Full-Text Search:
Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
《Journal of Earth Sciences and Environment》 2015-01
Add to Favorite Get Latest Update

Differential Structural Deformation of Main Foreland Thrust Belts in Tarim Basin

TANG Liang-jie;LI Meng;YANG Yong;CHEN Gang;ZHOU Xin;State Key Laboratory of Petroleum Resources and Prospecting,China University of Petroleum;Basin and Reservoir Research Center,China University of Petroleum;  
According to field investigation,based on typical profiles of Kuqa,southwestern Tarim and southeastern Tarim areas,the characteristics of structural deformation for the three foreland thrust belts were contrasted,and the main controlling factors of differential structural deformation were discussed.The differences of structural deformation of foreland basin around Tarim Basin are layered difference in vertical domain and segmentation and zonation differences in horizontal domain.Four detachment layers develop in Kuqa foreland thrust belt,and the differences of deep,middle and shallow tectonic styles in vertical domain are significant;three detachment layers develop in southwestern Tarim foreland thrust belt,and the layered characteristics of structure are significant;two detachment layers develop in southeastern Tarim foreland thrust belt,and contrasted with the above foreland thrust belts,the layered characteristics of structure is relatively simple.The regional tectonic stress field and basinboundary control the segmentation and zonation differences of deformation style of foreland tectonic belts.The strike of Kuqa foreland thrust belt,which is consistent with that of Tianshan tectonic belt,has obvious structural zonation;there is a certain segmentation in partial stress accommodation zones.Because of the different angles intersecting with the compression of Kunlun Mountains,the southwestern Tarim foreland thrust belt has obvious structural segmentation along the strike,and there is zonation in each segment.The southeastern Tarim foreland thrust belt is characterized by structural segmentation,which is mainly controlled by West Kunlun Mountains and Altun Tagh Mountains respectively;zonation towards the basin is not obvious.
【Fund】: 国家自然科学基金项目(41172125 40972090);; 国家重点基础研究发展计划(“九七三”计划)项目(2012CB214804);; 国家科技重大专项项目(2011ZX05002-003-001 2011ZX05029-002 2011ZX05002-006-007HZ);; 国土资源部全国油气资源战略选区调查与评价项目(2009GYXQ02-05)
【CateGory Index】: P542
Download(CAJ format) Download(PDF format)
CAJViewer7.0 supports all the CNKI file formats; AdobeReader only supports the PDF format.
【Citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 YANG Shufeng1,2,CHEN Lifeng1,2,XIAO Zhongyao3,LUO Juncheng3,4,CHEN Hanlin1,2,WANG Buqing3,CHENG Xiaogan1,2 and LIAO Lin1,2(1.Department of Earth Sciences,Zhejiang University,Hangzhou 310027,Zhejiang,China;2.MOE Structural Research Center of Oil and Gas Bearing Basin,Hangzhou 310027,Zhejiang,China;3.Petroleum Exploration and Development of Tarim Oilfield Company,PetroChina,Korla 841000,Xinjiang,China;4.College of Earth and Planetary Science,Peking University,Beijing 100871,China);The Cenozoic Fault System of Southeastern Tarim Basin[J];Geotectonica Et Metallogenia;2009-01
2 CHEN Hanlin1,2,LUO Juncheng3,4,GUO Qunying4,LIAO Lin1,2,XIAO Zhongyao4,CHENG Xiaogan1,2,YANG Shufeng1,2 and WANG Buqing4(1.Department of Earth Sciences,Zhejiang University,Hangzhou 310027,Zhejiang,China;2.MOE Structural Research Center of Oil and Gas Bearing Basin,Hangzhou 310027,Zhejiang,China;3.College of Earth and Planetary Science,Peking University,Beijing 100871,China;4.Tarim Oilfield Company,PetroChina,Korla 841000,Xinjiang,China);Deformation History and Tectonic Evolution of Southeastern Tarim Basin in Mesozoic and Cenozoic[J];Geotectonica Et Metallogenia;2009-01
3 XU Huai-zhi1,ZHANG Yue-qiao2,LIU Xing-xiao3,ZHOU Cheng-gang3,XU Jian-hua3(1.Department of Earth Sciences,Nanjing University,Nanjing 210093,Jiangsu,China;2.Institute of Geomechanics,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100081,China;3.Institute of Korla,BGP,CNPC,Korla 841001,Xinjiang,China);Sedimentary-structural characteristics and tectonic evolution history of the Tadongnan Uplift[J];Geology in China;2009-05
4 CUI Jun-wen, GUO Xian-pu, DING Xiao-zhong, LI Peng-wu, ZHANG Xiao-weiInstitute of Geology, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100037, China;Mesozoic-Cenozoic deformation structures and their dynamics in the basin-range junction belt of the west Kunlun-Tarim basin[J];Earth Science Frontiers;2006-04
5 Hu Jianzhong,Tan Yingjia,Zhang Ping,Zhang Yanqiu School of Earth Sciences and Resources,China University of Geosciences(Beijing),Beijing 100083,China;Structural features of Cenozoic thrust-fault belts in the piedmont of southwestern Tarim basin[J];Earth Science Frontiers;2008-02
6 Qi Jiafu1,2,Lei Ganglin3,Li Minggang2,Xie Huiwen3,Yang Shujiang41.State Key Laboratory of Petroleum Resource and Prospecting,China University of Petroleum(Beijing),Beijing 102249,China2.Faculty of Geosciences,China University of Petroleum(Beijing),Beijing 102249,China3.Tarim Oil Company of PetroChina,Korla 841000,China4.5th Division of Orient Geophysical Prospecting Company(BGP),CNPC,Zhuozhou 072700,China;A model of contractional structure for transition belt between Kuche Depression and Southern Tianshan Uplift[J];Earth Science Frontiers;2009-03
7 Liu Zhihong 1 Lu Huafu 2 Li Xijian 3 Jia Chengzao 4 Lei Ganglin 4 Chen Chuming 2 Wang Guoqiang 2 Fan Xiangtao 2 (1.Collage of Earth Sciences, Jilin University, Changchun 130061; 2. Department of Earth Sciences, Nanjing University, Nan;TECTONIC EVOLUTION OF KUQA REJUVENATED FORELAND BASIN[J];Scientia Geologica Sinica;2000-04
8 Miao Jijun 1 Jia Chengzao 1 Wang Zhaoming 2Qi Yingmin 2 Zhang Junfeng 1 Zhao Enhong 2(1.Research Institute of Petroleum Exploration and Development of China, Beijng 100083; 2.Tarim Oil Field Branch Company, China National Petroleum Corp., Korla, Xinjiang 841000);STRATIGRAPHIC CONFIGURATION CONTROL ON TECTONIC DEFORMATION ALONG THE QIULTAG ANTICLINE BELT OF KUQA AREA, NORTHERN TARIM BASIN[J];Chinese Journal of Geology;2005-04
9 TANG Liangjie~ 1,2) , LI Jingchang~ 3) , YU Yixin~ 1,2) , WANG Qinghua~ 4) ,YANG Wenjing~ 4) , XIE Huiwen~ 4) , CHEN Shuping~ 1,5) , PENG Gengxin~ 4) 1) Key Laboratory for Hydrocarbon Accumulation in China University of Petroleum, Ministry of Education, Beijing, 102249; 2) Basin & Reservoir Research Center, China University of Petroleum, Beijing, 102249; 3) Department of Earth Resources Engineering, Kyushu University, Japan; 4) Tarim Oilfield Company, PetroChina Company Ltd., Korla, 841000; 5) Department of Earth Science, China University of Petroleum, Beijing, 102249;Differential Salt Tectonic Deformation and Segmentation of the Kuqa Foreland Fold-Thrust Belt, Tarim Basin, Northwest China[J];Acta Geologica Sinica;2006-03
10 GUAN Shuwei1),LI Bengliang1,2), He Dengfa3), WANG Xin4), John Suppe5), LEI Ganglin6)1) Research Institute of Petroleum Exploration and Development, Beijing, 1000832) Faculty of Geosciences, China University of Petroleum, Beijing, 1022493) School of Energy Resource,China University of Geosciences, Beijing, 1000834) Geosciences Department, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang, 3100275) Geosciences Department, Princeton University, Princeton, NJ, 08544,USA6) Tarim Oilfield Company,CNPC, Korla, Xinjiang, 841000;Late Cenozoic Active Fold-and-Thrust Beltsin the Southern and Northern Flanksof Tianshan[J];Acta Geologica Sinica;2007-06
【Co-citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 HE Dian1, LI Jianghai 1,LI Baishou2 1Key Laboratory of Orogenic Belts and Crustal Evolution, School of Earth and Space Sciences, Peking University, Beijing 100871; 2Institute of Remote Sensing and GIS, Peking University, Beijing 100871;;Structural Characteristics and Geological Significance of Karayulgun Fault in Northern Tarim Basin[J];Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis;2008-03
2 HE Guangyu 1) LU Huafu 2) LI Shuxin 3) YANG Shufeng 1) ( 1) Dept. of Earth Sciences, Zhejiang University, Hangzhou, 310027; 2) Dept. of Earth Sciences, Nanjing University, Nanjing, 210093; 3) Research Center of Geophysical Prospecting Bureau, Tulufan, 838000);Features and Dynamics for Structure Deformation of Yinan Gas Field in Kuqa Basin, Northwestern China[J];Acta Scicentiarum Naturalum Universitis Pekinesis;2004-02
3 FANG Shihu 1),2) GUO Zhaojie 1) ZHANG Zhicheng 1) WU Chaodong 1) ( 1)Key Laboratory of Orogenic Belts and Crustal Evolution, Ministry of Education, Peking University,Beijing,100871; 2)The Research Institute of Petroleum Exploration and Development,PetroChina,Beijing,100083);Discussion on Mesozoic-Cenozoic Evolution of Tian Shan and Its Adjacent Basins[J];Acta Scicentiarum Naturalum Universitis Pekinesis;2004-06
4 HE Guangyu~1) ZHAO Qing~2) LI Shuxin~3) LU Huafu~4) WANG Liangshu~4) JIA Dong~4) LEI Ganglin~5) QI Yingmin~5) XIE Huiwen~5) ZHANG Guowei~5)( ~1) Department of Earth Sciences, Zhejiang University, Hangzhou, 310027; ~2) Department of Petroleum Geology, China University of Geoscience, Wuhan, 430074; ~3) Urumq Research Center of Dongfang Geophysical Company, Urumq, 831000; ~4) Department of Earth Sciences, Nanjing University, Nanjing, 210093; ~5) Geological Institute of Tarim Oil Company of CNPC, Korla,841000);Structure Geological Evidences on Natural Gas Origin in the North Thrust Belt of Kuqa Basin,Northwestern China[J];Acta Scicentiarum Naturalum Universitis Pekinesis;2005-04
5 GENG Yuhai, LI Jianghai, HE Dian Key Laboratory of Orogenic Belts and Crustal Evolution, School of Earch and Space Sciences, Peking University, Beijing 100871;Trap Types,Distribution and the Law of Spatial Combination in the West Tabei Uplift,Tarim Basin[J];Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis;2008-02
6 HE Dian~1,LI Jianghai~(1),LI Baishou~21.Key Laboratory of Orogenic Belts and Crustal Evolution,School of Earth and Space Sciences,Peking University,Beijing 100871;2.Institute of Remote Sensing and GIS,Peking University,Beijing 100871;;Structural Characteristics and Geological Significance of Karayulgun Fault in Northern Tarim Basin[J];Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis;2009-01
7 LIU Zhi-hong~(1),CHI Yuan-lin~(2),WANG Kong-wei~(1, 3),WANG Wen-ge~(2),LIN Dong-cheng~(2) (1.College of Earth Sciences, Jilin University, Changchun 130061,China; 2. Research Institute of Exploration and Development, Daqing Oil field Inc, Daqing163712, China;3.College of Civil and Hydraulic,China Three Gorges University,Yichang443002,China);Activity and sealing property of faults in the western part of Tarim basin[J];Journal of Changchun University of Science and Technology;2004-01
8 LIU Hang-jun~1,LIU Zhi-hong~1,FENG Yong-jiu~1,REN Yan-guang~2,LI Chun-bai~21.College of Earth Sciences,Jilin University,Changchun130061,China2.Research Institute of Exploration and Development of Oil Field,Daqing,Heilongjiang163712,China;Structural Characteristics and Deformation Sequence of the Urxun Sag in Hailaer Basin,China[J];Journal of Jilin University(Earth Science Edition);2006-02
9 Zhang Wei,Lei Gang-lin,Shi Jun,Zeng Chang-min,Du Zhi-li,Chen Cai Research Institute of Petroleum Exploration and Development,Tarim Oilfield Company,PetroChina,Korla 841000,Xinjiang,China;Positive Inversion Structure in Fusha Structure Zone of Southwest Depression of Tarim Basin and Its Significance to Petroleum Geology[J];Journal of Jilin University(Earth Science Edition);2012-03
10 HUANG Zeguang1,2, JIA Cunshan2, XU Hongjie1(1.Dept.of Petroleum, Chengdu University of Technology, China;2.Wuxi Research Institute of Experimental Petroleum Geology, SINOPEC, China) ;CORRELATION OF THE STRUCTURAL DEFORMATION FEATURES BETWEEN KUCHE DEPRESSION IN TARIM BASIN AND WEST SICHUAN DEPRESSION IN SICHUAN BASIN[J];Journal of Chengdu University of Technology(Science & Technology Edition);2003-05
China Proceedings of conference Full-text Database 7 Hits
1 LI Zhong,WANG DaoXuan,UN Wei and WANG QingChen 1.Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China 2.Hefei University of Industry,Hefei 230009,China;Mesozoic-Cenozoic clastic composition in Kuqa depression,northwest China:Implication for provenance types and tectonic attributes[A];[C];2004
2 Li Yuejun~1 Wu Genyao~1 Lei Ganglin~2 Zhang Jingzhou~2 Wang Yueran~2 Liu Yalei~1 (1.Institute of Geology and Geophysics,Chinese A cademy of Sciences,B eijing 100029; 2.Tarim Oilfield Branch Company,China National Petroleum Corp,Korla,Xinjiang 841000);Deformational features,ages and mechan ism of the Cenozoic Kuqa foreland fold-and-thrust belt in Xinjiang[A];[C];2009
3 Meng Qinglong~1 Li Yuejun~1 Shi Jun~2 Jing Bing~2 Feng Xiaojun~2 Zhao Yan~1 (1.Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029; 2.Tarin Oilfield Branch Campany,China National Petroleum Corp,Korla,Xinjiang 841000);Main characters and active ages of the Serikbuya and Kangxi faults in the western Tarim Basin[A];[C];2009
4 ZHAO Meng-jun SONG Yan LIU Shao-bo QIN Sheng-fei HONG Feng FU Guo-you DA Jiang (Research Institute of Petroleum Exploration and Development of Petrochina, Beijing.10083);The study on hydrocarbon accumulation of four assemblage foreland basins in central-western China:Part I.Geological conditions[A];[C];2006
5 ZHAO Yan,LI YueJun,SUN LongDe,ZHENG DuoMing,LIU YaLei,WANG DaoXuan,WEI HongXing and GUAN WenSheng 1.Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China 2.PetroChina Company Limited,Beijing 100007,China 3.PetroChina Tarim Oilfield Company,Korle 841000,China 4.Hefei University of Technology,Hefei 230009,China;Mesozoic-Cenozoic extensional structure in North Uplift of Tarim basin and its genetic discussion[A];[C];2013
6 Yue-Jun Li·Yan Zhao·Long-De Sun·Wen-Jie Song·Duo-Ming Zheng·Ya-Lei Liu·Dao-Xuan Wang·Jian-Feng Hu·Qi-Rui Zhang Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China PetroChina Company Limited,9 Dongzhimen North Street, Dongcheng District,Beijing 100007,China Tarim Oil-field Company,PetroChina, Korla,Xinjiang 841000,China Hefei University of Technology,Tunxi Road, Hefei,Anhui 230009,China;Meso-Cenozoic extensional structures in the Northern Tarim Basin,NW China[A];[C];2014
7 Li Yuejun~1 Sun Longde~2 Yang Haijun~3 Zhang Guangya~4 Qi Yingmin~3 Sang Hong~3 Wang Yueran~3 Liu Yalei~1 Zhang Qiang~1 Wen Lei~1 (1.Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029;2.PetroChina Company Limited,Beijing 100007;3.Tarim Oilfield Company,PetroChina,Korle,Xinjiang 841000;4.Research Institute of Petroleum Exploration & Development,PetroChina,Beijing 100083);The Late Cenozoic tensor-shear fault zones around Awati Sag,NW Tarim Basin[A];[C];2014
【Secondary Citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 HE Wenyuan\ LI Jianghai\ QIAN Xianglin\ ZHANG Chen (Department of Geology,Peking University,Beijing,100871);The Meso-Cenozoic Evolution of Bachu Fault-Uplift in Tarim Basin[J];ACTA SCICENTIARUM NATURALUM UNIVERSITIS PEKINESIS;2000-04
2 Liu Zhihong 1) ,Lu Huafu 2) ,Jia Chengzao 3) ,Hu Zhongquan 4) ,Xu Xiaoxing 5) ( 1) Changchun University of Science and Technology, Changchun 130026;2) Nanjing University, Nanjing 210093;3) Tarim Petroleum Exploration and Development;STRUCTURAL CHARACTERISTICS AND ITS RELATION WITH HYDROCARBON OF KELASU TECTONIC ZONE IN KUQA FORELAND BASIN[J];JOURNAL OF CHANGCHUN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY;1999-03
3 SUN Xiao-meng,LIU Yong-jiang,SUN Qing-chun,HAN Guo-qing,WANG Shu-qin,WANG Ying-deCollege of Earth Sciences,Jilin University,Changchun 130026,China;~(40)Ar/~(39)Ar Geochronology Evidence of Strike-Slip Movement in Dunhua-Mishan Fault Zone[J];Journal of Jilin University(Earth Science Edition);2008-06
4 HAN Guo-qing1,LIU Yong-jiang1,WEN Quan-bo1,ZOU Yun-xin2,LYANG To Jun1,3,ZHAO Ying-li1,LI Wei1,ZHAO Li-min11.College of Earth Sciences,Jilin University,Changchun 130061,China2.State Key Laboratory of Geological Processes and Mineral Resources,China University of Geosciences,Beijing 100083,China3.Department of Geology,Kim Il Song University,Pyongyangl,Korea;The Characteristics of Structural Deformation for the Lingxia Ductile shear zone of Nenjing-Balihan Fault Belt in Northeastern China[J];Journal of Jilin University(Earth Science Edition);2009-03
5 LI Jin-yi1,ZHANG Jin2,YANG Tian-nan1,LI Ya-ping3,SUN Gui-hua4,ZHU Zhi-xin5,WANG Li-jia11.Institute of Geology,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China2.Institute of Geology,China Earthquake Administration,Beijing 100029,China3.Center of Development and Research,China Geological Surveys,Beijing 100037,China4.Guangzhou Marine Geological Survey,Ministry of Land and Resources,Guangzhou 510760,China5.Geological Research Academe of Xinjiang,Urumqi 830011,China;Crustal Tectonic Division and Evolution of the Southern Part of the North Asian Orogenic Region and Its Adjacent Areas[J];Journal of Jilin University(Earth Science Edition);2009-04
6 SHI Jian-ji1,2,ZHANG Shou-zhi31.School of Earth Sciences and Resources,China University of Geosciences,Beijing 100083,China2.Southeast Fujian Geologic Party,Quanzhou,Fujian 372021,China3.College of Science,Yanbian Uniuersity,Yanji,Jilin 133002,China;Characters of the Mesozoic Tectonic Activity and Geotectonic Setting of the Changle-Nan'ao Fault Zone[J];Journal of Jilin University(Earth Science Edition);2010-06
7 SHI Ze jin 1, ZENG Qing 2, GOU Liang 3, ZHENG Guo sheng 4 (1.Chengdu University of Technology, China; 2.Sichuan Petroleum Administration; 3.Bureau of Geophysical Prospecting;4.Southwest China Petroleum Burean, CNSPC);STUDY ON STRUCTURAL CHARACTERISTICS AND AMOUNT OF CROSS SECTION SHORTENING IN KUQA FORELAND BASIN: TAKING BC95 230 PROFILE AS AN EXAMPLE[J];JOURNAL OF CHENGDU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY;1999-04
8 LIU Gao-bo, SHI Ze-jin, SHE Xiao-yu (College of Energy Resources, Chengdu University of Technology, China);Regional tectonic evolution and distribution of Bachu-Markit[J];Journal of Chengdu University of Technology(Science & Technology Edition);2004-02
9 ZHOU Qi WANG Jian guo DU Hong lie (Qinhuangdao Branch of Petroleum Geology Institute, Qinhuangdao Hebei 066004);Study of Sequence Stratigraphy in Mesozoic Southeast Tarim Foreland Basin[J];Acta Sedimentologica Sinica;2000-04
10 FU Ning LI You chuan (China Offshore Oil Exploration and Development Research Center,Gaobeidian,Hebei 074010);Diamondoid Hydrocarbon Ratios as Indicators of Maturity in Natural Gas[J];Acta Sedimentologica Sinica;2001-01
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved