Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
Full-Text Search:
Geology in China
FQ: 双月
AD of Publication: 北京市
Lanuage: 中文;
ISSN: 1000-3657
CN: 11-1167/P
YP: 1953
Url: 中国地质调查局
Recommended Journals
Geology in China
2010 -04
Catalog
The design and application of the management system for 1:1M geological map database of China HAN Kun-ying1,2,ZHANG Qing-he3,DING Xiao-zhong2,FAN Ben-xian2,GENG Shu-fang2,JIANG Lan3,PANG Jian-feng2,JU Yuan-jing2,WANG Zhen-yang2,LU Yong-guang2(1.Faculty of Geosciences and Resources,China University of Geosciences,Beijing 100083,China;2.Institute of Geology,Chinese Academy of Geology Sciences,Beijing 100037,China;3.Research Institute of Petroleum Exploration and Development,CNPC,Beijing 100083,China)
A review and prospect of geological researches on the Qinghai-Tibet Plateau MO Xuan-xue(National Laboratory on Geological Processes and Mineralization,School of Earth Science and Resources,China University of Geosciences,Beijing 100083,China)
Geodynamic evolution in Asia and its effects of mineral resources GENG Shu-fang,LIU Ping,WANG Zheng-yang,JU Yuan-jing(Institute of Geology,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China)
Gravity characteristics and preliminary division of tectonic units in China and adjacent areas ZHANG Xun-hua1,2,GUO Xing-wei1,2,YANG Jin-yu1,2,WEN Zhen-he1,2,HOU Fang-hui1,2(1.Key Laboratory of Marine Hydrocarbon Resources and Environmental Geology,Ministry of Land and Resources,Qingdao 266071,Shandong,China;2.Qingdao Institute of Marine Geology,Qingdao 266071,Shandong,China)
Variation of the lithospheric thickness in the South China Sea area and its tectonic significance YAO Bo-chu,WAN Ling(Guangzhou Marine Geological Survey,Ministry of Land and Resources,Guangzhou 510075,Guangdong,China)
Pre-Yanshanian geological events in the northern margin of the North China Craton and its adjacent areas ZHAO Yue1,CHEN Bin2,ZHANG Shuan-Hong1,LIU Jian-Min1,HU Jian-Min1,LIU Jian1,PEI Jun-Ling1(1.Institute of Geomechanics,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100081,China;2.College of Earth and Space Sciences,Peking University,Beijing 100871,China)
Tectonic framework and main characteristics of North China and its northward areas in Late Paleozoic-Early Mesozoic period ZHANG Yun-Ping,LI Jing-Chun(Shenyang Institute of Geology and Mineral Resources,CGS,Shenyang 110034,Liaoning,China)
Characteristics and evolution of the mantle plume in eastern North China NIU Shu-yin1,2,SUN Ai-qun1,MA Bao-jun1,ZHANG Jian-zhen1,MAO Jing-wen3,LI Hou-min3,WANG Bao-de1,CHEN Chao1(1.Shijiazhuang University of Economics,Shijiazhuang 050031,Hebei,China;2.China University of Geosciences,Beijing 100029,China;3.Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China)
Late Paleozoic tectonic evolution in Northeast China LIU Yong-jiang1,ZHANG Xing-Zhou1,JIN Wei1,CHI Xiao-guo1,WANG Cheng-wen1,MA Zhi-hong1,HAN Guo-qing1,WEN Quan-bo1,LI Wei1,WANG Wen-di2,ZHAO Xi-feng3(1.College of Earth Sciences,Jilin University,Changchun 130061,Jilin,China;2.Research Institute of Exploration and Development,Qinghai Oilfield Company,PetroChina,Dunhuang 8932753,Gansu,China;3.Jilin Bureau of Geology for Nuclear Industry,Changchun 130062,Jilin,China)
Characteristics and geodynamic analysis of the focal fault for the Great 8.0 Ms Wenchuan Earthquake CAI Xue-lin1,2,WANG Xu-ben2,3,ZHU Jie-shou2,3,CAO Jia-min2,CHENG Xian-qiong2,YU Nian2,ZHANG Wei2,LU Xia2,PANG Su2,ZHANG Zhen-yu2(1.College of Earth Science,Chengdu University of Technology,Chengdu 610059,Sichuan,China;2.Key Laboratory of Earth Exploration and Information Techniques of MOE,Chengdu University of Technology,Chengdu 610059,Sichuan,China;3.State Key Laboratory of Oil & Gas Reservoir Geology and Exploitation,College of Information Engineering,Chengdu University of Technology,Chengdu 610059,Sichuan,China)
Causative mechanism and related tectonic movement of the 2008 Wenchuan M8 Earthquake XU Ji-ren,ZHAO Zhi-xin(Institute of Geology,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China)
Structural deformation features and dynamic mechanism of Neoproterozoic strata in Zhanggongshan area,northern margin of the Jiangnan Orogen ZHANG Yan-jie,LIAO Sheng-bing,ZHOU Xiao-hua,WANG Cun-zhi,JIANG Ren,ZHU Yi-ping(Nanjing Center,China Geological Survey,Nanjing 210016,Jiangsu,China)
Advances in the study of Mesoproterozoic geochronology in China:a review LU Song-nian,LI Huai-kun,XIANG Zhen-qun(Tianjin Institute of Geology and Mineral Resources,CGS,Tianjin 300170,China)
New Geological time scale of Late Precambrian in China and geochronology GAO Lin-zhi1,DING Xiao-zhong1,GAO Qian2,ZHANG Chuan-heng2(1.Institute of Geology,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China;2.China University of Geosciences,Beijing 100083,China)
The discovery of Neoproterozoic pillow lava in spilite-ceratophyre of Lushan area,northern Jiangxi Province,and its geological significance DONG Shu-wen1,XUE Huai-min2,XIANG Xin-Kui3,MA Li-cheng4(1.Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China;2.Institute of Geology,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China;3.No.916 Geological Party,Bureau of Geology and Mineral Resources of Jiangxi Province,Jiujiang 332100,Jiangxi,China;4.Institute of Geomechanics,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100081,China)
The second ore-prospecting space in the eastern and central parts of the Nanling metallogenic belt:evidence from isotopic chronology LIU Shan-bao1,CHEN Yu-chuan2,FAN Shi-xiang4,XU Jian-xiang3,QU Wen-jun5,YING Li-juan1(1.Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China;2.Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China;3.Land Office of Jiangxi Province,Nanchang 330000,Jiangxi,China;4.South Jiangxi Geological Survey Party,Ganzhou 341000,Jiangxi,China;5.National Research Center of Geoanalysis,Beijing 100037,China)
Zircon U-Pb dating of granitic gneiss in Wugong Mountain area,central Qiangtang,Qinghai-Tibet Plateau:age records of Pan-African movement and Indo-China movement HU Pei-yuan1,LI Cai1,SU Li2,LI Chun-bin1,YU Hong2(1.College of Earth Science,Jilin University,Changchun 130061,Jilin,China;2.China University of Geosciences,Beijing 100083,China)
U-Pb dating and Hf isotopic characteristics of zircons from quartz-diorite in the Yijiang REE-Sc deposit,Rucheng County,Hunan:constraints on the timing of Caledonian magmatic activity in South China WANG Yan-bin1,WANG Deng-hong2,HAN Juan1 CHEN Zheng-hui2,WANG Qing-li3(1.Beijing SHRIMP Lab,Institute of Geology,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China;2.Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China;3.College of Environment and Planning,Henan University,Kaifeng 475001,Henan,China)
Zircon SHRIMP U-Pb dating of the tuffaceous bed of Xiajiang Group in Guizhou Province and its stratigraphic implication GAO Lin-zhi1,DAI Chun-gu2,LIU Yan-xue1,WANG Min2,WANG Xue-hua2,CHEN Jian-shu2,DING Xiao-zhong1(1.Institute of Geology,CAGS,Beijing 100037,China;2.Guizhou Institute of Geological Survey,Guiyang,550005,Guizhou,China)
Magmatic mingling origin of adamellite:zircon U-Pb dating and Hf isotopes evidence of microgranular dioritic enclaves and host rocks from Yangtianhu adamellite of Qitianling,South China LIU Yong,XIAO Qing-hui1,GENG Shu-fang1,WANG Xiao-xia1,CHEN Bi-he2(1.Institute of Geology,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China;2.Hunan Institute of Geological Survey,Xiangtan 411100,Hunan,China)
A preliminary study of the relationship between Mesozoic lithosphere evolution in eastern China and the subduction of the Pacific plate XIAO Qing-hui,LI Yong2,FENG Yan-fang1,QIU Rui-zhao1,ZHANG Yu3(1.Development and Research Center,China Geological Survey,Beijing 10003,China;2.Institute of Geology,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China;3.Institute of Regional Geological Survey of Heilongjiang Province,Harbin 150080,Heilongjiang,China)
Ancient lithospheric mantle and the "inverse evolution" of its components in North China Craton LU Feng-Xiang1,2(1.Faculty of Earth Science,China University of Geosciences,Wuhan 430074,Hubei,China;2.State key Laboratory of Geological processes and Mineral Resources,Wuhan 430074,Hubei,China)
High magnesian andesitic/dioritic rocks(HMA) and magnesian andesitic/dioritic rocks(MA):two igneous rock types related to oceanic subduction DENG Jin-fu1,2,LIU Cui1,FENG Yan-fang1,2,XIAO Qing-hui1,2,SU Shang-guo1,ZHAO Guo-chun1,KONG Wei-qiong1,CAO Wen-yan1(1.State Key Laboratory of Geological Processes and Mineral Resources,Key Laboratory of Lithospheric Tectonics and Lithoprobe Technology of Ministry of Education,China University of Geosciences,Beijing 100083,China;2.China Geological Survey,Beijing 100037,China)
The recognition of the magnesian andesitic series(MA)in the Precambrian granitic rocks in western Shandong Province and the continental crustal growth FENG Yan-fang1,2,DENG Jin-fu1,2,WANG Shi-jin3,XIAO Qing-hui1,2,LU Song-nian2,4,LIU Cui1,CUI Xian-yue5,GONG Fan-ying1,ZHEN Shi-min1,JIA De-long1,QI Fan-yu1(1.State Key Laboratory of Geological Processes and Mineral Resource,Key Laboratory of Lithosphere Tectonics and Lithoprobing Technology of Ministry of Education,China University of Geosciences,Beijing 100083,China;2.Development and Research Center,China Geological Survey,Beijing 100037,China;3.Shandong Geological Survey,Jinan 250013,Shandong,China;4.Tianjin Institute of Geology and Mineral Resources,Tianjin 300170,China;5.China National Geological & Mining Corporation,Beijing 100029,China)
The evolutionary tendency of ore-forming elements in Central Asia and adjacent areas CHEN Ting-yu(Institute of Geology,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China)
Characteristics of Nanhuan diamictite(tillite) and stratigraphic correlation in the southwestern margin of Tarim Basin ZONG Wen-ming1,2,GAO Lin-zhi2,DING Xiao-zhong2,PANG Wei-hua2(1.Shenyang Institute of Geology and Mineral Resources,Shenyang 110034,Liaoning,China;2.Institute of Geology,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China)
Basic characteristics of tempestite sediments of Middle Sha 3 Formation in Gunan Subsag of Bohai Bay Basin and their geological significance ZHENG Ning1,JIANG Zai-xing2,LI Ting-dong1,GENG Shu-fang1,YOU Guo-qing1,HE You-bin3(1.Institute of Geology,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China;2.Resources Institute,China University of Geoscience,Beijing 100083,China;3.College of Geoscience,Yangtze University,Jingzhou 43402,Hubei,China)
A study of geological hazards meteorological early-warning in Lingtai County of Gansu Province based on GIS DING Wei-cui1,YANG Qiang2,WANG Ai-jun2,GAO You-long2,ZHANG Jun-yi2(1.Institute of Geology,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China;2.Center for Hydrogeology and Environmental Geology of CGS,Baoding 071051,Hebei,China)
The matched-filter analysis of Bouguer gravity anomaly in Qinghai-Tibet Plateau and its tectonic implications ZHENG Hong-wei1,MENG Ling-shun2,HE Ri-zheng1(1.Institute of Geology,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China;2.College of Geoexploration Science and Technology,Jilin University,Changchun 130026,Jilin,China)
Formation,Evolution and Petroleum Prospects of Central Asia and its Adjacent Regions YOU Guo-qing1,WANG Zhi-xin2,ZHENG Ning1,YUE Lai-qun3(1.Institute of Geology,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China;2.China University of Petroleum(Beijing),Beijing 102249,China;3.Research Center of Petroleum Resource Strategy,Ministry of Land and Resources,Beijing 100812,China)
Indosinian tectonic setting,magmatism and metallogenesis in Qinling Orogen,central China CHEN Yan-Jing1,2(1.Key Laboratory of Orogen and Crust Evolution,Peking University,Beijing 100871,China;2.Key Laboratory of Metallogenic Dynamics,Guangzhou Institute of Geochemistry,Chinese Academy of Sciences,Guangzhou 510640,Guangdong,China)
A tentative discussion on the principle and method for division of metallogenic units CHEN Ting-yu,GENG Shu-fang,CHEN Bing-wei(Institute of Geology,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China)
A restudy of podiform chromite deposits and their ore-prospecting vista in China YANG Jing-sui,BA Deng-zhu,XU Xiang-zhen,LI Zhao-li(Key Laboratory of Continental Dynamics of Ministry of Land and Resources,Institute of Geology,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China)
Geological and geochemical characteristics and geological implications of the Mengxi porphyry copper-molybdenum deposit in East Junggar region WANG Jun1,NIE Feng-jun2,LIU Yong1(1.Institute of Geology,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China;2.Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China)
Computer mapping for Atlas of 1:2 500 000 Geological Maps of Central Asia and Adjacent Areas FAN Ben-xian2,JU Yuan-jing1,HAN Kun-ying1,WANG Zhen-yang1,WANG Li-ya2(1.Institute of Geology,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China;2.Hebei Institute of Regional Geology and Mineral Resources Survey;Langfang 065000;Hebei;China)
2010 Issues:  [01] [02] [03] [04] [05] [06]
More Issues:   [1997]   [2001]   [2002]   [2003]   [2004]   [2005]   [2006]   [2007]   [2008]   [2009]   [2011]   [2012]   [2013]   [2014]   [2015]   [2016]   [2017]   [2018]
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved