Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
Full-Text Search:
Chinese Journal of Geology(Scientia Geologica Sinica)
FQ: 季刊
AD of Publication: 北京市
Lanuage: 中文;
ISSN: 0563-5020
CN: 11-1937/P
YP: 1958
Url: 中国科学院地质与地球物理研究所
Recommended Journals
Chinese Journal of Geology(Scientia Geologica Sinica)
2010 -01
Catalog
Seeking geological interpretations for 50 years Li Jiliang (Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029)
The Kanasi potassic magnesian-rich dacites,Altai,northwestern Chinese:Metasomatism by the melts of subducted sediments Wang Yujing~1 Yuan Chao~1 Long Xiaoping~1 Sun Min~2 Xiao Wenjiao~3 (1.Guangzhou Institute of Geochemistry,Chinese Academy of Sciences,Guangzhou 510640; 2.Department of Earth Sciences,The University of Hong Kong,Pokfulam Road,Hong Kong; 3.Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029)
Late Paleozoic crust accretionary of east Tianshan and metallogenic evolution,Xinjiang,NW China Pan Chengze~1 Li Yuechen~1 Yan Qiming~1 Ao Songjian~2 (1.Xinjiang 305 Project Office,rümqi,Xinjing 830000 ; 2.State Key Laboratory of Lithospheric Evolution,Institute of Geology and Geophysics,Beijing 100029)
The study of Early-Paleozoic peraluminous granite(SP)and its tectonic significance in the Xingxingxia suture zone,eastern Tianshan Mountains,Xinjiang,northwest China Mao Qigui~(1,2) Xiao Wenjiao~1 Han Chunming~1 Fang Tonghui~2 Sun Min~3 Yuan Chao~4 (1.State Key Laboratory oj Lithospheric Evolution,Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029;2.Beijing Institute of Geology for Mineral Resources,Beijing 100012; 3.Department of Earth Science,The University of Hong Kong,Pokfulam Road,Hong Kong;4.Institute of Geochemistry,Chinese Academy of Sciences,Guangzhou 510640)
The collision time of south Tianshan orogen,NW China Li Yuejun~1 Zhang Hongan~2 Qian Yixiong~2 Meng Qinglong~2 Zhao Yan~1 Liu Yalei~1 (1.Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029; 2.Northwest Oil-field Company,SinoPec,rümqi,Xinjiang 830011)
Early Permian post-collisional granitoid magmatism on the northwestern margin of Tarim Basin and its tectonic significance Luo Jinhai~1 Zhang Jingyi~2 Wang Chao~(1,3) Che Zicheng~1 Liu Liang~1 (1.State Key Laboratory of Continental Dynamics,Department of Geology,Northwest University,Xi'an 710069 ; 2.Research Institute for Exploration and Development,PeteroChina Jidong Oilfield Company,Tangshan,Hebei 063004; 3.Xi'an Institute of Geology and Mineral Resource,Xi'an 710054)
Curved mafic dike swarm in a Late-Paleozoic granitoid in the Northern Mountain,Gansu,northwestern China:Genesis and implications Sun Bei ~(1,2) Shan Yehua~1 Qiao Yanbo ~(1,2) (1.Guangzhou Institute of Geochemistry,Chinese Academy of Sciences,Guangzhou 510640 ; 2.Graduate School of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049)
Formation and evolution of the Tethys in the Tibetan Plateau Pan Yusheng Fang Aimin (Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029)
The deformation features and basin-range coupling structure in the northeastern Pamir tectonic belt Chen Hanlin~(1,2) Zhang Fenfen~(1,2) Cheng Xiaogan~(1,2,3) Liao Lin~(1,2) Luo Juncheng~3 Shi Jun~3 Wang Buqing~3 Yang Changfu~(1,2) Chen Lifeng~(1,2) (1.Department of Earth Sciences,Zhejiang University tHangzhou,Zhejiang 310027; 2.Structural Research Center of Oil & Gas Bearing Basin Ministry of Education,Hangzhou,Zhejiang 310027; 3.Exploration and Development Research Institute of Tarim Oil-field,Kuerle,Xinjiang 841000)
Sm-Nd isotopic ages of basic rocks in Kudi ophiolite of west Kunlun Fang Aimin Li Jiliang Chu Zhuyin (Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029)
Petrology and geochemistry of garnet-bearing dioritic prophyry of east Kunlun:Implications for genesis of adakitic rocks Yuan Chao~1 Sun Min~2 Xiao Wenjiao~3 Liu Xiaohan~3 Li Jiliang~3 Long Xiaoping~1 Ye Kai~3 (1.Key Laboratory of Isotope Geochronology and Geochemistry,Guangzhou,Institute of Geochemistry,Chinese Academy of Sciences,Guangzhou 510640;2.Department of Earth Sciences,The University of Hong Kong, Pokfulam Road,Hong Kong;3.State Key Laboratory of Lithospheric Evolution,Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029)
Study on characteristics of Latest Mesozoicpaleo-structures in front of south Qilian Mountain,China Xiao Ancheng~(1,2) Wang Liqun~3 Yang Shufeng ~(1,2) Ma Lixie~3 Shen Zhongyan~(1,2) Wang Liang~(1,2) Wu Lei~(1,2) Chen Yuanzhong~4 (1.Department of Earth Sciences,Zhejiang University,Hangzhou 310027 ;2.Research Center for Structures in Oil & Gas Bearing Basins,Ministry of Education,Hangzhou 310027;3.Qinhai Petroleum Company,PetroChina, Dunhuang,Gansu 736200;4.Donghuang Branch of Eastern Geophysics Company,Donghuang,Gansu 736200)
The large scale basement fault in northern Qaidam Basin:The study on structural characteristics of Maxian fault Wang Liang~(1,2) Xiao Ancheng~(1,2) Yang Shufeng~(1,2) Gong Qinglin~3 Zhou Suping~4 Shen Zhongyan~(1,2) Wu Lei ~(1,2) Lou Qianqian ~(1,2) (1.Department of Earth Sciences,Zhejiang University,Hangzhou,Zhejiang 310027;2.Research Center for Structure in Oil & Gas Bearing Basins,Ministry of Education,Hangzhou,Zhejiang 310027;3.BGP Inc.,China National Petroleum Corporation,Zhuozhou,Hebei 072750;4.Qinghai Oilfield Company,Dunhuang,Qinghai 736202)
Zircon SHRIMP U-Pb ages and their significances of the Wenyu and Niangniangshan granitic plutons in the Xiaoqinling area,central China Wang Yitian~(1,2) Ye Huishou~(1,2) Ye Anwang~3 Shuai Yun~4 Li Yongge~3 Zhang Changqing~(1,2) (1.Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037;2.Key Laboratory of Metallogeny and Mineral Assessment,Ministry of Land and Resources,Beijing 100037 ;3.Lingbao Bureau of Geology and Mineral Resources,Lingbao,Henan 472500;4.Ganxi Geological Survey,Nanchang,Jiangxi 330201)
Cenozoic tectonics and sedimentation of Shibaocheng Basin,Gansu Province and its relationship with Altyn Tagh fault Feng Zhishuo Zhang Zhicheng Li Jianfeng Guo Zhaojie (Key Laboratory of Orogenic Belts and Crustal Evolution,Ministry of Education; School of Earth and Space Sciences,Peking University,Beijing 100871)
The upper age limitation of Mesozoic lithospheric thinning in NE China:Chronology restriction of Yingcheng Formation in Songliao Basin Xu Yan ~(1,2) Chen Hanlin~(1,2) Zhang Fengqi ~(1,2,3) Dong Chuanwan~(1,2) Yu Xing~(1,2) Xiao Jun~(1,2) Pang Yanming~3 Shu Ping~3 Ding Rixin~3 (1.Department of Earth Sciences,Zhejiang University,Hangzhou 310027;2.Structural Research Center of Oil & Gas Bearing Basin ministry of education,Hangzhou 310027;3.Exploration and Development Research Institute of Daqing Oil Field Company Lid.,Daqing,Heilongjiang 163712)
Metamorphosed marine clastic rocks in Qingdao:Tectonic attribute and implication Fu Yongtao~(1,2) Yu Ziye~1 (1.Key Laboratory of Marine Geology and Environment,Institute of Oceanology,Chinese Academy of Sciences, Qingdao 266071 ;2.Marine Oil & Gas Research Center,Institute of Oceanology,Qingdao 266071)
Structural characteristics and evolution in Guizhou Province,west of Xuefeng Mountain Liu Liping~(1,2) Li Sanzhong ~(1,2) Dai Liming ~(1,2) Wang Yuejun~3 Liu Bo~(1,2) Jin Chong ~(1,2) Zhang Guowei~4 (1.Key Lab of Submarine Geosciences and Prospecting Technique,Ministry of Education,Qindao 266100; 2.College of Marine Geoscience,Ocean University of China,Qindao 266100;3.Guangzhou Institute of Geochemistry,Chinese Academy of Sciences,Guangzhou 510640;4.Northwest University,Xi'an 710069)
The geological characteristics and oil-gas significance of the Carboniferous volcanic reservoir in eastern Junggar Basin Tan Jiayi Wang Shufang Zhang Yuanyuan Wu Runjiang Guo Zhaojie (The Key Laboratory Orogenic Belts and Crastal Evolution,Misnistry of Education, School of Earth and Space Sciences,Peking University,Beijing 100871)
The Anjihaihe source rock characteristics and hydrocarbon accumulation condition in the southern edge of Junggar Basin Wang Zhaoming~(1,2) Luo Xiaorong~2 Zhang Liqiang~3 Lu Xueying~4 Lu Yongqiang~5 (1.Research Institute of Petroleum Exploration& Development,PetroChina,Beijing 100083;2.Institute of Geology and Geophysics of Chinese Academy of Science,Beijing 100029;3.Petroleum Geology,Institute of Earth Resources and Information,University of Petroleum (East China),Dongying Shandong 257061 ;4.China National Oil and Gas Exploration and Development Corporation,Beijing 100034,Beijing;5.China National Logging Corporation,Beijing 100101)
Evolution of Carboniferous petroleum system in Santanghu Basin,Xinjiang Chen Shi Zhang Yuanyuan Guo Zhaojie Zhang Jiazhen (Key Laboratory of Orogenic Belts and Crustal Evolution,Ministry of Education, School of Earth and Space Sciences,Peking University,Beijing 100871)
Characteristics of sedimentary geochemistry and evolution of platform of the Lianglitag Formation carbonate,Upper Ordovician in Tahe Oilfield Liu Jiaqing~1 Li Zhong~1 Han Yinxue~1 Peng Shoutao~2 Han Denglin~3 Xu Chengwu~4 (1.Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029;2.Sinopec Exploration & Production Research Institute,Beijing 100083;3.Department of Geoscience,Changjiang University,Jingzhou,Hubei 434023; 4.Research Institute of Exploration Development,Daqing,Heilongjiang 163712)
The effect of the reservoir space in carbonate formation by fracture:Take the Ordovician carbonate formation in Lungudong region of Tarim Basin as an example Zhao Xueqin~(1,2) Ma Qing~3 Wang Zhenyu ~3 Zhou Chenggang~4 Yang Haijun~5 Liu Yongfu~5 (1.Department of Earth Sciences,Zhejiang University,Hangzhou,Zhejiang 310027;2.Structural Research Center of Oil and Gas Bearing Basin,Ministry of Education,Hangzhou,Zhejiang 310027;3.Institute of Resources and Environment,Southwest Petroleum University,Chengdu,Sichuan 610500;4.Research Institute of Exploration and Development,Korla Branch Company,PGP CNPC,Korla,Xinjian 841000; 5.Research Institute of Exploration and Development,Tarim Oilfield,CNPC,Korla,Xinjiang 841000)
Well production characteristics and control factor analysis of Guang'an gas field in Sichuan Basin,southwestern China Lan Chaoli~1 Wang Jinxiu~(2,3) He Shunli~1 Yang Minghui ~(2,3) Zhang Junfeng~4 (1.MOE Key Laboratory of Petroleum Engineering in China University of Petroleum,Beijing 102249; 2.State Key Laboratory for Petroleum Resources and Prospecting,China University of Petroleum,Beijing 102249; 3.Faculty of Natural Resources and Information Technology,China University of Petroleum,Beijing 102249; 4.PetroChina Company Limited,Beijing 100001)
Depositional environment of the Tongziyan Formation of Dinfengshan coal mine in Longyong coalfield,Fujian Province and its evolutionary characteristics Xu Fumei~1 Huang Wenhui~2 Wu Chuanshi~1 Guo Yusen~1 Wu Shijie~1 Ao Weihua~2 (1.Department of Engineering,Longyan College,Longyan,Fujian 364012; 2.China University of Geosciences,Beijing 100083)
Detecting lithologic features from ASTER VNIR-SWIR multispectral data in the arid region:A case study in the eastern Kalpin uplift,southwest Tian Shan Shi Pilong~1 Fu Bihong~1 Ninomiya Y~2 (1.Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029 ; 2.Geological Survey of Japan,AIST,Tsukuba,Japan 3053687)
Borehole temperature logging and terrestrial heat flow distribution in Jianghan Basin Xu Ming~(1,2) Zhao Ping~1 Zhu Chuanqing~(1,2) Shan Jingnan~(1,2) Hu Shengbiao~1 (1.Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Science,Beijing 100029; 2.Graduate School of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100039)
2010 Issues:  [01] [02] [03] [04]
More Issues:   [1987]   [1988]   [1989]   [1990]   [1991]   [1992]   [1993]   [1994]   [1995]   [1996]   [1997]   [1998]   [1999]   [2000]   [2001]   [2002]   [2003]   [2004]   [2005]   [2006]   [2007]   [2008]   [2009]   [2011]   [2012]   [2013]   [2014]   [2015]
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved