal of Huazhong Agricultural;1993-01
【Secondary Citations】
Chinese Journal Full-text Database 5 Hits
1 Xu Chuan-zhen et al;EFFECTS OF HIGH-TEMPEPATURE ON THE SPIKELET FERTILITY OF HYBRID RICE[J];Journal of Huazhong Agricultural;1982-02
2 Shi Mingsong (Shahu Stockseed Production Farm,Mianyang County,Hubei Province)Deng Jingyang (Institute of Grop Breeding and Cultivation,Chinese Academy of Agricultural Sciences,Beijing);The Discovery, Determination and Utilization of the Hubei Photosensitive Genie Male-sterile Rice (Oryza sativa subsp. japonica)[J];Acta Genetica Sinica;1986-02
3 TANG SI-HUA, NI PEU-SHEN, TUNG PEN-HSIEN, SHEN JUI-CHUAU(Shanghai Institute of Plant Physiology, Academia Sinica);FLOWERING RESPONSE OF RICE CULTIVARS TO DIFFERENT PHOTOPERIODS AND TEMPERATURE IN PHYTOTRON[J];Acta Photophysiologica Sinica;1978-02
4 Shi Mingsong (Shahu stockseed production farm, Mianyang county, Hubei Province);THE DISCOVERY AND STUDY OF THE PHOTOSENSITIVE RECESSIVE MALE-STERILE RICE (ORYZA SATIVA L.SUBSP.JAPONICA)[J];Scientia Agricultura Sinica;1985-02
5 Fang Guo-cheng Lu Xing-gui (Food Crops Research Institute. Hubei Academy of Agricultural Sciences, Wuhan);STUDIES ON THE SELECTION AND UTILIZATION OF INDICA TYPE PHOTOPERIOD-SENSITIVE GENIC MALE STERILE LINES Ⅱ Fertility-transformation char- acteristics of Indica type lines[J];Hybrid Rice;1990-05
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved