Full-Text Search:
Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
《Geological Survey and Research》 2005-04
Add to Favorite Get Latest Update

Types,Metallotects and Exploration direction of the Gold Deposit in Daqingshan Mountain,Inner Mongolia

ZHONG Chang-ting~(1,2),XI Zhong~3,ZHAO Wei-kuan~3,MAO De-bao~2 SHEN Bao-feng~2,CHEN Bo~2,YU Reng-an~2(1.Geologe and Mineral resource school,China University of Geocience,Beijing 100083;2.Tianjin institute of Geology and Mineral resources,Tianjin 300170;3.The first Geology and Mineral exploration institute of Inner Mongolia Geologyand Mineral bureau,Chasuqi,010100)  
Base on the geological study in Hohhot area,Daqingshan Mountain in the middle of Inner Mongolia,the gold deposits could be classified as three types: tectonic-altered rock type,altered rock type with thermal fluid associated with middle-basic magma,and greenstone type.The first type is mainly located in the ductile shear zones or fault belts.The second type appears in the middle-basic magmas rocks like adakites,sanukitoids Nb-enriched gabbro. And the third type mainly occurs by the gold-bearing formation Erdaowa Group which formed by volcano-meta-sedimentary rocks.However,they are not only controlled by a single factor,but also multi-factors.For example,the greenstone gold deposit mostly related to the gold-bearing formations,but the ore body formed when it overprinted on the ductile shear zone or fault belts.So,in this area,we can explored the three types of the gold deposits in the ductile shear zones(fault belts),and / or magmas related to adkites,sanukitiods,Nb-enriched gabbro and / or the Erdaowa Group,specially when they overprinted on each other.As the gold deposit related to the magma like adakites,sanukitoids and Nb-enriched gabbro is not paid enough attention,it is suggested that this type of gold deposit should be focused on in the area during the exploration.
【Fund】: 国家自然科学基金项目(49802008);; 国土资源部资源补偿费项目“内蒙古呼和浩特北山金矿普查”项目
【CateGory Index】: P618.51
Download(CAJ format) Download(PDF format)
CAJViewer7.0 supports all the CNKI file formats; AdobeReader only supports the PDF format.
【References】
Chinese Journal Full-text Database 7 Hits
1 ZHANG Rui-hua,ZHAN Hua-ming,WANG Zhi-gang,LIU Xi-chao(North China Geological Exploration Bureau,Tianjin 300181,China);STUDY ON THE STRUCTURE CONTROL PATTERN OF ORE IN YERGUORU POLYMETAL DEPOSIT IN RUSSIA[J];Contributions to Geology and Mineral Resources Research;2009-01
2 LIU Xi-chao,ZHANG Rui-hua,CHE Lu-kuan (Tianjin North China Non-ferrous Metal Geo-exploration Bureau,Tianjin 300171,China);GEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF B.PHATEM PRIMARY GOLD DEPOSIT,LAOS AND THE ORE-SEARCHING DIRECTIONS[J];Contributions to Geology and Mineral Resources Research;2010-02
3 XIA Dong1,3,NIU Shuyin1,XU Guo2,CHEN Chao1,ZHAO Zhiyuan1,PENG Yuxuan4 1.Shijiazhuang University of Economics,Shijiazhuang 050031,Hebei,China; 2.China University of Geosciences,Beijing 100083,China; 3.Geological Survey of Inner Mongolia,Huhehaote 010020,Inner Mongolia,China; 4.Xinjiang Institute of Mineral and Experiment,Wulumuqi 050081,Xinjiang,China;Analysis of Ore-controlling Mechanism of Gold Mineralization in Hadamengou Gold Deposit,Inner Mongolia[J];Gold Science and Technology;2011-02
4 ZHAO Wei-kuan1,XU Jiu-hua2,ZHANG Chang-sheng1,JIA Li-jun1,ZHAO Yu3(1.The 1st Department of Geology and Mineral Exploration,Tuzuoqi,Hohhot,Inner Mongolia,010100,China2.Resource Engineering Department,University of Science and Technology Beijing,Beijing 100083,China);Geological characteristics of the Changfulonggou gold deposit in Inner Mongolia and prospecting[J];Geology and Mineral Resources of South China;2008-01
5 Gao Bangfei1,2,Chen Zhiguang1,2,Sun Gang2,Li Shiqing3,Huang Rongwei3(1.China Railway Resources Mineral Exploration Co.,Ltd; 2.China Railway Resources Group Co.,Ltd; 3.Changfulong Mine,Guojin Mining Co.,Ltd,Inner Mongolia);The Characteristics of gold grade distributions and its geological significance of Changfulong gold deposit,Inner Mongolia[J];Gold;2012-09
6 HUANG Jun;XUE Quanjun;WU Jiafu;WANG Xiang;HOU Kebin;Anhui Geological Survey Institute;609 Brigade of Inner Mongolia Nonferrous Metals Geological Exploration Company;;Mineralization Characteristics and Vectors for Prospecting of Huashugou Gold Ore Area in Inner Mongolia[J];Gold Science and Technology;2013-04
7 YU Reng-an1,ZHONG Chang-ting1,TANG Yong-xiang2,XI Zhong3,LIU Xiao-xue1(1.Tianjin institute of Geology and Mineral Resources,Tianjin,300170 China;2.Tianjin institute of Geothermy Investigation,Development and Design,Tianjin 300170,China;3.The first Geology and MineralExploration Institute of Inner Mongolia Geology and Mineral Bureau,Chasuqi 010100,China);Mineralization Geological Condition and Ore- control Factor of the Changfulonggou Gold Deposit in Wuchuan County, Inner Mongolia[J];Geological Survey and Research;2009-01
【Citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 SHENG Cun-li~(1,2), WANG Shou-guang~(1,2), SU Xin-xu~2, MA Run~2 (1.Key Laboratory of Lithospheric Tectonics and Lithoprobing Technology, China University of Geosciences, Ministry of Education, Beijing 100083, China; 2.Geological Survey Institute of Inner Mongolia, Hohhot 010020, China);REGIONAL METALLOGENIC CHARACTERISTICS IN PROTEROZOIC CHAERTAISHAN GROUP,INNER MONGOLIA[J];Earth Science Frontiers;2004-01
2 LI Hong-xi~1, DU Song-jin~1, ZHANG Qing-long~2, DU Ju-min~2, ZHAO Shi-long~(2,3), XIE Guo-ai~1 (1.Shangdong Zhengyuan Institute of Mineral Resources, China Exploration and Engineering Bureau, Jinan 250014; 2. Department of Earth Sciences, Nanjing University, Nanjing 210093; 3. No. 208 Geological Team, Nuclear Industry Department, Baotou 250014);TECTONIC FEATURES AND RELATIONS TO ORE DEPOSITS IN THE DAQINGSHAN REGION, INNER MONGOLIA[J];Geology and Prospecting;2004-02
3 Xu Jiuhua,Xie Yuling,Qian Dayi;METALLOGENY AND MINERALIZATION OF GOLD DEPOSITS IN DAQINSHAN AREA,INNER MONGOLIA[J];GEOLOGY AND PROSPECTING;1998-06
4 ZHENG Fanshen, XU Guoquan, FENG Zhen, ZHANG Zhenfa, CAI Hongjun Geological Department of Inner Mongolia Bureau of Geology and Mineral Exloitation, Huhhot, 010020;Geological Characteristics and Prospective Value of Greenstone Type Gold Deposits of Central Part of Inner Mongolia Autonomous Area[J];Acta Geologica Sinica;2005-02
5 WANG Zhenhua,ZHAO Guangming,HU Hongfei,GUO Ruiqing,ZHANG Xuequan(No2 Gold Geological Party of CAPF,Huhehaote,Inner Mongolia 010010,China);The primary dold deposit types and exploration direction of the central Inner Mongolia[J];Gold Geology;2003-02
6 Tu Huaikui (214 Team,Northwest Geological Prospecting Burean,Chenggu,Shaanxi,723200);STUDY ON GEOLOGICAL TECTONISM OF GOLD MINERALIZATION IN NORTH CHINA PLATFORM[J];GOLD GEOLOGY;1997-02
7 Liang Yihong and Zhang Hongying (Jilin University);The tectonic environment of gold-bearing formations in Central Inner Mongolia[J];Gold;2000-12
8 ZHANG Qi~1,QIN Ke-zhang~1,XU Ji-feng~2,LIU Hong-tao~1,WANG Yan-long~1,WANG Yan~3, JIA Xiu-qin~4,HAN Song~4 (1.Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China;2.Guangzhou Institute of Geochemistry,Chinese Academy of Sciences,Guangzhou 510640,China;3.Department of Earth Sciences,University of Hong Kong,Hong Kong,China;4.Institute of Energy Physics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100039,China);Discussion of distribution,prospecting principle and method for deposits related to adakites in China[J];Geology and Mineral Resources of South China;2004-02
9 LIU Zhi gang [WT5”BX](No.512 team of Inner Mongolia Geologcal Exploration Bureau for Nonferrous metals, Baotou Inner Mongolia 014040) [WT5HZ];ORE-FORMING CONDITIONS AND METALLOGENY OF THE GOLD DEPOSITS IN WULASHAN-DAQINGSHAN REGION, INNER-MONGOLIA[J];MINERAL RESOURCES AND GEOLOGY;2000-04
10 KANG Hong-zai (No1.Geological Exploration Institute of Inner Mongolia, Tuzuoqi 010100,PRC);The Geological Characteristicsof Maoduqing Gold Deposit of Daqingshan Area in Hohhot,Inner Mongolia[J];Geology of Inner Mangolia;2000-04
【Co-citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 SONG Chuanzhong1,HUANG Wencheng1,LIN Shoufa1,2,REN Shenglian1,LI Jiahao1,TU Wenchuan1(School of Resources and Environmental Engineering,Hefei University of Technology,Hefei 230009;2.Department of Earth Sciences,University of Waterloo,Ont.,Canada N2L 3G1);FEATURES, ATTRIBUTES AND RESEARCH IMPLICATIONS OF TRANSFER STRUCTURE KNOTS ALONG THE MIDDLE-LOWER YANGTZE RIVER REACHES[J];Geology of Anhui;2010-01
2 HE Yuankai,WU Tairan,LUO Hongling,ZHANG WenThe Key Laboratory of Orogenic Belt and Crust Evolution,Ministry of Education,Beijing 100871;Late Archean Continent-Continent Collision Event of Middle Segment of North Margin of North China Plate:The Evidence from S-type Granite of Hejiao Area[J];Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis;2009-04
3 ZHANG Shuangtao 1),2) WU Tairan 1),2) XU Xuan 1),2) J.BYAMBA 3) A.AMARJARGAL 3) WANG Shiqi 2) LI Zhongquan 2) ( 1)Key Laboratory of Orogenic Belts and Crustal Evolution, Ministry of Education,Peking University, Beijing 100871; 2) School of Earth and Space Sciences, Peking University, Beijing 100871; 3) Faculty of Earth Science, National University of Mongolia, Ulaanbaatar, Mongolia);The Significance of Discovery of Early Cretaceous Shoshonite in Central Inner Mongolia[J];Acta Scicentiarum Naturalum Universitis Pekinesis;2005-02
4 XU Xuan~1),3) WU Tairan~1),3) ZHANG Shuangtao~1),3)J. Byamba~2) A. Amarjargal~2) WANG Shiqi~3) LI Zhongquan 3)( ~1)Key Laboratory of Orogenic Belts and Crustal Evolution (Peking University), Ministry of Education, Beijing, 100871; ~2)Faculty of Earth Science, National University of Mongolia, Ulaanbaatar, Mongolia,210000; ~3) School of Earth and Space Sciences, Peking University, Beijing, 100871);Significances of Deep-Seated Xenolith in Cretaceous Basalt of Inner Mongolia[J];Acta Scicentiarum Naturalum Universitis Pekinesis;2005-04
5 HE Yuankai,WU Tairan,LUO Hongling,ZHANG Wen The Key Laboratory of Orogenic Belt and Crust Evolution,Ministry of Education,Beijing 100871;Late Archean Continent-Continent Collision Event of Middle Segment of North Margin of North China Plate:Evidence from S-Type Granite of Hejiao Area[J];Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis;2010-04
6 GAO Shan_lin 1, HAN Qing_jun 1,YANG Hua 2,LIN Fang_xiao 2,LIN Hong_bin 2 (1.Institute of Geology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China; 2.Changqing Oil Exploration Bereau,Xi’an 710021,China);YANSHANIAN MOVEMENT IN ORDOS BASIN AND ITS RELATIONSHIP WITH DISTRIBUTION OF OIL AND GAS[J];JOURNAL OF CHANGCHUN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY;2000-04
7 XU Zhong_yuan, LIU Zheng_hong, YANG Zhen_sheng (College of Earth Sciences, Jilin University, Changchun 130061, China);MESOZOIC OROGENIC MOVEMENT AND TECTONIC EVOLUTION IN DAQINGSHAN REGION, INNER MONGOLIA[J];Journal of Changchun University of Science and Technology;2001-04
8 LIU Zhenghong,XU Zhongyuan(College of Earth Sciences, Jilin University, Changchun130061, China);RESEARCH OF INDOSINIAN CRUST STRUCTURAL DEFORMATION AT YINSHAN AREA[J];Journal of Changchun University of Science and Technology;2003-01
9 XU Xiang-jun~(1),ZHAO Yu-jun~(2)(1.College of Earth Sciences, Jilin University, Changchun 130061,China; 2.Geophysical Exploration Institute of Heilongjiang Pro-(vince), Harbin 150036,China);Discussion on the Formation and Origin of the Shiguai Mesozoic Rift Basin in Inner Mongolia[J];Journal of Jiling University (Earth Science Edition);2005-01
10 SUN Xiao-meng~(1),WANG Pu-jun~(1),HAO Fu-jiang~(2),BAO Ya-fan~(3),MA Xu~1,HAN Guo-qing~1(1.College of Earth Sciences,Jilin University,Changchun130026,China;2.College of Applied Technology,Jilin University,Changchun130022,China;3.Third Geological Survey,Jilin Province,Siping136000,China);Space-time Distribution Features,Migration Regularities and Genetic Types of Regional Fault System of Meso-Cenozoic in the Central Section of Epicontinent of the East China[J];Journal of Jiling University (Earth Science Edition);2005-05
China Proceedings of conference Full-text Database 10 Hits
1 ZHAI MingGuo~* Key Laboratory of Mineral Resources,Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China;Cratonization and the Ancient North China Continent:A summary and review[A];[C];2012
2 CAO Mingjian~(1,2),QIN KeZhang~1 and LI JiLiang~1 1.Key Laboratory of Mineral Resources,Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China 2.Graduate School of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100039,China;Research progress on the flat subduction and its metallogenic effect,two cases analysis and some prospects[A];[C];2012
3 ZHANG Qi~1,WANG Yan~2,LIU Hongtao~1,WANG Yuanlong~1,LI Zhitong~3 (1.Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China; 2.Department of Earth Sciences,The University of Hong Kong,Hong Kong,China; 3 Shenyang Institute of Geological and Mineral Resources,Shenyang 110032,China);ON THE SPACE-TIME DISTRIBUTION AND GEODYNAMIC ENVIRONMENTS OF ADAKITES IN CHINA ANNEX:CONTROVERSIES OVER DIFFERING OPINIONS FOR ADAKITES IN CHINA[A];[C];2003
4 WANG YuanLong,ZHANG Qi,WANG Qiang,LIU HongTao and WANG Yan 1.Institute of Geology and Geophysics,Chinese Acedamy of Sciences,Beijing 100029,China 2.Guangzhou Institute of Geochemistry,Chinese Acedamy of Sciences,Guangzhou 510640,China 3.Department of Earth Sciences,The University of Hong Kong,Hong Kong,China;Study on adakitic rock and Cu-Au mineralization[A];[C];2003
5 WANG Yuan-long~1,ZHANG Qi~1,CHENG Shou-de~2,WANG Yan~3 (1.Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China;2.Institute of Geology and Mineral Resources,Bureau of Geology and Mineral Resources of Exploration and Development of Xinjiang,Xinjiang, Urumqi 830000,China;3.Department of Earth Sciences,The University of Hong Kong,Hong Kong,China);GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS AND IMPLICATIONS OF INTRUSION AT THE 128 KM SIGN OF XINJIANG-TIBET HIGHWAY[A];[C];2003
6 LI ChengDong,ZHANG Qi,MIAO LaiCheng and MENG XianFeng 1.Institute of Geology and Geophyscs,Chinese Academy of Sciences,Beijing 10029,China 2.Regional Geology and Mineral Resources Survey of Hebei Province,Langfang 065000,China;Mesozoic high-Sr,low-Y and low-Sr,low-Y types granitoids in the northern Hebei province:Geochemistry and petrogenesis and its relation to mineralization of gold deposits[A];[C];2004
7 ZHANG Qi,QIN KeZhang,WANG YanLong,ZHANG FuQin,LIU HongTao and WANG Yan 1.Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China 2.Department of Earth Sciences,University of Hong Kong,Hong Kong,China;Study on adakite broadened to challenge the Cu and Au exploration in China[A];[C];2004
8 CHANG Hua-jin~(1,2,3),CHU Xue-lei~(1,2),WANG Jin-rong~4, FENG Lian-jun~(1,2),HUANG Jing~(1,2,3) (1 Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029, China;2.Key Lab of Mineral Resources,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029, China;3.Graduate University of the Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China; 4.School of Earth and Environmental Sciences,Lanzhou University,Lanzhou 730000,China);Cu-Au M interalization of Adakite Belt in the Eastern Section of the North Qilian[A];[C];2009
9 XIAO Wen-jiao~1,SHU Liang-shu~2,GAO Jun~1,XIONG Xiao-lin~3,WANG Jing-bin~4, GUO Zhao-jie~5,LI Jin-yi~6,SUN Min~7 (1.State Key Laboratory of Lithospheric Evolution,Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029,China;2.Department of Earth Sciences,Nanjing University,Nanjing,Jiangsu,210093,China;3.Guangzhou Institute of Geochemistry,Chinese Academy of Sciences,Guangzhou,Guangdong,510640,China;4.Institute of Geology and Mineral Resources,Beijing 100012,China;5.Department of Earth and Space Sciences,Nanjing University, Nanjing,Jiangsu,210093,China;6.Institute of Geology,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing,100037,China; 7.Department of Earth Sciences,The University of Hong Kong,Pokfulam Road,Hong Kong,China);CONTINENTAL DYNAMICS OF THE CENTRAL ASIAN OROGENIC BELT AND ITS METALLOGENY[A];[C];2009
10 CHEN ZhiGuang,ZHANG LianChang,WAN Bo,ZHANG YuTao and WU HuaYing 1.Key laboratory of Mineral Resources,Institute of Geology and Geophysics,CAS,Beijing 100029,China 2.State key laboratory of lithospheric evolution,Institute of Geology and Geophysics,CAS,Beijing 100029,China 3.Graduate School of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100039,China;Geochemistry and geological significances of ore-forming porphyry with low Sr and Yb value in Wunugetushan copper-molybdenum deposit,Inner Mongolia.[A];[C];2009
【Co-references】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 LIU Zhenghong,XU Zhongyuan(College of Earth Sciences, Jilin University, Changchun130061, China);RESEARCH OF INDOSINIAN CRUST STRUCTURAL DEFORMATION AT YINSHAN AREA[J];Journal of Changchun University of Science and Technology;2003-01
2 XU Zhong-yuan~(1),LIU Zheng-hong~(1),HU Feng-xiang~(2),YANG Zhen-sheng~1(1.College of Earth Sciences,Jilin University,Changchun130061,China;2.Inner Mongolia Institute of Geological Survey,Hohhot010020,China);Geochemical Characteristics of the Calc-Silicate Rocks in Khondalite Series in Daqingshan Area,Inner Mongolia[J];Journal of Jiling University (Earth Science Edition);2005-06
3 Piao Shoucheng;Yang Yongqiang;Hu Suqing(Changchun University of Earth Sciences,Changchun 130026);THE PRIMARY GEOCHEMICAL ANOMALOUS MODEL AND GENETIC STUDY IN WULASHAN GOLD DEPOSITS,INNER MONGOLIA[J];;1995-04
4 SHAO Lei 1 LI Wen hou 2 YUAN Ming sheng 3 1(Laboratory of Marine Geology,Tongji University,Shanghai 200092) 2(Department of Geology,Northwest University,Xi'an 710069) 3(Tu-Ha Petroleum Exploration & Development Bureau,Hami Xinjiang 839009;Sedimentary Environments and Source Rock Analysis of the Turpan Basin[J];ACTA SEDIMENTOLOGICA SINICA;1999-03
5 ZHOU An chao 1,3 ZHAO Xing min 2 JIA Bing wen 3 1 (Dept. of Geology Northwest University,Xi′an 710069) 2 (Institute of Mineral Deposits CAGS, Beijing 1000037) 3 (Dept. of Earth Science Taiyuan University of Technology,Taiyuan 030024);Study on Sedimentology Characteristics of the Late Paleozoic Conglomerates from Daqingshan Coalfield, Inner Mongolia[J];ACTA SEDIMENTOLOGICA SINICA;2000-02
6 ZHANG Hui 1 ZHOU An chao 2 GUO Min tai 2 JIA Bing wen 2 1(Xi'an Branch of China Coal Research Institute,Xi'an 710054) 2 (Taiyuan University of Technology,Taiyuan 030024);The Effect of Depositional Setting on Alteration of Landing Ash[J];Acta Sedimentologica Sinica;2000-04
7 ZHOU Zu yi 1 MAO Feng ming 2 LIAO Zong ting 1 GUO Tong lou 2 1(MOE Laboratory of Marine Geology, Tongji University,Shanghai 200092) 2(Geology Reaserch Institute, Jiangsu Bureau of Petroleum Exploration, Yangzhou Jiangsu 225261);Estimation of the Multi-component Fission Track Age Data and Its Application in the Provenance Study of Sedimentary Basins[J];Acta Sedimentologica Sinica;2001-03
8 SONG Chun hui 1,2 SUN Shu rong 1 FANG Xiao min 1,2 SUN Dong 1 1(National Laboratory of Western China's Environmental Systems and College of Resources and Environment, Lanzhou University, Lanzhou 730000) 2(State Key Laboratory of Loess and Quaternary Geology and Institute of Earth Environment, Chinese Academy of Sciences, Xi'an, Shaanxi 710075);Analysis of Tectonic Uplift and Heavy Minerals of Sediments on Jiuxi Basin in the Northern Margin of Tibetan Plateau since the Late Cenozoic[J];Acta Sedimentologica Sinica;2002-04
9 CHEN Dai-sheng LI Sheng-xiang CAI Yu-qi (Beijng Research Institute of Uranium Geology, Beijing 100029);A Discussion on Research Situation and Development Direction of Sandstone-type Uranium Deposits in the Meso-Cenozoic Basin of China[J];Acta Sedimentologica Sinica;2003-01
10 ZHAO Hong-ge LIU Chi-yang (Department of Geology of Northwest University,Xi’an 710069 );Approaches and Prospects of Provenance Analysis[J];Acta Sedimentologica Sinica;2003-03
【Secondary References】
Chinese Journal Full-text Database 4 Hits
1 WANG Jin-cao,WANG Yong-dong,CHENG Xiong-wei(a.College of Earth Sciences;b.Guangxi Key Laboratory of Hidden Metallic Ore Deposits Exploration,Guilin University of Technology,Guilin541004,China);Control of Positive Flower Joint System on Changfulong Gold Deposit in Inner Mongolia[J];Journal of Guilin University of Technology;2012-04
2 Gao Bangfei1,2,Chen Zhiguang1,2,Sun Gang2,Li Shiqing3,Huang Rongwei3(1.China Railway Resources Mineral Exploration Co.,Ltd; 2.China Railway Resources Group Co.,Ltd; 3.Changfulong Mine,Guojin Mining Co.,Ltd,Inner Mongolia);The Characteristics of gold grade distributions and its geological significance of Changfulong gold deposit,Inner Mongolia[J];Gold;2012-09
3 HUANG Jun;XUE Quanjun;WU Jiafu;WANG Xiang;HOU Kebin;Anhui Geological Survey Institute;609 Brigade of Inner Mongolia Nonferrous Metals Geological Exploration Company;;Mineralization Characteristics and Vectors for Prospecting of Huashugou Gold Ore Area in Inner Mongolia[J];Gold Science and Technology;2013-04
4 LI Qingsheng(Hunan Province Nonferrous Geological Exploration Bureau of Geology Team 217,Hengyang 421001,Hunan,China);Analysis of Nonferrous and Precious Metals Metallogenic Series in Shuikoushan Mine[J];Nonferrous Metals(Mining Section);2010-03
【Secondary Citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 Xu Xuechun(Department of Geology);EVOLUTION OF METAMORPHISM AND ITS DYNAMICS IN WULASHAN REGION, INNER MONGOLIA[J];;1991-01
2 Wu Fuyuan,Sun Deyou (Changchun University of Science and Technology,Changchun 130026);THE MESOZOIC MAGMATISM AND LITHOSPHERIC THINNING IN EASTERN CHINA[J];JOURNAL OF CHANGCHUN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY;1999-04
3 XU Zhong_yuan, LIU Zheng_hong, YANG Zhen_sheng (College of Earth Sciences, Jilin University, Changchun 130061, China);MESOZOIC OROGENIC MOVEMENT AND TECTONIC EVOLUTION IN DAQINGSHAN REGION, INNER MONGOLIA[J];Journal of Changchun University of Science and Technology;2001-04
4 Yu Haifeng (Central South Uni. of Technology, Changsha 410083) Sun Deyu (Changchun Uni. of Earth Sci., Changchun 130026);DEFORMATIONALMETAMORPHIC EVOLUTION OF DUCTILE SHEAR ZONE IN DAQINGSHAN AREA[J];;1996-03
5 XIE Xue-jing 1 ,LIU Da-wen 1 ,XIANG Yun-chuan 2 ,YAN Guang-sheng 2(1.Institute of Geophysical and Geochemical Exploration,Chinese Academ y of Geological Sciences,Langfang065000,Hebei,China;2.Development and Research Center,China Geological Survey,Beijing1;Geochemical blocks-Development of concept and methodology[J];Chinese Geology;2002-03
6 WANG Qiang,ZHAO Zhen-hua,XIONG Xia o-lin,XU Ji-feng (Guangzhou Institute of Geochemistr y,Chinese Academy of Sciences,Guangzhou510640,China);Melting of the underplated basaltic lower crust:Evidence from the Shaxi adakitic sodic quartz diorite-porphyrites,Anhui Province,China[J];Geochimica;2001-04
7 Zhang Weijie Li Long Geng Mingshan (Faculty of Earth Sciences and Mineral Resources, China University of Geosciences, Beijing100083, China);PETROLOGY AND DATING OF NEO-ARCHAEAN INTRUSIVE ROCKS FROM GUYANG AREA, INNER MONGOLIA[J];;2000-03
8 Li Long Zhang Weijie Gao Dezhen Geng Mingshan Wang Tao (Faculty of Earth Sciences and Mineral Resources, China University of Geosciences, Beijing100083, China);EARLY DUCTILE SHEAR ZONE AND TECTONIC EVOLUTION IN THE MIDDLE SECTION OF LINHE-JINING DEEP FAULT, INNER MONGOLIA[J];;2000-03
9 Peng Runmin Zhai Yusheng (Department of Geology and Mineral Resources, China University of Geosciences, Beijing100083);THE CONFIRMATION OF THE METAMORPHIC DOUBLE PEAKING VOLCANIC ROCKS IN LANGSHAN GROUP OF THE DONGSHENGMIAO ORE DISTRICT, INNER MONGOLIA AND ITS SIGNIFICANCE[J];EARTH SCIENCE;1997-06
10 WANG Qiang, XU Ji feng,ZHAO Zhen hua (Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510640,China);THE SUMMARY AND COMMENT ON RESEARCH ON A NEW KIND OF IGNEOUS ROCK—ADAKITE[J];Advance In Earth Sciences;2001-02
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved