Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
Full-Text Search:
Science of Surveying and Mapping
FQ: bimonthly
AD of Publication: China
Lanuage: English
ISSN: 1009-2307
CN: 11-4415/P
YP: 1976
Recommended Journals
Beijing Surveying and Mapping
Surveying and Mapping
Engineering of Surveying and Mapping
Science of Surveying and Mapping
Acta Geodaetica et Cartographica Sinica
Geomatics & Spatial Information Technology
Surveying and Mapping of Geology and Mineral Resources
Geospatial Information
地球空间信息科学学报(英文版)
Modern Surveying and Mapping
Science of Surveying and Mapping
2010 -S1
Catalog
Key technologies on developing high-precision and low-cost super-total station positioning system for special environment and real time localization HE Cheng ①,FENG Zhong-ke①,LIU Ke-zhen②,WU Lu-lu①,YUAN Jin-jun①(①Institute of GIS RS & GPS,Beijing Forestry University,Beijing 100083,China;②Chinese Academy of Forestry Science,Institute of Wood Industry,Beijing 100091,China)
Discussion on the 3D visualizing of 1∶200000 geological map WANG Xiao-peng①②,YANG Zhi-qiang①,KANG Gao-feng②(①College of Geology Engineering and Geomatics,Chang'an University,Xi'an 710054,China;②Remote Sensing Application Institute of Aerophotogrammtry & Remote Sensing of China Coal,Xi'an 710054,China)
Study on predicting way of surrounding displacement of double-arch tunnel XIAO Lin-ping,LI Yong-shu,ZHAO Yu-guang(School of Civil Engineering,Southwest Jiaotong University,Chengdu 610031,China)
Application of GPS in the post-earthquake monitoring of geological disasters WEI Ming-yue①,ZHANG Lang-jing②,GUO Qiang③(①BAODING City Design Institute, Hebei Baoding071000, China;②135 Team of Sichuan Coalfield Geology Bureau, Sichuan Luzhou 646000, China; ③Chengdu Huijin Water Development Co., Ltd., Chengdu 610072, China)
The design and implementation of spectral database for southern common tree species CHEN Yong-gang①②,DING Li-xia②,GE Hong-li②,GAO Hong-cai②(①Key Laboratory of Virtual Geographic Environment of Ministry of Education,Nanjing Normal University,Nanjing 210046,China;②School of Environmental Technology,Zhejiang Forestry College,Zhejiang Lin'an 311300,China)
An application research of learning transfer in teaching of map projections LIU Bo,LI Da-jun,ZOU Shi-lin,CHENG Peng-gen,GUO Xian-chun(School of Geosciences and Surveying and mapping of East China Institute of Technology,Jiangxi Fuzhou 344000,China)
Theoretical research on the space-time changes of the Earth's gravitational field produced by tidal force ZHANG Han-wei,GUO Zeng-zhang,LI Ai-guo(School of Surveying and Land Information Engineering,Henan Polytechnic University,Henan Jiaozuo 454003,China)
A research about the displacement fields distribution in internal crust YANG Qiang①②,DANG Ya-min②③(①School of Geodesy and Geomatics,Wuhan University,Wuhan 430079,China;②Institute of Geodesy and Geodynamic,Chinese Academy of Surveying and Mapping,Beijing 100830,China;③Shandong University of Science and Technology,Shandong Qingdao 266510,China)
Discussion on the method of precise REM ZHANG Jun,LU Xiang,CHEN Gang(Chinese Geology University of Surveying and Mapping Engineering,Wuhan 430074,China)
Research on GPS/IMU data combined process XU Da-xin,WANG Yong,WANG Hu-biao,CAI Hua,YANG Ren-gui,SANG Peng(Key Laboratory of Dynamic Geodesy,Institute of Geodesy and Geophysics,CAS.Wuhan 430077,China)
Research on the rule of multibeam echo sounding system data thinning XIA Wei①,HUANG Mo-tao②,LIU Yan-chun①,XIAO Fu-min①(①Dept.of Hydrography and Cartography,Dalian Naval academy,Liaoning Dalian 116018,China;②Navel Institute of Hydrographic and Charting,Tianjin 300061,China)
Full coverage resolution research of multibeam echo sounding ZHU Xiao-chen,LIU Yan-chun,XIAO Fu-min,XIA Wei,WU Tong-yuan(Dept of Hydrography & Cartography,Dalian Navy Academy,Liaoning Dalian 116018,China)
Analysis and comparison on four conventional geodetic coordinate system during the transition period FAN Zhi-jian①,DU Shi-long②,FU Rong②(①Yunnan Provincial Geomatics Centre,Kunming 650034,China;②Yunnan Provincial Engineering Institute of Surveying and Mapping,Kunming 650033,China)
Studying on GPS elevation fitting method WANG Xu,LIU Wen-sheng(Liaoning Engineering Technology University,Fuxin Liaoning 123000,China)
Calculation of magnetometer-fish position in marine geomagnetic surveying based on solution of geodetic problem BIAN Guang-lang①②,ZHAI Guo-jun②,LIU Yan-chun①,BIAN Gang①(①Deparment of Hydrography and Cartography Engineering,Dalian Naval Academy,Liaoning Dalian 116018,China;②Naval Institute of Hydrographic Surveying and Charting,Tianjin 300061,China)
Neural network method of regression fitting model ZHANG Zhi-wei,HU Wu-sheng,HUANG Xiao-ming(School of Transportation,Southeast University,Nanjing 210096,China)
Research on GPS level fitting methods YAO Xi①,LUAN Xue-ke②,WANG Zhi-bo(①Shandong Research Institute of Investigation and Design of Water Conservancy,Jinan 250013,China;②Qingdao Geotechnical Investigation and Survey Institute,Shandong Qingdao 266000,China)
Study on the method for compensating model error based on neural networks HU Wu-sheng,ZHANG Zhi-wei(Department of Surveying Engineering,School of Transportation,Southeast University,Nanjing 210096,China)
Using the synchronous observed data of two observation stations to calculate the delay of ionosphere BO Ming-liang①,ZHAO Run①,LIU Xiao-gang②③(①Troops 61081,Beijing 100094,China;②Surveying and Mapping College of Information Engineering University,Zhengzhou 450052,China;③Key Laboratory of GNSS Research(Wuhan University),Ministry of Education,Wuhan 430079,China)
New methods of spatial recognition and news transportation on map in the face of new conditions WANG Ya-li①②,GUO Jian①,ZHANG Da-lei①,REN Zhi-guo①(①Institute of Surveying and Mapping,Information Engineering University,Zhengzhou 450052,China;②61512 Troups,Beijing 100088,China)
A fuzzy synthetic evaluating method for selecting the landing area based on entropy and AHP TANG Jun①,YIN Xiao-dong①,ZHANG Li-hua①,ZHANG Li②(①Department of Hydrography and Cartography,Dalian Naval Academy,Liaoning Dalian 116018,China;②School of Navigation,Dalian Maritime University,Liaoning Dalian 116026,China)
A method for eliminating outliers of multibeam echosounder data based on CUBE JIA Shuai-dong,ZHANG Li-hua,CAO Hong-bo(Department of Hydrography and Cartography,Dalian Naval Academy,Liaoning Dalian 116018,China)
Precision analysis of submarine DEM simplification based on large number of multibeam data CAO Hong-bo①,ZHANG Li-hua①,XIAO Zhen-kun②,ZHAO Wei②(①Department of Mapping Science and Engineering,Dalian Naval Academy,Liaoning Dalian 116018,China;②92493 Troops,Liaoning Huludao 125000,China)
Research on the fitting methods of GPS precise ephemeris PENG Ze-quan(Daqing Oilfield Highway &Bridge Engineering Co.,Ltd.,Heilongjiang Daqing 163453,China)
Restrictive factors and principles of seabed sediment elements symbols' design WEN Chao-jiang①,CUI Gao-song①②,WANG Mo①(①Dept of Hydrography and Cartography,Dalian Naval Academy,Liaoning Dalian 116018,China;②School of Resource and Environment Engineering,Wuhan University of Technology,Wuhan 430070,China)
Positioning precision analysis of short baseline system based on numeric simulation YANG Gui-hai,LI Bing,PENG Yong-hong(Troops 91439,Liaoning Dalian 116041,China)
Research on arithmetic of the shortest distance between lines on vector digital chart LI Ning①,PENG Ren-can①,ZHANG Jun-jie②(①Dept.of Hydrography and Cartography,Dalian Naval Academy,Liaoning Dalian 116018,China;②Navy Press,Tianjin 300450,China)
Advantage of new edition world map compared with Antarctic itinerary map of CCTV XU Han-qing①,HAO Xiao-guang②,LIAO Xiao-yun①,XUE Huai-ping②,HU Xiao-gang②,LIU Gen-you②(①Mapping Institute of Hubei Province,Wuhan 430077,China;②Institute of Geodesy and Geophysics,CAS,Wuhan 430077,China)
Performance testing of total station cooperated with SMR prism LIU Yong①,DENG Yu②,ZHANG Da-peng③,ZHANG Jian①(①Institute of Surveying and Mapping,Information Engineering University,Zhengzhou 450052,China;②Troops 78155,Chengdu 610036,China;③Troops 65015,Liaoning Dalian 116023,China)
Feature extraction of grid point cloud data based on 3D-TIN HUANG Cheng-liang①,XIANG Juan②(①Chongqing Survey Institute,Chongqing 400020,China;②Chongqing Institute of Survey and Mapping,Chongqing 400015,China)
Drought monitoring of Fuxin WANG Li-na,WANG Chong-chang(School of Geomatics,Liaoning Technical University,Liaoning Fuxin 123000,China)
Several problems of (quasi-)harmonic analysis of tidal current TANG Yan①,LIU Yan-chun①,BAO Jing-yang①,PEI Wen-bin②(①Department of Hydrography and Cartography,Dalian Naval Academy,Liaoning Dalian 116018,China;②Tianjin Research Institute for Water Transport Engineering,Tianjin 300456,China)
Geomagnetic model and geomagnetic matching navigation MENG Jian,SUN Fu-ping,ZHU Xin-hui(Institute of Surveying and Mapping,Information Engineering University,Zhengzhou 450052,China)
Research on emergent surveying and mapping support of natural disaster in non-war military operation LIU Feng,WU Gong-he(Naval Arms Command Academy,Guangzhou 510430,China)
The reformation of Engineering Geodesy course teaching XU Jin-hong,DENG Ming-jing,LIU Guo-dong,CHEN Shu,NI Jian(School of Civil Engineering & Architecture,Chongqing Jiaotong University,Chongqing 400074,China)
Design and implementation of line survey and design program WANG Hai-cheng①②,LIU Gui-xia③(①School of Geodesy and Geomatics,Wuhan University,Wuhan 430079,China;②Hebei Research Institute of Investigation and Design of Water Conservancy and Hydropower,Tianjin 300250,China;③Hebei Provincial Communications Planning and Design Institute,Shijiazhuang 050011,China)
Filtering algorithm of the positioning data post-procestang for hydrographic survey QI Jun①②,BAO Jing-yang①,ZHOU Feng-nian③(①Dept.of Hydrography and Cartography Engineering,Dalian Naval Academy,Dalian 116018,China;②Unit 92292,Shandong Jiaonan 266405,China;③Survey Bureau of the Hydrology and Water Resources of Changjiang Estuary,Changjiang Water Resources Commission,Shanghai 200136,China)
Research on positioning method of naval ships shock test LI Bing,NING Yong-cheng,DONG Zhong-chen,ZHANG Shu-hong(Troops 91439,Liaoning Dalian 116041,China)
Water transportation tunnel automatic monitoring system and application YANG Yan-you,ZHANG Feng(Liaoning Provincial Institute of Design and Investigation of Water Resources and Hydropower,Shenyang 110006,China)
Discussion about surveying work of house property change BAI Ya-jun,ZHOU Ming-liang(House Surveying and Mapping Team of Shenyang City,Liaoning Shenyang 110014,China)
Research and application for high-rise deformation observation data procestang method XIONG Jun-nan①,WANG Ze-gen①,XU Zhong-yin②,LIU Yan③,YANG Yan-mei①(①College of Civil Engineering and Architecture,Southwest Petroleum University,Chengdu 610500,China;②Northeast University,Shenyang 110004,China;③Shenyang Agricultural University,Shenyang 110122,China)
Risk assessment in the forest fire based on the gray correlation method FAN Chen,WANG Bin(Beijing Jiaotong University,Beijing 100044,China)
Research of some key problems on interdisciplinary postgraduate education ZHAO Hong-rui,TANG Zhong-shi,LIU Zhao(Institute of Geo-spatial Information,Tsinghua University,Beijing 100084,China)
Multi-scale methods on SAR image change detection ZHAN Qian-qian①②③,YOU Hong-jian①②,HONG Wen①④(①Institute of Electronics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100190,China;②Key Laboratory of Technology in Geo-Spatial Information Processing and Application System,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100190,China;③Graduate School of the Chinese Academy of Sciences,Beijing 100039,China;④National Key Laboratory of Microwave Imaging Technology,Beijing 100190,China)
Development and application of online Anhui order map system CUI Jing-yi①,MA Wei-chun②(①Shandong University of Science and Technology,College of Information and Electrical Engineering,Shandong Qingdao 266510,China;②Surveying and Mapping Geomatics Center of Anhui,Hefei 230001,China)
Displaying of large images under mobile computation environment ZHENG Yun-yun①,XU Zhu②(①Beijing Jiaotong University,Beijing 100044,China;②Southwest Jiaotong University,Chengdu 611756,China)
A study on a logistics distribution system based on ArcGIS engine YANG-Qing①,WEI Zhong-bang②,CHENG Yao-dong①(①School of Mathematics and Physics & Software Engineering,Lanzhou Jiaotong University,Lanzhou 730070,China;②Lanzhou City Survey Mapping Institute,Lanzhou 750050,China)
Location selection for stationing troops based on GIS network analysis LIU Xiao-jing,FU Jin-chao(Naval Arms Command Academy Operational Environment and Simulation Engineering Laboratory,Guangzhou 510430,China)
Research of applied modeling based on ontology CHEN Xiao-lei①,DONG Xing-xing②(①Yangzhou Municipal Bureau of Urban Planning,Jiangsu Yangzhou 225002,China;②Wuxi Municipal Bureau of Land and Resources,Jiangsu Wuxi 214000,China)
Attendance information management system development based on VC++ ZHANG Ling-jie①,LUO Xi-ping②,CHENG Yao-dong①(①School of Mathematics and Physics & Software Engineering,Lanzhou Jiaotong University,Lanzhou 730070,China;②Lanzhou City Survey Mapping Institute,Lanzhou 750050,China)
Reseach on rural landuse data acquisition and landuse database establishment YUAN Jin-jun①,FENF Zhong-ke①,HAN Guang-shun②,JIAO Li-guo③,TANG Xue-hai①,HE Cheng①,YAN Fei①,LI Ying①(①Institute of GIS RS & GPS,Beijing Forestry University,Beijing 100083,China;②Beijing Institute of Survey and Mapping,Beijing 100038,China;③Second Engineering Institute of Geomatics Administration,ShanxiProvince,Xi'an 71054,China)
Design and develop ment of land information management system based on ArcObjects JI Hui-feng,LIU Fu-xin(School of Geomatics,Liaoning Technical University,Liaoning Fuxin 123000,China)
Design and development of land infomation management system based on ArcGIS Engine——takeing SLOF land information management system as Example WAN Jian-hua①,PENG Li-feng①,LIU Guo-qing②,WU Yuan-long①(①College of Earth Resource and Information,China University of Petroleum,Shandong Qingdao 266555,China;② Shengli Engineering & Consulting Co.,Ltd.Shandong Dongying 257061,China)
Application of data field in visualization SHI Jun-wen,FENG Wei,SHAO Jia-ni,SHEN Jun-fei(61081 Troops,Beijing 100094,China)
Constructing platform of Hangzhou fundamental geo-spatial database for shared services RU Hu①,YE Zhi-xuan①,WANG Qun②(①Information Center of Hangzhou City Planning Bureau,Hagnzhou 310012,China;②Architectural & Planning Design and Research Institute of Zhejiang University of Technology,Hangzhou 310014,China)
Application of "3S" technology in marine meteorology information processing JIANG Feng-hui①②,LI Shu-jun①,JIANG Feng-jiao③(①Dept.of Hydrography and Cartography,Dalian Naval Academy,Liaoning Dalian 116018,China;②Chamber of Topography & Meteorology of Unit 73111,Fujian Xiamen 361025,China;③School of Information Engineering,Dalian Fisheries College,Liaoning Dalian 116023,China)
Discussion about basic farmland surveyed on map of the 2nd land inventory work in Du'an Yao Autonomous County PAN Chan-ling(Guangxi Institue of Areo-photogrammetry and Remote Sensing,Nanning 530023,China)
The relationship between of the construction of fundamental geographic information database and the standard topographic mapping MA Mao-sheng,LIU Xiu-lan(The third institute of surveying and mapping of Hebei province,Shijiazhuang 050031,China)
GIS applied in airfield clearance management MAO Wei-qing①,WAN G Wei-an②(①Shanghai Surveying and Mapping Institute,Shanghai 200063,China;②Department of Surveying and Geo-informatics,Tongji University,Shanghai 200092,China)
Construction quality control practice on the spatial database of groundwater resources LIANG Guo-ling,ZHANG Yong-bo, CHEN Jing-sheng, ZHANG Li-zhong,ZHOU Xiao-yuan, WANG Qian,CAI Zi-zhao, HUO Zhi-bin, ZHANG Chun-ying,WANG-Wei(Institute of Hydrogeology and Environmental Geology,CAGS,Shijiazhuang 050061,China)
ArcIMS-based geological information system design and implementation LI Yu-xin,NI Yue(LANGFANG Urban Planning Bureau),FU Yang,DENG Chen-hui,SHI Xiao-cui(Chinese People's Armed Forces Institute of Geology of gold,Hebei Langfang 065000,China)
Campus geographic information system based on QuickBird image LI Wei-yue,WU Wen-bo,MA Cong(College of Survey and Geography Science,Liaoning Technical University,Fuxin 123000,China)
A automation programing method on AutoCAD by C++Build and AutoLisp OUYANG Jian-bo(Information institute of photogrammetry and remote sensing Yunnan Province,Kunming 650034,China)
The research and discussion of seamless GIS and seamless spatial database issue ZHANG Zheng①,MAO Yu-zhu①②,YANG Guang-yi①③(①Institute of Surveying and Mapping,Information Engineering University,Zhengzhou 450052,China;②Troops 65015,Dalian 116023,China;③Troops 91878,Zhanjiang 524031,China)
Development on management information system for wetland in Yinchuan plain using ArcGIS Engine FAN Wen-yu,ZHANG Rong-qun,GAO Ling-ling(Institute of Remote Sensing and GIS,College of Information and Electrical Engineering,China Agricultural University,Beijing 100083,China)
Research on the characteristics of county-rlevel urban planning management information system CAO Kai-bin①,LI Zhao②,ZHOU Ting-ting①(①Zengcheng Jinzhan Urban Construction Survey Team,Guangdong Zengcheng 511300,China;②Sun Yat-sen University,Guangzhou 510275,China)
Data update mechanism of intelligent transportation system LI Ying-yuan①②,TAN Jian-jun①,CHEN Shao-pei③(①Centre for GIS,Guangzhou Institute of Geochemistry,Chinese Academy of Sciences,Guangzhou 510640,China;②Graduate School of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China;③Guangzhou CASample Information Technology Ltd.Com.,Guangzhou 510630,China)
The study of experimental teaching grading standards for GIS KAN Ying-hong,LI Shao-mei,XIAO Qiang(Institution of Surveying and Mapping,Information Engineering University,Zheng-zhou 450052,China)
Study of the Teaching Methods of Mobile GIS Course of the GIS Specialty ZHANG Hai-tao,JIANG Jie,GU Yan,JIANG Chang(Nanjing University of posts and communications,College of Geographical and biological information,Nanjing 210003,China)
The education on programming thinking ability in experimental teaching of GIS specialized courses WEI Bo(College of Civil Engineering,Guilin University of Technology,Guangxi Guilin 541004,China)
Study on the status of spatial distribution of China's geospatial industry LIU Li(Research Center for Surveying and Mapping Development,State Bureau of Surveying and Mapping,Beijing 100830,China)
Analysis of multi-source spatial data difference in data integration and interaction platform WU Xiao-fang①②,XIE Gang-sheng①②,MA Chuan-song②,LI Shao-bai②(①College of Information,South China Agricultural University,Guangzhou 510642,China;②South Digital Technology Company,Guangzhou 510665,China)
Fast algorithm for triangulation of simple polygon WANG Xin①,CHENG Yao-dong②(① Railway Technology Institute,Lanzhou Jiaotong University,Lanzhou 730000,China;②Mathematics,Physics and Software Engineering Institute,Lanzhou Jiaotong University,Lanzhou 730070,China)
Digital photogrammetry system based on unmanned airship and aerial image sequence stitching WANG Shu-min①②,ZHANG Ai-wu①②,CUI Ying-ying①②,ZHANG Zhen-mei①②(①The Key Lab of 3D Information Acquisition and Application,MOE,Capital Normal University,Beijing 100048,China;② The Engineering Center of Spatial Information Technology,MOE,Beijing 100048,China)
Research of three dimentional digital map's multi-scale representation strategy based on traditional map theory YAO Lan,TAN Ren-chun(Wuhan Geotechnical Engineering and Surveying Institute,Wuhan 430022,China)
Research of ant colony algorithm's adaptation and application for GIS network analysis LIU Zhao,XU Xin-lei,WANG Hong-liang,OUYANG Kun,XIE Ying-li,FANG Zheng(Institute of Geo-spatial Information,Ttanghua University,Beijing 100084,China)
Research on the management of object's lettering in 3D scene WANG Li-jun①②,ZHANG Liang①,ZHANG Wei①(① Institute of Surveying and Mapping,Information Engineering University,Zhengzhou 450052,China;②61363 Troops,Xi'an 710054,China)
Reaserch of the Guangzhou planning and management survey platform base on EPS WANG Lei(Guangzhou Urban Planning & Design Survey Research Institute,Guangzhou 510060,China)
Research on situation data model in warfare simulation system TAO Wen①②,CUI Hu-ping①,FENG Tao①,LIU He-hui①③(①Institute of Surveying and Mapping,Information Engineering University,Zhengzhou 450052,China;②96633 Troops,Beijing 100096,China;③75719 Troops,Wuhan 430074,China)
Study on modeling of complex building SONG Chun-feng①,WANG Zi-qi①,DONG Chun-hua②(①Shandong Zheng-yuan Geographic Information Engineering Co.,Ltd.,Jinan 250101,China;②Tianjin Institute of Urban Construction,Tianjin 300384,China)
Multi-modal urban public transportation network GIS data modeling——a case study of Guangzhou city QIU Jian-ni①,CHEN Shao-pei②(①Guangzhou Institute of Geography,Guangzhou 510070,China;②Guangzhou Traffic Information and Control Centre,Guangzhou 510620,China)
Research of general spatial database access interface technology MAO Yu-zhu①②,SONG Guo-min①,WANG Bao-jun①③(①Institute of Surveying and Mapping,Information Engineering University,Zhengzhou 450052,China;②65015 Troops,Dalian 116023,China;③96412 Troops,Baoji 721012,China)
Study on design of web maps based on Web2.0 LIU Fang①②,WANG Guang-xia①,XIN Xin①,HOU Xuan②(①Institute of Surveying and Mapping,Information Engineering University,Zhengzhou 450052,China;②73603 Troops,Nanjing 210049,China)
Discussion on the share of urban spatial address data JIANG Wen-pu(Fuzhou Survey Institute,Fuzhou 350002,China)
Distinguishing small coal-mines from water in coal mine area based on TM image BAO Ni-sha,YE Bao-ying,BAI Zhong-ke(School of Land Science&Technology,China University of Geoscience,Beijing 100083,China)
CBERS CCD image application in the High Mountain area of Yunnan province PENG Mei,CHEN Wen-min,WANG Shao-hui(Yunnan Provincial Geomatics Center,Kunming 650034,China)
CBERS-2B data in applied investigation research on forestry resources of Taishan QI Jian-guo①,LI Zun-jian②,ZHAO Shi-jun③(①Shandong Agricultural University,Shandong Province,Tai'an 271000,China;②Tai'an Municipal Administration Engineering Department,Shandong Province,Tai'an 271000,China;③Zhaoyuan Water Conservancy Bureau,Shandong Province,Zhaoyuan 265400,China)
The research status of inversion of leaf area index with hyperspectral remote sensing XING Zhu-rong①②,FENG You-gui①,LI Wan-ming③,WANG Ping①,YANG Gui-jun②(①Shandong university of science and technology Department of photogrammetry and remote sensing,Shandong Qingdao 266510,China;②National Engineering Research Center for Information Technology in Agriculture,Beijing 100097,China;③Survey lnstitute of urban and rural construction in Shandong province,Jinan250031,China)
Producing digital orthophoto based on full digital photogrammetry system LIU Xiao-ming①②,LI Yue-li①,GUO Fu-sheng②,WANG Xiao-nan②(①National University of Defense Technology,Changsha 410073,China;②Troops 63883,Luoyang 471000,China)
Research on the methed of deformation monitoring prediction based on fuzzy neural netwrok LU Xiang,MA You-li,WANG Fang-jie,CHEN Gang(Faculty of Information Engineering,China University of Geosciences,Wuhan 430074,China)
Application and contrast research on remote sentang image classification based on artificial neural network DU Ye-jun①,ZHOU Su②,SIQIN Qi-qige③,FANG Ji-zhou④(①Hohhot Survey Mapping Management Office,Hohhot 010011,China;②Hohhot City Planning Administrative Bureau,Hohhot 010011,China;③Inner Mongolia Grassland Station,Hohhot 010011,China;④Wulanchabu Chayou Zhongqi Forestry Bureau,Inner Mongolia Wulanchabu 013550,China)
2010 Issues:  [S1] [06] [05] [04] [03] [02] [01]
More Issues:   [1981]   [1982]   [1984]   [1985]   [1986]   [1987]   [1988]   [1989]   [1990]   [1991]   [1992]   [1993]   [1994]   [1995]   [1996]   [1997]   [1998]   [1999]   [2000]   [2001]   [2002]   [2003]   [2004]   [2005]   [2006]   [2007]   [2008]   [2009]   [2011]   [2012]   [2013]   [2014]   [2015]   [2016]   [2017]
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved