Full-Text Search:
Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
《China Rice》 2017-04
Add to Favorite Get Latest Update

Effects of Drought Stress on Yield and Growth Characteristics of Rice in Different Periods

ZHU Haiping;LI Guiyong;XIA Qiongmei;LONG Ruiping;DENG Anfeng;HUANG Jun;XIANG Hanzhang;YANG Congdang;Food Crops Research Institute, Yunnan Academy of Agricultural Sciences;Mengla Promotion Center of Agricultural Technology;Menglian Promotion Center of Agricultural Technology;  
In order to clarify the sensitive period of water during the growth of rice, explore the cultivation measures to resist drought,the effects of drought stress on yield and growth characteristics of rice in different periods were studied, using two conventional japonica cultivars Chugeng 29 and Yungeng 39 as materials,to precisely control soil moisture(water potential) by pot experiment. The results indicated that the yield of Chugeng 29 and Yungeng 39 at different drought stress treatments decreased by 10.63%~47.60% and6.19%~47.27% respectively, compare with the control. Yield decreased degree ranked as follows: drought stress in early stage of panicle initiation(T2)﹥ drought stress in effective tillering stage(T1)﹥ drought stress in late stage of panicle initiation(T3)﹥ drought stress in booting stage(T4). Compared with the control, effective panicles per pot of two cultivars were reduced by drought stress in effective tillering stage, the number of spikelet per panicle was obviously reduced by drought stress in early stage of panicle initiation,the number of filled grain per panicle and seed setting rate were obviously reduced by drought stress in late stage of panicle initiation,the seed setting rate or 1 000-grain weight was influenced by drought stress in booting stage.
【Fund】: 农业部公益行业(农业)科研专项(201303102;201303129);; 国家重点基础研究发展计划(“973”计划)(2013CB835205);; 国家重点研发计划(2016YFD0300506);; 云南省科技惠民专项(2016RA001)
【CateGory Index】: S423;S511.22
Download(CAJ format) Download(PDF format)
CAJViewer7.0 supports all the CNKI file formats; AdobeReader only supports the PDF format.
【Citations】
Chinese Journal Full-text Database 6 Hits
1 JIANG Xuehai;LI Ganghua;WANG Shaohua;LUO Deqiang;ZHOU Weijia;LIU Zhenghui;LI Min;DING Yanfeng;College of Agriculture/Key Laboratory of Crop Physiology and Ecology in Southern China,Ministry of Agriculture,Nanjing Agricultural University;Guizhou Rice Research Institute;;Effect of drought stress at different growth stages on grain yield of indica hybrid rice[J];南京农业大学学报;2015-02
2 DUAN Su-mei;YANG An-zhong;HUANG Yi-de;WU Wen-ge;XU You-zun;CHEN Gang;Anhui Agricultural University;Anhui Science and Technology University;Rice Research Institute Anhui Academy of Agricultural Sciences;;Effects of Drought Stress on Growth and Physiological Feature and Yield of Various Rice Varieties[J];核农学报;2014-06
3 XU Zheng-hao1,2 ZHU Li-qing1 XU Lin-juan2 SHEN Guo-jun3 HE Yong2 SUN Ying-hong4 YUAN Xia-fan5(1.Ministry of Education Key Laboratory of Environmental Remediation and Ecosystem Health, College of Natural Resources and Environmental Science,Zhejiang University,Hangzhou,Zhejiang 310058; 2.College of Biosystem Engineering and Food Science,Zhejiang University,Hangzhou,Zhejiang 310058; 3.Yuecheng District Agro-Technology Extension Center of Shaoxing,Shaoxing,Zhejiang 312000; 4.General Station of Hydrology and Water Resources Monitoring,Hangzhou,Zhejiang 310014; 5.Zhejiang Tianling Agricultural Technology Co.,Ltd.,Zhuji,Zhejiang 311800);RICE YIELD AND STARCH QUALITY OF TWO RICE VARIETIES UNDER DIFFERENT SOIL WATER SUPPLY LEVELS[J];核农学报;2011-06
4 CHEN Yu-tiao,ZHOU Huan,XIONG Hao,KE Chuan-yong,YUAN Bao-zhong,PAN Sheng-gang (College of Plant Science and Technology,Huazhong Agricultural University,Wuhan 430070,China);Effects of Different Irrigation Based on Soil Water Potential on Growth and Yield of Rice[J];灌溉排水学报;2009-05
5 Wang Cheng'ai1,Wang Bolun2,Zhang Wenxiang1,Zhao Lei1,Zhao Xiuzhe1,Gao Lianwen1,Piao Yan1,Cao Haijun1(1Tonghua Academy of Agricultural Science,Meihekou 135007;2Shenyang Agricultural University,Shenyang,110161);Effect of Drought Period on Yield and Yield Components of Rice[J];中国农学通报;2008-02
6 WANG Cheng-ai1,WANG Bo-lun2,ZHANG Wen-xiang1,ZHAO Lei1,ZHAO Xiu-zhe1,GAO Lian-wen1,HOU Wen-ping1(1Tonghua Academy of Agricultural Sciences,Meihekou 135007,China;2College of Agronomy,Shenyang Agricultural University,Shenyang 110161,China);Effects of Drought Stress at Different Growth Stages on Grain Yield and Milling Quality of Rice[J];中国水稻科学;2007-06
【Co-citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 ZHU Haiping;LI Guiyong;XIA Qiongmei;LONG Ruiping;DENG Anfeng;HUANG Jun;XIANG Hanzhang;YANG Congdang;Food Crops Research Institute, Yunnan Academy of Agricultural Sciences;Mengla Promotion Center of Agricultural Technology;Menglian Promotion Center of Agricultural Technology;;Effects of Drought Stress on Yield and Growth Characteristics of Rice in Different Periods[J];中国稻米;2017-04
2 YU Meifang;WANG Xinpeng;DUAN Yunxuan;TIAN Xuefei;JIA Yan;ZHAO Hongwei;Rice Research Institute,Northeast Agriculture University;;Effect of Drought Stress at Tillering Stage on Photosynthetic Characteristics and Yield Formation of Cold-region Rice[J];核农学报;2017-09
3 ZHANG Hong;ZHU Conghua;LI Xingyue;LI Qiyong;YANG Wenyu;REN Guangjun;College of Agronomy,Sichuan Agricultural University;Institute of Plant Protection,Sichuan Academy of Agricultural Sciences;Crop Research Institute,Sichuan Academy of Agricultural Sciences;;Effects of water stress on yield and water use efficiency of near isogenic introgression lines of high-quality indica rice Chuanxiang 29B[J];浙江农业学报;2017-06
4 CHENG Xiao-feng;HU Tie-song;XIONG Wei;ZHANG Bing-tang;State Key Laboratory of Water Resources and Hydropower Engineering,Wuhan University;;The Effect of Abrupt Drought-flood on the Rice Yield and Its Traits[J];中国农村水利水电;2017-06
5 GUAN Xian-jiao;PENG Chun-rui;CHEN Xian-mao;CHEN Jin;QIU Cai-fei;QIAN Yin-fei;SHAO Cai-hong;DENG Guo-qiang;XIE Jiang;Soil Fertilizer & Resource and Environment Research Institute,Jiangxi Academy of Agricultural Science/Key Laboratory of Crop Eco-physiology and Farming System for the Middle and Lower Reaches of the Yangtze River,Ministry of Agriculture,P.R.China/National Engineering and Technology Research Center for Red Soil Improvement;;Effect of nutrient management on the growth and yield of double cropping late rice under drought stress during tillering stage[J];干旱地区农业研究;2017-03
6 QIAN Yin-fei;QIU Cai-fei;SHAO Cai-hong;CHEN Xian-mao;GUAN Xian-jiao;CHEN Jin;XIE Jiang;DENG Guo-qiang;PENG Chun-rui;Soil and Fertilizer & Resources and Environmental Institute,Jiangxi Academy of Agricultural Sciences/Key Laboratory of Crop Ecophysiology and Farming System for the Middle and Lower Reaches of the Yangtze River,Ministry of Agriculture/National Engineering and Technology Research Center for Red Soil Improvement;;Effects of soil water deficit at growing stages on yield formation of double-cropping super indica rice[J];干旱地区农业研究;2017-03
7 YU Jianguang;WU Yifan;HE Xiao;GU Kejun;WANG Jidong;ZHANG Yongchun;CHANG Zhizhou;Institute of Agricultural Resources and Environment,Jiangsu Academy of Agricultural Sciences;Scientific Observing and Experimental Station of Arable Land Conservation (Jiangsu),Ministry of Agriculture;College of Resources and Environmental Sciences,Nanjing Agricultural University;;Study on Different Methods of Rice Seedling Raising to Improve Its Resistance[J];土壤;2017-02
8 YU Xia;YU Shunwu;LI Tianfei;ZHAGN Yu;CHEN Shoujun;CHEN Chen;LI Jia;HU Songping;Shanghai Agrobiological Gene Center;College of Bioscience and Bioengineering Jiangxi Agricultural University;;Cloning and Functional Identification of OsGPDH1 in Rice[J];核农学报;2017-05
9 Yang Anzhong;Duan Sumei;Wu Wenge;Chen Gang;Agronomy College of Anhui Science and Technology University;Rice Research Institute,Anhui Academy of Agricultural S ences;;Effects of Drought Stress at Booting Stage on Physiological Index and Yield of Super Rice[J];分子植物育种;2017-02
10 WANG Zhijun;YE Chunxiu;LI Youzhong;DONG Yongmei;CHEN Lin;SUN Guoqing;XIE Zongming;Biotechnology Research Institute,Xinjiang Academy of Agricultural and Reclamation Science,Xinjiang Production & Construction Group Key Laboratory of Crop Germplasm Enhancement and Gene Resources Utilization;Xinjiang Tianye( Group) Co.,Ltd;Biotechnology Research Institute,Chinese Academy of Agricultural Sciences;;Study on Photosynthetic Physiological Indexes at Different Periods of Rice under Different Cultivation Patterns[J];华北农学报;2017-01
【Secondary Citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 WANG Nina;HUANG Min;CHEN Dewei;XU Shihong;WEI Shanqing;JIANG Ligeng;Guangxi University,Crop Cultivation and Farming System Lab;Guangxi Agricultural Technology Extension Station;;Effects of Water Stress on Root and Yield of Rice at Different Growth Stages[J];热带作物学报;2013-09
2 CHEN Xiao-rong LIU Ling-yan ZHONG Lei ZHU Chang-lan PENG Xiao-song HE Xiao-peng FU Jun-ru OUYANG Lin-juan HE Hao-hua(Key Laboratory of Crop Physiology,Ecology,Genetics and Breeding,Ministry of Education,Key Laboratory of Crop Physiology, Ecology and Genetic Breeding of Jiangxi Province,College of Agronomy,Jiangxi Agricultural University,Jiangxi,Nanchang 330045);Effects of Rewatering after Drought at Heading on Yield, δ~(13)C and Contents of Endogenous Hormone of Leaf in Double-Season Late Hybrid Rice[J];核农学报;2013-02
3 DUAN Hua,TANG Qi,JU Cheng-xin,LIU Li-jun,YANG Jian-chang(Key Laboratory of Crop Genetics and Physiology of Jiangsu Province,College of Agronomy,Yangzhou University,Yangzhou 225009,Jiangsu);Effect of High Temperature and Drought on Grain Yield and Quality of Different Rice Varieties During Heading and Early Grain Filling Periods[J];中国农业科学;2012-22
4 XIAO Xin1,2,ZHU Wei1,YANG Lu-lu1,DENG Yan-ping1,HUANG Lu1,ZHAO Yan-wen2,WANG Jian-fei1(1.College of Urban Construction and Environment,Anhui Science and Technology University,Fengyang 233100,China; 2.College of Resources and Environmental Sciences,Nanjing Agricultural University,Nanjing 210095,China);Effects of irrigation model and nitrogen fertilization on rice evapotranspiration and yield[J];南京农业大学学报;2012-04
5 BAI Kaixu,LIU Chaoshun*,SHI Runhe and GAO Wei (Key Laboratory of Geographic Information Science,Ministry of Education,East China Normal University, Joint Laboratory for Environmental Remote Sensing and Data Assimilation,ECNU & CEODE,CAS, Shanghai20062,China);Analysis of Spatio-temporal Characteristics of Drought in Southwest China in 2010 by Using MODIS-based Normalized Difference Drought Index[J];地球信息科学学报;2012-01
6 CHI Zai-xiang1-2,DU Zheng-jing3,CHEN Zhong-ming4,YU Jun-wei5, SHUAI Shi-zhang5,LONG Xian-ju6,FU Qiong7(1.Liupanshui Meteorological Observatory of Guizhou Privince,Liupanshui 553001,China; 2.Guizhou Key Laboratory of Mountounious Climate and Resources,Guiyang 550002,China; 3.Guizhou Meteorological Service Center,Guiyang 550002,China;4.Guizhou Meteorological Bureau, Guiyang 550002,China;5.Guizhou Climate Center,Guiyang 550002,China; 6.Meteorological Bureau of Southeast Guizhou,Kaili 556000,China; 7.Meteorological Bureau of Southwest Guizhou,Xingyi 552400,China);Analyses on Meteorological Elements and General Circulation of Drought in Guizhou Province in Autumn-Winter-Spring from 2009 to 2010[J];高原气象;2012-01
7 XU Zheng-hao1,2 ZHU Li-qing1 XU Lin-juan2 SHEN Guo-jun3 HE Yong2 SUN Ying-hong4 YUAN Xia-fan5(1.Ministry of Education Key Laboratory of Environmental Remediation and Ecosystem Health, College of Natural Resources and Environmental Science,Zhejiang University,Hangzhou,Zhejiang 310058; 2.College of Biosystem Engineering and Food Science,Zhejiang University,Hangzhou,Zhejiang 310058; 3.Yuecheng District Agro-Technology Extension Center of Shaoxing,Shaoxing,Zhejiang 312000; 4.General Station of Hydrology and Water Resources Monitoring,Hangzhou,Zhejiang 310014; 5.Zhejiang Tianling Agricultural Technology Co.,Ltd.,Zhuji,Zhejiang 311800);RICE YIELD AND STARCH QUALITY OF TWO RICE VARIETIES UNDER DIFFERENT SOIL WATER SUPPLY LEVELS[J];核农学报;2011-06
8 ZHOU Ling-yan1,XU Ze-long1,QIN Hua-ming2,LIANG Jia-yong1,XIE Zhen-wen1*(1.College of Life Sciences,Zhongkai University of Agriculture and Engineering,Guangzhou 510225,China; 2.College of Science and Technology,Jinan University,Guangzhou 510632,China; 3.College of Agronomy,Zhongkai University of Agriculture and Engineering,Guanzhou 510225,China);Effect of PEG treatment on growth and physiological characteristics of different rice varieties[J];仲恺农业工程学院学报;2011-04
9 TANG Guangmin,JIANG Shangming(Key Laboratory of Water Conservancy and Water Resources of Anhui Province,Water Resources Research Institute of Anhui Province and Huaihe River Commission,MWR.,Bengbu 233000,Anhui,China);Drought index and drought prediction for rice[J];水利水电技术;2011-08
10 XU Lin-juan1 XU Zheng-hao1,2 LI Ge2 HE Yong1 XIE Fa-quan3 SUN Ying-hong3 YUAN Xia-fan4(1.College of Biosystem Engineering and Food Science,Zhejiang University,Hangzhou,Zhejiang 310029;2.Key Laboratory of Environment Remediation and Ecological Health,Ministry of Education,College of NaturalResources and Environmental Science,Zhejiang University,Hangzhou,Zhejiang 310029;3.General Station of Hydrology and Water Resources Monitoring,Hangzhou,Zhejiang 310014;4.Zhejiang Tianling Agriculture Technology Co.,Ltd.,Zhuji,Zhejiang 311800);RESPONSE OF LEAF WATER POTENTIAL IN RICE TO DIFFERENT SOIL WATER SUPPLY LEVELS[J];核农学报;2011-03
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved