Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
Full-Text Search:
Chinese Journal of Geophysics
FQ: 月刊
AD of Publication: 北京市
Lanuage: 中文;英文;
ISSN: 0001-5733
CN: 11-2074/P
YP: 1948
Url: 中国地球物理学会;中国科学院地质与地球物理研究所
Recommended Journals
Chinese Journal of Geophysics
2013 -08
Catalog
Three-dimensional joint inversion of magnetotelluric and seismic travel time data with cross-gradient constraints PENG Miao1,TAN Han-Dong2,JIANG Mei1,QIAN Hui1,TAN Jia-Yan2 1 State Key Laboratory for Continental Tectonics and Dynamics,Institute of Geology, Chinese Academy of Geological Science,Beijing 100037,China 2 School of Geophysics and Information Technology,China University of Geosciences,Beijing 100083,China
The characteristics of heat flow and lithospheric thermal structure in Junggar Basin,northwest China RAO Song1,2,HU Sheng-Biao1*,ZHU Chuan-Qing3,TANG Xiao-Yin1,2, LI Wei-Wei1,2,WANG Ji-Yang1 1 State Kay Laboratory of Lithospheric Evolution,Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China 2 University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China 3 China University of Petroleum(Beijing),Beijing 102249,China
Sparsity optimized separation of Ground-roll noise based on morphological diversity of seismic waveform components CHEN Wen-Chao1,WANG Wei2,GAO Jing-Huai1*,JIANG Cheng-Fu2,LEI Jiang-Li1 1 School of Electronic and Information Engineering,Xi′an Jiaotong University,Xi′an 710049,China 2 Research Institute,Shaanxi Yanchang Petroleum(Group) Co.,LTD,Xi′an 710075,China
Using Chebyshev polynomial asymmetric calculation to obtain angle domain common imaging gathers by Kirchhoff pre-stack time migration LIU Zhi-Yuan1,3,CHANG Xu1,LIU Yi-Ke1,WANG Yi-Bo1,DU Xiang-Dong2 1 Key Lab of Engineering Geomechanics,Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China 2 Science and Technology Development Department of China National Offshore Oil Corp,Beijing 100027,China 3 Geophysical Research Center,SINOPEC Exploration & Production Research Institute,Beijing 100083,China
Application of Hilbert spectrum analysis in Ground Penetrating Radar thin layer recognition ZHANG Xian-Wu1,2,GAO Yun-Ze1,FANG Guang-You1* 1 Key Laboratory of Electromagnetic Radiation and Sensing Technology of CAS,Institute of Electronics, Chinese Academy of Sciences,Beijing 100190,China 2 University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China
Anomalous wireline logging data caused by gas hydrate dissociation in the Shenhu area,northern slope of South China Sea WANG Xiu-Juan1,2,WU Shi-Guo1,WANG Ji-Liang1,3,YANG Sheng-Xiong4,WANG Zhen-Zhen1,3 1 Key Laboratory of Marine Geology & Environment,Institute of Oceanology,Chinese Academy of Sciences,Qingdao 266071,China 2 Key Laboratory of Marine Hydrocarbon Resources and Environmental Geology,Ministry of Land and Resources, Qingdao 266071,China 3 University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China 4 Guangzhou Marine Geological Survey,MLR,Guangzhou 510075,China
Calculation of non-linear effective pressure XIAO Wen-Lian,LI Min*,ZHAO Jin-Zhou,ZHAO Shi-Xu State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation,Southwest Petroleum University,Chengdu 610500,China
Study of rock conductive mechanism based on pore structure LIU Tang-Yan1,3,TANG Tian-Zhi2,4,DU Huan-Hong2,ZHANG Hai-Ning2,WANG Hong-Tao1 1 State Key Lab of Marine Geology(Tongji University),Shanghai 200092,China 2 Technology Research Center,China Petroleum Logging CO.LTD.,Xi′an 710077,China 3 State Key Lab of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation(Southwest Petroleum University),Chengdu 610500,China 4 Beihang University,Institute of Instrumental Science and Opto-electronics Engineering,Beijing 100191,China
The relation between CBM content and the elastic parameters of CBM reservoirs: Reasoning and initial probing CHEN Xin-Ping1,HUO Quan-Ming2,LIN Jian-Dong2,HU Chao-Yuan2,WANG Yang2, SUN Fen-Jin3,ZHAO Qing-Bo3,LI Wu-Zhong3,LI Gui-Zhong3 1 Geomodulus Energy Tech Co.Ltd.,Beijing 102208,China 2 Research Institute of Coal Geophysical Exploration,National Administration of Coal Geology,Hebei Zhuozhou 072750,China 3 Langfang branch,Research Institute of Petroleum Exploration and Development,Hebei Langfang 065007,China
Layered multi-exponential inversion method on surface magnetic resonance sounding dataset LIN Ting-Ting,HUI Fang,JIANG Chuan-Dong,LIN Jun* Key Laboratory of Geo-Exploration Instrumentation,Ministry of Education,Jilin University,Changchun 130021,China
Nuclear Magnetic Resonance Logging-While-Drilling response at formation boundary LI Xin1,2,XIAO Li-Zhi1*,HUANG Ke3,LIU Hua-Bing1,ZONG Fang-Rong1 1 State Key Laboratory of Petroleum Resource and Prospecting,China University of Petroleum, Beijing 102249,China 2 SINOPEC Research Institute of Petroleum Engineering,Beijing 100101,China 3 Reservoir Evaluation Center,CNPC Logging Ltd.,Xi′an 710021,China
Establishment of the medial-hotspot reference datum and study of the westward drift of the lithosphere ZHU Xin-Hui1,2,SUN Fu-Ping1,WANG Ren1 1 Institute of Navigation and Aerospace Engineering,Information Engineering University,Zhengzhou 450051,China 2 State Key Laboratory of Geo-information Engineering,Xi′an 710054,China
Simulation of number and distribution of Compass occultation events WANG Xian-Yi1,2,SUN Yue-Qiang1,BAI Wei-Hua1,DU Qi-Fei1, WANG Dong-Wei1,2,WU Di1,YU Qing-Long1,HAN Ying3 1 National Space Science Center,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100190,China 2 Graduate University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China 3 Beijing Institute of Petrochemical Technology,Beijing 102617,China
Structure and variation of the tropopause over China with COSMIC radio occultation bending angles XU Xiao-Hua,GAO Pan,ZHANG Xiao-Hong* School of Geodesy and Geomatics,Wuhan University,Wuhan 430079,China
Circulation variation over western North Pacific and its association with tropical SSTA over Indian Ocean and the Pacific YAN Hong-Ming1,LI Qing-Quan2,YUAN Yuan2,LI Chong-Yin3,4 1 Yunnan Climate Center,Kunming 650034,China 2 National Climate Center,Beijing 100081,China 3 Institute of Meteorology,PLA University of Science and Technology,Nanjing 211101,China 4 State Key Laboratory of Numerical Modeling for Atmospheric Sciences and Geophysical Fluid Dynamics, Institute of Atmospheric Physics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China
Numerical simulation of characteristics of summer clear day boundary layer in Beijing and the impact of urban underlying surface on sea breeze ZHANG Yi-Zhou1,2,MIAO Shi-Guang2*,DAI Yong-Jiu3,LIU Yong-Hong4 1 School of Geography,Beijing Normal University,Beijing 100875,China 2 Institute of Urban Meteorology,China Meteorological Administration,Beijing 100089,China 3 College of Global Change and Earth System Science,Beijing Normal University,Beijing 100875,China 4 Beijing Municipal Climate Center,Beijing 100089,China
Characteristics of carbon dioxide,thermo-hydrological fluxes and atmospheric turbulence structure over Gobi Desert ZHAO Zi-Long1,ZHANG Hong-Sheng1*,KANG Ling2 1 Laboratory of Climate and Ocean-Atmosphere Studies,Department of Atmospheric and Oceanic Sciences, School of Physics,Peking University,Beijing 100871,China 2 College of Environmental Sciences and Engineering,Peking University,Beijing 100871,China
Relationship between the first rainy season precipitation anomaly in South China and the sea surface temperature anomaly in the Pacific QIANG Xue-Min1,2,YANG Xiu-Qun1* 1 School of Atmospheric Sciences,Nanjing University,Nanjing 210093,China 2 Institute of Meteorology,PLA University of Science and Technology,Nanjing 211101,China
An atypical cold vortex structure and its precipitation over Northeast China based on Cloudsat detection SHI Chun-Hua1,LI Hui2,ZHENG Bin3,GUO Dong1 1 Key Laboratory of Meteorological Disaster of Ministry of Education,School of Atmospheric Science, Nanjing University of Information Science and Technology,Nanjing 210044,China 2 School of Languages and Cultures,Nanjing University of Information Science and Technology,Nanjing 210044,China 3 Key Open Laboratory for Tropical Monsoon,Guangzhou Institute of Tropical and Marine Meteorology, China Meteorological Administration,Guangzhou 510080,China
Co-seismic slip distribution of 2010 Darfield,New Zealand M_w7.1 earthquake inverted using InSAR measurements LUO Xu-Wei1,SUN Jian-Bao2,SHEN Zheng-Kang1,2*,Yo Fukushima3 1 Peking University,School of Earth and Space Science,Beijing 100871,China 2 State Key Lab.of Earthquake Dynamics,Institute of Geology,China Earthquake Administration,Beijing 100029,China 3 Disaster Prevention Research Institute,Kyoto University,Uji,Kyoto,Japan
Numerical simulation of the geodynamical condition about the channel flow model in Tibetan plateau YANG Hui,TENG Ji-Wen*,PI Jiao-Long Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China
Accurate locating of the Lushan,Sichuan M7.0 earthquake on 20 April 2013 and its aftershocks and analysis of the seismogenic structure SU Jin-Rong1,ZHENG Yu2*,YANG Jian-Si2,CHEN Tian-Chang1,WU Peng1 1 Earthquake Administration of Sichuan Province,Chendu 610041,China 2 Institute of Geophysics,China Earthquake Administration,Beijing 100081,China
Rupture characteristics and seismogenic structures of the M_s5.7 and M_s5.6 Yiliang earthquakes of Sep.7,2012 Lü Jian1,ZHENG Xiu-Fen2,XIAO Jian1,XIE Zu-Jun3*, ZENG Xin-Fu1,LI Bin1,DONG Fei-Fei1 1 Earthquake Administration of Jiangxi Province,Nanchang 330039,China 2 Institute of Geophysics,China Earthquake Administration,Beijing 100081,China 3 State Key Laboratory of Geodesy and Earth's Dynamics,Institute of Geodesy and Geophysics, Chinese Academy of Sciences,Wuhan 430077,China
Focal mechanism solutions of the Tohoku-Oki Earthquake sequence and their geodynamical implications YU Hong-Yu,TAO Kai,CAI Chen,ZHANG Hao,NING Jie-Yuan,WANG Yan-Bin* School of Earth and Space Sciences,Peking University,Beijing 100871,China
Feasibility analysis of short-period seismograph receiver function——An example of Hotan Seismic Array,Xinjiang TANG Ming-Shuai1,GE Can2,3*,ZHENG Yong2,WANG Hai-Tao1 1 Earthquake Administration of Xinjiang Uygur Autonomous Region.Urumqi 830011,China 2 State Key Laboratory of Geodesy and Earth Geodynamics,Institute of Geodesy and Geophysics, Chinese Academy of Sciences,Wuhan 430077,China 3 School of Earth Sciences,University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China
Mechanism of postseismic deformation of ground surface following the 1999 Chi-Chi earthquake,Taiwan FU Zhen1,ZHANG Hai-Ming2,CAI Yong-En2* 1 Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China 2 School of Earth and Space Sciences,Peking University,Beijing 100871,China
The traveltime tomography study by teleseismic P wave data in the Northeast China area ZHANG Feng-Xue1,2,WU Qing-Ju1,2,LI Yong-Hua1,2 1 Key Laboratory of Seismic Observation and Geophysical Imaging,Institute of Geophysics, China Earthquake Administration,Beijing 100081,China 2 Institute of Geophysics,China Earthquake Administration,Beijing 100081,China
Source parameters estimation of historical earthquake with magnitude about 6 TAN Yi-Pei1,2,3,CHEN Qi-Fu4 1 Institute of Geophysics,China Earthquake Administration,Beijing 100081,China 2 Institute of Earthquake Science,China Earthquake Administration,Beijing 100036,China 3 Earthquake Administration of Tianjin Municipality,Tianjin 300201,China 4 Key Laboratory of the Earth′s Deep Interior,Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China
Theory and numerical modeling of under-dense heating with powerful X-mode pump waves HAO Shu-Ji 1,2,LI Qing-Liang 2,YANG Ju-Tao 2,WU Zhen-Sen 1 1 Department of Physics Xidian University,Xi′an 710071,China 2 China Research Institute of Radiowave Propagation,Qingdao 266107,China
Lidar studies on the nighttime and seasonal variations of background sodium layer at different latitudes in China GONG Shao-Hua1,2,YANG Guo-Tao1,XU Ji-Yao1,XUE Xiang-Hui3, JIAO Jing1,TIAN Da-Wei1,FU Jun2,LIU Zheng-Kuan1 1 State Key Laboratory of Space Weather,National Space Science Center,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100190,China 2 School of Physics and Electronics Engineering,Hainan Normal University,Haikou 571158,China 3 School of Earth and Space Sciences,University of Science and Technology of China,Hefei 230026,China
Electrical resistivity structure of Longmenshan crust-mantle under sector boundary WANG Xu-Ben 1,2,LUO Wei2,ZHANG Gang2,CAI Xue-Lin 2,3, QIN Qing-Yan4,LUO Hao-Zhong 2 1 State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation,Chengdu University of Technology, Chengdu 610059,China 2 Key Lab of Earth Exploration and Information Techniques of Ministry of Education,Chengdu 610059,China 3 College of Earth Sciences,Cheugdu University of Technology,Cheugdu 610059,China 4 Xi′an Research Institute of China Coal Technology & Engineering Group Corp,Xi′an 710077,China
Numerical simulation study of co-seismic electromagnetic signals in porous media ZHANG Dan1,REN Heng-Xin2,HUANG Qing-Hua1* 1 Department of Geophysics,School of Earth and Space Sciences,Peking University,Beijing 100871,China 2 School of Earth and Space Science,University of Science and Technology of China,Hefei 230026,China
Magnetic properties of minerals recorded by the borehole WJ and Late Quaternary transgressions in the Taihu plain,southern Yangtze Delta CHEN Ting1,2,3,WANG Zhang-Hua4*,QIANG Xiao-Ke1,MA Chun-Yan3,ZHAN Qing3 1 State Key Laboratory of Loess and Quaternary Geology,Institute of Earth Environment,Chinese Academy of Sciences, Xi′an 710075,China 2 University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China 3 Department of Geography,East China Normal University,Shanghai 200062,China 4 State Key Laboratory for Estuarine and Coastal Research,East China Normal University,Shanghai 200062,China
Characteristics and mechanisms of rock magnetic increasing in underground coal spontaneous combustion area——take Wuda coal mine of Inner Mongolia and Ruqigou coal mine in Ningxia as examples XIONG Sheng-Qing,YU Chang-Chun China Aero Geophysical Survey and Remote Sensing Center for Land and Resources,Key Laboratory of Airborne Geophysics and Remote Sensing Geology,MLR,Beijing100083,China
2013 Issues:  [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12]
More Issues:   [1987]   [1988]   [1989]   [1990]   [1991]   [1992]   [1993]   [1994]   [1995]   [1996]   [1997]   [1998]   [1999]   [2000]   [2001]   [2002]   [2003]   [2004]   [2005]   [2006]   [2007]   [2008]   [2009]   [2010]   [2011]   [2012]   [2014]   [2015]   [2016]   [2018]   [2017]
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved