Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
Full-Text Search:
Science of Surveying and Mapping
FQ: 月刊
AD of Publication: 北京市
Lanuage: 中文;
ISSN: 1009-2307
CN: 11-4415/P
YP: 1976
Url: 中国测绘科学研究院
Recommended Journals
Science of Surveying and Mapping
2013 -02
Catalog
Agricultural machinery scheduling on harvest time based on 3S technology REN Jian-shun①②,QI Qing-wen①,ZHOU Fang①②,LIU Xue③,GONG Ze-yi①②(①Institute of Geographic Science and Natural Resources Research,CAS,Beijing 100101,China;②Graduate School of the Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China;③Shandong University of Science and Technology,Shandong Qingdao 266600,China)
Visualization of marine environment data based on NetCDF data model WANG Xiang-hong①②,LIU Ji-ping②,XU Sheng-hua②,WANG Yong②(①School of Geomatics,Liaoning Technical University,Liaoning Fuxin 123000,China;②Chinese Academy of Surveying and Mapping,Beijing 100830,China)
Designing and realization of GNSS continuously operating reference stations system of Hong Kong-Zhuhai-Macao bridge WU Di-jun,XIONG Wei,ZHOU Rui-xiang,HE Chan-jun(China Railway Major Bridge Reconnaissance & Design Institute CO.LTD.,Wuhan 430050,China)
Slope adaptive based segmentation for airborne LiDAR LIANG Xin①,YANG Xiao-yun①②(①Department of Civil Engineering,Guangxi University of Technology,Guangzhou Liuzhou 545006,China;②Faculty of Geosciences and Environmental Engineering,Southwest Jiaotong University,Chengdu 610031,China)
Requirement-driven approach for semantic description of crops spatial data LI Wei,ZHAO Qing-zhan,HAN Feng(①College of Information Science and Technology of Shihezi University,Xinjiang Shihezi 832000,China)
A discussion of constructions settlement forecast by gray-autoregressive combined model WANG Lei①,CHEN Wei-qing②③,LIU Guo-xian④,XUE Chao-lin④(①HQCEC(Lanzhou)Co,Lanzhou 730060,China;②College of Civil and Architectural Engineering,Guangxi University,Nanning 530004,China;③Geology Engineering Investigations Institute,Nanning 530004,China;④Geology engineering investigations homes,Nanning 530004,China)
Application of BURSA model in monitoring control of bridge jack-up LI Jian-zhang,LI Pai-tian,YANGXue-chao(School of Civil Engineering of Lanzhou Jiao tong University,Lanzhou 730070,China)
Public service-oriented POIs acquisition and its application SONG Wei-dong,SUN Shang-yu(School of Geometics of Liaoning Technical University,Liaoning Fuxin 123000,China)
Application of wavelet time-series in settlement monitoring for urban subway WU Dong-hui①,TIAN Lin-ya②,ZHANG Jin-hua①(①Tianjin Municipal Water-Conservancy Survey and Design Institute,Tianjin 300204,China;②College of Geosciences and Engineering,Hohai University,Nanjing 210098,China)
Dynamic correlation technology of spatio-temporal data YAO Chun-yu①②,TANG Xin-ming②,SHI Shao-yu②,YAN Hao-wen①(①School of Mathematics,Physics and Software Engineering,Lanzhou Jiaotong University,Lanzhou 730070,China;②Satellite Surveying and Mapping Application Center of SBSM,Beijing 100830,China)
Design and simulation of Wuhan Digital Traffic Surveillance System WANG Sheng①,JIANG Wan-shou②(①School of Geodesy and Geomatics,Wuhan University,Wuhan 430079,China;②LIESMARS,Wuhan University,Wuhan 430079,China)
Collection method about volunteered geographic information based on Openlayers LIU Ai-li,SONG Wei-dong,SUN Gui-bo(Liaoning Technical University,Liaoning Fuxin 123000,China)
Discussion on image matching based on feature points WANG Ya-li①②③,LI Yan-ling①,CAI Yu-lin②③(①School of Information Science & Engineering,Shandong Agricultural University,Shandong Taian 271018,China;②Geomatics College,Shandong University of Science and Technology,Shandong Qingdao 266510,China;③Key Laboratory of Surveying and Mapping Technology on Island and Reef of SBSM,Shandong Qingdao 266510,China)
Application of GPS technology in the safety monitoring of tailings ZHU Chen-ming,ZHAO Li-bin(First Institute of Aero-Photogrammetry and Remote Sensing,State Bureau of Surveying and Mapping,Xi'an 710054,China)
Application of regression analysis in monitoring structure settlement WANG Peng①,MENG Ling-fei②,LI Peng①,SUN Li-jun③(①Institute of Survey and Mapping,Anhui University of Science and Technology,Anhui Huainan 232001,China;②College of Geomatics,Liaoning Techical University,Liaoning fuxin 123000,China;③Shandong Gold Mining(Linglong) Co.Ltd.,Shandong Yantai 265400,China)
Design and construction of WebGIS log management and analysis system LIU Xing-quan,ZHAO Yu(School of Geosciences and Info-Physics of Central South University,Changsha 410083,China)
Realization of object-oriented spatial data model based on spatial behavior WANG Ke①,CHEN Bin-bin②,WU Gui-ping③(①Institute of Remote Sensing Applications,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100101,China;②Jiangsu Province Surveying & Mapping Engineering Institute,Nanjing 210013,China;③Nanjing Institute of Geography & Limnology,Chinese Academy of Sciences,Nanjing 210008,China)
Construction and management of innovational GIS laboratory YUAN Li-feng,XIE Jing-cao,YANG Li-jun,JIANG Chang,LIU Xing-fei(College of Geography & Biological Information,Nanjing University of Posts and Telecommunications,Nanjing 210003,China)
Moon Sinus Iridum DEM super-resolution reconstruction algorithm WEI Shi-yan①,MA You-qing②,LIU Shao-chuang③(①School of Geodesy and Geomatics,Wuhan University,Wuhan 430079,China;②School of Remote Sensing and Information Engineering,Wuhan University,Wuhan 430079,China;③Institute of Remote Sensing Applications,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100101,China)
Water edge detection of MODIS image based on combined multi-structure elements LI Ling,ZHOU Xin-zhi,HUANG Jun(College of Electronics and Information Engineering,Sichuan University,Chengdu 610065,China)
Initial registration for point cloud based on K-nearest neighbor search XING Zheng-quan,DENG Ka-zhong,XUE Ji-qun(School of Environment Science and Spatial Informatics of China University of Mining and Technology/Jiangsu Key Laboratory of Resources and Environmental Information Engineering,Jiangsu Xuzhou 221116,China)
An optimization strategy of Goldstein Branch-cuts based on degrees ZHANG Hui-zhan①,DU Zhi-xing②,TAO Qiu-xaing②,JIA Guang-shuai②(①Inner Mogolia University of Science and Technology,Inner Mogolia Baotou 014010,China;②Shandong University of Science and Technology,Shandong Qingdao 266510,China)
Method of affine invariant feature matching for large-angle and close-range images LIANG Yan,SHENG Ye-hua,YANG Lin(Key Lab of Virtual Geographic Environment,Ministry of Education,Nanjing Normal University,Nanjing 210046,China)
Speckle filtering of PolSAR data based on Freeman decomposition LEI Xiao-qun(First Surveying and Mapping Institute of Hunan Province,Hunan Hengyang 421001,China)
GIS spatial knowledge-based multi-scale texture feature extraction LAN Ze-ying①,LIU Yang②(①Guangdong University of Technology,Guangzhou 510060,China;②Guangzhou Urban Planning & Design Survey Research Institute,Guangzhou 510060,China)
Modeling spatial database visually based on UML model WAN Bo①②,LIU Chuan-chuan①,ZONG Qin①,YE Ya-qin①②(①College of Information Engineering,China University of Geosciences,Wuhan 430074,China;②Wuhan Zondy Cyber Group Co.,Ltd.,Wuhan 430074,China)
Determination of transformation adjustments of high precision and resolution grids in coordinates transformation GUO Chun-xi①④,WANG Wen-li①,BAI Gui-xia②,CHENG Peng-fei③(①Geodetic Data Processing Centre,State Bureau of Surveying and Mapping,Xi'an 710054,China;②Shaanxi Bureau of Surveying and Mapping,Xi'an 710054,China;③Chinese Academy of Surveying and Mapping.Beijing 100039,China;④Xi'an University of Science and technology,Xi'an 710054,China
Performance research of constellation for COMPASS YANG Xin-chun,XU Bi-li,HU Yang(Mianyang Surveying and Mapping Engineering Institute,Sichuan Mianyang 621000,China)
Algorithm of multi-dimensional gross errors location of GNSS navigation satellites CAO Yu-ming①,PENG Xiang-guo②,TAN Xing-long③④(①North China Power Engineering CO.,LTD of China Power Engineering Consulting Group,Beijing 100120,China;②Jiangxi Provincial Water Conservancy Planning and Designing Institute,Nanchang 330029,China;③China University of Mining and Technology,Key Laboratory for Land Environment and Disaster Monitoring of SBSM,Xuzhou 221116,China;④School of Environment and Spatial Informatics,China University of Mining and Technology,Xuzhou 221116,China)
A comparative study between individual strip adjustment and strip block adjustment of airborne LiDAR data WANG Li-ying,SONG Wei-dong(School of Geomatics,Liaoning Technical University,Liaoning Fuxin 123000,China)
Iterative algorithm based on the morbid equation HUANG De-lun①,SHI Jing-jian①,LIAN Qi①,SUN Li-jun②(①Surveying and Mapping College,Xi'an University of Science and Technology,Xi'an 710054,China;②Shandong Gold Mining(Exquisite) Co.,LTD.,Shandong Yantai 265409,China)
Research and practice for Western Mapping Project standardization SU Shan-wu①,YIN Hong-mei①②,YU Rong-hua①(①Chinese Academy of Surveying and Mapping,Beijing 100830,China;②School of Resources and Environment Science,Wuhan University,Wuhan 430079,China)
Method to extract raft-cultivation area based on SPOT image LIU Xiao①②③,HUANG Hai-jun①,YANG Xi-guang①②,YAN Li-wen①(①Key Laboratory of Marine Geology and Environment,Institute of Oceanology,Chinese Academy of Sciences,Shandong Qingdao 266071,China;②Graduate School of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100039,China;③Department of Resource and Environment Engineering,Shandong University of Technology,Shandong Zibo 255049,China)
A study on classifying macro-scale geomorphologic form types of Greater Mekong Subregion ZHAO Jin-ling①②(①Beijing Research Center for Information Technology in Agriculture,Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences,Beijing 100097,China;②Institute of Remote Sensing Applications,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100101,China)
DGPS moraine simulation comparison based on methods of ArcGIS,MATLAB and Surfer JIN Yao①②,YI Chao-lu①,LIANG Yue-hua①,MA Ying-zhao①②(①Key Laboratory of Tibetan Environment Changes and Land Surface Processes,Institute of Tibetan Plateau Research,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100085,China;②Graduate University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China)
Stability analysis of new designed steel monument for GNSS reference station based on temperature changes WANG Yong-shang①,CHEN Xian-jun①,WANG Xiao-qing①,WANG Xiao-hua②(①National Germatics Center of China,Beijing 100044,China;②National Survey Service Geodetic Survey Data Processing Center,Xi'an 710054,China)
Experiments about large scale mapping by ADS40 camera in areas of island and reef YANG Tian-ke①,GENG Xun①②,WANG Jian-feng①,LIU Hong-qiang①(①Xi'an Information Division of Surveying and Mapping,Xi'an 710054,China;②Institute of Surveying and Mapping,Information Engineering University,Zhengzhou 450052,China)
Study of Sierpinski Gasket used in grid DEM information disguise CHEN Ling-yu①,SONG Guo-min①,LI Li-liang②(①Geospatial Information Institute,Information and Engineering University,Zhengzhou 450052,China;②Troops 78145,Kunming 650101,China)
Power line elevation measurement based on photogrammetry technology TAN Jin-shi(Keno Geotechnical Engineering Co.,Ltd.,Guangdong Electric Power,Guangzhou 510600,China)
RBF neural network application in GPS height fitting based on AIC criterion REN Chao①,WU Wei①②,HUANG Zheng-kai①,JIAO Yuan-yuan①(①College of Surverying,Mapping and Geoinformation/Guangxi Key Laboratory for Spatial Information and Geomatics,Guangxi Guilin 541004,China;②Hydrochina Guiyang Engineering Corporation,Guiyang 550004,China)
Application of PSI technique in deformation monitoring NIE Yun-Ju①②③,LIU Guo-Xiang②,SHI Jin-Feng①,YU-Bing②,CHENG Peng-Gen③(①Faculty of Geography Science,Liaoning Technical University,Liaoning Fuxin 123000,China;②Faculty of Geosciences and Environmental Engineering,Southwest Jiaotong University,Chengdu 610031,China;③Faculty of Surveying and Mapping,East China University of Technology,Nanchang 330013,China)
Parallel image matching of lunar rover's stereo image base on multi-core CPU XIANG Lin①,LI Jian①,LIU Feng-de ①,REN Xin②(①Chinese Academy of Surveying and Mapping,Beijing 100039,China;②National Astronomical Observatories of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100014,China)
Stability test of GPS network benchmarks in spatial coordinates YANG Da-yong,WANG Jian,WANG Bin,MENG Xiang-chao(①Jiangsu Key Laboratory of Resources and Environmental Information Engineering,School of Enviromental Science and Spatial Informatics,China University of Mining and Technology,Xuzhou 221116,China)
Flow paths algorithm based on tangential curvature and flow-path curvature of partial surface ZHANG Zhan-yang①,ZHENG Hong-mei②,GUO Xin-cheng①,WANG Jin-liang①(①College of Geological Engineering and Surveying and Mapping,Chang'an University,Xi'an 710054,China;②NavInfo Co.,Ltd.,Beijing 100028,China)
A method for describing topological relations between single line feature and multi-polygon features LIN Yan①③,LIU Wan-zeng②,HAN Gang③②(①Chinese People's Public Security University,Beijing 100038,China;②National Geomatics Center of China,28 Lianhuachi West Road,Beijing 100830,China;③China Academy of Disaster Reduction and Emergency Management,Beijing Normal University,Beijing 100875,China)
Application of GPS and Laser Ranging Dynamic Positioning System in some unreachable areas TAN Rui①②,ZHANG Chuan-yin①,BEI Jinzhong①,YANG Qiang①,GU Shou-zhou①,LI Yuan①(①Chinese Academy of Surveying and Mapping,Beijing,100039 China;②Shandong University of Science and Technology,Shandong Qingdao 266510,China)
Design of high resolution CCD image data combination system CHEN Su-ting(Nanjing University of Information Science and Technology,Jiangsu Technology and Engineering Center of Meteorological Sensor Network,Nanjing 210044,China)
Application of RBF neural network to GPS elevation fitting based on genetic algorithm LIU Jian,WANG Qi-jie,WANG Xiao-hui,ZHANG Hao(School of Geosciences and Info-Physics,Central South University,Changsha 410083,China)
Residential areas information extraction based on spectral signature and index analysis XIONG Jun-nan①②③,WEI Fang-qiang③,JIANG Yu-hong③,SU Peng-cheng③(①Institute of Mountain Hazards and Environment,Chinese Academy of Sciences & Ministry of Water Conservancy,Chengdu 610041,China;②Graduate School of the Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China;③Key laboratory of Mountain Hazards and Surface Process,Chinese Academy of Sciences,Chengdu 610041,China)
Automatic-reconfiguration methods of cadastral spatial features WU Xie①②,WANG Zhen-xing③,ZHOU Wen-bin②,ZHOU Xiao-guang②,HU Ke-xing②(①Jiangxi Provincial Water Conservancy Planning and Designing Institute,Nanchang 330029,China;②School of Geosciences and Info-physics,Central South University,Changsha 410083,China;③South China Institute of Environmental Sciences,Ministry of Environmental Protection,Guangzhou 510655,China)
Modification of kHz laser ranging on BeijingSLR station CHENG Bo-hui,WEI Zhi-bin,QU Feng,LI Qian,XIANG Qing-ge,JI Li-ping(Chinese Academy of Surveying and Mapping,Beijing 100039,China)
Analyzing on uncertainty of multi-scale representation of street-block settlement XU Feng,NIU Ji-qiang,CHI Zhi-feng,XIE Wen-quan(School of Urban and Environmental Science,Xinyang Normal University,Henan Xinyang 464000,China)
Total least-squares based on AR model and its applications ZHU Zeng-feng①,ZHANG Peng-jie②,WANG Pei-sheng③,WEI-Xiang-hui①(①Great Wall College,China University of Geosciences,Hebei Baoding 071000,China;②School of Geodesy and Geomatics,Wuhan University,Wuhan 430079,China;③Construction Bureau of Kashi,Xinjiang Uygur Autonomous Region,Xinjiang Kashi 844000,China)
Grading extraction method of saddles based on DEM XIONG Li-yang,TANG Guo-an,YAN Shi-jiang(Key Laboratory of Virtual Geographic Environment of Ministry of Education,Nanjing Normal University,Nanjing 210046,China)
Application PPP of and GAMIT/TRACK module in earthquake monitoring FAN Shi-jie①②③④,LIU Yan-xiong③,ZHANG Jian③(①School of Geodesy and Geomatics,Wuhan University,Wuhan 430079,China;②School of Geosciences,China University of Petroleum,Shandong Qingdao 266555,China;③First Institute of Oceanography,State Oceanic Administration,Shandong Qingdao 200061,China;④Key Laboratory of Surveying and Mapping Technology on Island and Reef,State Bureau of Surveying and Mapping,Shandong Qingdao 266510,China)
Experiment teaching of unmanned airship low-altitude photogrammetry technology WANG Dong,LIU Feng-ying,WANG Zhi-yong(Shandong Liniversity of Science and Technology,Shandong Qingdao 266510,China)
Research and implementation of spatial topological data model for 3D cadastre SHI Yun-fei①,HE Biao②(①School of Resources & Environment,Linyi University,Shandong Linyi 276000,China;②Shenzhen Municipal Committee of Urban Planning,Land Resources and Real Estate,Shenzhen 518040,China)
Application of laser distance measurement data in linear array satellite photogrammetry WANG Jian-rong①②,WANG Ren-xiang②,HU Xin②,WANG Xin-yi②(①Institute of Geology-Engineering and Geomatics,Chang'an University,Xi'an 710054,China;②Xi'an Research Institute of Surveying and Mapping,Xi'an 710054,China)
Influence of satellite ephemeris on estimation of zenith tropospheric delay in precise point positioning XU Ai-gong①,XU Zong-qiu①,SUI xin①②(①School of Geomatics,Liaoning Technical University,Liaoning Fuxin 123000,China;②Research Center of GNSS,Wuhan University,Wuhan 430079,China)
Analysis of multiple returns of airborne LiDAR pulse and its application in filtering LIN Xiang-guo,ZHANG Ji-xian(Institute of Photogrammetry and Remote Sensing,Chinese Academy of Surveying and Mapping,Beijing 100830,China)
Comparison on data processing methods of GPS regional network of monitoring deformation ZENG An-min,TANG Ying-zhe,QIN Xian-ping,JI Jian-feng(Xi'an Research Institute of Surveying and Mapping,Xi'an 710054,China)
Characteristics of classified raster data and its vector algorithm LI Fei,ZHOU Xiao-guang,LI Hai-ou,CHEN Xin-biao(Department of Surveying and Geo-information,Central South University,Changsha 410083,China)
Water body extraction from remote sensing image based on AdaBoost algorithm LI Chang-chun①,ZHANG Guang-sheng①,SHEN Li②(①Henan Polytechnic University,Henan Jiaozuo 454100,China;②Beijing Normal University,Beijing 100875,China)
Optimizing ortho-image mosaic seamline based on Ant Colony algorithm MA Dong-ling,DING Ning,CUI Jian,WANG Jing-wei(School of Civil Engineering,Shandong Jianzhu University,Jinan 250101,China)
Inversion of ionospheric electron density over Jiangsu with CORS data LIU San-zhi①,WANG Jie-xian②,LI Hao-jun③(①College of Geomatics Engineering,Nanjing University of Technology,Nanjing 210009,China;②Department of Surveying and Geo-informatics Engineering,Tongji University,Shanghai 200092,China;③Shanghai Astronomical Observatory,Chinese Academy of Sciences,Shanghai 200030,China)
Lake plane variation of Dongying formation in Liaozhong depression HU Shengwu,ZHAI Shuli(School of Geodesy and Geomatics,Henan Polytechnic University,Henan Jiaozuo 454000,China)
2013 Issues:  [01] [02] [03] [04] [05] [06]
More Issues:   [1989]   [1993]   [1994]   [1997]   [1998]   [1999]   [2000]   [2001]   [2002]   [2003]   [2004]   [2005]   [2006]   [2007]   [2008]   [2009]   [2010]   [2011]   [2012]   [2014]   [2015]   [2016]   [2017]   [2019]
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved