Full-Text Search:
Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
《NATURAL GAS INDUSTRY》 1995-04
Add to Favorite Get Latest Update

FORMING OFLARGE-MIDDLE SCALE GAS FIELDS AT KAIJIANG PALAEOHIGH IN EAST SICHUAN AND EXPLORATION TARGET

Han Ke-you(Geology Exploration and Development Institute of Sichuan Petroleum Administration)  
Carboniferous system is the main gas-producing zone in East Sichuan.In order to expend the exploration areas and find out more large-middle scale gas fields,researches have been done on the forming conditions of reservoir at Carboniferous polaeohgh in Kaijiang and the distribution law of gas fields. Based on the researches,three kinds of model are built,they are the models about pore evolution in Carboniferous reservoir;the form and expulsion of hydrocarbon in source rock;pelaeogeothermal and palaeogeothermal gradient.Through research,the control and trap range of structure of different geologic epoch on hydrocarbon migration and accumulation are determined.By quantitative calculation of accumulation,we get the idea that the kaijiang palaeohigh was formed in Haixi epoch;formed into a pattern in Indosinian epoch;and want on developing in Yanshan epoch,it's a long term succession imbricate rise.The oil-gas accumulation in Carboniferous began from Indosinian epoch. In early period,the main accumlation is oil;at late Jurassic,it's gas.To the end of Yanshan epoch,a gas field controlled by stratal pinch-outs and palaeostrueture was formed on the east-west flanks of the pelaeohigh.During Xishan epoch,folding began in East Sichuan and developed into the present structure,Natural gas was re-distributed too,and formed the gas field today.The gas-bearing areas of these gas fields always exceed the range of structural trap to form the large formation-structure composite system.So,the Carboniferous at kaijiang palaeohigh is the distributive district of large-middle scale gas fields group.At present,we should take Wubeiti,Longanchang,Yulongchang-Shahepu and Tanmuchang-Shaguanping as the main exploration targets.
【CateGory Index】: P618.130.1
Download(CAJ format) Download(PDF format)
CAJViewer7.0 supports all the CNKI file formats; AdobeReader only supports the PDF format.
【References】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 SUN Dongsheng;LI Shuangjian;YUN Jinbiao;SUN Yipu;SUN Runxuan;Research Institute of Petroleum Exploration and Production,SINOPEC;State Key Laboratory of Shale Oil and Gas Accumulation Mechanism and the Effective Development;School of Earth Sciences,China University of Petroleum;;The Activities of Paleo-uplifts and Distribution of Oil and Gas in Marine Craton Basins,China[J];地质学报;2017-07
2 LIU ShuGen;SUN Wei;ZHONG Yong;DENG Bin;SONG JinMin;RAN Bo;LUO ZhiLi;HAN KeYou;State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation(Chengdu University of Technology);Sichuan Geophysical Company of CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Limited;Research Institute of Petroleum Exploration & Development,PetroChina Southwest Oil & Gas Field Company;;Evolutionary episodes and their characteristics within the Sichuan marine craton basin during Phanerozoic Eon,China[J];岩石学报;2017-04
3 HE DengFa;MA YongSheng;CAI XunYu;ZHANG Jian;ZHANG YiJie;School of Energy Resources,China University of Geosciences;China Sinopec Corporation;PetroChina Southwest Oil & Gas field Company;Petrochina Research Institute of Petroleum Exploration and Development;;Comparison study on controls of geologic structural framework upon hydrocarbon distribution of marine basins in western China[J];岩石学报;2017-04
4 GU Zhidong;YIN Jifeng;JIANG Hua;LI Qiufen;ZHAI Xiufen;HUANG Pinghui;PENG Ping;YANG Fan;ZHANG Hang;PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration & Development;PetroChina Southwest Oil and Gas Field Company;;Discovery of Xuanhan-Kaijiang Paleouplift and its significance in the Sichuan Basin, SW China[J];石油勘探与开发;2016-06
5 Liu Shugen;Sun Wei;Li Zhiwu;Deng Bin;Zhong Yong;Song Jinmin;Ran Bo;Luo Zhili;Han Keyou;Jiang Lei;Liang Xiao;State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation, Chengdu University of Technology;Sichuan Geophysical Company of CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Limited;Research Institute of Exploration and Development, Petro China Southwest Oil & Gas Field Company;;Distribution characteristics of marine carbonate reservoirs and their tectonic controlling factors across the Sichuan superimposed basin[J];岩性油气藏;2016-05
6 Yang Yueming;Wen Long;Luo Bing;Song Jiarong;Chen Xiao;Wang Xiaojuan;Hong Haitao;Zhou Gang;He Qinglin;Zhang Xiaoli;Zhong Jiayi;Liu Ran;Shan Shujiao;Exploration and Development Research Institute of PetroChina Southwest Oil & Gas Field Company;;Sedimentary tectonic evolution and reservoir-forming conditions of the Dazhou–Kaijiang paleo-uplift, Sichuan Basin[J];天然气工业;2016-08
7 Wang Nai;Wei Guoqi;Yang Wei;Wu Saijun;PetroChina Exploration and Development Research Institute;Langfang Branch of PetroChina Exploration and Development Research Institute;;Different characters of palaeo-uplift and their control actions on natural gas accumulation in Sichuan Basin[J];油气藏评价与开发;2016-03
8 WANG Nai;WEI Guoqi;YANG Wei;WANG Yuwei;Research Institute of Petroleum Exploration and Development PetroChina;Langfang Branch, Research Institute of Petroleum Exploration and Development PetroChina;Exploration Company,Xinjiang Oilfield Company, PetroChina;;Formation and Evolution of Jiange Paleo-Uplift in Northwestern Sichuan Basin and GasControlled Effect[J];新疆石油地质;2016-02
9 Liu Shugen;Sun Wei;Zhong Yong;Tian Yanhong;Wu Juan;Wang Guozhi;Song Jinmin;Deng Bin;Ran Bo;Li Zhiwu;State key laboratory of oil and gas reservoir geology and exploitation, Chengdu University of Technology;Sichuan geophysical company of CNPC Chuanqing drilling engineering company limited;;Discussion on the theories of the hydrocarbon formation and distribution of the deep-seated marine carbonates in the Sichuan superimposed basin, China[J];中国石油勘探;2016-01
10 LIU Shu-gen;WANG Yi-gang;SUN Wei;ZHONG Yong;HONG Hai-tao;DENG Bin;XIA Mao-long;SONG Jin-min;WEN Ying-chu;WU Juan;State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation, Chengdu University of Technology;Research Institute of Exploration and Development,Southwest Oil & Gas Field Branch,PCL;Sichuan Geophysical Company of CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Limited;;Control of intracratonic sags on the hydrocarbon accumulations in the marine strata across the Sichuan Basin,China[J];成都理工大学学报(自然科学版);2016-01
【Co-citations】
Chinese Journal Full-text Database 5 Hits
1 Sima Liqiang;Huang Dan;Han Shifeng;Feng Chunzhen;Jiao Yujia;Ning Zhijun;Southwest Petroleum University;Changqing Division of CNPC Logging Co.,Ltd.;Gas Storage Management Department of West-to-East Gas Pipeline Company PetroChina;;Effectiveness evaluation of palaeo-weathering crust-type karst reservoirs in the southern Jingbian Gasfield,Ordos Basin[J];天然气工业;2015-04
2 Chen Ken;Xiao Chuantao;Feng Zhentao;Ai Jun;School of Geosciences,Yangtze University;;Classification of Grain Limestone and Reservoir Property of Carboniferous and Permian in the Middle Upper Yangtze Region[J];长江大学学报(自科版);2015-02
3 Zhang Jianlong, Li Tiejun, et al.;Application of Multi-minerals Analysis Model in Buried Hills Logging.[J];测井技术;2000-03
4 Luo Li, Ren Xingguo;Identification of Carbonate Reservoir with Log Data.[J];测井技术;1999-05
5 Han Ke-you(Geology Exploration and Development Institute of Sichuan Petroleum Administration);FORMING OFLARGE-MIDDLE SCALE GAS FIELDS AT KAIJIANG PALAEOHIGH IN EAST SICHUAN AND EXPLORATION TARGET[J];天然气工业;1995-04
【Co-references】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 Gao Huahua;He Dengfa;Tong Xiaoguang;Wen Zhixin;Wang Zhaoming;He Jinyou;Research Institute of Petroleum Exploration and Development,PetroChina;Key Laboratory of Marine Reservoir Evolution and Hydrocarbon Accumulation Mechanism of Ministry of Education,China University of Geosciences(Beijing);China National Oil and Gas Exploration and Development Corporation;;Tectonic-depositional environment and proto-type basins during the depositional period of Middle Ordovician Yijianfang Formation in Tarim Basin[J];古地理学报;2016-06
2 WU Bin;HE Dengfa;SUN Fangyuan;LIU Lifang;CNOOC Research Institute;Postdoctor at Center of China University of Petroleum;School of Energy Resources,China University of Geosciences;;TECTONO-STRATIGRAPHIC CHARACTERISTICS OF CAOHU SAG,NORTHEAST TARIM BASIN AND ITS EVOLUTION[J];海洋地质前沿;2016-09
3 Guo Yanru;Zhao Zhenyu;Zhang Yueqiao;Xu Wanglin;Bao Hongping;Zhang Yanling;Gao Jianrong;Song Wei;PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration & Development;Research Institute of Petroleum Exploration and Development,PetroChina Changqing Oilfield Company;;Development characteristics and new exploration areas of marine source rocks in Ordos Basin[J];石油学报;2016-08
4 Wang Dapeng;Lu Hongmei;Chen Xiaoliang;Tao Chongzhi;Meng Xiangjun;Niu Xinjie;Bai Guoping;State Key Laboratory of Petroleum Resources and Prospecting,China University of Petroleum( Beijing);College of Geosciences,China University of Petroleum( Beijing);Petroleum Exploration & Production Research Institute,SINOPEC;No.3 Drilling Company of Daqing Drilling Engineering Company,PetroChina Daqing Oilfield Company;PetroChina Huabei Oilfield Company;;Petroleum accumulation systems and distribution of medium to large marine carbonate fields[J];石油与天然气地质;2016-03
5 Du Jinhu;Zhang Baomin;Wang Zecheng;Zou Caineng;Xu Chunchun;Shen Ping;Zhang Jian;Zhang Jing;Zhou Hui;Jiang Hua;Wen Long;Shan Xiuqin;Liu Jingjiang;PetroChina Exploration & Production Company;PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration & Development;PetroChina Southwest Oil & Gas Field Company;;Sedimentary model and reservoir genesis of dual grain banks at the Lower Cambrian Longwangmiao Fm carbonate ramp in the Sichuan Basin[J];天然气工业;2016-06
6 Wang Zecheng;Wang Tongshan;Wen Long;Jiang Hua;Zhang Baomin;Research Institute of Petroleum Exploration & Development,PetroChina;PetroChina Southwest Oil and Gas Field Company;;Basic geological characteristics and accumulation conditions of Anyue giant gas field,Sichuan basin[J];中国海上油气;2016-02
7 LIU Shu-gen;SONG Jin-min;LUO Ping;QING Hairuo;LIN Tong;SUN Wei;LI Zhi-wu;WANG Hao;PENG Han-lin;YU Yong-qiang;LONG Yi;WAN Yuan-bo;State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation,Chengdu University of Technology;Research Institute of Petroleum Exploration and Development,PetroChina;Department of Geology,University of Regina;Research Institute of Petroleum Exploration and Development,Southwest Oil and Gasfield Company,PetroChina;;Characteristics of microbial carbonate reservoir and its hydrocarbon exploring outlook in the Sichuan Basin,China[J];成都理工大学学报(自然科学版);2016-02
8 MA Teng;TAN XiuCheng;LI Ling;ZENG Wei;JIN MinDong;LUO Bing;HONG HaiTao;HU Ping;Key Laboratory of Natural Gas Geology,Southwest Petroleum University;The Sedimentary and Accumulation Department of Key Laboratory of Carbonate Reservoirs,PetroChina,Southwest Petroleum University;College of Resource and Environment,Southwest Petroleum University;PetroChina Sichuan & Chuanqing Drilling Engineering Corporation;;Sedimentary Characteristics and Lithofacies Palaeogeography during Longwangmiao Period of Early Cambrian,Sichuan Bain[J];沉积学报;2016-01
9 YANG Yueming;WEN Long;LUO Bing;WANG Wenzhi;SHAN Shujiao;Research Institute of Petroleum Exploration and Development,PetroChina Southwest Oil & Gas Field Company;PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration & Development;;Hydrocarbon accumulation of Sinian natural gas reservoirs,Leshan-Longnüsi paleohigh,Sichuan Basin,SW China[J];石油勘探与开发;2016-02
10 Liu Shugen;Sun Wei;Zhong Yong;Tian Yanhong;Wu Juan;Wang Guozhi;Song Jinmin;Deng Bin;Ran Bo;Li Zhiwu;State key laboratory of oil and gas reservoir geology and exploitation, Chengdu University of Technology;Sichuan geophysical company of CNPC Chuanqing drilling engineering company limited;;Discussion on the theories of the hydrocarbon formation and distribution of the deep-seated marine carbonates in the Sichuan superimposed basin, China[J];中国石油勘探;2016-01
【Secondary References】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 HAN Bo;HE Zhiliang;REN Nana;TIAN Haiqin;MA Qiang;School of Energy Resources,China University of Geosciences;Sinopec Petroleum Exploration and Production Research Institute;School of Geosciences,China University of Petroleum;;Characteristics and main controlling factors of carbonate reservoirs of Longwangmiao Formation in eastern Sichuan Basin[J];岩性油气藏;2018-01
2 LIU Shugen;LIU Shu;SUN Wei;SONG Jinmin;RAN Bo;ZHONG Yong;YE Yuehao;JIANG Nengchun;XIA Guodong;State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation,Chengdu University of Technology;SINOPEC Southwest Branch Company;Sichuan Geophysical Company of CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Limited;;Tectonic and sedimentary features of the northern Mianyang-Changning intracratonic sag,Sichuan,China[J];成都理工大学学报(自然科学版);2018-01
3 XIA Guodong;RAN Bo;LIU Shugen;SUN Wei;SONG Jinmin;YE Yuehao;JIANG Lei;ZHAO Cong;LAI Dong;State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation,Chengdu University of Technology;;Characteristics of hydrocarbon source rocks of the Lower Cambrian Maidiping Formation in northern Mianyang-Changning intracratonic sag,Sichuan,China[J];成都理工大学学报(自然科学版);2018-01
4 LIANG Xiao;LIU Shugen;MO Qianwen;SUN Wei;DENG Bin;XIA Guodong;XIONG Linpei;LI Zeqi;State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation,Chengdu University of Technology;Institute of Geological Exploration and Development,Chuanqing Drilling Engineering Company of CNPC;;The characteristics of marine hydrocarbon accumulation and its exploration prospects in the northern section of Western Sichuan Depression,China[J];成都理工大学学报(自然科学版);2018-01
5 SONG Jinmin;LUO Ping;LIU Shugen;LI Zhiwu;SUN Wei;TANG Xuan;YANG Di;YU Jingjie;State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploration,Chengdu University of Technology;Research Institute of Petroleum Exploration and Development,PetroChina;;The deposition and reservoir characteristics of Dengying Formation in western Sichuan Basin,China[J];成都理工大学学报(自然科学版);2018-01
6 XIONG Linpei;LIU Shugen;SUN Wei;JIANG Ziran;LIANG Xiao;State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation,Chengdu University of Technology;Institute of Geological Exploration and Development,Chuanqing Drilling Engineering of CNPC;;Characteristics of marine petroleum conduit systems in the middle part of western Sichuan depression,China[J];成都理工大学学报(自然科学版);2018-01
7 YUAN Yue;SUN Wei;LIU Shugen;WANG Liangguo;SONG Jinmin;LI Zhiwu;YE Yuehao;TANG Xuan;LI Zeqi;State Key Laboratory of Oil & Gas Reservoir Geology and Exploitation,Chengdu University of Technology;Exploration and Development Research Institute,Southwest Branch Company of SINOPEC;;Hydrocarbon accumulation conditions and prospects of deep marine carbonate rocks in the southern part of the West Sichuan Depression,China[J];成都理工大学学报(自然科学版);2018-01
8 Guo Rui;Zhang Xintao;Xu Chunqiang;Yang Chuanchao;Zhang Zhen;Tianjin Branch of CNOOC(China) Company Limited;;Main controlling factors of hydrocarbon accumulation and reservoir forming patterns in central structural belt of Neogene in the west of Bozhong sag[J];东北石油大学学报;2017-06
9 Liu Ran;Huo Fei;Wang Xin;Yang Tao;Li Xiwei;Chen Ketong;Chengdu University of Technology;Southwest Petroleum University;PetroChina Huabei Oilfield Company;Sinopec Shengli Engineering Corporation;;Characteristics and main controlling factors of Lower Triassic Feixianguan Formation carbonate reservoir in Puguang gas field[J];中国石油勘探;2017-06
10 HOU MingCai;XING FengCun;XU ShengLin;LIN LiangBiao;LIU Xin Chun;XIONG FuHao;HUANG Hu;State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation (Chengdu University of Technology);Institute of Sedimentary Geology,Chengdu University of Technology;College of Earth Sciences,Chengdu University of Technology;;Paleogeographic Patterns of E-C Transition Period in the Upper Yangtze and the Geodynamic Mechanism[J];沉积学报;2017-05
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved