Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
Full-Text Search:
Science of Surveying and Mapping
FQ: 月刊
AD of Publication: 北京市
Lanuage: 中文;
ISSN: 1009-2307
CN: 11-4415/P
YP: 1976
Url: 中国测绘科学研究院
Recommended Journals
Science of Surveying and Mapping
2008 -05
Catalog
On the application of the Helmert variance component estimation to the angular position determination of the Chang'E-1 satellite GUO Li①②,LI Jin-ling①(①Shanghai Astronomical Observatory,Chinese Academy of Sciences,Shanghai 200030,China;②The Graduate School of the Chinese Academy of Sciences,Beijing 100039,China)
Simulation and analysis of GALILEO NIU Fei①②,HAN Chun-hao②,CHEN Jin-ping②(①Surveying and Mapping Institute,University of Information Engineering,Zhengzhou 450052,China;② Beijing 5136 Mail Drop,Beijing 100094,China)
The design and implementation of monitoring and management network based on Beidou-1 WU Li-li①,HUA Yi-xin①,ZHANG Ya-jun①,LIU Ying-min②(①Institute of Surveying and Mapping,Information Engineering University,Zhengzhou 450052,China;②station of automated commanding of Jilin military area,Changchun 180033,China)
A method of absolute orientation fit for digital close-range images ZHENG Nan-shan①②,YANG Hua-chao①②,ZHANG Shu-bi①,②,WANG Guang-hui①,LIU Chao①(①School of Environment & Spatial Informatics,China University of Mining and Technology,Xuzhou 221008,China;②Jiangsu Key Laboratory of Resources and Environmental Information Engineering,Xuzhou 221008,China)
Application of terrestrial 3D laser scanning to highway modeling ZHANG Yi,YAN Li,CUI Chen-feng(School of Geodesy and Geomatics,Wuhan University,Wuhan 430079,China)
The extraction of buildings' roof feature lines based on point clouds MENG Feng①②,LI Hai-tao①,WU Kan②(①Chinese Academy of Surveying and Mapping,Beijing 100039,China;②The College of Environment and Spatial Informatics,Xuzhou Jiangsu 221008,China)
Research development of ionospheric models based on GNSS JIAO Ming-lian①,JIANG Ting-chen①②,WANG Xiu-ping①(①Institute of Surveying and Mapping,Huaihai Institute of Technology,Lianyungang 222001,China;②GPS Engineering Research Center of Wuhan University,Wuhan 430079,China)
Comparison of landform information extracted from DEMs-A case study of slope JIANG Dong①,ZHAO Wen-ji①,ZHU Hong-chun②,ZHANG You-quan①(①The Key Lab of Resource Environment and GIS of Beijing,Capital Normal University,Beijing 100037,China;②Geoinformation Science & Engineering College,Shandong University Of Science And Technology,Qingdao 266510,China)
Primary study on opening course of brief history of surveying and mapping science to surveying and mapping engineering XIE Hong-quan①②,ZHANG Yong-bin②,GAO Xiang-wei①(①Department of Space Information Science,Huaihai Institute of Technology,Lianyungang Jiangsu 222001,China;②College of Traffic and Surveying,Hebei Polytechnic University,Tangshan Heibei 063009,China)
Analysis and study on unified surveying-mapping mode for urban multipurpose maps LIU Chang-hua①②,LIANG Hong-you②③,YANG Li②,ZHANG Wen-zhi②,REN Xiu-fang②(①Post-doctoral Workstation,Chinese Academy of Surveying &Mapping,Beijing 100039,China;②School of Surveying-mapping & National-Land-Information Engineering,Henan Polytechnic University,Jiaozuo 454100,China;③Institute of Remote Sensing Applications,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100101,China)
Time transformation and coordinates transformation among GPS、GLONASS and GALILEO LIU Qing-yuan,BAO Hai,WANG Hu,WANG Qian-xin(School of Info-Physics and Geomatics Engineering of Central South University,Changsha 410083,China)
The application of SIFT feature matching method in the aotomatic relative orientation LI Er-sen①,ZHANG Bao-ming①,LIU Jing-zheng①,GUO Hai-tao①,CHU Yan-feng①②,LU Jun①(① Institute of Surveying and Mapping,Information Engineering University,Zhengzhou 450052,China;② 65015 Troops,Dalian,LiaoNing 116023,China)
An additional-range and precise GPS network adjustment method WANG Jie-xian①②,WANG San-jun①(①Dept.of Surveying,Tongji University,Shanghai 200092,China;②Key Lab.of Advanced Surveying Engineering of State Bureau of Surveying and Mapping,Shanghai 200092,China)
Study on GALILEO local area augmentation of monitoring network ZHANG Hua-yi①②,DANG Ya-min①,ZHAO Chun-mei①③,GUO Wan-zhi④,LI Xiu-dong(①Chinese Academy of Surveying and Mapping,Beijing 100039,China;②The First Institute of Oceanography,SOA,Qingdao 266061,China;③Key Laboratory of Fundamental Geographic Information and Digital Technology of Shandong Province,Qingdao 266510,China;④ CNPC EastChina Design Institude,Qingdao 266071,China)
Evaluation and optimal selection of high-order earth's gravity field models QIU Bin,ZHU Jian-jun,LE Ke-jun(School of Info-Physics and Geomatics Engineering,Central South Univercity,Changsha 410083,China)
Selection of geomagnetic diurnal variation base value with a base station in marine geomagnetic survey BIAN Guang-lang①,LIU Yan-chun①,BAO Jing-yang①②,BIAN Gang①,YU Bo①,SHI Jie①(①Dept.f marine and surveying science,Dalian Naval Academy,Liaoning Dalian 116018,China;②First Institute of Oceanography,State Oceanic Administration,Qingdao 266061,China)
Research on QTM based data structure serving for identification of map conflicts JIAO Jian①②,ZHANG Zhao-yong①,ZENG Qi-ming①②,ZHU Yang-bo①,ZHANG Shu-yi③(①Institute of Remote Sensing and GIS,Peking University,Beijing 100871,China;②Beijing Key Lab of Spatial Information Integration and Applications,Beijing 100871,China;③School of Mathematical Sciences,Peking University,Beijing 100871,China)
An algorithm for Assisted-GPS positioning based on ambiguous search in weak signal environment SONG Cheng,WANG Fei-xue,ZHUANG Zhao-wen(Satellite Navigation R&D Center,School of Electronic Science and Engineering,National University of Defense Technology,Changsha,410073,China)
Discussion of the uniformity of the three adjustment models ZHANG Hui-zhan①,DU Zhi-xing①,WANG Xin-zhou②,TAO Qiu-xiang①(① Shandong University of Science and Technology,Qingdao 2665110,China;② Wuhan University,Wuhan 430072,China)
Study on remote sensing atmospheric water vapor content in antarctic using GPS technology YUE Ying-chun①②,CHEN Chun-ming①,YU Yan③(①School of Geodesy and Geomatics,Wuhan University,Wuhan 430079,China;②Faculty of Engineering,China University of Geosciences,Wuhan 430074,China;③School of Natural Resources and Environmental Engineering,Wuhan University of Technology,Wuhan 430070,China)
Analyzing the precision and stability of GPS hardware delay LIU Xu-chun①,LI Wei-gong②,YANG Jun③(① Beijing Institute of Civil Engineering and Architecture,Surveying and Mapping Engineering Department,Beijing 100044,China;② AVIC Institute of Geotechnical Engineering,Beijing 100098,China;③ CATIC SIWEI Aviation Remote Sensing CO.,LTD,Beijing 100037,China)
Discussion of the coordinate conversion between WGS84 and ITRF2000 WU Ji-xian①,DU Hai-yan②,ZHANG Yao-wen③,LIU Rui-chun④(① School of Civit Engineering& Mechanics Yanshan University,Qinhuang dao 066004,China;② College of Earth Science and Land Recourses,Chang'an University,Xi'an 710054;③ YanTai Seismological Bureau,ShanDong YanTai 264003;④ Shanxi Seismological Bureau,Shanxi Taiyuan 030001)
The study of high precision interpolation technology in marine gravity anomaly WU Tai-qi①②,HUANG Mo-tao②,OUYANG Yong-zhong②,LU Xiu-ping①②(① Electrical Engineering and Information Engineering College,Naval University of Engineering,Wuhan 430033,China;②Naval Institute of Hydrographic and Charting,Tianjin 300061,China)
The method of quality evaluation of fused RS image based on photogrammetry and remote sensing YANG Jin-qiang①②,WU Jian②,CHENG Bao-qin②,WANG zhi②(①Institute of Surveying and Mapping of Information Engineering University,Zhengzhou 450052,China;②68011 Troops,Lanzhou 730020,China)
Research on the method of local mountain plateau quasi-geoid accuracy LI Hai-wen①,LUO Man-jian②,WU You-ping③,WANG Jia-bang③(①Department of Civil Engineering,Guangxi Polytechnic of Construction,Nanning 530003,China;②Bureau of Surveying and Mapping of Guangxi,Nanning 530023,China;③Department of Civil Engineering,Guilin University of Technology,Guilin 541004,China)
Research on improving GPS geometric dilution of precision by pseudolite TIAN Shi-jun①,PI Yi-ming①,ZHOU Yu②(①University of Electronic Science and Technology of China,School of Electronic Engineering,Chengdu 610054;②Chongqing Radio & TV University,School of Software,Chongqing,400052)
Comparative analysis on the mapping with aerial image and satellite image WANG Wei-na,GE Ying,LI Xin-yu,ZHANG Shu-hui(College of Civil Engineering,Hohai University,Nanjing 210098,China)
The study on the method to process sub-bottom data in the surveying of rock elevation under the seabed JIANG Xiao-jun,Hu Jian-jiong,SHI Yong-zhong(Zhejiang Surveying Institute of Esturay and Coast,Hangzhou 310008,China)
Research on method of semi-automatic road extraction based on remote sensing image with high-resolution XIA Chun-lin①,ZHANG Jing②,CHU Ting-you①(①School of Geomatics,Liaoning Technical University,Fuxin 123000,China;②College of Geomatics,Xian University of Science And Technotogy,Xian 710054,China)
Interface design for multimedia electronic atlas based on visual communication design XIE Chao,CHEN Yu-fen(Institute of Surveying and Mapping,Information Engineering University,Zhengzhou 450052,China)
Application of improved genetic algorithms on GPS baseline resolution LIU Zhi-min(College of Geoinformation Science and Engineering,SUST,Qingdao Shandong 266510,China)
Technical designs and tests of Zhejiang CORS MA Jian-ping①,GAO Xing-wei②,CHENG Peng-fei②,YANG Yi-ting③,HU You-shun①(①Zhejing Bureau of Surveying and Mapping,Hangzhou 310012,China;②Chinese Academy of Surveying and Mapping,Beijing 100039,China;③Zhejing Academy of Surveying and Mapping,Hangzhou 310012,China)
The construction of land utilization area data generalization COM module YANG Chun-hui,LIU Yan-fang(Wuhan University School of Resource and Environmental Science,Wuhan 430079,China)
Research on influence of northwest pacific tropical cyclone based on GIS ZHANG Wei①,LUO Xiang-xin①,SHAO De-min②,WANG Yuan-fei①(①East China Normal University,Key Lab of GIScience,Ministry of Education,200062,Shanghai;②China Meteorological Administration,Shanghai Typhoon Institute,200030,Shanghai)
Study on the atmospheric water vapor from MODIS image ZHAO You-bing①,GU Li-ya①,HUANG Ding-fa①,LV Yi-pei②(① Dept of Surveying Engineering,Southwest Jiaotong University,Chengdu 610031,China;② Earthquake Administration of Sichuan,Chengdu 610041,China)
Spatial distribution of NDVI and its relations with precipitation in Shandong Peninsula WANG Xuan-yao①,CUI Bu-li②(①Rear service and capital construction Department,Ludong University,Yantai,Shandong 264025,China;②College of Resources Science and Fechonlogy,Beijing Normal University,Beijing 100875,China)
Study of mining subsidence spatio-temporal information dynamic simulation WANG ZHi-jie①,MA Tian-qin②,WANG Yun-jia③,ZHENG Jia-zhu①(① College of Civil Engineering of NJFU,Nanjin 210037,China;② Nanjing Nuclear Power Building Co Ltd,Nanjing 210003,China;③ College of Environment and Spatial Informatics of CUMT,Xuzhou,Jiangsu 221008,China)
Distinguish method between deformation and noise information and its application ZHOU Xiao-ping①,YAO Lian-bi②③,YUAN Wei②(①Zhuji Institute of Surveying and Design,Zhuji Zhejiang 311800,China;②Department of Surveying and Geo-Informatics,Tongji University,Shanghai 200092,China;③Key Laboratory of Advanced Engineering of SBSM,Shanghai 200092,China)
Pit horizontal deformation forecasting technology WANG You-liang①,ZHONG Lai-xing②(①College of information science and engineering Shandong Agricultural University,Taian 271018,China;②Shandong university of science and technology Tai An City checks area,Taian 271019,China)
Quantitative analysis of moisture content and fieldspectrum of red soil XU Jin-hong①,XU Rui-song②,MIAO Li②(①School of Civil Engineering & Architecture,Chongqing Jiaotong University,Chongqing 400074,China;② Guangzhou institute of geochemistry Chinese Academy of Sciences,Guangzhou 510640,China)
A extraction method of rice remote sensing information based on evidence theory LIU Hai,DENG Wen-sheng(School of Resources and Environment,Hubei University,Wuhan 430062,China)
GPS/DR/DMAP integrated system for vehicle navigation YANG Xiao-yun①②③,HE Heng①,SHI Hu-li②(①The Second Artillery Engineering College,Xian 710025,China;②National Astronomical Observatories,Beijing 100012,China;③Hangzhou Dianzi University,Hangzhou 310018,China)
Development and prospect of the permanent scatterers technique on landsubsidence CHEN Ji-wei(Shanghai Institute of Geological Survey,Shanghai 200072,China)
Developing computer cartography CAI courseware integrated with ActiveX technology YAN Zhi-gang①②,DU Pei-jun①②(①School of Environment and Spatial Informatics,Chinese University of Mining and Technology,Xuzhou,Jiangsu 221116,China;②Jiangsu Key Laboratory of Resources and Environmental Information Engineering,Xuzhou,Jiangsu 221116,China)
The application of the shortest path algorithm in the tourist route planning——With Mt.LuShan as an example ZOU Shi-lin①②,RUAN Jian2,LIU Bo②,GUO Xian-chun②(①National Laboratory of Coal Resources and Mine Safety,China University of Minging and Technology,Beijing 100083,China;②Geosciences and Surveying and mapping Institute of East China Institute of Technology,JiangXi Fuzhou 344000,China)
Traffic noise assessment and prediction system based on GIS ZHANG Qing-he,ZOU Zheng-rong(School of info-physic engineering,Central South University,Changsha 410083,China)
An approach to constraint-based urban street network automated generalization TIAN Jing①②,MA Meng①,YANG Xi-cheng③(① School of Resource and Environment Science,Wuhan University,Wuhan 430079,China;② Key Laboratory of Geographic Information System,Ministry of Education,Wuhan University,Wuhan 430079,China;③ The First Surveying and Mapping Institute of Hubei Province,Wuhan 430074,China)
Research on the selection of the vehicle route in the area logistics distribution based on GIS TIAN Zhi-hui①,MIAO Quan-sheng②,WU Fang①(①School of Environment and Water Conservancy,Zhengzhou University,Zhengzhou 450001,China;②Henan Project Institute,Zhengzhou 450000,China)
A Web services-oriented model for spatial data sharing under the guidance of SOA in internet ZOU Bin①,ZENG Yong-nian①,DONG Ming-hui②,YANG Ling-bin③,TONG Zhi-jun③(① School of Info-Physics and Geomatics Engineering,Central South University,Changsha 410083,China;② Department of Geography and Tourism,Hunan University of Arts and Science,Changde 415000,China;③ Institute of Remote Sensing and GIS,Northeast Normal University,Changchun 130024,China)
Application of spatial analysis technique in GIS to simulate air pollutant dispersion of Huizhou city ZHAO Wei,ZOU Zheng-rong,YU Jia-yong (School of Info-physics and Geomatics Engineering,Central South University,Changsha 410083,China)
Generation of line vector buffer and its implementation in GIS WANG Chuan-hai,CHEN Tai-sheng(State Key Laboratory Of Hydrology-Water Resources And Hydraulic Engineering,Hohai University,Nanjing 210098,China)
Realization of geological section map model based GIS template WANG Jian-fang①②⑤,BAO Shi-tai②,YU Ying-gang③,CHEN Zhao-hui④(①Guangzhou Institute of Geochemistry,Chinese Academy of Sciences,Guangzhou 510640,China;②Information College of South China Agricultural University,Guangzhou 510640,China;③GIS Center,Shunde Dist.,Foshan Guangdong 528300,China;④Information Center,Bureau of Land Resource,Nanning 530022,China;⑤Graduate School,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100039,China)
Study on mapping mode for atmospheric and oceanographic data based on GIS LAI Jian-fei①,JIANG Zhou②(①Wuhan University Library,Wuhan 430072,China;②Wuhan Hongxu Information Technology Co.,LTD,Wuhan 430074,China)
The GIS course education for non-majored GIS students JIA Ze-lu (School of Geology and Environment Engineering,Central South University,Changsha 410083,China)
Design of GDI+ based visual model for GML CHENG Xu,MA Jin-song(Nanjing University,School of Geographic and Oceanographic Sciences,Nanjing 210093,China)
Study on application of spatial data grid based on SOA LIU Lei①②,TIAN Mao yi①,ZHANG Yan①,FAN Wen-feng②(①Geo-information Science and Engineering College,ShanDong University of Science and Technology,Qingdao 266510,China;②Chinese Academy of Surveying and Mapping,Beijing 100039,China)
An exploration of 3S technology in urban planning & design WANG Cheng-fang①②(① South China University of Technology,Guangzhou 510640,China;② State Key Laboratory of Subtropical Building Science,Guangzhou 510640,China)
Digital cartographical system based on fundamental geographic information WANG Hong,LI Lin,YANG Yong,ZHU Hai-hong,MEI Yang,HE Biao,LIU Yan-yun(School of Resource and Environment Science,Wuhan University,Wuhan 43079,China)
The implementation of basic creation of characteristic tour region for natural landscape in Guilin city based on MapX WEI Bo①,LI Jing-wen①,JING Juan-li①,BAI Ding②,YOU Yu①(①Department of Civil Engineering,Guilin University of Technology,Guilin 541004,China;②Management School,Guilin University of Technology,Guilin 541004,China)
Research and development of provincial tourist geographic information system based on WebGIS YANG Yang①,HE Zheng-wei①②(①National Laboratory of Geo-hazard Prevention and Geo-environment Protection,Chengdu University of Technology,Chengdu 610059,China;②Beijing Municipal Key Laboratory for Resource Environment and Geographic Information System,Capital Normal University,Beijing 100037,China)
The development of WebGIS based on Ajax and server-based dynamic cache technology-exampled by ArcIMS and MapEasy MA Wei-feng①②,WANG Xiao-rui①,GAO Song-feng①,XUE Chong-sheng②,CHANG Hong③(①Graduate School,China University of Geosciences,Wuhan 430074,China;②Faculty of Earth Sciences,China University of Geosciences,Wuhan 430074,China;③ State key laboratory of Loess and Quaternary Geology,Institute of Earth Environment,CAS,Xi'an 710000,China)
Research of XML document store technology based on oracle XML DB LAN Xiao-ji①,LU Xiao-juan②(① Faculty of Architectural and Surveying Engineering,Jiangxi University of Science and Technology,Ganzhou 341000,Chian;② Faculty Information Engineering,Jiangxi University of Science and Technology,Ganzhou 341000,China)
The study of transformation method from VRML data file to database ZHENG Hong-xia,DING Ren-wei,WAN Jian-hua(College of Geo-resources and Information.University of Petroleum Dongying,ShanDong 257061,China)
Implementation of data conversion to Geodatabase and visualization technique in AutoCAD environment MA Li-guang①②,ZHANG Liang③(① Institute of Remote Sensing Application,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100101,China;② Graduate University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China;③ Construction of Digital Science and Technology Ltd.,Beijing 100044,China)
Modified Range-Doppler algorithm using the exact range model WU Zhao-xian,HAN Song(Institute of Electronics,China Academy of Science,Beijing 100080,China)
Constitutions and strategic emphases on informationization survey & mapping technology system ZHOU Xing,ZHOU De-jun,QIAO Chao-fei(Development Research Center for Surveying and Mapping,State Bureau of Surveying and Mapping,Beijing 100044,China)
Characterizing the spatial scale effect of urban growth cellular automata model YIN Chang-lin①②,ZHANG Hong-hui①②,YOU Sheng-jing②,CHEN Guang-hui①②,LIU Qin-zhi③(① College of Information and Physics Engineering,Center-South University,Changsha,410083,China;② Changsha Urban Planning Information Service Center,Changsha,Hunan,410013;③ College of Continuing Education,Guizhou University,Guiyang 550001,China)
Research and implementation of semantic recognition search engine based on the metadata WANG Xing-xing①②,BI Jian-tao①,CHI Tian-he①(①Institute of Remote Sensing Application,CAS,Beijing 100101,China;②Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS,Guangzhou 510640,China)
Landuse cell generalization using restricted Delaunay triagulate net based on Arcobjects FU Rui-quan,WANG Jia-hai,SUN Li-na,YANG Li(College of Geometics,Liaoning Technical University,Liaoning Fuxin 123000,China)
The characteristics and realization of geology prospecting information system for gold geology of Chinese People's Armed Police Force CHI Wen-xue①②,WU Xin-cai③,LI Yi-da④,LI Yong-sheng⑤(①China University of Geosciences,Beijing 100083;②Meteorological Observation Center,China Meteorological Administration,Beijing 100081;③China University of Geosciences,Wuhan 430074;④Beijing Zondy T&S Cyber-Tech Co.,Ltd.;⑤The Gold Headquarter of the Chinese People's Armed Police Force)
Research on the geographic spatio-temporal modeling based on the frame LI Xin(Institute of Surveying and Mapping of Information Engineering University,Zhengzhou 450052,China)
The design and realization of map labeling algorithm for embedded GIS application XU Liu-mao,ZHANG Hui,JIANG Nian-dong(ITS Research Institute,Sun-Yet-Sat University,Guangzhou 510275,China)
Watermarking algorithm for vector geo-spatial data based on amplitude of DFT domain XU De-he,WANG Qi-sheng,ZHU Chang-qing(Institute of Surveying and Mapping,Military Information Engineering University,Zhengzhou 450052,China)
In the really three dimensional geographic information system the punctual feature's expression with realizes GUAN Yan-ling①,ZUO Jan-zhang①,HUANG Yong-ding②(①Chinese Academy of Surveying and Mapping,Beijing 100039,China;②Guigang Institute of Survey and Investigation,Guigang 537100,China)
The integrated methods of grid investigating in urban data collection based on AutoCAD YANG An-Guo,XIONG Zhu-Guo,LIU Xiang-Tong(School of Geosciences and Surveying Engineering of East China Institute of Technology,JiangXi Fuzhou 344000,China)
Research on usability of electronic-map Website REN Zhong-bin①,SUN Qing-zhen②(①Institute of Surveying and mapping,Information Engineering University,Zhengzhou 450052,China;②Zhengzhou Aviation Industry Management Academy,Zhengzhou,450015,China)
Application of simplified fuzzy H-ARTMAP network to hyperspectral remote sensing classification ZHANG Wei,DU Pei-jun,YIN Zuo-xia(China University of Mining and Technology,Xuzhou 221008,China)
The summarization of soil moisture remote sensing inspecting and the application prospect in Xinjiang FENG Zhi-min,XING Wen-yuan,XIAO Ji-dong,SHI Yu,WANG Lei(The Remote sensing Center of Weather Bureau,Urumqi 830002,China)
The research & application of topography production 3D visualization system LIU Xin-dang①,LI Dang-lin②(①Reconnaissance & Mapping Academe,Shaanxi Xianyang 712000;②Xi'an Givrworks Technology Co.,Ltd,Xian 710075,China)
Study on cartography expression of remote sensing classification result XU Chao,PAN Yao-zhong,ZHU Wen-quan,LEI Yan-fei,HU Tan-gao(Key Laboratory of Environment Change and Natural Disaster,Ministry of Education of China,Beijing Normal University;College of Resources Science & Technology,Beijing Normal University,Beijing 100875,China)
Research on real-time navigation with remote sensing imagery QIN Yong(Shandong University of Technology,School of Architecture Engineering,Zibo Shandong 255049,China)
Information extraction from CBERS-02 remote sensing image using Support Vector Machine WEN Xing-ping①②,HU Guang-dao①②,YANG Xiao-feng③(①Institute of Mathematic Geology and Remote Sensing Geology;China University of Geosciences;Wuhan 430074,China;②State Key Laboratory of Geological Processes and Mineral Resources;Wuhan 430074,China;③Faculty of Environmental Science and Engineering;Nanjing University of Information Science & Technology;Nanjing 210044,China)
2008 Issues:  [01] [02] [03] [04] [05] [06] [S1] [S2] [S3]
More Issues:   [1989]   [1993]   [1994]   [1997]   [1998]   [1999]   [2000]   [2001]   [2002]   [2003]   [2004]   [2005]   [2006]   [2007]   [2009]   [2010]   [2011]   [2012]   [2013]   [2014]   [2015]   [2016]   [2017]
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved