Full-Text Search:
Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
《China Rice》 2017-04
Add to Favorite Get Latest Update

Effects of Basic Seedling Components and Fertilizer Application Rates on Yield and Dry Matter Production of Machine-transplanted Hybrid Rice

WANG Yumei;ZHAO Chunrong;HUANG Min;SHAN Shuanglv;ZHANG Hengdong;ZHOU Xuefeng;ZOU Ying Bin;Agronomy College of Hunan Agricultural University;  
In order to explore the effects of different seedlings combination and fertilizer application on yield and dry matter production of machine-transplanted hybrid rice, a field experiment was conducted with Longliangyou 1212 and Longliangyou huazhang as materials. There are three fertilization levels, including F1(500 kg/hm~2),F2(900 kg/hm~2)and F3(1 400 kg/hm~2)and four seedlings combination, including D1(28.6 hill/m~2 with one seedling per hill), D2(23.5 hill/m~2 with one seedling per hill), D3(23.5 hill/m~2 with two seedlings per hill)and D4(19.0 hill/m~2 with two seedlings per hill). The results showed that the effects of fertilizer rates on yield was significant, and the effects of seedlings combination and interaction between F and D on yield were not significant. With the increase in fertilization, the yield and dry matter production increased significantly, but IE and PEP decreased significantly. Considering the yield and economic performance, the amount of fertilizer 900~1 400 kg/hm~2 and the seedling combination 23.5~28.6 hill/m~2 with one seedlings per hill was suitable for the development of hybrid rice transplanting in Hunan Province.
【CateGory Index】: S511
Download(CAJ format) Download(PDF format)
CAJViewer7.0 supports all the CNKI file formats; AdobeReader only supports the PDF format.
【Citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 ZHANG Jianglin;HOU Wenfeng;LU Jianwei;REN Tao;CONG Rihuan;LI Xiaokun;Key Laboratory of Arable Land Conservation,Middle and Lower Reaches of Yangtse River,Ministry of Agriculture;College of Resources and Environment,Huazhong Agricultural University;;Effects of Nitrogen Application Rates and Planting Density on Rice Yield and Grain-Filling Properties[J];中国农业科技导报;2017-02
2 CHEN Jia-Na;CAO Fang-Bo;XIE Xiao-Bing;SHAN Shuang-Lyu;GAO Wei;LI Zhi-Bin;HUANG Min;ZOU Ying-Bin;Agronomy College of Hunan Agricultural University;;Effect of Low Nitrogen Rate Combined with High Plant Density on Yield and Nitrogen Use Efficiency of Machine-transplanted Early-late Season Double Cropping Rice[J];作物学报;2016-08
3 XIE Xiao-Bing;WANG Yu-Mei;HUANG Min;ZHAO Chun-Rong;CHEN Ja-Na;CAO Fang-Bo;SHAN Shuang-Lü;ZHOU Xue-Feng;LI Zhi-Bin;FAN Long;GAO Wei;ZOU Ying-Bin;Agronomy College of Hunan Agricultural University;;Effect of Mechanized Transplanting with High Hill Density and Single Seedling per Hill on Growth and Grain Yield in Hybrid Rice[J];作物学报;2016-06
4 TENG Fei;LI Chuan-you;CHEN Hui-zhe;ZHU De-feng;Beijing Agricultural Machinery Testing and Extension Station;State Key Laboratory of Rice Biology,China National Rice Research Institute;;Effects of transplanting density on dry matter accumulation and yield formation of machine transplanted hybrid rice[J];中国农业大学学报;2016-03
5 XIE Xiao-Bing;ZHOU Xue-Feng;JIANG Peng;CHEN Jia-Na;ZHANG Rui-Chun;WU Dan-Dan;CAO Fang-Bo;SHAN Shuang-Lü;HUANG Min;ZOU Ying-Bin;Agronomy College of Hunan Agricultural University;Institute of Rice and Sorghum, Sichuan Academy of Agricultural Sciences;;Effect of Low Nitrogen Rate Combined with High Plant Density on Grain Yield and Nitrogen Use Efficiency in Super Rice[J];作物学报;2015-10
6 SUN Hao-yan;LI Xiao-kun;REN Tao;CONG Ri-huan;College of Resources and Environment, Huazhong Agricultural University/Key Laboratory of Arable Land Conservation(Middle and Lower Reaches of Yangtze River),Ministry of Agriculture;;Status Investigation and Outlook of Rice Production: A Case of Hubei Province[J];中国稻米;2015-03
7 HU Ya-Jie;CAO Wei-Wei;QIAN Hai-Jun;XING Zhi-Peng;ZHANG Hong-Cheng;DAI Qi-Gen;HUO Zhong-Yang;XU Ke;WEI Hai-Yan;GUO Bao-Wei;GAO Hui;SHA An-Qin;ZHOU You-Yan;LIU Guo-Lin;Innovation Center of Rice Cultivation Technology in the Yangtze Valley,Ministry of Agriculture/Jiangsu Key Laboratory of Crop Genetics and Physiology,Yangzhou University;Bureau of Agriculture of Xinghua County of Jiangsu Province;;Effect of Planting Density of Mechanically Transplanted Pot Seedlings on Yield, Plant Type and Lodging Resistance in Rice with Different Panicle Types[J];作物学报;2015-05
8 GUO Bao-wei;ZHU Cong-cong;ZHU Da-wei;ZHANG Hong-cheng;JIANG Feng;GE Meng-jie;Innovation Center of Rice Cultivation Technology in Yangtze Valley,Ministry of Agriculture/Key Laboratory of Crop Genetics and Physiology of Jiangsu Province,Yangzhou University;Jiangsu Provincial Crop Cultivation Technology Guidance Station;;Effects of planting density on plant form and micrometeorology in different types of rice with potted seedlings by mechanical-transplanting method[J];生态学杂志;2015-01
9 CHEN Hai-fei;FENG Yang;CAI Hong-mei;XU Fang-sen;ZHOU Wei;LIU Fang;PANG Zai-ming;LI Deng-rong;Key Laboratory of Cultivated Land Conservation,Ministry of Agriculture,Huazhong Agricultural University;Institute of Agricultural Resource and Regional Planning,CAAS;Soil and Fertilizer Station of Chongyang County;;Effect of the interaction of nitrogen and transplanting density on the rice population structure and grain yield in low-yield paddy fields[J];植物营养与肥料学报;2014-06
10 Cui Siyuan;Cao Guangqiao;Zhang Wenyi;Zhu Xiaoxing;Key Laboratory of Modern Agricultural Equipment,Ministry of Agriculture,Nanjing Research Institute for Agricultural Mechanization Ministry of Agriculture;Changchai Company,Limited;;Suitable mechanical transplanting spacing promoting rice growth and increasing rice yield[J];农业工程学报;2014-22
【Co-citations】
Chinese Journal Full-text Database 8 Hits
1 WANG Hai-yue;YIN Yao-zhu;SUN Yong-jian;LI Ying-hong;YANG Zhi-yuan;YAN Feng-jun;ZHANG Shao-wen;GUO Chang-chun;MA Jun;Rice Research Institute of Sichuan Agricultural University/Key Laboratory of Crop Physiology, Ecology,and Cultivation in Southwest, Ministry of Agriculture;;Yield and photosynthetic characteristics of mechanical-transplanted rice under different slow-release nitrogen fertilizer rates and plant population[J];植物营养与肥料学报;2017-04
2 DENG Xiao-hua;YANG Li-li;ZOU Kai;QI Yong-jie;XU Wen-bin;ZHANG Guang-li;YU Qing-tao;LEI Tian-yi;Hunan Agricultural University;Shaoyang Tobacco Company of Hunan Province;China Tobacco Guanxi Industrial Co., Ltd;;Effect of density-increasing and nitrogen-saving on chemical components of flue-cured tobacco under tobacco-rice rotation system[J];植物营养与肥料学报;2017-04
3 FANG Shengliang;SHAN Shuanglü;ZHANG Hengdong;CAO Fangbo;CHEN Jiana;FANG Long;ZHAO Chunrong;WANG Yumei;ZHOU Xuefeng;HUANG Min;ZOU Yingbin;Hunan Agricultural University, Southern Regional Collaborative Innovation Center for Grain and Oil Crops(CICGO);;Yield Formation Characteristics of Late Hybrid Rice under Machine Transplanting with High Hill Density and Single Seedling Per Hill[J];中国稻米;2017-04
4 QIN Jian;JIANG Kaifeng;ZHANG Tao;XIONG Hong;XU Fuxian;ZHENG Jiakui;JIANG Peng;Rice and Sorghum Research Institute,Sichuan Academy of Agricultural Sciences/Key Laboratory of Southwest Rice Biology and Genetic Breeding,Ministry of Agriculture;;Effects of N Application Rate and Plant Density on Grain Yield and N Use Efficiency of Hybrid Rice with Heavy Panicle[J];中国稻米;2017-04
5 WANG Yumei;ZHAO Chunrong;HUANG Min;SHAN Shuanglv;ZHANG Hengdong;ZHOU Xuefeng;ZOU Ying Bin;Agronomy College of Hunan Agricultural University;;Effects of Basic Seedling Components and Fertilizer Application Rates on Yield and Dry Matter Production of Machine-transplanted Hybrid Rice[J];中国稻米;2017-04
6 LI Zhibin;GAO Wei;ZHOU Xuefeng;CHEN Jiana;SHAN Shuanglv;HUANG Min;ZOU Yingbin;College of Agronomy,Hunan Agricultural University;;Comparison of Yield,Dry Matter Production and Nitrogen Utilization of Machine-transplanted Double Cropping Rice under Different Cropping Systems[J];作物研究;2017-04
7 GAO Li-jun;ZHANG Wu-jun;DUAN Xiu-jian;LI Jing-yong;TANG Yong-qun;ZHANG Xian-feng;YAO Xiong;Chongqing Academy of Agricultural Sciences,Chongqing Ratooning Rice Research Center;;Latest Research on Machine-Transplanted Rice in Southern China[J];西南师范大学学报(自然科学版);2017-06
8 GU Ke-jun;ZHANG Chuan-hui;GU Dong-xiang;ZHANG Si-mei;SHI Zu-liang;XU Bo;YANG Si-jun;Institute of Agricultural Resource and Environment,Jiangsu Academy of Agricultural Sciences,Circular Agriculture Research Center of Jiangsu Academy of Agricultural Sciences;;Vertical distribution characteristics of rice straw nutrient and nutrient-returning amount of rice straw under different stubble height[J];中国土壤与肥料;2017-03
【Secondary Citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 ZHU De-feng;ZHANG Yu-ping;CHEN Hui-zhe;XIANG Jing;ZHANG Yi-kai;China National Rice Research Institute;;Innovation and Practice of High-Yield Rice Cultivation Technology in China[J];中国农业科学;2015-17
2 TENG Fei;CHEN Hui-zhe;ZHU De-feng;CAI Xue-qing;XIANG Jing;XU Yi-cheng;ZHANG Zheng-kai;China National Rice Research Institute /State Key Laboratory of Rice Biology;College of Agronomy,Jiangxi Agricultural University;;Effects of Sowing Rates on Seedling Root Entwining and Seedling Quality of Machine-Transplanted Rice[J];江西农业大学学报;2015-03
3 XIE Xiao-Bing;ZHOU Xue-Feng;JIANG Peng;CHEN Jia-Na;ZHANG Rui-Chun;WU Dan-Dan;CAO Fang-Bo;SHAN Shuang-Lü;HUANG Min;ZOU Ying-Bin;Agronomy College of Hunan Agricultural University;Institute of Rice and Sorghum, Sichuan Academy of Agricultural Sciences;;Effect of Low Nitrogen Rate Combined with High Plant Density on Grain Yield and Nitrogen Use Efficiency in Super Rice[J];作物学报;2015-10
4 XU Xin-peng;ZHOU Wei;LIANG Guo-qing;SUN Jing-wen;WANG Xiu-bin;HE Ping;XU Fang-sen;YU Xi-chu;Institute of Agricultural Resources and Regional Planning,Chinese Academy of Agricultural Sciences;College of Resources and Environmental Sciences,Huazhong Agricultural University;Jiangxi Institute of Red Soil;;Effects of nitrogen and density interactions on grain yield and nitrogen use efficiency of double-rice systems[J];植物营养与肥料学报;2015-03
5 DENG Zhong-hua;GUO Chen;HOU Wen-feng;XU Wei-ming;ZOU Jia-long;YANG Yun-qing;LI Xiao-kun;Key Laboratory of Arable Land Conservation,Ministry of Agriculture/College of Resources and Environment,Huazhong Agricultural University;Soil and Fertilizer Station of Shayang City;Soil and Fertilizer Station of Jingzhou City;;Effects of Machine-transplanting Spacing and Nitrogen Rate on Yield and Nitrogen Uptake and Use in Hybrid Rice[J];杂交水稻;2015-02
6 LI Mu-ying;HUANG Cheng-kuan;TAN Xue-ming;SHI Qing-hua;PAN Xiao-hua;Key Laboratory of Crop Physiology,Ecology and Genetic Breeding,Ministry of Education /Key Laboratory of Crop Physiology,Ecology and Genetic Breeding of Jiangxi Province,Jiangxi Agricultural University;;The Yield and Matter Productive Capacity of Different Varieties of Double Season Rice under Different Conditions of Mechanical Transplanting[J];江西农业大学学报;2015-01
7 Li Zehua;Ma Xu;Qi Long;Tan Suiyan;Chen Xueshen;Tan Yongxin;Liang Zhongwei;Sun Guodong;Huang Yiqiang;College of Engineering, South China Agricultural University;College of Mathematic and Information,South China Agricultural University;Key Laboratory of Key Technology on Agricultural Machine and Equipment, Ministry of Education, South China Agricultural University;Agricultural Research Institute of Zhaoqing;;Comparison and evaluation of different rice mechanized transplanting methods in double cropping area of South China[J];农业工程学报;2015-03
8 Zheng Xiaowei;Wu Shuye;Liu Shan;Fan Xiaojuan;Wang Jianjun;Agricultural bureau of Ruian City;Graduate School of Chinese Academy of Agricultural Sciences;Institute of Crops and Utilization of Nuclear Technology, Zhejiang Academy of Agricultural Sciences;;Effects of Seedling Raising Methods and Transplanting Density on Yields Using Mechanical Transplanting for Early Season Rice[J];中国农学通报;2014-33
9 CHEN Hai-fei;FENG Yang;CAI Hong-mei;XU Fang-sen;ZHOU Wei;LIU Fang;PANG Zai-ming;LI Deng-rong;Key Laboratory of Cultivated Land Conservation,Ministry of Agriculture,Huazhong Agricultural University;Institute of Agricultural Resource and Regional Planning,CAAS;Soil and Fertilizer Station of Chongyang County;;Effect of the interaction of nitrogen and transplanting density on the rice population structure and grain yield in low-yield paddy fields[J];植物营养与肥料学报;2014-06
10 Cui Siyuan;Cao Guangqiao;Zhang Wenyi;Zhu Xiaoxing;Key Laboratory of Modern Agricultural Equipment,Ministry of Agriculture,Nanjing Research Institute for Agricultural Mechanization Ministry of Agriculture;Changchai Company,Limited;;Suitable mechanical transplanting spacing promoting rice growth and increasing rice yield[J];农业工程学报;2014-22
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved