Full-Text Search:
Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
《Petroleum Exploration and Development》 2016-06
Add to Favorite Get Latest Update

New research progress of Jurassic tight oil in central Sichuan Basin

YANG Yueming;YANG Jiajing;YANG Guang;TAO Shizhen;NI Chao;ZHANG Bin;HE Xiaodong;LIN Jianping;HUANG Dong;LIU Min;ZOU Juan;Institute of Exploration and Development, PetroChina Southwest Oil and Gas Field Company;PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration & Development;PetroChina Hangzhou Research Institute of Geology;Central Sichuan Oil-Gas District,PetroChina Southwest Oil and Gas Field Company;  
The resource potential, "fractured" reservoir, reservoir type and stimulation technology of Jurassic tight oil in central Sichuan basin were investigated. Based on the evaluation method of tight oil resource, the amount of oil resources of the five Jurassic layers were estimated at 1.6 billion tons, showing that the Jurassic oil resource potential in central Sichuan Basin is huge. Integrated analysis of static and dynamic data including core-description, thin section examination, well test and exploration show Jurassic reservoirs are fracture-pore reservoir with ultra-low porosity, super-low permeability, rather than single "fractured" reservoir believed before. Jurassic reservoirs are tight oil reservoir with the characteristics of near source charge and continuous distribution. The high-quality hydrocarbon source, reservoir with better physical properties and fracture are the main factors controlling tight oil enrichment. "Horizontal well + volume fracturing" of Shayi Member tight sandstone reservoir and the "horizontal well + fracture acidizing" for the Da'anzhai Member shell limestone reservoir have achieved good stimulation effect.
【Fund】: 中国石油天然气集团公司重大专项“四川盆地侏罗系石油勘探开发关键技术研究(2012E-2601)”
【CateGory Index】: TE34;P618.13
Download(CAJ format) Download(PDF format)
CAJViewer7.0 supports all the CNKI file formats; AdobeReader only supports the PDF format.
【Citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 Ni Chao;Yang Jiajing;Chen Wei;Lin Jianping;Hou Gangfu;Wang Yong;Petro China Hangzhou Research Institute of Geology;Research Institute of Exploration and Development, Petro China Southwest Oil & Gas Field Company;Chuanzhong Oil & Gas Division, Petro China Southwest Oil & Gas Field Company;;Reservoir characteristics and development model of dense limestone :A case study from Da'anzhai member in central Sichuan Basin[J];岩性油气藏;2015-06
2 Chen Shijia;Zhang Huanxu;Lu Jungang;Yang Yueming;Liu Chaowei;Wang Li;Zou Xianli;Yang Jiajing;Tang Haiping;Yao Yitong;Huang Youlin;Ni Shuai;Chen Yingying;School of Geoscience and Technology, Southwest Petroleum University;Sichuan Key Laboratory of Natural Gas Geology;Exploration and Development Research Institute, PetroChina Southwest Oil & Gas Field Company;;Controlling factors of Jurassic Da'anzhai Member tight oil accumulation and high production in central Sichuan Basin, SW China[J];石油勘探与开发;2015-02
3 HE Xiaodong;AN Feifei;LUO Yu;JIANG Hexu;Exploration and Development Research Institute, PetroChina Southwest Oil and Gasfield Company;;MESOSCOPIC POROUS-FRACTURED RESERVOIR BODY OF JURASSIC TIGHT-OIL RESERVOIR, SICHUAN BASIN[J];天然气勘探与开发;2015-01
4 ZHANG Bin;HU Jian;YANG Jia-jing;WANG Xiao-mei;DU Zhan-hai;Research Institute of Petroleum Exploration and Development,PetroChina;School of Earth & Space Sciences,Peking University;Southwest Oil & Gas Field Company,PetroChina;PetroChina International Iraq FZE,PetroChina;;Controlling Effect of Source Rocks on the Occurrence of Tight Oil——Taking the Da'anzhai Reservoir of Sichuan Basin as an Example[J];矿物岩石地球化学通报;2015-01
5 Wang Shejiao;Yu Yuanjiang;Guo Qiulin;Wang Shaoyong;Wu Xiaozhi;PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration and Development;;New advance in resources evaluation of tight oil[J];石油学报;2014-06
6 Zhang Hong;Zhang Shuichang;Liu Shaobo;Hao Jiaqing;Zhao Mengjun;Tian Hua;Jiang Lin;School of Earth and Space Sciences, Peking University;PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration & Development;State Key Laboratory of Enhanced Oil Recovery;;A theoretical discussion and case study on the oil-charging throat threshold for tight reservoirs[J];石油勘探与开发;2014-03
7 Chen Shijia;Liu Chaowei;Yang Yueming;Lu Jungang;Yang Jiajing;Tang Haiping;Wang Li;Huang Youlin;Wang Gang;Southwest Petroleum University;Exploration and Development Research Institute,Southwest Oil & Gasfield Company,PetroChina;;Restudy of the formation mechanism of the Da'anzhai condensate gas reservoir in the Bajiaochang structure,Middle Sichuan Basin[J];天然气工业;2013-09
8 Guo Qiulin 1 , Chen Ningsheng 1 , Wu Xiaozhi 1 , Song Huanqi 2 , Yang Zhi 1 , Li Denghua 1 (1 PetroChina Exploration and Development Research Institute, Beijing 100083; 2 China University of Petroleum (Beijing), Beijing102249);Method for Assessment of Tight Oil Resources[J];中国石油勘探;2013-02
9 ZOU Caineng1,2 ZHU Rukai1,2 WU Songtao1,2 YANG Zhi1 TAO Shizhen1 YUAN Xuanjun1 HOU Lianhua1 YANG Hua3 XU Chunchun4 LI Denghua1 BAI Bin1,2 WANG Lan1(1.Research Institute of Petroleum Exploration & Development,PetroChina,Beijing 100083,China; 2.State Key Laboratory of Enhanced Oil Recovery,Beijing 100083,China;3.Changqing Oilfield Company, PetroChina,Xi'an 710021,China;4.Southwest Oil & Gas Company,PetroChina,Chengdu 610051,China);Types,characteristics,genesis and prospects of conventional and unconventional hydrocarbon accumulations:taking tight oil and tight gas in China as an instance[J];石油学报;2012-02
10 Liao Qunshan1,2,Hu Hua3,Lin Jianping4,Liu Zhongliang1,Mu Xianzhong1(1.Beijing University of Technology,Beijing 100124,China;2.CNPC Advisory Center,Beijing 100724,China;3.Exploration Business Division,CNPC Southwest Oil/Gas field,Chengdu,Sichuan 61004,China;4.Petroleum Resource Plant of Central Part of Sichuan,CNPC Southwest Oil/Gas field,Suining,Sichuan 629001,China);Petroleum exploration prospect of the Jurassic tight reservoirs in central Sichuan Basin[J];石油与天然气地质;2011-06
【Co-citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 YANG Zhaozhong;ZHU Jingyi;LI Xiaogang;LUO Dan;State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation,Southwest Petroleum University;University of Houston;;Progress in researches on microwave heating in unconventional oil resources[J];化工进展;2016-11
2 Ouyang Yonglin;Sun Bin;Wang Bo;Tian Wenguang;Zhao Yang;Cao Haixiao;Langfang Branch of Petro China Research Institute of Petroleum Exploration & Development;College of Petroleum Engineering,China University of Petroleum <East China>;;CBM sealing system and its relationship with CBM enrichment[J];天然气工业;2016-10
3 Shen Shan;Lu Shuangfang;Tang Mingming;Liang Hongru;Yan Bihui;Institute of Unconventional Hydrocarbon and New Energy Sources,China University of Petroleum;School of Geoscience,China University of Petroleum;;Micro Pore Throat Characterization and Seepage Stimulation of Tight Sandstone Reservoir[J];河南科学;2016-10
4 Wei Xinshan;Peng Yuhui;Luo Shunshe;Ren Junfeng;Shao Yan;National Engineering Laboratory for Exploration and Development of Low-Permeability Oil & Gas Fields;PetroChina Changqing Oilfield Company;College of Geosciences,Yangtze University;Hubei Cooperative Innovation Center of Unconventional Oil and Gas;;Pyramid Structure of Tight Sandstone Reservoirs in the Upper Paleozoic in Ordos Basin[J];非常规油气;2016-05
5 ZHANG JinYou;Research Institute Petroleum Exploration & Development of Daqing Oilfield Co.,Ltd.;;Main Controlling Factors of Oilliness Property of Tight Sandstone Reservoir within Source Rock in Continental Depression Basin:A case of Gaotaizi oil reservoir in Qijia sag of central depression area in northern Songliao Basin[J];沉积学报;2016-05
6 WU Songtao;ZOU Caineng;ZHU Rukai;YAO Jingli;TAO Shizhen;YANG Zhi;ZHAI Xiufen;CUI Jingwei;LIN Senhu;Research Institute of Petroleum Exploration & Development,PetroChina;State Key Laboratory of Enhanced Oil Recovery;CNPC Key Laboratory of Oil and Gas Reservoirs;Changqing Oilfield Company,PetroChina;;Characteristics and Origin of Tight Oil Accumulations in the Upper Triassic Yanchang Formation of the Ordos Basin,North-Central China[J];Acta Geologica Sinica(English Edition);2016-05
7 Qiu Zhen;Lu Bin;Shi Zhen-sheng;Dong Da-zhong;Wang Hong-yan;Zhou Jie;Tao Hui-fei;Zheng Min;Wu Xiao-zhi;Guo He-kun;Langfang Branch,PetroChina Exploration and Development Research Institute;Research Institute of Petroleum Exploration and Development,PetroChina;Lanzhou Center for Oil and Gas Resources,Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences;;Residual accumulation and resource assessment of shale oil from the Permian Lucaogou Formation in Jimusar Sag[J];天然气地球科学;2016-10
8 Wang Wei-ming;Lu Shuang-fang;Li Jie;Tian Wei-chao;Zhou Neng-wu;Huang Wen-biao;Research Institute of Unconventional Petroleum and Renewable Energy,China University of Petroleum(Huadong);Petroleum Exploration and Development Research Institute,PetroChina Tuha Oilfield Company;;Analyses of micro-pore structural characteristics of tight sandstone reservoirs:A case study in Turpan-Hami Basin,northwestern China[J];天然气地球科学;2016-10
9 YANG Yueming;YANG Jiajing;YANG Guang;TAO Shizhen;NI Chao;ZHANG Bin;HE Xiaodong;LIN Jianping;HUANG Dong;LIU Min;ZOU Juan;Institute of Exploration and Development, PetroChina Southwest Oil and Gas Field Company;PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration & Development;PetroChina Hangzhou Research Institute of Geology;Central Sichuan Oil-Gas District,PetroChina Southwest Oil and Gas Field Company;;New research progress of Jurassic tight oil in central Sichuan Basin[J];石油勘探与开发;2016-06
10 QU Fangchun;WANG Hongjun;TONG Siqin;LI Bin;LUO Qun;LI Dalong;No.3 Oil Production Plant of Daqing Oilfield Co.Ltd.;No.9 Oil Production Plant of Daqing Oilfield Co.Ltd.;Exploration and Development Research Institute of Daqing Oilfield Co.Ltd.;Shenhua Geological Exploration Co.Ltd.;China University of Petroleum;No.8 Oil Production Plant of Daqing Oilfield Co.Ltd.;;RELATIONSHIPS BETWEEN THE MICROSCOPIC PORE STRUCTURAL CHARACTERISTICS AND OIL-WATER DISTRIBUTION FOR PUTAOHUA OIL RESERVOIRS IN SOUTH GULONG SAG[J];大庆石油地质与开发;2016-05
【Secondary Citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 HUANG Qi-chen;LIN Liang-biao;ZHAO Jun-shou;XU Shuang-hui;HAO Qiang;Institute of Sedimentary Geology,Chengdu University of Technology;;The Characteristics of Sedimentation and Reservoirs of Lower Jurassic Da'anzhai Segment in Northeast Area of Sichuan Basin[J];科学技术与工程;2015-05
2 HE Long;ZHENG Rongcai;LIANG Xiwen;XU Wenli;State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation, Chengdu University of Technology;Research Institute of Exploration and Development,Jianghan Oilfield Company, Sinopec;;Controlling factors and development periods of fracture of Da'anzhai member in Fuling area, eastern Sichuan Basin[J];岩性油气藏;2014-04
3 LIANG Xiwen;XU Wenli;GU Zhong'an;ZHENG Rongcai;WEN Huaguo;CHENG Chao;Research Institute of Exploration and Development,Jianghan Oilfield Company,Sinopec;State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation,Chengdu University of Technology;Shanghai Branch of CNOOC Ltd.;;Sedimentary facies characteristics and favorable areas prediction of Da'anzhai segment in eastern Chongqing[J];岩性油气藏;2014-02
4 GU Zhong'an;ZHENG Rongcai;WANG Liang;LIANG Xiwen;State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation,Chengdu University of Technology;Research Institute of Exploration and Development,PetroChina Yumen Oilfield Company;Research Institute of Exploration and Development,Jianghan Oilfield Company,Sinopec;;Characteristics of shale reservoir of Da'anzhai segment in Fuling area, eastern Chongqing[J];岩性油气藏;2014-02
5 Kuang Lichun;Gao Gang;Xiang Baoli;Wang Xulong;Wang Chengyun;Liu Guangdi;Xinjiang Oil Field Company,PetroChina;State Key Laboratory of Petroleum Resource and Prospecting,China University of Petroleum;;Lowest limit of organic carbon content in effective source rocks from Lucaogou Formation in Jimusar Sag[J];石油实验地质;2014-02
6 SUN Wei;LI Zhi-wu;ZHANG Wei;FENGFeng;ZHANG Meng;WU Wen-hui;State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation,Chengdu University of Technology;Central Sichuan Oil and Gas District,PetroChina Southwest Oil and Gas Field Company;;Petroleum exploration prospect of Lower Jurassic Da'anzhai Member,north-centre of Sichuan Basin,China[J];成都理工大学学报(自然科学版);2014-01
7 Jiang Zaixing;Zhang Wenzhao;Liang Chao;Wang Yongshi;Liu Huimin;Chen Xiang;College of Energy Resources,China University of Geosciences;Research Institute of Geological Sciences,Sinopec Shengli Oilfield Company;Sinopec Henan Oilfield Company;;Characteristics and evaluation elements of shale oil reservoir[J];石油学报;2014-01
8 FENG Shengbin;NIU Xiaobin;LIU Fei;YANG Xiao;LIU Xiaojing;YOU Yuan;WANG Fang;Research Institute of Exploration and Development of Changqing Oilfield Company;National Engineering Laboratory of Exploration and Development of Low-Permeability Oil-Gas fields;Reservoir Description Department of Changqing Oilfield Company;;Characteristics of Chang7 tight oil reservoir space in Ordos basin and its significance[J];中南大学学报(自然科学版);2013-11
9 ZHANG Fuhong;ZOU Dingyong;CHEN Ling;HUANG Ping;LI Yangjie;Exploration and Development Research Institute,PetroChina Southwest Oil and Gasfield Company;School of Petroleum Engineering,Southwest Petroleum University;;PREDICTION TECHNOLOGY OF DAANZHAI TIGHT-OIL RESERVOIR,CENTRAL SICHUAN BASIN[J];天然气勘探与开发;2013-04
10 ZHANG Ni-ni;LIU Luo-fu;SU Tian-xi;WU Kang-jun;ZHAO Yuan-yuan;State Key Laboratory of Petroleum Resources and Prospecting,China University of Petroleum;Basin and Reservoir Research Center,China University of Petroleum;;Comparison of Chang 7 Member of Yanchang Formation in Ordos Basin with Bakken Formation in Williston Basin and Its Significance[J];现代地质;2013-05
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved