Full-Text Search:
Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
《China Rice》 2017-04
Add to Favorite Get Latest Update

Yield Formation Characteristics of Late Hybrid Rice under Machine Transplanting with High Hill Density and Single Seedling Per Hill

FANG Shengliang;SHAN Shuanglü;ZHANG Hengdong;CAO Fangbo;CHEN Jiana;FANG Long;ZHAO Chunrong;WANG Yumei;ZHOU Xuefeng;HUANG Min;ZOU Yingbin;Hunan Agricultural University, Southern Regional Collaborative Innovation Center for Grain and Oil Crops(CICGO);  
A field experiment was conducted to compare tillering dynamics, dry matter accumulation, yield and yield components between late rice grown under machine transplanting with high hill density and single seeding per hill(MTHS)and conventional mechanized transplanting(CMT), using hybrid rice cultivars Taiyou 390 and Longjingyou 1212. Four levels of seeding ages(15, 20, 25 and30 d) were set for each machine transplanting method. The results showed that the tiller number was higher under CMT that under MTHS, while panicle-bearing tiller percentage under MTHS was 18.36% higher than that under CMT. Spikilets per panicle and secondary branches per panicle under MTHS were 21.00% and 26.92% higher than those under CMT, respectively.Dry matter accumula-tion was lower under MTHS than under CMT at mid-tillering, higher under MTHS than under CMT at both full heading and maturity.Single shoot dry matter accumulation under MTHS was higher than that under CMT by 0.02 g, 0.11 g and 0.37 g, at mid-tillering, full heading and maturity, respectively. Grain yield under MTHS was 10.08%, 11.08%, 18.64% and 20.07% higher than that under CMT at seedling age of 15, 20, 25 and 30 d, respectively. The study indicated that MTHS could enhance single tiller performance by re-ducing unproductive tillers, increase sink size by increasing secondary branches per panicle, improve dry matter production after full heading, and consequently increase grain yields.
【CateGory Index】: S511.33
Download(CAJ format) Download(PDF format)
CAJViewer7.0 supports all the CNKI file formats; AdobeReader only supports the PDF format.
【Citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 HUANG Min;TANG Qi-yuan;AO He-jun;ZOU Ying-bin;Southern Regional Collaborative Innovation Center for Grain and Oil Crops (CICGO), Hunan Agricultural University;;Yield potential and stability in super hybrid rice and its production strategies[J];Journal of Integrative Agriculture;2017-05
2 XIE Xiao-Bing;WANG Yu-Mei;HUANG Min;ZHAO Chun-Rong;CHEN Ja-Na;CAO Fang-Bo;SHAN Shuang-Lü;ZHOU Xue-Feng;LI Zhi-Bin;FAN Long;GAO Wei;ZOU Ying-Bin;Agronomy College of Hunan Agricultural University;;Effect of Mechanized Transplanting with High Hill Density and Single Seedling per Hill on Growth and Grain Yield in Hybrid Rice[J];作物学报;2016-06
3 LI Ganghua;LIU Zhenghui;TANG She;DING Chengqiang;WANG Shaohua;LI Qihong;DING Yangfeng;Jiangsu Collaborative Innovation Center for Modern Crop Production/National Engineering and Technology Center for Information Agriculture/Key Laboratory of Crop Physiology and Ecology in Southern China/Nanjing Agricultural University;;Present Situation and Development Analysis of Machine Transplanting Rice in Southern China[J];中国稻米;2015-05
4 TENG Fei;CHEN Hui-zhe;ZHU De-feng;CAI Xue-qing;XIANG Jing;XU Yi-cheng;ZHANG Zheng-kai;China National Rice Research Institute /State Key Laboratory of Rice Biology;College of Agronomy,Jiangxi Agricultural University;;Effects of Sowing Rates on Seedling Root Entwining and Seedling Quality of Machine-Transplanted Rice[J];江西农业大学学报;2015-03
5 Jia Xianwen;Zhu Qichao;Yang Zhiyuan;Sun Yongjian;Guo Xiang;Shi Yong;Ma Jun;Rice Research Institute of Sichuan Agricultural University/Key Laboratory of Crop Physiology, Ecology, and Cultivation in Southwest China;Meishan Agricultural Technology Extension Station;Yanggu Agricultural Technology Extension Center;Sichuan Province Agrometeorological Center;;Effect of seedling age on yield and population quality of mechanized transplanted hybrid rice[J];农业工程学报;2014-12
6 ZOU Ying-bin(Agronomy College of Hunan Agricultural University,Changsha 410128);Development of Cultivation Technology for Double Cropping Rice Along the Changjiang River Valley[J];中国农业科学;2011-02
7 YAO Xiong1,REN Wan-jun1,LAN Ping1,LU Ting-qi1,YANG Wen-yu2(1 Key Laboratory of Crop Culture & Tillage Science of Sichuan Agriculture University,Sichuan,Ya'an 625014,China;2 Sichuan Agriculture University,Crop Culture & Tillage of Agricultural College,Sichuan,Ya'an 625014,China);Effects of nitrogenous fertilizer and PP_(333) on the seedling growth of mechanical transplanting rice in wheat-rice double cropping area[J];植物营养与肥料学报;2009-06
8 YAO Xiong,REN Wan-jun,HU Jian-feng,LU Ting-qi,YANG Wen-yu (Key Laboratory of Crop Culture & Tillage Science of Sichuan Agricultural University,Ya′an,Sichuan 625014,China);Studies on Suitable Seedling Age and Variety for Mechanized Transplanting Rice in Rapeseed—Rice Planting Area[J];杂交水稻;2009-05
9 ZHANG Zu-Jian1, WANG-Jun1, LANG You-Zhong1, YU Lin-Hui2, XUE Yan-Feng2, and ZHU Qing-Sen1 (1 Agricultural College, Yangzhou University, Yangzhou 225009, Jiangsu;2 Popularization Center of Agricultural Machinery of Jiangsu Province, Nanjing 210014, Jiangsu, China);Growing Characteristics of Rice Seedlings of Over-Optimum Age for Mechanical Transplanting[J];作物学报;2008-02
10 Yuan Qi1, Yu Linhui1, Shi Shijie2, Shao Jianguo2, Ding Yanfeng1 (1.Key Laboratory of Crop Growth Regulation, Ministry of Agriculture, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China; 2.Wujin Agriculture and Forest Bureau of Jiangsu Province, Wujin 213159, China);Effects of different quantities of planting seedlings per hill on outgrowth and tiller production for machine-transplanted rice[J];农业工程学报;2007-10
【Co-citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 Chen Guisheng;Ma Xu;Li Zehua;Sun Guodong;Chen Lintao;An Pei;Lu Fangyuan;Lu Qiang;College of Engineering,South China Agricultural University;College of mathematics and information,South China Agricultural University;;Experimental Investigations on Seedling Quality of Hybrid Rice Under the Condition of Stereoscopic Seedling Raising in Greenhouse[J];农机化研究;2018-06
2 Liu Fen;Qu Cheng;Wang Xin;Yang Man;Chen Guanghui;Wang Yue;College of Agronomy, Hunan Agricultural University;Collaborative Innovation Center of Paddy Crop and Oil Crops in Southern China;;Effects of Different Control Techniques on Mechanical Transplanting Seedling Growth and Yield of Late Rice[J];中国农学通报;2017-23
3 FANG Shengliang;SHAN Shuanglü;ZHANG Hengdong;CAO Fangbo;CHEN Jiana;FANG Long;ZHAO Chunrong;WANG Yumei;ZHOU Xuefeng;HUANG Min;ZOU Yingbin;Hunan Agricultural University, Southern Regional Collaborative Innovation Center for Grain and Oil Crops(CICGO);;Yield Formation Characteristics of Late Hybrid Rice under Machine Transplanting with High Hill Density and Single Seedling Per Hill[J];中国稻米;2017-04
4 QIN Jian;JIANG Kaifeng;ZHANG Tao;XIONG Hong;XU Fuxian;ZHENG Jiakui;JIANG Peng;Rice and Sorghum Research Institute,Sichuan Academy of Agricultural Sciences/Key Laboratory of Southwest Rice Biology and Genetic Breeding,Ministry of Agriculture;;Effects of N Application Rate and Plant Density on Grain Yield and N Use Efficiency of Hybrid Rice with Heavy Panicle[J];中国稻米;2017-04
5 WANG Yumei;ZHAO Chunrong;HUANG Min;SHAN Shuanglv;ZHANG Hengdong;ZHOU Xuefeng;ZOU Ying Bin;Agronomy College of Hunan Agricultural University;;Effects of Basic Seedling Components and Fertilizer Application Rates on Yield and Dry Matter Production of Machine-transplanted Hybrid Rice[J];中国稻米;2017-04
6 LI Zhibin;GAO Wei;ZHOU Xuefeng;CHEN Jiana;SHAN Shuanglv;HUANG Min;ZOU Yingbin;College of Agronomy,Hunan Agricultural University;;Comparison of Yield,Dry Matter Production and Nitrogen Utilization of Machine-transplanted Double Cropping Rice under Different Cropping Systems[J];作物研究;2017-04
7 CHEN Yong;ZHANG Haiqing;LIU Aimin;YANG Yongbiao;TANG Rong;LIU Ye;PANG Jia;College of Agronomy,Hunan Agricultural University;Yuanlongping High-tech Agricultural Co.,LTD;;Effects of Mechanized Transplanting and Fertilization Mode on the Population Growth and Development of Male Parent in Hybrid Rice Seed Production[J];作物研究;2017-04
8 GAO Li-jun;ZHANG Wu-jun;DUAN Xiu-jian;LI Jing-yong;TANG Yong-qun;ZHANG Xian-feng;YAO Xiong;Chongqing Academy of Agricultural Sciences,Chongqing Ratooning Rice Research Center;;Latest Research on Machine-Transplanted Rice in Southern China[J];西南师范大学学报(自然科学版);2017-06
9 Tan Xueming;Hu Kai;Li Muying;Liao Sha;Pan Xiaohua;Shi Qinghua;Key Laboratory of Crop Physiology, Ecology and Genetic Breeding, Ministry of Education/Jiangxi Key Laboratory of Crop Physiology, Ecology and Genetic Breeding/Collaborative Innovation Center for the Modernization Production of Double Cropping Rice, Jiangxi Agricultural University;;Effect of Preparation Treatment of Rice Straw Substrate on Rice Seedling Growth[J];中国农学通报;2017-16
10 HUANG Min;TANG Qi-yuan;AO He-jun;ZOU Ying-bin;Southern Regional Collaborative Innovation Center for Grain and Oil Crops (CICGO), Hunan Agricultural University;;Yield potential and stability in super hybrid rice and its production strategies[J];Journal of Integrative Agriculture;2017-05
【Secondary Citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 XIE Xiao-Bing;WANG Yu-Mei;HUANG Min;ZHAO Chun-Rong;CHEN Ja-Na;CAO Fang-Bo;SHAN Shuang-Lü;ZHOU Xue-Feng;LI Zhi-Bin;FAN Long;GAO Wei;ZOU Ying-Bin;Agronomy College of Hunan Agricultural University;;Effect of Mechanized Transplanting with High Hill Density and Single Seedling per Hill on Growth and Grain Yield in Hybrid Rice[J];作物学报;2016-06
2 PENG Shao-Bing;College of Plant Science and Technology, Huazhong Agricultural University;;Dilemma and Way-out of Hybrid Rice during the Transition Period in China[J];作物学报;2016-03
3 ZOU Ying-bin;XIA Bing;JIANG Peng;XIE Xiao-bing;HUANG Min;College of Agronomy, Hunan Agricultural University;;Discussion on the Theory and Methods for Determining the Target Yield in Rice Production[J];中国农业科学;2015-20
4 ZHU De-feng;ZHANG Yu-ping;CHEN Hui-zhe;XIANG Jing;ZHANG Yi-kai;China National Rice Research Institute;;Innovation and Practice of High-Yield Rice Cultivation Technology in China[J];中国农业科学;2015-17
5 JIANG Peng;XIE Xiao-bing;HUANG Min;ZHOU Xue-feng;ZHANG Rui-chun;CHEN Jia-na;WU Dan-dan;XIA Bing;XU Fu-xian;XIONG Hong;ZOU Ying-bin;Rice and Sorghum Research Institute, Sichuan Academy of Agricultural Sciences/Key Laboratory of Southwest Rice Biology and Genetic Breeding, Ministry of Agriculture;Collaborative Innovation Center of Grain and Oil Crops in South China, Hunan Agricultural University;Collaborative Innovation Center for Modernization Production of Double Cropping Rice, Jiangxi Agricultural University;;Comparisons of yield performance and nitrogen response between hybrid and inbred rice under different ecological conditions in southern China[J];Journal of Integrative Agriculture;2015-07
6 TENG Fei;CHEN Hui-zhe;ZHU De-feng;CAI Xue-qing;XIANG Jing;XU Yi-cheng;ZHANG Zheng-kai;China National Rice Research Institute /State Key Laboratory of Rice Biology;College of Agronomy,Jiangxi Agricultural University;;Effects of Sowing Rates on Seedling Root Entwining and Seedling Quality of Machine-Transplanted Rice[J];江西农业大学学报;2015-03
7 DENG Zhong-hua;GUO Chen;HOU Wen-feng;XU Wei-ming;ZOU Jia-long;YANG Yun-qing;LI Xiao-kun;Key Laboratory of Arable Land Conservation,Ministry of Agriculture/College of Resources and Environment,Huazhong Agricultural University;Soil and Fertilizer Station of Shayang City;Soil and Fertilizer Station of Jingzhou City;;Effects of Machine-transplanting Spacing and Nitrogen Rate on Yield and Nitrogen Uptake and Use in Hybrid Rice[J];杂交水稻;2015-02
8 Longping Yuan;China National Hybrid Rice R&D Center;;Development of Super Hybrid Rice for Food Security in China[J];Engineering;2015-01
9 LI Mu-ying;HUANG Cheng-kuan;TAN Xue-ming;SHI Qing-hua;PAN Xiao-hua;Key Laboratory of Crop Physiology,Ecology and Genetic Breeding,Ministry of Education /Key Laboratory of Crop Physiology,Ecology and Genetic Breeding of Jiangxi Province,Jiangxi Agricultural University;;The Yield and Matter Productive Capacity of Different Varieties of Double Season Rice under Different Conditions of Mechanical Transplanting[J];江西农业大学学报;2015-01
10 Li Zehua;Ma Xu;Qi Long;Tan Suiyan;Chen Xueshen;Tan Yongxin;Liang Zhongwei;Sun Guodong;Huang Yiqiang;College of Engineering, South China Agricultural University;College of Mathematic and Information,South China Agricultural University;Key Laboratory of Key Technology on Agricultural Machine and Equipment, Ministry of Education, South China Agricultural University;Agricultural Research Institute of Zhaoqing;;Comparison and evaluation of different rice mechanized transplanting methods in double cropping area of South China[J];农业工程学报;2015-03
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved