Full-Text Search:
Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
《农业科学学报(英文版)》 2017-05
Add to Favorite Get Latest Update

Effects of nitrogen level on yield and quality of japonica soft super rice

ZHU Da-wei;ZHANG Hong-cheng;GUO Bao-wei;XU Ke;DAI Qi-gen;WEI Hai-yan;GAO Hui;HU Ya-jie;CUI Pei-yuan;HUO Zhong-yang;Jiangsu Key Laboratory of Crop Genetics and Physiology/Jiangsu Co-Innovation Center for Modern Production Technology of Grain Crops, Yangzhou University;  
Although studies on the balance between yield and quality of japonica soft super rice are limited, they are crucial for super rice cultivation. In order to investigate the effects of nitrogen application rate on grain yield and rice quality, two japonica soft super rice varieties, Nanjing 9108(NJ 9108) and Nanjing 5055(NJ 5055), were used under seven N levels with the application rates of 0, 150, 187.5, 225, 262.5, 300, and 337.5 kg ha~(–1). With the increasing nitrogen application level, grain yield of both varieties first increased and then decreased. The highest yield was obtained at 300 kg ha~(–1). The milling quality and protein content increased, while the appearance quality, amylose content, gel consistency, cooking/eating quality, and rice flour viscosity decreased. Milling was significantly negatively related with the eating/cooking quality whereas the appearance was significantly positively related with cooking/eating quality. These results suggest that nitrogen level significantly affects the yield and rice quality of japonica soft super rice. We conclude that the suitable nitrogen application rate for japonica soft super rice, NJ 9108 and NJ 5055, is 270 kg ha~(–1), under which they obtain high yield as well as superior eating/cooking quality.
【Fund】: the National Key Research Program of China (2016YFD0300503);; the National Natural Science Foundation of China (31601246);; the Major Independent Innovation Project in Jangsu Province China (CX(15)1002);; the Special Fund for Agro-scientific Research in the Public Interest China (201303102);; the Natural Science Foundation of the Jiangsu Higher Education Institutions China (16KJB210014)
【CateGory Index】: S511.22
Download(CAJ format) Download(PDF format)
CAJViewer7.0 supports all the CNKI file formats; AdobeReader only supports the PDF format.
【Citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 ZHU Banghui;XU Xiaojie;XU Yufeng;XU Jiefen;SHI Shijie;ZHANG Qing;ZHANG Yuefang;Jiangsu (Wujin) Rice Research Institute;Institute of Agricultural Resources and Environments, Jiangsu Academy of Agricultural Sciences;;Effects of Nitrogen Application Rate on Grain Yield and Quality of Mechanical Transplant-ing Japonica Rice Wuyunjing 27[J];中国稻米;2015-05
2 ZHU Dawei;ZHANG Hongcheng;GUO Baowei;DAI Qigen;HUO Zhongyang;XU Ke;WEI Haiyan;GAO Hui;Key Lab of Crop Gen and Physio of Jiangsu Prov/Innov Cen of Rice Cult Tech in Yangtze River Valley,MOA,Yangzhou Univ;;The development and outlook of Chinese soft rice[J];扬州大学学报(农业与生命科学版);2015-01
3 WEI Hai-yan;WANG Ya-jiang;MENG Tian-yao;GE Meng-jie;ZHANG Hong-cheng;DAI Qi-gen;HUO Zhong-yang;XU Ke;Jiangsu Province Key Laboratory of Crop Genetics and Physiolog,College of Agriculture,Yangzhou University/Ministry of Agriculture Innovation Center of Rice Cultivation Technology in Yangtze River Valley;;Response of yield,quality and nitrogen use efficiency to nitrogen fertilizer from mechanical transplanting super japonica rice[J];应用生态学报;2014-02
4 CHEN Ying-Ying, HU Xing-Xing, CHEN Jing-Du, YANG Xiong, MA Qun, CHEN Qiao, GE Meng-Jie, and DAI Qi-GEN*College of Agronomy, Yangzhou University / Innovation Center of Rice Cultivation Technology in Yangtze Valley, Ministry of Agriculture / Key Laboratory of Crop Genetics and Physiology of Jiangsu Province, Yangzhou 225009, China;Effect of Nitrogen Fertilizer Application on Eating Quality of Early-Maturing Late Japonica Rice in Jiangsu and Its Difference among Varieties[J];作物学报;2012-11
5 LI Guo-ye1,ZHANG Hong-cheng1*,LI Min1,DONG Xiao-bo1,HUO Zhong-yang1, CHENG Fei-hu2,HUANG Da-shan2,ZHANG Jun1,LIU Meng1,YANG Xiong1,WANG Yan1(1 College of Agronomy,Yangzhou University/Innovation Center of Rice Cultivation Technology in Yangtze River Valley, Ministry of Agriculture,Yangzhou 225009,China; 2 General Extension Station for Agricultural Technology of Jiangxi Province,Nanchang 330046,China);Population productivity and properties of early super hybrid cultivars under nitrogen fertilization[J];植物营养与肥料学报;2012-04
6 XIE Li-hong1,YE Ding-chi2,HU Pei-song1,CHEN Neng1,TANG Shao-qing1,LUO Ju1,JIAO Gui-ai1(1 National Center for Rice Improvement and State Key Laboratory of Rice Biology,China National Rice Research Institute,Hangzhou,Zhejiang 310006,China;2 Wenzhou Agricultural Station,Wenzhou,Zhejiang 325005,China);Effects of nitrogen fertilizer application rate and management strategy on grain yield and quality of rice variety "Yongyou 6"[J];植物营养与肥料学报;2011-04
7 FU Jing,YANG Jian-chang(Key Laboratory of Crop Genetics and Physiology of Jiangsu Province,Yangzhou University,Yangzhou 225009,China);Research Advances in Physiology of Super Rice under High-Yielding Cultivation[J];中国水稻科学;2011-04
8 LI Xiao-xia, QIN Kai-xuan, SHEN Feng-jie, LUO Tong-ping, CHEN Gui-lan, QIN Rui-de, XIANG Hua-xiang, HUANG Bin (Guizhong Branch of Guangxi Academy of Agricultural Sciences/Liuzhou Institute of Agricultural Sciences, Liuzhou, Guangxi 545003, China );Effect of different rate of nitrogen application on yield of rice variety Xinliangyou 6[J];南方农业学报;2011-05
9 WU Wen-ge1,ZHANG Yu-hai1,2,ZHANG Jian-mei3,XU You-zun1,HE Chao-bo3,LI Xia-hong4, XU Chang-bin4,LI Fu-jun4,CHEN Xue-ying4 (1.Institute of Rice Science, Anhui Agriculture Academy, Hefei 230031;2.School of Agronomy, Anhui Agricultural University, Hefei 230006;3.Anhui Agricultural Machinery Technology Extension Station, Hefei 230061;4.Agricultural Technology Service Station of Tianchang city of Anhui Province,Tianchang 239300);Effects of nitrogen management on mass quality and yield formation of machine transplanted middle-season Indica hybrid rice[J];安徽农业大学学报;2011-01
10 GAO Hui, MA Qun, LI Guo-ye, YANG Xiong, LI Xue-qiao, YIN Chun-yuan, LI Min, ZHANG Qing, ZHANG Hong-cheng, DAI Qi-gen, WEI Hai-yan (College of Agronomy, Yangzhou University/Innovation Center of Rice Cultivation Technology in Yangtze Valley, Ministry of Agriculture/Key Laboratory of Crop Genetics and Physiology of Jiangsu Province, Yangzhou 225009, Jiangsu);Effect of Nitrogen Application Rate on Cooking and Eating Qualities of Different Growth-Development Types of Japonica Rice[J];中国农业科学;2010-21
【Co-citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 XIE Chenglin;TANG Jianpeng;YAO Yi;LU Peiling;Agriculture Commission of Yangzhou City;;Research Progress on Effects of Cultivation Method on Quality of Rice[J];中国稻米;2017-06
2 LIU Jian;CAO Gaoyi;DU Jin;LIU Ruiliang;ZHANG Fen;LI Wenfei;College of Agronomy & Resource and Environment,Tianjin Agricultural University;National Japonica Rice Engineering Research Center,Tianjin Tianlong Agricultural S&T Co.Ltd.;;Differences Analysis of Appearance and Palatability of Rice with Good Quality Produced in China,Japan and Thailand[J];中国农业科技导报;2017-10
3 Wang Zhong;Shen Jianguo;Lou Ling;Fang Wenying;Ma Weihong;Yang Yanmin;Li Liansong;General Station of Yuhang District of Hangzhou City For Administrative Agro-ecology and Plant Protection;Agricultural Technology Promotion Center of Yuhang District of Hangzhou City;Agricultural Service Center of Pingyao Town of Yuhang District of Hangzhou City;;Fertilizer Reduction and Efficiency Increase for Indica-japonica Hybrid Rice Under Different Formula Compound Fertilizers[J];中国农学通报;2017-29
4 LIU Hong-jiang;JIANG Hua-wei;SUN Guo-feng;SHEN Ming-xing;CHEN Liu-gen;ZHENG Jian-chu;Recycling Agriculture Research Center,Jiangsu Academy of Agriculture Sciences;Suzhou City Academy of Agricultural Sciences;;Effect of different organic-inorganic fertilizers combination ratio on nitrogen use efficiency of rice[J];中国土壤与肥料;2017-05
5 HU Yajie;WU Pei;XING Zhipeng;QIAN Haijun;ZHANG Hongcheng;DAI Qigen;HUO Zhongyang;XU Ke;WEI Haiyan;GUO Baowei;Inno Cen of Rice Cult Tech in the Yangtze Vall of MOA/Key Lab of Crop Gen and Physioof Jiangsu Prov/Co-Inno Cen for Mod Prod Tech of Grain Crops,Yangzhou Univ;;Effect of different mechanical transplanted methods and plant density on grain quality and characteristic of starch RVA of rice[J];扬州大学学报(农业与生命科学版);2017-03
6 GUO Tao;XUE Fang;YANG Jun;WANG Haifeng;LIN Xiangqing;LIU Qihua;LIU Xianzheng;ZHANG Shiyong;Shandong Rice Research Institute/Shandong Rice Engineering Technology Research Center;Green Wind Agricultural Science and Technology Development Co.,Ltd of Jinan;;Effects of Different Dressing Rates of Nitrogen Fertilizer on Grain Yield and Quality of Shengdao 735[J];作物研究;2017-05
7 ZHU Tong-yu;HONG Gui;LUO Rong-jun;XIE Zhao-quan;Xingdong Town Agricultural Service Center of Xinghua City in Jiangsu Province;;Effects of Different Ratio of Nitrogen and Potassium on the Yield of Rice[J];现代农业科技;2017-17
8 ZHANG Heng-dong;HE Zhi-wang;YANG Min;SHI Ming;ZHANG Fa-li;Southwest Guizhou Institute of Agricultural Sciences;;The Analysis of Cultivation Effect Factors on Rice Quality[J];耕作与栽培;2017-04
9 Mengyang LI;Yanyan CHEN;Yang YANG;Guiyuan MENG;Jing ZHOU;College of Agriculture and Biotechnology, Hunan University of Humanities,Science and Technology;Collaborative Innovation Center for Farmland Weeds Control Technology and Application in Hunan Province;;Research Progress of High Yield Cultivation Mode of Rice[J];Agricultural Science & Technology;2017-08
10 JIANG Peng;LIU Mao;QIN Jian;XIONG Hong;XU Fuxian;Rice and Sorghum Research Institute, Sichuan Academy of Agricultural Sciences/Key Laboratory of Southwest Rice Biology and Genetic Breeding,Ministry of Agriculture;;Effects of Nitrogen Application Rate on Yield and Grain Quality of Super Hybrid Rice[J];中国稻米;2017-04
【Secondary Citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 XU Yi-cheng;ZHU De-feng;CHEN Hui-zhe;China National Rice Research Institute / State Key Laboratory of Rice Biology;;Effects of Nitrogen Application on Grain Yield and Nitrogen Utilization of No-tillage Machine Transplanted Rice[J];中国稻米;2014-06
2 Chen Lu,Yang Jianchang(Key Laboratory of Crop Genetics and Physiology of Jiangsu Province,Yangzhou University,Yangzhou 225009,Jiangsu,China);Research Advances on Effect of Nitrogen on Grain Yield of Super Rice and Its Biological Basis[J];作物杂志;2012-06
3 HUO Zhong-Yang, LI Jie, ZHANG Hong-Cheng * , DAI Qi-Gen, XU Ke, WEI Hai-Yan, and GONG Jin-Long Innovation Center of Rice Cultivation Technology in Yangtze Rive Valley, Ministry of Agriculture/Key Laboratory of Crop Genetics and Physiology of Jiangsu Province, Yangzhou University, Yangzhou 225009, China;Characterization of Nitrogen Uptake and Utilization in Rice under Different Planting Methods[J];作物学报;2012-10
4 HUO Zhong-yang,LI Jie,XU Ke,DAI Qi-gen,WEI Hai-yan,GONG Jin-long,ZHANG Hong-cheng(Agronomy College,Yangzhou University/Innovation Center of Rice Cultivation Technology in Yangtze River Valley,Ministry of Agriculture/Key Laboratory of Crop Genetics and Physiology of Jiangsu Province,Yangzhou 225009,Jiangsu);Effect of Planting Methods on Quality of Different Growth and Development Types of Japonica Rice Under High-Yielding Cultivation Condition[J];中国农业科学;2012-19
5 CHEN Ying-Ying, HU Xing-Xing, CHEN Jing-Du, YANG Xiong, MA Qun, CHEN Qiao, GE Meng-Jie, and DAI Qi-GEN*College of Agronomy, Yangzhou University / Innovation Center of Rice Cultivation Technology in Yangtze Valley, Ministry of Agriculture / Key Laboratory of Crop Genetics and Physiology of Jiangsu Province, Yangzhou 225009, China;Effect of Nitrogen Fertilizer Application on Eating Quality of Early-Maturing Late Japonica Rice in Jiangsu and Its Difference among Varieties[J];作物学报;2012-11
6 LIU Taoju,TANG Jianjun,JIANG Shaolin,WANG Runhan,ZHU Bing,CHENG Tao,LUO Zhen(School of Agronomy,Jiangxi Agricultural University,Key Laboratory of Crop Physiology,Ecology and Genetic Breeding of Jiangxi Province,Nanchang 330045,China);Effect of postponing nitrogen fertilizer application on yield and nitrogen using efficiency of super rice Yangliangyou6[J];东北农业大学学报;2012-07
7 YU Lin-hui1,2,LI Gang-hua1,XU Jing-jing1,LING Qi-hong1,DING Yan-feng1,(1Key Laboratory of Crop Growth Regulation,Ministry of Agriculture,Nanjing Agricultural University,Nanjing 210095,China;2 Bureau of Agricultural Machinery Administration of Jiangsu Province,Nanjing 210024,China;);Population Characteristics of Machine-Transplanted japonica Rice Based on High-yield Demonstration Fields[J];中国水稻科学;2012-04
8 HU Jian-feng,ZHANG Pei-pei,ZHAO Zhong-cao,REN Wan-jun,YANG Wen-yu (Agronomy College of Sichuan Agricultural University,Wenjiang 611130,China);Effects of nitrogen fertilization on nitrogen use efficiency and yield of machine-transplanted long-age rice seedings[J];植物营养与肥料学报;2011-06
9 ZHANG Hong-Cheng,MA Qun,YANG Xiong,LI Min,GE Meng-Jie,LI Guo-Ye,DAI Qi-Gen,HUO Zhong-Yang,XU Ke,WEI Hai-Yan,GAO Hui,and LIU Yan-Yang Innovation Center of Rice Cultivation Technology in Yangtze Rive Valley,Ministry of Agriculture /Key Laboratory of Crop Genetics and Physio-logy of Jiangsu Province,Yangzhou University,Yangzhou 225009,China;The Highest Population Productivity of Nitrogen Fertilization and Its Variation Rules in Rice Cultivars[J];作物学报;2012-01
10 MA Qun,YANG Xiong,LI Min,LI Guo-ye,ZHANG Hong-cheng,DAI Qi-gen,HUO Zhong-yang,XU Ke,WEI Hai-yan,GAO Hui(College of Agronomy,Yangzhou University/Innovation Center of Rice Cultivation Technology in Yangtze River Valley,Ministry of Agriculture / Key Laboratory of Crop Genetics and Physiology of Jiangsu Province,Yangzhou 225009,Jiangsu);Studies on the Characteristics of Dry Matter Production and Accumulation of Rice Varieties with Different Productivity Levels[J];中国农业科学;2011-20
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved