Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
Full-Text Search:
Chinese Journal of Geophysics
FQ: 月刊
AD of Publication: 北京市
Lanuage: 中文;英文;
ISSN: 0001-5733
CN: 11-2074/P
YP: 1948
Url: 中国地球物理学会;中国科学院地质与地球物理研究所
Recommended Journals
Chinese Journal of Geophysics
2009 -02
Catalog
Wenchuan M_S 8.0 earthquake; preliminary study of the S-wave velocity structure of the crust and upper mantle LIU Qi-Yuan~1,LI Yu~1,CHEN Jiu-Hui~1,GUO Biao~1,LI Shun-Cheng~1,WANG Jun~1,ZHANG Xu-Qi~2,QI Shao-Hua~11 Stale Key Laboratory of Earthquake Dyuamics,Institute of Geology , China Earthquake Administration,Beijing 100029, China2 Kangding Central Seismic Station,Sichuan Earthquake Administration,Kangding 626001,China
Aftershock distribution of the M_S 8. 0 Wenchuan earthquake and three dimensional P-wave velocity structure in and around source region WU Jian-Ping, HUANG Yuan, ZHANG Tian-Zhong, MING Yue-Hong, FANG Li-HuaInstitute oj Geophysics , China Earthquake Administration , Beijing 100081, China
S-wave velocity structure of the Longmen Shan and Wenchuan earthquake area XU Yi~1,HUANG Rui-Qiu~2,LI Zhi-Wei~1,XU Ya~1,LIU Jin-Song~1,LIU Jian-Hua~11 Institute of Geology and Geophysics , Kay Laboratory of Petroleum Geophysics , Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029, China2 Chengdu University of Technology,State Key Laboratory of Geohazard Prevention & Geoenvironment Protection ,Chengdu 610059, China
Fine seismic structure under the Longmenshan fault zone and the mechanism of the large Wenchuan earthquake LEI Jian-She~1,ZHAO Da-Peng~2,SU Jin-Rong~3,ZHANG Guang-Wei~1, LI Feng~41 Institute of Crustal Dynamics , China Earthquake Administration , Beijing 100085, China2 Department of Geophysics , Tohoku University , Sendai 980-8578, Japan3 Earthquake Administration of Sichuan Province , Chengdu 610041,China4 Earthquake Administration of Hebei Province,Shijiazhuang 050021, China
Teleseismic P-wave tomography of the crust and upper mantle in Longmenshan area, west Sichuan GUO Biao~1,LIU Qi-Yuan~1,CHEN Jiu-Hui~1,LIU Li-Shen~2,LI Shun-Cheng~1,LI Yu~1,WANG Jun~1,QI Shao-Hua~11 State Key Laboratory of Karthquake Dynamics , Institute of Geology ,China Earthquake Administration,Beijing 100029,China2 Hongshan Central Seismic Station, Hebei Earthquake Administration,Xingtai 054300, China
Crust-mantle structure and seismogenic background of Wenchuan M_S 8.0 earthquake in Western Sichuan area YANG Hai-Yan~1,HU Jia-Fu~1,ZHAO Hong~1,SU You-Jin~21 Department of Geophysics » Yunnan University ,Kunming 650091,China2 Seismological Bureau of Yunnan Province , Kunming 650224, China
A study on segmentation characteristics of aftershock source parameters of Wenchuan M8. 0 earthquake in 2008 HUA Wei~(1,2),CHEN Zhang-Li~1, ZHENG Si-Hua~11 Institute of Earthquake Science , China Earthquake Admisitration , Beijing 100036, China2 Earthquake Administration of Guangdong Province , Guangzhou 510070, China
Rupture process of the 2008 great Wenchuan earthquake from the analysis of the Alaska-array data DU Hai-Lin, XU Li-Sheng~* , CHEN Yun-TaiInstitute of Geophysics , China Earthquake Administration , Beijing 100081, China
Spatio-temporal variation of the source mechanism of the 2008 great Wenchuan earthquake ZHANG Yong~(1,2),XU Li-Sheng~(1 *), CHEN Yun-Tai~(1,2)1 Institute of Geophysics, China Earthquake Administration . Beijing 100081, China2 School of Earth and Space Science , Peking University , Beijing 100871. China
Seismotectonic study by relocation of the Wench uan M_S 8.0 earthquake sequence CHEN Jiu-Hui, LIU Qi-Yuan, LI Shun-Cheng, GUO Biao, LI Yu, WANG Jun, QI Shao-HuaState Key laboratory of Earthquake Dynamics , Institute of Geology , China Earthquake Administrator, Beijing 100029, China
A study of seismic anisotropy of Wenchuan earthquake sequence SHI Yu-Tao~(1,2),GAO Yuan~(1,2 *), ZHAO Cui-Ping~2,YAO Zhi-Xiang~1,TAI Ling-Xue~2,ZHANG Yong-Jiu~31 Institute of Geophysics,China Earthquake Administration , Beijing 100081,China2 Institute of Earthquake Science,China Earthquake Administration , Beijing 100036 , China3 Earthquake Administration of Sichuan Province,Chengdu 610041,China
The mechanism of generation of May 12, 2008 M_S8.0 Wenchuan earthquake CHEN Zu-An~(1,3),LIN Bang-Hui~2,BAI Wu-Ming~1,Cheng Xu~1,WANG Yun-Sheng~31 Key Laboratory of the Study of Earth's Deep Interior ,Institute of Geology and Geophysics , Chinese Academy of Sciences ,Beijing 100029,China2 Institute of Geophysics , Chinese Seismological Bureau, Beijing 100081, China3 State Key Laboratory of Geohazard Prevention and Geoenvironment Protection , Chengdu University of Technology ,Chengdu 610059, China
A study on the dynamical mechanisms of the Wenchuan M_S8.0 earthquake, 2008 ZHU Shou-Biao~(1,2),ZHANG Pei-Zhen~21 Institute of Crustal Dynamics, CEA, Beijing 100085, China2 Key Laboratory of Earthquake Dynamics, Institute of Geology , CEA, Beijing 100029, China
Deep process of the rupture of strong earthquakes and exploration for the impending earthquake prediction TENG Ji-Wen, ZHANG Yong-Qian, YAN Ya-FenInstitute of Geology and Geophysics , Chinese Academy of Sciences , Beijing 100029, China
The background of historical and modern seismic activities of the occurrence of the 2008 M_S8. Wenchuan, Sichuan, earthquake WEN Xue-Ze~(1,2),ZHANG Pei-Zhen~3,DU Fang~2,LONG Feng~21 Institute of Earthquake Science ,China Earthquake Administration ,Beijing 1000362 Earthquake Administration of Sichuan Province , Chengdu 6100413 State Key Laboratory of Earthquake Dynamics , Institute of Geology of China Earthquake Administration , Beijing 100029
A study on the occurrence background and process of Wenchuan M_S8.0 earthquake CHEN Zhang-Li~1,ZHAO Cui-Ping~2,WANG Qin-Cai~2,HUA Wei~2,ZHOU Lian-Qing~2,SHI Hai-Xia~3,CHEN Han-Lin~21 China Earthquake Administration . Beijing 100036, China2 Institute o f Earthquake Science , China Earthquake Administration , Beijing 100036. China3 China Earthquake Networks Center. Beijing 10004b, China
The mechanics of fault slip of M_S8.0 Wenchuan earthquake DU Yi, XIE Fu-Ren~*,ZHANG Xiao-Liang, JING Zhen-JieThe Institute of Crustal Dynamics, CEA, Beijing 100085, China
The rheological structures of crust and mechanics of high-angle reverse fault slip for Wenchuan M_S8.0 earthquake ZHOU Yong-Sheng, HE Chang-RongState Key Laboratory of Earthquake Dynamics , Institute of Geology ,China Earthquake Administration,Beijing 100029,China
Geometry and kinematics of the 2008 Wenchuan earthquake surface ruptures around the Qushan Town of Beichuan County, Sichuan:Implications for mitigation of seismic and geologic disasters FU Bi-Hong~1,SHI Pi-Long~1,WANG Ping~2,LI Qi~3,KONG Ping~1,ZHENG Guo-Dong~11 Key Laboratory of Earth s Deep Interior , Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences , Beijing 100029 , China2 State Key Laboratory of Earthquake Dynamics , Institute of Geology,China Earthquake Administration » Beijing 100029, China3 National Institute of Advanced Industrial Science and Technology , Tsukuba 305-8567, Japan
Coseismic surface deformation caused by the Wenchuan M_S 8.0 earthquake from InSAR data analysis SHAN Xin-Jian, QU Chun-Yan, SONG Xiao-Gang, ZHANG Gui-Fang,LIU Yun-Hua, GUO Li-Min, ZHANG Guo-Hong, LI Wei-DongState Key Laboratory of Earthquake Dynamics , Institute of Geology , China Earthquake Administration,Beijing 100029,China
The dynamic process of regional crustal movement and deformation before Wenchuan M_S 8.0 earthquake JIANG Zai-Sen~1 ,FANG Ying~1,WU Yan-Qiang~1,WANG Min~2,DU Fang~3,PING Jian-Jun~41 Institute of Earthquake Science,CEA,Beijing 1000362 Institute of Geology , CEA, Beijing 1000293 Earthquake Administration of Sichuan Province , Chengdu 6100004 Earthquake Administration of Hebei Province,Shijiazhuang 050021
The mechanism and dynamics of the generation and occurrence for Wenchuan M_S 8.0 earthquake LI Yan-Xing, ZHANG Jing-Hua, ZHOU Wei, HU Xin-Kang,GUO Liang-Qian, ZHANG Zhong-FuFirst Crust Monitoring and Application Center, CEA, Tianjin 300180, China
Crustal motion of Chinese mainland and preparation of M_S 8.0 Wenchuan earthquake in Sichuan Province GUO Liang-Q'ian,LI Yan-Xing,HU Xin-Kang,LIU XiaFirst Crust Monitoring and Application Center of China Earthquake Administration , Tia?ijhi 300180, China
High-resolution seismic reflection profile across Pengzhou buried fault in the frontal areas of Longmen Shan LIU Bao-Jin,ZHANG Xian-Kang,FENG Shao-Ying,ZHAO Cheng-Bin,JI Ji-Fa,SHI Jin-Hu,YUAN Hong-KeGeophysical Exploration Center, China Earthquake Administration , Zhengzhou 450002, China
Survey of the shallow structure on the northeast end of Wenchuan earthquake fault zone by artificial seismic HUANG Wei-Chuan, GE Hong-Kui, YANG Wei, SONG Li-LiInstitute of Geophysics , China Earthquake Administration , Beijing 100081, China
Generation mechanism of Wenchuan strong earthquake of M_S 8.0 inferred from EM measurements in three levers ZHAO Guo-Ze~~1,CHEN Xiao-Bin~1, XIAO Qi-Bin~1, WANG Li-Feng~1 , TANG Ji~1,ZHAN Yan~1 , WANG Ji-Jun~1 , ZHANG Ji-Hong~2, H. Utada~3, M. Uyeshima~31 Institute of Geology , China Earthquake Administration , Beijing 100029, China2 Earthquake Administration of Shajidong Province , Jinan 250014,China3 Earthquake Research Institute ,the University of Tokyo ,Japan
Deep conductivity characteristics of the Longmen Shan,Eastern Qinghai-Tibet Plateau WANG Xu-Ben~(1,2),ZHU Ying-Tang~(1,2),ZHAO Xi-Kui~2, YU Nian~(1,3),LI Kun~2, GAO Shu-Quan~(1,3), HU Qing-Long~41 Key Laboratory of Earth Exploration and Information Techniques of MOE,Chengdu University of Technology ,Chengdu 610059, China2 State Key Laboratory of Oil & Gas Reservoir Geology and Exploitation ,College of Information Engineering ,Chengdu University of Technology ,Chengdu 610059, China3 China railway Eryuan Engineering Group CO. LTD, Chengdu 610031, China4 Sichuan Hydropower Engineering Investigation CO. LTD, Chengdu 610072, China
Relationship between characteristics of gravity and magnetic anomalies and the earthquakes in Longmenshan range and adjacent areas ZHANG Ji-Sheng, GAO Rui~*,ZENG Ling-Sen, LI Qiu-Sheng, GUAN Ye,HE Ri-Zheng, WANG Hai-Yan, LU Zhan-WuInstitute of Geology , Chinese Academy of Geological Sciences , Beijing 100037, China
Earthquake auspice or other factor ?-Discuss with authors of the paper "The short-term anomalies detected by broadband seismographs before the May 12 Wenchuan earthquake, Sichuan, China" FU Rong-Shan, WAN Ke-Song, CHONG Jia-Jun, XUE Ting-XiaoSchool of Earth and Space Sciences, University of Science and Technology of ChinaCAS Key Laboratory of Crust-Mantle Materials and EnvironmentsNational Geophysical Observatory at Mengcheng ,Hefei 230026,China
The crustal structure and gravity isostasy in the middle western Sichuan area WANG Qian-Shen, TENG Ji-Wen, ZHANG Yong-Qian, ZHANG Xue-Mei, YANG HuiInstitute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China
2009 Issues:  [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12]
More Issues:   [1987]   [1988]   [1989]   [1990]   [1991]   [1992]   [1993]   [1994]   [1995]   [1996]   [1997]   [1998]   [1999]   [2000]   [2001]   [2002]   [2003]   [2004]   [2005]   [2006]   [2007]   [2008]   [2010]   [2011]   [2012]   [2013]   [2014]   [2015]   [2016]   [2017]   [2018]
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved