Full-Text Search:
Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
《Acta Agronomica Sinica》 2006-05
Add to Favorite Get Latest Update

Effect of Cake Fertilizer on the Pigments Degradation and Related Enzyme Activities in Flue-cured Tobacco

WEI Feng-Jie,FAN Yi-Kuan,LIU Guo-Shun~*,WANG Fang, LI Ya-Juan and GUO Qiao-Yan(National Tobacco Cultivation,Physiology and Biochemistry Research Center,Henan Agricultural University,Zhengzhou 450002,Henan,China)  
Plastid pigments are important natural products in flue-cured tobacco and there are about two types such as chlorophyll and carotenoid.In green tobacco two major chlorophylls are present: chlorophyll a and chlorophyll b(Fig.1).Four major carotenoids are present: lutein,beta-carotene,violaxanthin and neoxanthin(Fig.5).It is known that carotenoid degradation products such as beta-ionone,damascenone,beta-damascone,2,2,6-trimethylcyclohex-2,4-dione and the megastigmatrienones are important to the aroma of flue-cured tobacco.Cake fertilizer can increase the qualities of flue-cured tobacco leaves,as we know.Our knowledge of pigments degradation pathways is limited to studies of enzymatic degradation in tomatoes,the degradation of beta-carotene by a tea flavanols.Study on pigments degradation and related enzyme activities and the effect of cake fertilizer can improve the quality-formed theories of flue-cured tobacco.Pot experiment was conduction to study the effect of cake fertilizer on the pigments metabolism and relating enzyme activity of growing flue-cured tobacco leaf.Two types fertilizer were performed: mineral fertilizer and 50% mineral fertilizer matched 50% cake fertilizer.Results obtained are as follows: The content of chlorophyll,chlorophyllase,carotenoids during the growth of flue-cured tobacco leaf under the cake fertilizer.Under the mineral fertilizer,the proportion of chlorophyll a/b was holding invariableness,but the proportion of chlorophyll a/b was lower during the later senescence under the cake fertilizer.During the former and metaphase the content of neoxanthin under the cake fertilizer was more,but it was changed during the later phase.The content of lutein and β-carotene in condition of cake fertilizer were remarked more than theirs in the mineral fertilizer condition.Two conditions had sameness effect on vioxanthin.During the former phase of flue-cured tobacco leaf the activity of LOX(mineral) were higher,but after 30 days the activity of LOX(Cake) were remarkable higher than minerals.Proportion of the carotenoids and the relation of the pigment and relating enzyme had changed under the cake fertilizer.
【Fund】: 国家烟草专卖局项目(110200201005)
【CateGory Index】: S572
Download(CAJ format) Download(PDF format)
CAJViewer7.0 supports all the CNKI file formats; AdobeReader only supports the PDF format.
【References】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 JING Shasha;FU Yunpeng;WEI Li;GUO Peng;WANG Mengya;HAN Fugen;HOU Zhenwu;College of Tobacco Science,Henan Agricultural University;Hongta Liaoning Tobacco Co.Ltd.;Jilin Nongan County Tobacco Co.Ltd.;;Effects of different potassium fertilizer treatments on chromoplast pigment and its degradation products in red sun-cured tobacco[J];河南农业大学学报;2015-06
2 WU Yun-jie;QI Ying;ZHANG Xiao-quan;SONG Yang-yang;XUE Gang;XING Xue-xia;YANG Tie-zhao;College of Tobacco,Henan Agricultural University;;Leaf Senescence and Its Relationship with Plastid Pigment Degradation Content and the Degradation Products of Different Varieties of Flue-cured Tobacco[J];华北农学报;2015-05
3 ZHAO Bing-qi;WANG Zheng-xin;HE Zai-min;Shidian County Subsidiary of Baoshan City Tobacco Company of Yunnan Province;;Relationship between Malondialdehyde Content in Leaves and Key Enzyme Activity of Carbon and Nitrogen Metabolism in the Process of Flue-cured Tobacco Field Growth[J];安徽农业科学;2015-27
4 Wang Nianlei;Fu Yunpeng;Jia Baoshun;Li Peng;Zhang Yang;Li Gaopo;Zheng Fei;Zhang Yuanfang;College of Tobacco Science,Henan Agricultural University;Neixiang Branch of Nanyang Tobacco Company;;Effects of Nitrogen on Chromoplast Pigments and Their Degradation Product Contents in Different Flue-Cured Tobacco Varieties[J];山东农业科学;2015-07
5 ZHANG Qi-ming;YUAN Ju-min;HE Kuan-xin;LIU Dian-san;HUANG Xi-chun;Jiangxi Tobacco Research Institute;College of Tobacco,Henan Agricultural University;Ganzhou Tobacco Corporation;;Effects of “Straw Mulching after Plastic Film Uncovered” Technique on Yield,Quality and Aroma Components of Flue-cured Tobacco Planted in Purple Soil Upland[J];土壤;2014-03
6 YAN Shen;FU Yunpeng;JING Shasha;CAO Xiaotao;ZENG Yu;WANG Weichao;LI Jianhua;LIU Guoshun;Henan Agricultural University;Xiangcheng County Tobacco Company of Henan Province;Xuchang Tobacco Company of Henan Province;;The Relationship between Transplanting Dates and Maturity and Chromoplast Pigment and its Degradation Products for Tobacco in Central Henan[J];中国烟草科学;2014-02
7 ZHAN Zhen;LI Junyin;MA Erdeng;ZHANG Yungui;PENG You;LI Zhihong;Institute of Agricultural Resources and Regional Planting,Chinese Academy of Agriculture Sciences;Yunnan Academy of Tobacco Agricultural Science;Heilongjiang Bayi Agricultural University;;Effects of Different Lights on Pigments and Related Metabolism Enzyme Activities in Flue-cured Tobacco Leaves[J];中国烟草科学;2014-02
8 GAO Qin,LIU Guo-shun,LI Jiao,HE Yong-qiu,XU Li,MU Hai-yong(National Tobacco Physiology & Biochemistry Research Centre, Henan Agricultural University,Zhengzhou 450002,China);Effects of various nitrogen levels on plastid pigment,carbon-nitrogen metabolism and quality of flue-cured tobacco[J];河南农业大学学报;2013-02
9 FENG Lianjun1,ZHU Lieshu2,YANG Ya1(1.Chinese Tobacco Chuanyu Industrial Limited Liability Company Material Supply Centers,Chengdu Sichuan 610017,China;2.South Central Agricultural Experiment Station of China Tobacco,Changsha 410128,China);Effect of topping on dynamic changes of chromoplast pigments and potassium content in upper leaves of flue-cured tobacco[J];东北农业大学学报;2013-01
10 YANG Tao et al(Academy of Tobacco Sciences,Hunan Agricultural University,Changsha,Hunan 410128);Effects of Different Curing Treatments on Carotenoids and Its Degradation Products Contents of Flue-Cured Tobacco[J];安徽农业科学;2012-35
【Co-references】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 YUN Fei;LIU Guoshun;SONG Jing;College of Tobacco Science, Henan Agricultural University, National Tobacco Cultivation and Physiology and Biochemistry Research Center;;Effects of nitrogen supply on degradation products of plastid pigment and quality of flue-cured tobacco under different light intensity[J];中国烟草学报;2014-05
2 LIU Guoshun;HE Yongqiu;YANG Yongfeng;LI Jiao;GAO Qin;PENG Jinmei;LIU Diansan;MU Haiyong;National Tobacco Physiology&Biochemistry Research Center,Henan Agricultural University;Chenzhou Tobacco Company of Hunan Province;;Effects of Combining Application of Various Potassium Fertilizers on Plastid Pigment,Carbon-Nitrogen Metabolism and Quality in Flue-cured Tobacco[J];中国烟草科学;2013-06
3 Meng Fanlai 1 , Zhao Changling 1 , Duan Libin 1 , Xu Xun 2 ( 1 College of Agronomy and Biotechnology, Yunnan Agricultural University , Kunming 650201 ; 2 College of Science, China University of Petroleum , Beijing 102249);The Progress of Biodegradation Pathways of the Carotenoids in Higher Plants[J];中国农学通报;2013-24
4 YE Lu-Huan;SHEN Wei-Jun;ZHENG Bao-Gang;SONG Tao;CHEN Guo-Xiang;Lü Chuan-Gen;College of Life Sciences,Nanjing Normal University;Institute of Food & Crops,Jiangsu Academy of Agricultural Sciences;;Changes of Photosynthetic Membrane Function and Protein Complexes in Flag Leaves of Liangyoupeijiu during Leaf Senescence[J];作物学报;2013-11
5 ZHANG Xiaoquan,WANG Xinfa,YANG Tiezhao(College of Tobacco Science,Henan Agricultural University,Zhengzhou 450002,China);Effect of Nitrogen Fertilization on Basal Aroma Components and Related Characters in Different Flue-cured Tobacco[J];中国烟草科学;2013-03
6 YANG Yongxia,FENG Qi,WANG Jing,CUI Hong,LIU Guoshun College of Tobacco Science,Henan Agricultural University,Industry Key Lab for Tobacco Cultivation,Zhengzhou 450002,China;Recent advances in tobacco carotenoid metabolism research and its application in genetic engineering[J];中国烟草学报;2013-01
7 Huang Shuyong1,2,Fu Qi1,Guo Wei1,Guo Weimin3,Song Jizhen3,Li Yu'e1(1Technical Centre of Jilin Tobacco Industrial Co.Ltd.,Changchun 130012;2Zhengzhou University of Light Industry,Zhengzhou 450002;3Zhengzhou Tobacco Research Institute of China National Tobacco Corporation,Zhengzhou 450001);The Degradation Difference of Plastid Pigment of Different Harvest Maturity and Its Relationship with Tobacco Quality[J];中国农学通报;2013-03
8 GU Shao-long1,2,SHI Hong-zhi1,SU Fei1,LI Hai-jiang3,ZHANG Da-chun4, LIU Guo-shun1,ZHANG Shui-xiang4,QIAN Hua1(1.College of Tobacco Science,Henan Agricultural University,Zhengzhou 450002,China;2.Cangyuan Branch,Lincang Tobacco Company,Cangyuan 677400,China;3.Pingdingshan Tobacco Company, Pingdingshan 467000,China;4.China Tobacco Henan Industrial Corporation,Zhengzhou 450000,China);Effect of Nitrogen Deficiency Degree at Maturing Stage on Plasma Pigment Degradation and Aroma Component Contents and Sensory Quality of Flue-cured Tobacco[J];华北农学报;2012-05
9 SHI Hong-zhi1,GU Shao-long1,DUAN Wei-dong2,WANG Jian-an1,QIAN Hua1,LIU Qing-hua3,SU Fei1,LIU Guo-shun1(1 College of Tobacco Science,He'nan Agricultural University,Zhengzhou 450002;2 China Tobacco He'nan Industrial Corporation,Zhengzhou 450000;3 Pingdingshan Tobacco Company of Henan,Pingdingshan 467000,He'nan);Degradation of Plastid Pigment and Its Relationship with Volatile Catabolite Content in Cured Leaves of Different Genotypes of Flue-Cured Tobacco[J];中国农业科学;2012-16
10 XI Yuanxiao(1,2),LIU Yang(1),LI Feng(1),YANG Jun(1),WANG Xinmin(1),WEI Chunyang(1),and SONG Jizhen(1) 1.Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC,Zhengzhou 450001,China 2.Shandong Weifang Tobacco Company,Weifang 261061,Shandong,China;Variance Analysis of Carotenoid and its Degradation Product Contents in Flue-cured Tobacco of Different Appearance[J];烟草科技;2012-03
【Secondary References】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 ZHOU Cheng-Bo;ZHANG Xu;LIU Bin-Bin;AI Xi-Zhen;BI Huan-Gai;LI Qing-Ming;College of Horticulture Science and Engineering, Shandong Agricultural University;State Key Laboratory of Crop Biology;Scientific Observing and Experimental Station of Environment Controlled Agricultural Engineering in Huang-Huai-Hai Region, Ministry of Agriculture;;The Effect of Supplementary Light Quality on Physiological Characteristics of Lettuce[J];植物生理学报;2015-12
2 TAN Hong-xiang;XIE Chang-sheng;XIANG Yong-guang;SU Tai-zhong;XIAO Zhen-jie;LIU Da-shuang;ZHU Ying-hua;XU Zeng-han;China Tobacco Hebei Industrial Co.,Ltd.;Wuxi Tobacco Company of Chongqing;College of Agronomy,Anhui Agricultural University;Research Center of Tobacco and Health,University of Science and Technology of China;;Effects of nitrogen application on carbon and nitrogen accumulation at different leaf positions of Yun tobacco 87[J];广东农业科学;2015-22
3 LI Jianzhong;XUE Lixin;ZHU Jinfeng;XU Zicheng;XU Yi;JIN Lei;HAO Haohao;SU Qian;College of Tobacco Science, Henan Agricultural University;Jiyuan Branch of Henan Provincial Tobacco Company;Luohe Branch of Henan Provincial Tobacco Company;Qingdao Cigarette Factory;;Effects of brassinolide and auxin on growth, carbon and nitrogen metabolism and tobacco quality of flue-cured tobacco leaves after topping[J];中国生态农业学报;2015-11
4 CHEN Zhuang-zhuang;GUO Jun-jie;CHEN Ze-peng;HE Guang-sheng;WEI Bin;HUANG Hao;XIE Zhi-dong;LIN Yong;ZHOU Li-fei;DENG Shi-yuan;WANG Wei;Tobacco Laboratory,South China Agricultural University;Meizhou Tobacco Company Co.Ltd;Guangdong Tobacco Monopoly Administration;China Tobacco Guangdong Industrial Co.Ltd.;Pingyuan Branch of Meizhou Tobacco Company Co.Ltd.;;Effects of Different Fertilization Modes on Nitrogen and Potassium Use Efficiency,Yield and Quality of Flue-cured Tobacco[J];华北农学报;2015-05
5 LIN Xiangyong;XIE Fengbiao;LIAO Yanchang;LU Rongcai;ZENG Wenlong;ZHOU Daojin;FU Lin;Yongding County Tobacco Company of Fujian Province;China Tobacco Fujian Industrial Company Limited;Tobacco Company in Longyan in Fujian Province;;Study on the Suitable Transplanting Time of Flue-cured Tobacco Variety Honghuadajinyuan in Western Areas of Fujian[J];中国烟草科学;2015-05
6 LI Jian-Zhong;XUE Li-Xin;ZHU Jin-Feng;XU Yi;JIN Lei;HAO Hao-Hao;SU Qian;XU Zi-Cheng;College of Tobacco Sciences, Henan Agricultural University;Jiyuan Branch of Henan Provincial Tobacco Company;Luohe Branch of Henan Provincial Tobacco Company;Qingdao Cigarette Factory;;Interaction Effect of Gibberelin and NAA on Growth, Carbon and Nitrogen Metabolism and Leaf Quality in Flue-Cured Tobacco[J];植物生理学报;2015-09
7 Yang Liyun;Li Junying;Wang Lite;Duan Shengzhi;Ma Junhong;Ma Erdeng;Gong Ming;School of Life Sciences, Yunnan Normal University, Engineering Research Center of Sustainable Development and Utilization of Biomass Energy,Ministry of Education, Key Laboratory of Biomass Energy and Environmental Biotechnology of Yunnan Province;Yunnan Academy of Tobacco Agricultural Sciences;;Research Advances about Effects of Light Environment on Growth and Material Metabolism of Tobacco(Nicotiana tabacum L.) Plants[J];基因组学与应用生物学;2015-05
8 CUI Bai-Hui;YANG Chun-Lei;YANG Jin-Peng;LIU Yi;CHEN Fang;Key Laboratory of Aquatic Botany and Watershed Ecology,Wuhan Botanical Garden,Chinese Academy of Sciences;University of Chinese Academy of Sciences;Tobacco Research Institute of Hubei Province;China Program of International Plant Nutrition Institute;;Effect of Different Leaf Pruning Patterns on Growth and Leaf Polyphenol Content in White Burley[J];植物科学学报;2015-02
9 Qiu Baoping;Kang Xueli;Guo Shiying;Shan Jiajie;Hou Zhenwu;Zhang Peng;Fu Yunpeng;Hongta Liaoning Tobacco Co. ,Ltd;Tobacco Science College of Henan Agricultural University;Tobacco company of Jilin province;Nong-an County tobacco Ltd.;Yingkou Cigarette Factory of Hongta Liaoning Tobacco Co. ,Ltd;;Response of Carbon and Nitrogen Metabolism in Leaf Development Process of Different Sun- cured Tobacco Varieties to Fertilization Levels[J];山东农业科学;2015-03
10 ZHANG Jiuquan;SU Yirong;HUANG Yilan;ZHANG Ying;Tobacco Research Institute,Chinese Academy of Agricultural Science;Institute of Subtropical Agriculture,Chinese Academy of Sciences;University of Chinese Academy of Sciences;Sanming Tobacco Company of Fujian Province;;Seven Problematic Areas of Design and Statistical Analysis in Crop Experiments[J];中国烟草科学;2014-06
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved