Full-Text Search:
Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
《Mineral Deposits》 2015-01
Add to Favorite Get Latest Update

Zircon U-Pb and molybdenite Re-Os dating of Baoshan porphyry Cu polymetallic deposit in Jiujiang-Ruichang ore concentration area of Jiangxi Province and its geological significance

JIA LiQiong;XU WenYi;YANG Dan;YANG ZhuSen;WANG Liang;State Key Laboratory of Geological Processes and Mineral Resources,School of Earth Sciences and Resources,China University of Geosciences;MRL Key Laboratory of Metallogeny and Mineral Assessment, Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences;Gold Geology Institute of Chinese Armed Police Force;  
Located in the northwestern part of the Jiujiang-Ruichang ore concentration area, the Baoshan porphyry Cu polymetallic deposit belongs to the Jiujiang-Ruichang Cu-Au orefield and is a component part of the Daye-Jiujiang metallogenic subzone along the Middle-Lower Yangtze River Cu-Au metallogenic belt. The U-Pb LA-MC-ICP MS dating of the zircons from Baoshan granodiorite porphyry yielded an age of( 147. 81 ± 0. 48) Ma( MSWD = 1. 07).Six molybdenite samples separated from the Baoshan deposit were used for Re-Os dating, which yielded the model ages ranging from( 146. 1 ± 2. 2) Ma to( 148. 7 ± 2. 0) Ma, weighted average age of( 147. 42 ± 0. 84) Ma and an isochron age of( 147. 7 ± 1. 2) Ma. These ages suggest that the mineralization in the Baoshan deposit was genetically associated with the granodiorite porphyry, and the rock- and ore-forming process was continuous. The Re content of molybdenite indicates that the ore-forming materials were derived from the mixture of the mantle and the crust.These data indicate that ages of the intrusion and orebody from the Baoshan deposit are almost identical with ages of other typical magmatic intrusions and deposits in the Jiujiang-Ruichang metallogenic belt, and even similar to ages of typical Cu polymetallic ore deposits in Tongling, Anqing and part of southeast Hubei in the Middle-Lower Yangtze River metallogenic belt, all being part of the Early Cretaceous polymetallic metallogenic events in the MiddleLower Yangtze River metallogenic belt.
【Fund】: 国家十二五科技支撑计划课题(项目编号:2009BAB43B03 2011BAB04B03);; 国家深部探测技术与实验研究专项(Sino Probe-03-06);; 国土资源部公益性行业科研专项项目(项目编号:201311166(Sino Probe-03-07))联合资助
【CateGory Index】: P618.2;P597.3
Download(CAJ format) Download(PDF format)
CAJViewer7.0 supports all the CNKI file formats; AdobeReader only supports the PDF format.
【Citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 Wu Fuyuan,Sun Deyou (Changchun University of Science and Technology,Changchun 130026);THE MESOZOIC MAGMATISM AND LITHOSPHERIC THINNING IN EASTERN CHINA[J];JOURNAL OF CHANGCHUN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY;1999-04
2 Ren Jishun; Niu Baogui; Liu Zhigang(Institute of Geology, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing, 100037);SOFT COLLISION, SUPERPOSITION OROGENY AND POLYCYCLIC SUTURING[J];EARTH SCIENCE FRONTIERS;1999-03
3 ZHANG Zhiyu1),DU Yangsong1),ZHANG Jing1),PANG Zhenshan2) 1) State Key Laboratory of Geological Process and Mineral Resources,School of the Earth Sciences and Resources,China University of Geosciences,Beijing,100083;2) Development Research Center,China Geological Survey,Beijing,100037;SHRIMP Zircon U-Pb Geochronology,Petrochemical and Geochemical Characteristics of Tongshan Intrusion in Guichi,Anhui Province[J];Geological Review;2011-03
4 Du Andao, He Hongliao, Yin Ningwan, Zou Xiaoqiu, Sun Yiali Sun Dezhong, Chen Shaozhen and Qu Wenjun(Institute of Rock and Mineral Analysis, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing);A STUDY ON THE RHENIUM-OSMIUM GEOCHRO- NOMETRY OF MOLYBDENITES[J];Acta Geologica Sinica;1994-04
5 Wang Dezi, Ren Qijiang, Qiu Jiansheng, Chen Kerong, Xu Zhaowen and Zen Jiahu(Department of Earth Sciences, Nanjing University, Nanjing, Jiangsu);CHARACTERISTICS OF VOLCANIC ROCKS IN THE SHOSHONITE PROVINCE, EASTERN CHINA, AND THEIR METALLOGENESIS[J];Acta Geologica Sinica;1996-01
6 MAO Jingwen1,2) ,Holly STEIN3) ,DU Andao4),ZHOU Taofa5) ,MEI Yanxiong1), LI Yongfeng1), ZANG Wenshuan2),LI Jinwen1,2) 1) Institute of Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing, 100037 2) Faculty of Geosciences and Resources, China University of Geosciences, Beijing, 100083 3) AIRIE Program, Department of Earth Resources, Colorado State University, Fort Collins, USA 4) National Research Center of Geoanalysis, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing, 100037 5) Department of Resource and Environmental Sciences, Hefei University of Technology, Hefei, 230009;Molybdenite Re-Os Precise Dating for Molybdenite from Cu-Au-Mo Deposits in the Middle-Lower Reaches of Yangtze River Belt and Its Implications for Mineralization[J];Acta Geologica Sinica;2004-01
7 LI Jinwen1), LI Xuhui2), PEI Rongfu1), MEI Yanxiong1), WANG Yonglei1), QU Wenjun3), HUANG Xiubao1), ZANG Wenshuan4)1) Institute of Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing, 1000372) NorthwestJiangxi GeologicalTeam of JBEDGMR, Jiujiang, Jiangxi, 3320003) National Research Center of Geoanalysis, Beijing, 1000374) China University of Geosciences, Beijing, 100083;Re-OsAge of Molybdenite from the SouthernOre Zone of theWushan Copper Deposit,Jiangxi Province, and Its Geological Significance[J];Acta Geologica Sinica;2007-06
8 DONG Shuwen1), ZHANG Yueqiao1,2), LONG Changxiang1), YANG Zhenyu1,2), JI Qiang3), WANG Tao3), HU Jianmin1), CHEN Xuanhua1) 1) Institute of Geomechanics, CAGS, Beijing, 100081; 2) Department of Earth Science, Nanjing University, Nanjing, 210093; 3) Institute of Geology, CAGS, Beijing, 100073;Jurassic Tectonic Revolution in China and New Interpretation of the Yanshan Movement[J];Acta Geologica Sinica;2007-11
9 XING Guangfu1),LU Qingdi2),CHEN Rong1),ZHANG Zhengyi2),NIE Tongchun2)LI Longming1),HUANG Jialong2),LIN Min2)1)Nanjing Institute of Geology and Mineral Resources,China Geological Survey,Nanjing,210016;2)Fujian Institute of Geology and Survey Research,Fuzhou,350011;Study on the Ending Time of Late Mesozoic Tectonic Regime Transition in South China——Comparing to the Yanshan Area in North China[J];Acta Geologica Sinica;2008-04
10 CHEN Zhihong1),XING Guangfu1),GUO Kunyi1),ZENG Yong1),KUANG Fuxiang1),HE Zhenyu2),KE Xue1),YU Minggang1),ZHAO Xilin1),ZHANG Yong1)1)Nanjing Center,China Geological Survey,Nanjing,210016;2)Key Laboratory for Continental Dynamics of MLR,Institute of Geology,Chinese Academy of Geological Science,Beijing,100037;Zircon U-Pb Ages of Ore-bearing Granitic Bodies in Northern Jiujiang-Ruichang Metallogenic District of the Mineralization Belt of the Middle-Lower Reaches of the Yangtze River,and Its Geological Significance[J];Acta Geologica Sinica;2011-07
【Co-citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 LI Shu-guang(Department of Earth and Space Sciences, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China);INFRASTRUCTURE OF MESOZOIC MAGMATIC ROCKS AND COPPER-IRON METALLOGENIC BELT IN THE MIDDLE AND LOWER YANGTZE RIVER REACHES[J];Geology of Anhui;2001-02
2 WANG Zhi-hua~1 WANG Ke-qiang~1 YU Wang-qiang~1 HUANG Hui~1 WU Xing-quan~2 (1 Armed Police Institute of Gold Geology,Langfang 065000,China;2 Armed Police Detachment 12for Gold Prospecting,Chengdu 610059,China);RE-OS ISOTOPIC AGES OF TUNGSTEN-MOLYBDENUM (BISMUTH) POLY-METALLIC ORE DEPOSIT IN THE JIAGANG SNOWY MOUNTAIN,SHENZHA COUNTY,TIBET AND THE IMPLICATIONS[J];Geology of Anhui;2006-02
3 CHEN Lin-jie,WU Duo-yuan,LIU Liang-gen(No.321 Geological Team of Bureau of Geology and Mineral Resources Exploration of Anhui Province,Tongling 244033,China);DISCUSSION OF DIAGENETIC AND METALLOGENETIC BACKGROUND IN THE TONGLING AREA[J];Geology of Anhui;2007-01
4 YU Gang1,LU Jia1,ZHANG Cheng-huo2,CHEN Jiang-feng1,LIU Yu-long1(1.School of Earth and Space Sciences,University of Science and Technology of China,Hefei 230026,China;2.Anhui Institute of Geological Survey,Hefei 230001,China);PB ISOTOPE DETERMINATION AND THE METALLOGENETIC MATERIAL SOURCE OF THE SHIMENKOU PYRITE DEPOSIT, ANHUI PROVINCE[J];Geology of Anhui;2007-02
5 SONG Chuanzhong1,HUANG Wencheng1,LIN Shoufa1,2,REN Shenglian1,LI Jiahao1,TU Wenchuan1(School of Resources and Environmental Engineering,Hefei University of Technology,Hefei 230009;2.Department of Earth Sciences,University of Waterloo,Ont.,Canada N2L 3G1);FEATURES, ATTRIBUTES AND RESEARCH IMPLICATIONS OF TRANSFER STRUCTURE KNOTS ALONG THE MIDDLE-LOWER YANGTZE RIVER REACHES[J];Geology of Anhui;2010-01
6 ZHANG Da1,WU Gan-guo1,DU Jian-guo2,QUE Chao-yang3,LIU Wen-can1,XU Wei2,DI Yong-jun1,TAN Han-dong1,MA Xian-ping3,ZHANG Zhi-hui1(1.State Key Lab on Geological Process and Mineral Resources,China University of Geosciences(Beijing),Beijing 100083,China;2.Institute of Geological Survey of Anhui Province,Hefei,Anhui 230001,China;3.Tongling Zijin Mining Ltd.,Tongling,Anhui 244100,China);SOME THOUGHTS ABOUT DEEP ORE-SEARCHING IN TONGLING ORE CONCENTRATION AREA[J];Geology of Anhui;2011-02
7 XU Xiao-chun 1,LOU Jin-wei 1,2,LIANG Jian-feng 1,XIAO Qiu-xiang 1,ZHANG Zan-zan 1,LIU Qin-neng1,WANG Ping 1(1 School of Resources and Environmental Engineering,Hefei University of Technology,Hefei,Anhui 230009;2.Public Geological Survey Management Center of Anhui Province,Hefei,Anhui 230001,China);LATEST PROGRESS IN ORE DEPOSIT EXPLORATION AND GEOLOGICAL RESEARCH IN THE TONGLING ORE CONCENTRATION AREA,ANHUI[J];Geology of Anhui;2011-02
8 DU Jian-guo1,MA Xiao-hong2(1.Institute of Geological Survey of Anhui Province,Hefei,Anhui 230001,China;2.Institute of Geoanalysis of Anhui Province,Hefei,Anhui 230001,China);METALLOGENY OF TERRESTRIAL VOLCANIC ORE DEPOSITS IN ORE BELT ALONG THE MID-LOWER YANGTZE RIVER REACH[J];Geology of Anhui;2011-02
9 JING Xu,WU Tairan,HE Yuankai School of Earth and Space Sciences,Peking University,Beijing 100871;;The Geological Environment of the Xenolith-Bearing Miocene Basalt from Siziwang County,Inner Mongolia[J];Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis;2009-02
10 HE Yuankai,WU Tairan,LUO Hongling,ZHANG WenThe Key Laboratory of Orogenic Belt and Crust Evolution,Ministry of Education,Beijing 100871;Late Archean Continent-Continent Collision Event of Middle Segment of North Margin of North China Plate:The Evidence from S-type Granite of Hejiao Area[J];Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis;2009-04
China Proceedings of conference Full-text Database 10 Hits
1 Ji Wenbin~(1,2) Lin Wei~1 Shi Yonghong~3 Wang Qingchen~1 Chu Yang~(1,2) (1.State Key Laboratory of Lithospheric Evolution,Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029;2.Graduate University of Chinese Academy of Sciences,Bejing 100049; 3.School of Resources and Environmental Engineering,Hefei University of Technology,Hefei 230009);Structure and evolution of the Early Cretaceous Dabieshan metamorphic core complex[A];[C];2012
2 Zhiguang Chen~(a,b),Lianchang Zhang~(a,*),Bo Wan~c,Huaying Wu~(a,b),Nathan Cleven~d ~aKey laboratory of Mineral Resources,Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,P.O.Box 9825,Beijing,China ~bGraduate University of Chinese Academy of Sciences,P.O.Box 3908,Beijing,China ~cState Key Laboratory of Lithosphere Evolution,Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,P.O.Box 9825,Beijing,China ~dUniversity of Waterloo,Ontario,Canada;Geochronology and geochemistry of the Wunugetushan porphyry Cu-Mo deposit in NE china,and their geological significance[A];[C];2012
3 ZHU MingTian~1,WU Guang~(2,3**),XIE Hongjing~4,LIU Jun~2 and ZHANG LianChang~1 1.Key Laboratory of Mineral Resources,Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China 2.Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China 3.Lingbao Jinyuan Mining Limited Liability Company,Henan Province,Lingbao 472500,China 4.Key Laboratory of Mineralogy and Metallogeny,Guangzhou Institute of Geochemistry,Chinese Academy of Sciences,Guangzhou 510640,China;Geochronology and geochemistry of the Kekesai intrusion in western Tianshan,NW China and its geological implications[A];[C];2012
4 FAN Xin~(1,2),CHEN Lei~(1,2),QIN Ke-zhang~1,XIAO Bo~(1,2),LI Jin-xiang~1,LI Qiu-ping~3,CHEN Yu-shui~3, CHEN Jin-biao~3,ZHAO Jun-xin~(1,2),LI Guang-ming~1,HUANG Shu-feng~3,JU Yi-tai~4 (1.Key Laboratory of Mineral resources,Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029; 2,Graduate University of Chinese Academy of Science,Beijing 100049; 3.No.2 Institute of China Metallurgical Geology Bureau,Putian 351111; 4.Institute of Mineral Resources Research,China Metallurgical Geology Bureau,Beijing 100025);Characteristics of A Iteration andM ineralization and Chronology of the M ingze Porphyry Mo Deposit in the Shannan Area of Southern Tibet[A];[C];2012
5 LAN Ting-guang,FAN Hong-rui~*,HU Fang-fang,YANG Kui-feng and WANG Yong (Key Laboratory of Mineral Resources,Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China);Genesis of the Weishan REE deposit,Shandong Province:Evidences from Rb-Sr isochron age,LA-MC-ICPMS Nd isotopic compositions and fluid inclusions[A];[C];2012
6 LI Guang-ming~1,QIN Ke-zhang~1,CHEN Lei~(1,2),CHEN Jin-biao~3,FAN Xin~(1,2),JU Yi-tai~3 (1.Key Laboratory of Mineral Resources,Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029; 2.Graduate University of Chinese Academy of Science,Beijing 100049; 3.China Metallurgical Geology Bureau(CMGB),Beijing 1000251);The Metallogenic Model of Eocene Skarn Cu-Mo-W(Au)Deposits in the Eastern section of Gangdese,Southern Tibet and Its Implication for Ore-Search Towards the Deep Subsurface[A];[C];2012
7 WANG Yong~(1,2),FAN Hong-rui~1,HU Fang-fang~1,LAN Ting-guang~1,JIAO Peng~3 and WANG Shi-ping~3 (1.Key Laboratory of Mineral Resources,Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029, China;2.Institute of Geomechanics,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100081,China;3.Yinan Gold Mine, Shangdong Gold Co.,Ltd.,Yinan 276300,China);Zircon U-Pb ages and geochemistry of elements and isotopes of the diorite from Tongjing,Yinan,western Shandong Province[A];[C];2012
8 XIAO Bo~(1,2),QIN Ke-zhang~1,LI Guang-ming~1,LI Jin-xiang~1,CHEN Lei~(1,2),ZHAO Jun- xing~(1,2),FAN xin~(1,2) (1 Key Lab of Mineral Resources,Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029; 2 Graduate School of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049);Distributions and Characters of Zhibula-Langmujiaguo Skarn Cu Deposits Environing the Qulong Porphyry Cu-Mo Deposit and Their Implications for Ore-Search Towards the Deep Subsurface[A];[C];2012
9 ZHANG Qi~1,JIN Weijun~1,LI Chengdong~2,WANG Yan~3 and WANG Yuanlong~1 (1.Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China;2.Tianjin Institute of Geology and Mineral Resources,China Geological Survey,Tianjin 300170,China;3.Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences,Guangzhou 510640,Guangdong,Cnina);Granitic Rocks and Their Formation Depth in the Crust[A];[C];2012
10 Qiu Qinglun,Lu Shuwei,Ren Jiande,Fang Huaibin (Henan Institute of Geological Survey,Zhengzhou,450001);Geological features and integrated prospecting directions in Bayanmaodun Area,East Ujimqin Banner,Inner Mongolia[A];[C];2008
【Secondary Citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 Wu Yanchang (Anhui Institute of Geology);ON MAGMATIC SKARN-A NEW TYPE OF SKARN[J];Geology of Anhui;1992-01
2 Yu Canghai 1 ,Yuan Xiaoming 2(1 Tongling Nonferrous Metal Mines Design Academy,Tongling 244000,China;2 Tongling Nonferrous Metal Geological Party,Tongling 244000,China));THE PETROCHEMICAL AND GEOCHEMICAL CHARACTERISICSOF THE TONGSHAN INTRUSIVE,GUICHI[J];GEOLOGY OF ANHUI;1999-03
3 DENG Jin-fu, WU Zong-xu(China University of Geology, Beijing 100083, China);LITHOSPHERIC THINNING EVENT IN THE LOWER YANGTZE CRATON AND Cu-Fe METALLOGENIC BELT IN THE MIDDLE AND LOWER YANGTZE RIVER REACHES[J];Geology of Anhui;2001-02
4 LI Shu-guang(Department of Earth and Space Sciences, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China);INFRASTRUCTURE OF MESOZOIC MAGMATIC ROCKS AND COPPER-IRON METALLOGENIC BELT IN THE MIDDLE AND LOWER YANGTZE RIVER REACHES[J];Geology of Anhui;2001-02
5 CHEN Jiang feng, XIE Zhi ,ZHANG Xun, ZHOU Tai xi(Department of Earth and Space Sciences,University of Science and Technology of China ,Hefei 230026,China);CRUSTAL EVOLUTION IN ANHUI:Nd AND Sr ISOTOPIC EVIDENCE[J];Geology of Anhui;2001-02
6 ZHAO De-kui, WANG Mei-sheng, ZHU Yong-sheng, Fang-mei (No.324 Geological Part of Bureau of Geology and Mineral Resources Exploration of Anhui Province, Chizhou 247100 China);GEOLOGICAL FEATURES AND GENESIS OF THE PAODAOLING GOLD ORE DEPOSIT,GUICHI,ANHUI PROVINCE[J];Geology of Anhui;2009-02
7 Shao Shide Xu Changshun Jin Jushan (Hefei University of Technology);A RESEARCH INTO THE WATER-YIELD CAPACITY OF CLAY-FREE DRILLING TUBE WELL IN THE JIANGHUAI REGION OF ANHUI PROVINCE[J];GEOLOGY OF ANHUI;1997-02
8 ZHOU Taofa\ YUE Shucang (Department of Resources and Environmental Sciences,Hefei University of Technolog y,Hefei,230009);Forming Conditions and Mechanism for the Fluid Ore-forming System of the Copper,Gold Deposits in the Middle and Lower Reaches of the Yangtze River Area[J];ACTA SCICENTIARUM NATURALUM UNIVERSITIS PEKINESIS;2000-05
9 Wu Fuyuan,Sun Deyou (Changchun University of Science and Technology,Changchun 130026);THE MESOZOIC MAGMATISM AND LITHOSPHERIC THINNING IN EASTERN CHINA[J];JOURNAL OF CHANGCHUN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY;1999-04
10 SHANG Yan jun 1 XIA Bang dong 2 DU Yan jun 2 LIN He ming 2 1 (Engineering Geomechanics Laboratory,Institute of Geology,Chinese Academy of Sciences Beijing 100029) 2 (Department of Earth Sciences Nanjing University Nanjing 210008);Sedimentary Structure Feature and Evolution of the Jurassic Early Cretaceous Basins in Lower Yangtse Region[J];ACTA SEDIMENTOLOGICA SINICA;1999-02
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved