Full-Text Search:
Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
《Geology in China》 2017-01
Add to Favorite Get Latest Update

Carboniferous-Permian petroleum conditions and exploration breakthrough in the Yingen-Ejin Basin in Inner Mongolia

LU Jincai;ZHANG Hongan;NIU Yazhuo;LIU Huchuang;CHEN Qingtang;WEI Jianshe;Xi'an Center of China Geological Survey;Sinopec Zhongyuan Oilfield;Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Corp.Ltd;  
Lots of geological and petroleum studies have been conducted in the Yingen-Ejin(YE)Basin in such aspects as the evolution of the Carboniferous-Permian basin,the sedimentary filling,the regional distribution and geochemical characteristics of source rocks,the thermal evolution history of hydrocarbon source rocks,and the tectonic and sedimentary evolution and hydrocarbon preservation after the Carboniferous-Permian deposition.Based on the achievements obtained from these studies,the authors hold that the Yingen-Ejin Basin is composed of superimposed basins composed of a Carboniferous-Permian continental rift basin and Mesozoic inland basins.Petroleum prosperity is proved by the existence of several Carboniferous-Permian source strata characterized by great thickness,moderate-high abundance of organic matter,the existence of main kerogen typeⅡ,and moderatehigh evolution stage.The preferred oil and gas prospecting areas were sold by the Ministry of Land and Resources,and the enterprises have increased the investment of the exploration.The first drilling hole(Guaican 1st Well)of the Guaizihu depression in the Wutaohe exploration area obtained the initial daily production of 51.67 m~3 oil and 7290 m~3 natural gas(open flow potential)with a small amount of condensate gas,and the first drilling hole(Yanhacan 1st Well)of the Hari depression in the Wentugaole exploration area received the industrial gas flow of 91500 m~3 daily production(open flow potential)with a small amount of condensated oil.These achievements realize the great breakthrough of oil and gas exploration which started in 1955.Based on the age constraints on the oil and gas strata in the two wells and the comparison of oil and gas sources,the authors consider that the ages of oil and gas strata should be the Permian.Additionally,the Carboniferous-Permian strata should be the main objects of oil and gas exploration in that they have great prospects of resources.
【Fund】: 中国地质调查局地质调查项目(1212011120962、121201011000150012)联合资助~~
【CateGory Index】: P618.13
Download(CAJ format) Download(PDF format)
CAJViewer7.0 supports all the CNKI file formats; AdobeReader only supports the PDF format.
【Citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 Haiquan Yin;Hongrui Zhou;Weijie Zhang;Xiaoming Zheng;Shengyu Wang;China University of Geosciences;China Non-ferrous Metals Resource Geological Survey;;Late Carboniferous to early Permian sedimentaryetectonic evolution of the north of Alxa, Inner Mongolia, China: Evidence from the Amushan Formation[J];Geoscience Frontiers;2016-05
2 GENG YuanSheng;SHEN QiHan;DU LiLin;SONG HuiXia;Institute of Geology,Chinese Academy of Geological Sciences;;Regional metamorphism and continental growth and assembly in China[J];岩石学报;2016-09
3 Zhonghua Tian;Wenjiao Xiao;Zhiyong Zhang;Xu Lin;Institute of Geology,Chinese Academy of Geological Sciences;State Key Laboratory of Lithospheric Evolution,Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences;Xinjiang Research Center for Mineral Resources,Xinjiang Institute of Ecology and Geography,Chinese Academy of Sciences;CAS Center for Excellence in Tibetan Plateau Earth Sciences;;Fisson-track constrains on superposed folding in the Beishan orogenic belt,southernmost Altaids[J];Geoscience Frontiers;2016-02
4 JIA Yuan-qin;ZHAO Zhi-xiong;XU Hai;WANG Xin-liang;LIU Qiang;WANG Jin-rong;Geology and Mineral Exploration Institute of Inner Mongolia;Lanzhou University;;Zircon LA-ICP-MS U-Pb dating of and tectonic setting of rhyolites from Baishan Formation in Fengleishan area of the Beishan orogenic belt[J];中国地质;2016-01
5 JIN Qinghua;WEI Xianyang;WEI Jianshe;SONG Bo;China University of Geosciences;Development and Research Center, China Geological Survey;Xi'an Center of Geological Survey, China Geological Survey;;Characteristics of Permian hydrocarbon source rocks from Well ZK0-1, western Ejin Banner, Inner Mongolia and their significance[J];地质通报;2015-05
6 ZHANG Shun;CHEN Shi-yue;WU Zhi-ping;WANG Yong-shi;LI Wei;LUO Yang;HOU Xu-bo;ZHANG Lin;College of Geo-Resources and Information, China University of Petroleum;Geophysical Research Institute of Shengli Oilfield;Research Center of New District in West China of Shengli Oilfield;Geological Scientific Research Institute of Shengli Oilfield;;The application of the erosion thickness restoration method to red beds in the western part of the south slope in Dongying Depression[J];中国地质;2015-02
7 XU Bei;ZHAO Pan;BAO QingZhong;ZHOU YongHeng;WANG YanYang;LUO ZhiWen;MOE Key Laboratory of Orogenic Belts and Crustal Evolution;School of Earth and Space Sciences,Peking University;Shenyang Institute of Geology and Mineral Resource;;Preliminary study on the pre-Mesozoic tectonic unit division of the Xing-Meng Orogenic Belt( XMOB)[J];岩石学报;2014-07
8 XIE Li;YIN Hai-quan;ZHOU Hong-rui;ZHANG Wei-jie;Geological Museum,China University of Geosciences;School of Earth Sciences and Resources,China University of Geosciences;;Permian radiolarians from the Engeerwusu suture zone in Alxa area of Inner Mongoliaand its geological significance[J];地质通报;2014-05
9 NIU Yazhuo;LU Jincai;WEI Jianshe;CHEN Gaochao;SHI Jizhong;WU Jun;Xi'an Center of Geological Survey,China Geological Survey;Wuhan Center of Geological Survey,China Geological Survey;;Chronology of the Lütiaoshan Formation in the Beishan Area and Its Tectonic Significances[J];地质论评;2014-03
10 Bu Jianjun;Wu Jun;Chen Gaochao;Shi Jizhong;Niu Yazhuo;Wuhan Center of Geological Survey;Xi′an Center of Geological Survey;;Discovery of the Ammonite Fauna from Suishishan Section,Beishan Area and Its Geological Significance[J];地质科技情报;2014-02
【Co-citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 YUAN Jianguo;REN Yongjian;JIANG Zhenning;QU Yunyan;WEI Hao;School of Earth Sciences and Resources,China University of Geosciences;Geological Institute,China Chemical Geology and Mine Bureau;General Institute of Chemical Geology Survey,China Chemical Geology and Mine Bureau;School of Nature Resource,Hebei GEO University;;Zircon U-Pb Dating and Geochemistry of Granites in Early Carboniferous in Maodeng of Xilin Hot,Inner Mongolia and Their Geological Implications[J];现代地质;2017-06
2 Ma Yongfei;Liu Yongjiang;Wen Quanbo;Zhang Zhibin;Li Wei;Si Qiuliang;Tang Zhen;College of Earth Sciences,Jilin University;Shenyang Institute of Geology and Mineral Resources;;Petrogenesis and Tectonic Settings of Volcanic Rocks from Late Triassic Hadataolegai Fm.at Central Part of Great Xing'an Range[J];地球科学;2017-12
3 ZHANG JinFeng;LIU ZhengHong;GUAN QingBin;XU ZhongYuan;WANG XingAn;ZHU Kai;College of Earth Sciences,Jilin University;College of Geographical Sciences,Northeast Normal University;Earthquake Administration of Jilin Province;;Age and geological significance of Xuniwusu Formation from Bainaimiao area of Sonid Youqi,Inner Mongolia[J];岩石学报;2017-10
4 YIN Haiquan;ZHOU Hongrui;XU Dongzhuo;ZHANG Weijie;ZHENG Xiaoming;WANG Shengyu;GAO Lei;The First Monitoring and Application Center,China Earthquake Administration;China University of Geosciences;China non-ferrous metals resource geological survey;Beijing institute of geology;;Detrital Zircon U-Pb dating and Provenance of the Yuanbaoshan Formation in the Southern Margin of the Middle Central-Asian Orogenic Belt and their Tectonic Evolution Significance[J];地质学报;2017-10
5 LIU Yu-wai;DU Bing-ying;ZHANG Tie-an;ZHAO Ming-sheng;ZHAO Yu-sheng;LIU Yu-qi;ZHEN Miao;LUO Jia-xin;Heilongjiang Institute of Regional Geological Survey;College of Paleontology,Shenyang Normal University;;DISCOVERY AND GEOLOGICAL SIGNIFICANCE OF THE LATE NEOPROTEROZOIC GRANITE IN HUANERKU,DAXINGANLING REGION[J];地质与资源;2017-05
6 YANG Duo;CHEN Man;GONG Quande;CHEN Tianhong;HUANG Fei;WU Hao;LI Haolu;No.4 Gold Geological Party of CAPF;Northeastern University;;Geochemical Characteristics,Zircon U-Pb Ages of the Late Carboniferous Granite in Baiyintuga Area,Abaga Banner,Inner Mongolia and Their Geological Significance[J];地质论评;2017-05
7 WANG Xue-gang;ZENG Zhao-fa;SUN Xiao-dong;YU Qing-shui;HU Ying-sa;ZHANG Ling;ZHAO Xue-yu;College of Geo-exploration Science and Technology,Jilin University;Ministry of Land and Resources Key Laboratory of Applied Geophysics;China Power Engineering Consulting Group Northeast Electric Power Design Institute Co.,Ltd;;Relationship between spatial distribution of mineral resources and characteristics of geomagnetic anomalies in Xing-Meng Orogenic Belt zone[J];世界地质;2017-04
8 ZHAO Heng;ZHANG Jin;WANG Yannan;ZHANG Beihang;Institute of Geology, Chinese Academy of Geology;Xinjiang Institute of Ecology and Geography, Chinese Academy of Sciences;;The Deformation Features, Phases and Significance of Keluo Complex in Nenjiang Area, Heilongjiang Province[J];大地构造与成矿学;2017-04
9 ZHANG Xiangxin;SU Zhen;GAO Yongfeng;College of Resource Science,Hebei GEO University;;Zircon U-Pb Geochronology and Geochemistry of the Early Cretaceous Volcanic Rocks from the Manitu Formation in the Hongol Area,Northeastern Inner Mongolia[J];Acta Geologica Sinica(English Edition);2017-04
10 YANG Zeli;WANG Shuqing;HU Xiaojia;ZHAO Hua Lei;LI Chengdong;XIN Houtian;SUN Lixin;Tianjin Institute of Geology and Mineral Resources;;Petrogenesis of the Early Paleozoic Jiergalangtu pluton in Inner Mongolia:Constraints from geochronology,geochemistry and Nd-Hf isotopes[J];地质通报;2017-08
【Secondary Citations】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 LI SanZhong;ZHAO GuoChun;SUN Min;College of Marine Geosciences, Ocean University of China;Department of Earth Science, the University of Hong Kong;;Paleoproterozoic amalgamation of the North China Craton and the assembly of the Columbia supercontinent[J];科学通报;2016-09
2 Li Sanzhong;Yang Zhao;Zhao Shujuan;Li Xiyao;Suo Yanhui;Guo Lingli;Yu Shan;Dai Liming;Li Shaojun;Mu Dunling;College of Marine Geosciences,Ocean University of China;Key Lab of Submarine Geosciences and Prospecting Technique,Ministry of Education;Laboratory for Marine Geology,Qingdao National Laboratory for Marine Science and Technology;;Global Early Paleozoic Orogens(Ⅱ):Subduction-Accretionary-Type Orogeny[J];吉林大学学报(地球科学版);2016-04
3 Li Sanzhong;Li Xiyao;Zhao Shujuan;Yang Zhao;Liu Xin;Guo Lingli;Wang Yongming;Hao Yi;Zhang Jian;Hu Mengying;College of Marine Geosciences,Ocean University of China;Key Lab of Submarine Geosciences and Prospecting Technique,Ministry of Education;Laboratory for Marine Geology,Qingdao National Laboratory for Marine Science and Technology;The First Prospecting Team of Shandong Coal Geology Bureau;;Global Early Paleozoic Orogens(Ⅲ):Intracontinental Orogen in South China[J];吉林大学学报(地球科学版);2016-04
4 LI Sanzhong;LI Xiyao;DAI Liming;LIU Xin;ZHANG Zhen;ZHAO Shujuan;GUO Lingli;ZHAO Guochun;ZHANG Guowei;College of Marine Geosciences,Ocean University of China;Key Lab of Submarine Geosciences and Prospecting Techniques,Ministry of Education;Department of Earth Sciences,The University of Hong Kong;Department of Geology,Northwest University;;Precambrian geodynamics(Ⅵ):Formation of North China Craton[J];地学前缘;2015-06
5 LI Sanzhong;DAI Liming;ZHANG Zhen;GUO Lingli;ZHAO Shujuan;ZHAO Guochun;ZHANG Guowei;College of Marine Geosciences,Ocean University of China;Key Lab of Submarine Geosciences and Prospecting Techniques,Ministry of Education;Department of Earth Sciences,The University of Hong Kong;Department of Geology,Northwest University;;Precambrian geodynamics(Ⅳ):Pre-plate regime[J];地学前缘;2015-06
6 WANG HuiChu;KANG JianLi;REN YunWei;CHU Hang;LU SongNian;XIAO ZhiBin;Tianjin Center,China Geological Survey;;Identification of ~ 2. 7Ga BIF in North China Craton:Evidence from geochronology of iron-bearing formation in Laizhou-Changyi area,Jiaobei terrane[J];岩石学报;2015-10
7 XIE ShiWen;WANG ShiJin;XIE HangQiang;LIU ShouJie;DONG ChunYan;MA MingZhu;REN Peng;LIU DunYi;Beijing SHRIMP Center,Institute of Geology,Chinese Academy of Geological Sciences;Shandong Institute of Geological Survey;;Petrogenesis of ca. 2.7Ga TTG rocks in the Jiaodong terrane,North China craton and its geological implications[J];岩石学报;2015-10
8 XING Guang-fu;YANG Zhu-liang;CHEN Zhi-hong;JIANG Yang;HONG Wen-tao;JIN Guo-dong;YU Ming-gang;ZHAO Xi-lin;DUAN Zheng;Nanjing Center,China Geological Survey;;The Discovery of the Asian Oldest Zircons in Longquan, Cathaysia Block[J];地球学报;2015-04
9 ZHANG XiuZheng;DONG YongSheng;LI Cai;XIE ChaoMing;WANG Ming;DENG MingRong;ZHANG Le;Research Center for Tibetan Plateau,Jilin University;;A record of complex histories from oceanic lithosphere subduction to continental subduction and collision: Constraints on geochemistry of eclogite and blueschist in Central Qiangtang,Tibetan Plateau[J];岩石学报;2014-10
10 LU ZengLong;SONG HuiXia;DU LiLin;REN LiuDong;GENG YuanSheng;YANG ChongHui;Institute of Geology,Chinese Academy of Geological Sciences;;Delineation of the ca. 2. 7Ga TTG gneisses in the Fuping Complex,North China Craton and its geological significance[J];岩石学报;2014-10
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved