Full-Text Search:
Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
《Chinese Journal of Lasers》 2005-01
Add to Favorite Get Latest Update

Nonlinear Optical Properties of Soluble Poly (phenylene vinylene) Derivatives

LI Bao-ming, WU Hong-cai, GAO Chao, SUN Jian-ping (Institute of Photoelectric Technology and Solar Energy, School of Electronic and Information Engineering, Xi’an Jiaotong University, Xi’an, Shaanxi 710049, China)  
The soluble π-conjugated polymer materials, poly(2-methoxy-5-butoxy)-p-phenylene vinylene (PMOBOPV), poly[2-methoxy-5-(3′-methyl)butoxy]-p-phenylene vinylene (PMOMBOPV) and poly(2-methoxy-5-octoxy)-p-phenylene vinylene (PMOCOPV), were prepared by dehydrochlorination reaction from p-methoxylphenol and alkyl bromide as raw materials. Their third-order nonlinear optical properties were studied with the backward degenerate four-wave mixing (DFWM) at 532 nm. The experimental result showed that the third-order nonlinear optical susceptibilities χ (3) values of PMOBOPV, PMOMBOPV and PMOCOPV were 3.14×10 -10, 5.96×10 -10 and 3.71×10 -10 esu, respectively, and corresponding hyperpolarizability γ values were 4.22×10 -28, 7.78×10 -28 and 5.00×10 -28 esu, respectively. The effects of molecular structures on nonlinear optical properties of poly(p-phenylene vinylene) (PPV) derivatives were also studied. Moreover, the optical bandgaps, E g, of PPV derivatives were measured by spectrometer and the result of data fitting showed that E g values of PMOBOPV, PMOMBOPV and PMOCOPV were 2.08 eV, 2.03 eV and 2.05 eV, respectively.
【Fund】: 国家自然科学基金(10075038)资助项目
【CateGory Index】: O632
Download(CAJ format) Download(PDF format)
CAJViewer7.0 supports all the CNKI file formats; AdobeReader only supports the PDF format.
【References】
Chinese Journal Full-text Database 5 Hits
1 Wang Fangfang Zhu Baohua Zhang Kun Gu Yuzong Guo Lijun (Institute of Optics and Optoelectronics Technique,School of Physics and Electronics,He'nan University,Kaifeng 475004);Linear and Nonlinear Optical Properties of Two PPV Derivatives[J];Acta Optica Sinica;2007-08
2 Li Baoming,Wu Hongcai,Li Xiaoqi,Yi WenhuiInstitute of Photoelectric Technology and Solar Energy,School of Electronic and Information Engineering,Xi'an Jiaotong University,Xi'an 710049;Third-order Optical Nonlinearities of Poly(p-phenylene vinylene)Derivatives with Alkoxyl Substituents[J];Acta Photonica Sinica;2006-10
3 WANG Wen-jun~1, WU Cheng~1, GAO Xue-xi~1,LI Shu-hong~1, WANG Gong-ming~2, CAI Zhi-gang~3()~1Department of Physics, Liaocheng University, Liaocheng, Shandong 252059, China()~2Department of Optics Science & Engineering, Fudan University, Shanghai 200433, China()~3State Key Laboratory of Ultrafast Laser Spectroscopy, Zhongshan University, Guangzhou, Guangdong 510275, China;Studies on Spectra and Nonlinear Optical Properties of NMOB in Langmuir-Blodgett Films[J];Chinese Journal of Lasers;2005-08
4 SUN Xiang-bing,REN Quan,ZHANG Fu-jun,GAO Yi,YANG Hong-liang,Feng Lin(Department of Optics,Shandong University,Jinan,Shandong 250100,China);Study on Third-Order Optical Nonlinearities of a Novel Organo-Metallic Compound[J];Chinese Journal of Lasers;2006-11
5 Sun Jing~1 Fan Heliang~1 Wang Xinqiang~1 Ren Quan~2 Chen Jingwei~2Sun Qiang~2 Zhang Guanghu~1 Xu Dong~1(~1 State Key Laboratory of Crystal Materials, Shandong University, Jinan,Shandong 250100, China~2 Department of Optics,Shandong University, Jinan, Shandong 250100,China);Study on Optical Limiting Property of Organometallic Compound[J];Chinese Journal of Lasers;2009-09
【Citations】
Chinese Journal Full-text Database 2 Hits
1 Huang Jinrong Liu Jianhua Zhu Heyuan Hu Yimei Sun Diechi Li Fuming (State Key Joint Laboratory for Materials Modification by Laser, Ion and Electron Beams, Fudan University Branch, Department of Physics, Fudan University, Shanghai 200433) Sun Meng;Z-scan Measurement on the Third-order Nonlinear Optical Absorption of Conjugated PPQ Polymer Film[J];Chinese Journal of Lasers;2000-12
2 YAO Bao-li 1, REN Li-yong 2, HOU Xun 1, WANG Min-qiang 3, YI Wen-hui 3 ( 1State Key Laboratory of Transient Optics Technology, Xi'an Institute of Optics and Precision Mechanics, The Chinese Academy of Sciences, Xi'an 710068; 2Department;Measurement of Nonlinear Optical Response Time of a π-conjugated Polypyrrole Derivative[J];Chinese Journal of Lasers;2002-01
【Co-citations】
Chinese Journal Full-text Database 7 Hits
1 HUANG Xiao-zhu1,SUN Jian-ping1,2,WENG Jia-bao1,2,LIN Ting1,CHENG Yun-tao1(1.College of Chemistry and Materials Science,Fujian Normal University,Fuzhou 350007,CHN;2.Key Laboratory of Polymer Materials of Fujian Province,Fuzhou 350007,CHN);Preparation and Photoluminescent Properties of Poly(phenylene vinylene) Derivatives[J];Semiconductor Optoelectronics;2008-01
2 ZHANG Zhigang WU Hongcai LIU Xiaozeng YI Wenhui (Institute of Photoelectric Technology and Solar Energy, School of Electronic and Information Engineering, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049);Modification of poly(pyrrolyl methine) thin film by low energy ion implantation[J];Chinese Journal of Materials Research;2004-04
3 SHI Jun-tian~1,LUO Yang-cheng~(1,2),SHE Wei-long~1,WU Shui-zhu~3()~1The State key Laboratory of Optoelectronic Materials and Technologies,Zhongshan University,Guangzhou,Guangdong 510275,China()~2Physics Department of Shaoguan University,Shaoguan,Guangdong 512005,China()~3College of Materials Science and Engineering,South China University of Technology,Guangzhou,Guangdong 510640,China;All-Optical Switching in Polymer Pumped by a Beam with Linear-Circular Double Polarization[J];Chinese Journal of Lasers;2006-01
4 SUN Xiang-bing,REN Quan,ZHANG Fu-jun,GAO Yi,YANG Hong-liang,Feng Lin(Department of Optics,Shandong University,Jinan,Shandong 250100,China);Study on Third-Order Optical Nonlinearities of a Novel Organo-Metallic Compound[J];Chinese Journal of Lasers;2006-11
5 MENG Ling-jie,WU Hong-cai,YI Wen-hui,GAO Chao (School of Electronic and Information Engineering, Xi′an Jiaotong University, Xi′an 710049,Shaanxi,China);Synthesis of Azobenzene Derivatives with Aldehyde Group and Research on Their Three-order Nonlinearity[J];Fine Chemicals;2004-02
6 MENG Ling-jie,WU Hong-cai,YI Wen-hui,YAN Shao-lin,GAO Chao (School of Electronics and Information Engineering,Xi′an Jiaotong University,Xi′an 710049,Shaanxi,China);Synthesis and Study of a Kind of Poly(pyrrolyl methines) with Azo Side Groups[J];Fine Chemicals;2004-05
7 Meng Lingjie,Wu Hongcai,Yi Wenhui,Gao Chao,Zhang Yuan (School of Electronics and Information Engineering, Xi′an Jiaotong University, Xi′an 710049, China);Synthesis of a Kind of Poly[Thiophene Methines] with Azo Side Groups and Research on Its Third Order Nonlinearity[J];Journal of Xi'an Jiaotong University;2004-08
【Co-references】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 MO Yue qi 1,JIA De min 1,WANG He zhou 2,ZHENG Xi guang 2 (1.Faculty of Material Science and Engineering, South China University of Technology, Guangzhou 510641, China; 2. State Key Lab. of Ultra-fast Laser Spectrascopy, Zhongshan University, Gu;Synthesis of Poly(Phenylene Vinylene)s and Measurements of Photoluminescence Spectra[J];SEMICONDUCTOR OPTOELECTRONICS;2000-02
2 WEI Wei, BAI Yong-lin, MENG Ling-jie, LI Guang-zhe (School of Electronic and Information Engineering, Xi′an Jiaotong University, Xi′an 710049, China);Synthesis Conditions and Luminescence Properties of Poly(phenylenevinylene) Derivatives[J];Chinese Journal of Luminescence;2002-01
3 YUAN Ren-kuan~1,KONG Fan~1,OU Chang-gang~1,ZHENG Yi~1,ZHANG Su-yang~1,YANG Chang-zheng~2,BAO Xi-mao~1,WU Xing-long~1(1.Department of Physics,Nanjing University,Nanjing 210093,China;2.College of Chemistry and Chemical Engineering,Nanjing University,Nanjing 210093,China);Conformations and Optical Characteristics of MEH-PPV with Different States[J];Chinese Journal of Luminescence;2005-05
4 HUANG Zong-Hao 1,2*, DUAN Xue-Mei 1, KAN Yu-He 1, KANG Bo-Nan 2, SU Zhong-Min 1, TANG Qian-Lin 1, DU Guo-Tong 2 (1. Institute of Functional Material Chemistry, Faculty of Chemistry, Northeast Normal University, Changchun 130024, China; 2. State Key Laboratory for Photoelectron, Jilin University, Changchun 130023, China);Influence of Donor/Acceptor Substitutions on the Properties of Photo-electricity in PPV-like Electroluminescent Polymers[J];Chemical Research In Chinese Universities;2002-12
5 SHI Ying-Yan1, ZHENG Wen-Qi1, LI Xiang-Qing2, YU Lian-Xiang1, WANG Xing-Qiao 1* (1. College of Chemistry, Jilin University, Changchun 130023, China; 2. Department of Chemistry and Pharmacy, East China Science and Engineering University, Shanghai 200237, China);Fluorescence Property of a Series of Hydroxylphenyl Porphyrins[J];Chemical Research In Chinese Universities;2005-01
6 GAO Guang Hua, GUO Jun Shi, XIE Hong Quan  (Department of Chemistry, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 430074);Synthesis and Properties of Two Kinds of Poly( p phenylene vinylene co 2,5 didodecyl p phenylene vinylene)[J];CHEMICAL RESEARCH IN CHINESE UNIVERSITIES;1998-04
7 LI Xiao\|Chang (Department of Chemistry, Cambridge University\+a, Cambridge, CB21EW, British)\= SUN Jing\|Zhi\+\{\%a,b\% *\}, MA Yu\|Guang\+\%a\%, SHEN Jia\|Cong\+\{\%a,b\%\}\= (Key Lab. for Supramolecular Structure and Spectrascopy\+a, Department;Electroluminescent and Displaying Devices Based\=on Semi\|conducting Polymers\+*[J];CHEMICAL RESEARCH IN CHINESE UNIVERSITIES;1999-02
8 CAI Yan 1, CHEN Mingqing 1, JI Hongnian 1, HUANG Xiaohua 1,2 , SHEN Jian 2 ( 1 School of Chemical & Material Engineering, Southern Yangtze University, Wuxi 214036) ( 2 Department of Chemistry, Nanjing Normal University, Nanjing 210097);SYNTHESIS AND SPECTROSCOPIC STUDIES OF Eu~(3+) COMPLEX WITH POLY(N-VINYL ACETAMIDE)[J];Acta Polymerica Sinica;2003-04
9 WANG Jianying, HU Wenxiang\= (The Centre of Research nd Development of Medicine Pharmaceuticals,\=Commission of Science & Technology and Industry for National Defence,P.O.Box 9702, Beijing\ 100101) \= LI Yinkui, LONG Yongfu\= (Materials Engineering and;THE SYNTHESIS OF COPOLYMER OF POLY(p\|PHENYLENE\=VINYLENE) SUBSTITUTED BY ALKOXYL GROUPS[J];ACTA POLYMERICA SINICA;1999-03
10 Zhao Xiongyan,Zhou Qixiang (Department of Chemical Engineeringy,Tsinghua University,Beijing 100084) He Yuankang, Chen Huiying (School of Chemistry and Molecular Engineering,peking University Beijing 100871);Progress in the Conjugated Polymer Materials for Third order Nonlinear Optics[J];POLYMER BULLETIN;1998-02
【Secondary References】
Chinese Journal Full-text Database 10 Hits
1 GAO Xue-xi1,WANG Wen-jun1,LIU Yun-long1,TAO Xu-quan2,LI Shu-hong1(1 School of Physical Science and Information Technology,Liaocheng University,Liaocheng,Shandong 252059,China)(2 School of Materials Science and Engineering,Liaocheng University,Liaocheng,Shandong 252059,China);Investigation on Optical Properties of 4-(nitro)-4'-(amido)Azobenzene[J];Acta Photonica Sinica;2008-03
2 GAO Xue-xi1,WANG Wen-jun1,LIU Yun-long1,MAO De-wei2,TAO Xu-quan3,LI Shu-hong1,LI Yun11School of Physical Science and Information Engineering,Liaocheng University,Liaocheng,Shandong 252059,China2Sport School,Shandong Institute of Physical Education and Sport,Jinan,Shandong 250063,China3School of Materials Science and Engineering,Liaocheng University,Liaocheng,Shandong 252059,China;Spectra and Nonlinear Optical Properties of Two Azobenzene Compounds in Langmuir-Blodgett Films[J];Chinese Journal of Lasers;2007-09
3 Sun Jianping~1 Wu Hongcai~2 1 College of Chemistry and Materials Science, Fujian Normal University , Fuzhou, Fujian 350007, China 2 Institute of Photoelectric Technology and Solar Energy , Xi'an ]iaotong University , Xi'an, Shaanxi 710049, China;Photoisomerization and Nonlinear Optical Property of Polyimide Attached with Azobenzene Chromophore Side-Chain[J];Chinese Journal of Lasers;2009-02
4 Sun Jing~1 Fan Heliang~1 Wang Xinqiang~1 Ren Quan~2 Chen Jingwei~2Sun Qiang~2 Zhang Guanghu~1 Xu Dong~1(~1 State Key Laboratory of Crystal Materials, Shandong University, Jinan,Shandong 250100, China~2 Department of Optics,Shandong University, Jinan, Shandong 250100,China);Study on Optical Limiting Property of Organometallic Compound[J];Chinese Journal of Lasers;2009-09
5 Wang Xiaomei1 Luo Jianfang1 Wang Xiaohong1 Tao Xutang21 Institute of Chemistry and Bioengineering,Suzhou University of Science and Technology,Jiangsu,Suzhou 215009,China2 State Key Laboratory of Crystal Materials,Shandong University,Jinan,Shandong 250100,China;Optical Limiting of Triphenylamine-Based Chromophores Containing Dibenzothiophene[J];Chinese Journal of Lasers;2010-10
6 Lin Xiaoli1 Jia Jianhong1 Yu Weiguo2 Gao Jianrong1 Yin Zuan1 Zheng Yufen1 (1State Key Laboratory Breeding Base of Green Chemistry-Synthesis Technology,Zhejiang University of Technology,Hangzhou,Zhejiang 310032,China 2Zhejiang Pharmaceutical College,Ningbo,Zhejiang 315100,China);Synthesis and Study of Symmetrical Schiff Base-Ferrocene Derivative[J];Chinese Journal of Lasers;2011-10
7 Cheng Kun Zhao Junpu Hu Dongxia Dai Wanjun Yuan Qiang Zhou Wei Zhang Xin Deng Wu Jiang Xuejun Zhang Kun Zhang Xiaomin Jing Feng(Laser Fusion Research Center,China Academy of Engineering Physics,Mianyang,Sichuan 621900,China);Dynamic Response Characteristics of Super-Gaussian Pulse to Reverse Saturable Absorption Effect[J];Chinese Journal of Lasers;2012-02
8 SHENG Ning,YUAN Zhuangdong,WANG Jingxia(Department of Chemistry and Chemical Engineering,Jining University,Qufu 273155,China);Synthesis and Third - order Nonlinear Optical Property of Novel Porphyrin Bearing Four Pyrenyl Groups at the Meso - positions[J];Journal of Jining University;2011-03
9 HU Nv-dan(Department of Environmental and Chemical Engineering,Liupanshui Normal College;Liupanshui 553001,China);Progress on Nonlinear Optical Materials of Metal-organic Complexes[J];Journal of Liupanshui Teachers College;2010-06
10 ZHENG Wen-qi1,SHAN Ning2,FA Huan-bao3,SHI Ying-yan1(1.Department of Basic Science,Jilin Architectural and Civil Engineering Institute,Changchun 130118,China; 2.Editorial Department of Journal of Jilin University(Science Edition),Changchun 130012,China; 3.College of Chemistry and Chemical Engineering,Chongqing University,Chongqing 400044,China);Optical Limiting Properties of Porphyrin Monomers and Dimers[J];Journal of Jilin University(Science Edition);2013-01
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved