Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
Full-Text Search:
Earth and Environment
FQ: 双月
AD of Publication: 贵州省贵阳市
Lanuage: 中文;
ISSN: 1672-9250
CN: 52-1139/P
YP: 1973
Url: 中国科学院地球化学研究所
Recommended Journals
Earth and Environment
2001 -03
Catalog
THE THEORY OF SELF-ORGANIZATION AND DISSIPATIVE STRUCTURES AND ITS APPLICATION IN GEOLOGY Shen Wei\+\{1,2\} (1. China University of Geosciences, Beijing 100083;\ 2. Open Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550002)
ON THE GEOCHEMICAL MECHANISMS OF ENRICHMENT AND ORE FORMATION OF ORE METALS Zhang Dehui, Gong Qingjie (China University of Geosciences, Beijing 100083)
OIL AND GAS ACCUMULATION MECHANISM IN HADEXUN ZONE OF TARIM BASIN He Wenyuan\+1, Zheng Duoming\+2, Li Jianghai\+1, Li Jianjun\+2 (1. Geology Department, Peking University,Beijing 100871; 2. Research Center for Exploration and Development, TPEDB, Korla 841000)
ORE-FORMING FLUID GEOCHEMICAL INTERFACE: Ⅰ. ORIGIN AND DEVELOPMENT Ni Shijun, Zhang Chengjiang, Teng Yanguo (Chengdu University of Technology, Chengdu 610059)
ORE-FORMING FLUID GEOCHEMICAL INTERFACE: Ⅰ. ORIGIN AND DEVELOPMENT Ni Shijun, Zhang Chengjiang, Teng Yanguo (Chengdu University of Technology, Chengdu 610059)
ORE-FORMING FLUID GEOCHEMICAL INTERFACE: Ⅲ. CASE STUDY Teng Yanguo, Ni Shijun, Zhang Chengjiang, Wu Xiangyao (Chengdu University of Technology, Chengdu 610059)
THE ANALYSIS AND STUDY OF BORON GEOCHEMICAL FIELDS IN THE QINLING OROGEN Fang Weixuan\+\{1,2\}, Huang Zhuanyin\+\{1.2\} (1. Open Lab of Ore Deposits Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang550002; 2. Northwest Geological Exploration Bureau, CNNC, Xi'an, 710054)
REE GEOCHEMICAL CHARACTRISTICS OF SINIAN STRATA IN SOUTHWESTERN HUNAN AND THEIR GEOLOGICAL IMPLICATIONS Wu Xiangbin, Dai Tagen (Department of Geology, Central-South University, Changsha 410083)
ELEMENT GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF XUESHANHE METAMORPHIC GROUP IN WESTERN YU Hu Bin, Dai Tagen, Xie Lihua (Department of Geology, Central-South University, Changsha 410083)
DISTRIBUTION CHARACTERISTICS OF MINERALIZATION ELEMENTS IN ALTAY GEOSYNCLINAL,XINJIANG Xia Fang\+1, An Yingxinag\+1, Zhao Yunchang\+2 (1. Xinjiang Non-ferrous Metal Company, *Brümqi 830000; 2. Xinjiang Research Institute of Non-ferrous Geology, *Brümqi 830000)
CHARACTERISTICS OF PRIMARY GEOCHEMICAL ANOMALY FOR YINMUSI Pb-Zn DEPOSIT, FENGXIAN, SHAANXI PROVINCE Huang Zhuanying\+\{1,2\}, Lu Runan\+2 (1. Open Lab of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550002; 2. Institute of Geophysical and Geochemical Exploration, CNNC, Xi'an 710068)
GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF GOLD AND ACCESSORY ELEMENTS IN THREE DIMENSIONAL SPACE AND EVALUATION OF HETAI DUCTILE SHEAR ZONE-HOSTED GOLD DEPOSITS Li Zhaolin\+1, Zhao Wei\+1, Huang Donglin\+2, Sun Kai\+1, Wen Yongjun\+1 (1. Department of Earth Sciences, Zhongshan University, Guangzhou 510275; 2. Hetai Gold Mine in Gaoyao County of Guang dong, Gaoyao 526100)
GEOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PROGNOSIS OF THE KARATUNGKE Cu-Ni DEPOSIT, XINJIANG Zou Haiyang, Dai Tagen, Hu Xiangzhao (Department of Geology, Central-South University, Changsha 410083)
GEOCHEMISTRY OF GOLD-FORMING PROSPECTIVE REGION IN SHAGOU-YINGPAN OF MIDDLE QINLING Zhang Lianchang\+1, Shen Yuanchao\+1, Lu Dengrong\+2, Yang Xinke\+2, Du Peixuan\+2 (1. Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029; 2. Chang'an University, Xi'an 710054)
PRELIMINARY STUDY ON TECTONO-GEOCHEMISTRY OF NNW-TRENDING WAHONGSHAN TECTONO-MAGMATIC BELT IN QINGHAI PROVINCE Yin Huaren\+1, Zhou Xianqiang\+1, Yu Hongdong\+2, Zhang Shuanhong\+1, Tian Xiaojuan\+1 (1. Institute of Geomechanics, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100081; 2. Department of Geology and Mineral Resources, China University of Geoscience
TECTONO-DEFORMATION-FACIES CHARACTERISTICS AND TECTONO-PHYSICOCHEMISTRY OF METALLOGENIC LIQUID FOR FUSHAN GOLD DEPOSIT Lü Guxian, Gao Tao (Institute of Geomechanics, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100081)
MINERALIZER AND DEPOSITING ENRICHMENT IN THALLIUM DEPOSITS AND METALLOGENIC MODEL, YUNNAN-GUIZHOU-GUANGXI REGION Jia Dacheng\+\{1,2\}, Hu Ruizhong\+1 (1. Open Lab of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550002; 2. College of Geo-exploration and Information Technology, Jilin University, Changchun 130026)
REGIONALLY GEOCHEMICAL FIELDS AND THEIR CONTROL OVER MINERALIZATION ON THE SOUTHWESTERN MARGIN OF THE XUEFENG OLD LAND Dai Tagen, Wu Xiangbin, Hu Bin (Institute of Geology, Central-South University, Changsha 410083)
METALLOGENIC EPOCH AND METALLOGENIC TECTONIC ENVIRONMENT OF ANTIMONY DEPOSITS, SOUTH CHINA Peng Jiantang, Hu Ruizhong (Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550002)
PRIMARY DISPERSION HALO AND ITS MODEL IN Ⅲ ORE SEGMENT OF WULONGGOU GOLD DEPOSIT, EAST KUNLUN MOUNTAINS Li Houmin\+\{1,2\}, Sun Jidong\+2, Shen Yuanchao\+1, Hu Zhengguo\+2, Qian Zhuangzhi\+2, Liu Jiqing\+2 (1. Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029; 2. Chang'an University, Xi'an 710054)
DISPERSION FEATURES OF GOLD AND FORMATION OF REGIONAL AU ANOMALIES IN THE LOW RELIEF KARST TERRAIN, SOUTHERN YUNNAN Wang Mingqi\+1, Ren Tianxiang\+2, Pang Qinhen\+2, Wang Yunhua\+2 (1. China University of Geosciences, Beijing 100083; 2. Institute of Geophysical and Geochemical Exploration, Langfang 065000)
GEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HUIZE Pb-Zn DEPOSIT, YUNNAN AND MODEL OF ORE-PROSPECTING METHOD Chen Jin\+1, Han Runsheng\+2, Gao Derong\+1, Zhao Deshun\+1 (1. Yunnan Huize Pb-Zn Mine, Huize 654211; 2. Open Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550002; 3. Kunming University of Sci
CO_2-RELEASING ABILITY OF METAMORPHIC CARBONATE ROCKS IN CRISP-TENABLE CUT STRIP──TAKING SHUANGSHAN FAULT IN SOUTHERN TANLU FAULT FOR EXAMPLE Li Zhensheng, Liu Deliang, Yang Xiaoyong, Zhang Jiaodong (Chinese University of Science and Technology, Hefei 230026)
TECTONO-DYNAMIC MINERALIZATION IN WEINING-SHUICHENG Pb-Zn ORE BELT, NORTHWESTERN GUIZHOU Qian Jianping (Department of Resources and Environmental Engineering, Guilin Institute of Technology, Guilin 541004)
RESEARCH ON ORE SOURCE SERIES OF THE LINGLONG-JIAOJIA-TYPE GOLD DEPOSITS Lü Guxian (Institute of Geomechanics, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100081)
METALLOGENETIC STRESS FIELD AND RECONSTRUCTION OF DYNAMIC MECHANISM IN FUSHAN GOLD FIELD Liu Dujuan, Guo Tao, Lu Guxian (Institute of Geomechanics, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100081)
SOME SUGGESTIONS OF HOW TO CORRECTLY USE THE TECTONIC DISCRIMINATION DIAGRAMS AND GEOCHEMICAL DATA Zhu Dicheng\+\{1,2\}, Liao Zhongli\+\{1,2\}, Pan Guitang\+2, Duan Liping\+3 (1. China University of Geoscience, Beijing 100083; 2. Chengdu Institute of Geology and Mineral Resources, Chengdu 610082; 3. Chengdu University of Technology, Chengdu 610059)
FAULT TECTONO-GEOCHEMICAL FEATURES AND ORE-FORMING PROGNOSIS OF ORIENTATION IN TONGCHANG ORE-FIELD, TONGCHANG, SHAANXI Han Runsheng\+\{1,2\}, Liu Congqiang\+3, Ma Deyun\+\{1,2\}, Ma Gengsheng\+2, Hu Bin\+2 (1. Open Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550002; 2. Kunming University of Science and Technol
METHODS OF FAST LOCALIZATION PREDICTION OF SOME IMPORTANT TYPES OF GOLD DEPOSITS Wei Longming\+\{1,4\}, Wu Lieshan\+1, Huang Jianjun\+2, Li Hui\+3, Huang Bin\+1, Zhu Huaping\+2, Tang Lei\+3 (1. Research Institute of Geology for Mineral Resources, CNNC, Guilin 541004; 2. Institute of Geology,Bureau of Exploration for Nonferrous Meta
THE APPLICATION OF HYDROCARBON ANOMALIES IN EXPLORATION AND EVALUATION OF THE BAGUAMIAO GOLD DEPOSIT Wu Lieshan, Wei Longming (Guilin Research Institute of Geology for Mineral Resources, Guilin 541004)
ATTENTION TO THE WEAK ANOMALY INVESTIGATION IN REGIONAL GEOCHEMICAL SURVEYING AS EXEMPLIFIED BY GOLD ANOMALIES IN LUOTUOHE GOLD DEPOSI Kou Yucai (Qinghai Geological Surveying Institution, Xining 810001)
THE CHARACTERISTICS OF METALLOGENIC FLUID FIELD AND LOCALIZING PROGNOSIS OF CONCEALED OREBODIES IN THE PUZIWAN GOLD DEPOSIT, SHANXI Zhang Baolin, Han Jinliang, Gao Haozhong, Cai Xinping, Ding Rufu, Song Baochang, Wang Jie (Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029)
DEEP-SEATED METALLOGENIC GEOCHEMISTRY AND PREDICTION OF JIUQU Pb-Zn DEPOSIT IN YINGSHAN ORE FIELD Liu Shengxiang\+1, Zhang Dehui\+2 (1. Jiangxi Copper Company, Yingshan Pb-Zn Mine, Dexing 334201; 2. China University of Geosciences, Beijing 100083)
DISCOVERY OF CONCEALED NO.8 OREBODY IN QILINCHANG LEAD-ZINC DEPOSIT IN HUIZE MINE, YUNNAN Han Runsheng\+\{1,3\}, Chen Jin\+2, Li Yuan\+3, Gao Dexing\+2, Ma Deyun\+\{1,3\} (1. Open Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550002; 2. Yunnan Huize Lead-Zinc Mine,Yunnan 654211; 3.
EARTH'S SURFACE MARKS OF BURIED OREBODIES IN THE HENANZHUANG GOLD DEPOSIT, SOUTHWESTERN HENAN Yan Changhai, Yao Xinnian, Xie Guomin (Henan Institute of Geological Survey, Zhenzhou 450007)
THE FEATURES OF TECTONICS-CONTROLLING METALLOGENESIS AND ITS EXPERIMENTAL STUDY ON LANMUCHANG THALLIUM DEPOSIT, GUIZHOU PROVINCE Ren Dayin\+1, Chen Daiyan\+2 (1. Department of Geology, Guizhou Educational College, Guiyang 550003; 2. Department of Resources Engineering, Guizhou University of Technology, Guiyang 550003)
THE ORE-CONTROLLING FACTORS OF DEXING SUPERLARGE Cu-Au DEPOSIT─A METALLOGENIC SIMULATING EXPERIMENT Wu Xueyi\+1, Zhang Kaiping\+2, Huang Caifang\+2, Yang Yuangen\+1, Xiao Huayun\+1 (1. Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences,Guiyang 550002; 2. Jinshan Gold Mine of Jiangxi Province, Dexing 334213)
A SIMPLE METHOD TO DETERMINE THE LOWER LIMIT OF ELEMENT GEOCHEMICAL ANOMALIES Gong Qingjie, Zhang Dehui, Han Dongyu (China University of Geosciences, Beijing 100083)
2001 Issues:  [01] [02] [03] [04]
More Issues:   [1997]   [1998]   [1999]   [2000]   [2002]   [2003]   [2004]   [2005]   [2006]   [2007]   [2008]   [2009]   [2010]   [2011]   [2012]   [2013]   [2014]   [2015]   [2016]   [2017]   [2018]   [2019]
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved