Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
Full-Text Search:
Journal of Synthetic Crystals
FQ: 月刊
AD of Publication: 北京市
Lanuage: 中文;
ISSN: 1000-985X
CN: 11-2637/O7
YP: 1972
Url: 中材人工晶体研究院
Recommended Journals
Journal of Synthetic Crystals
2000 -S1
Catalog
Prospect of Artificial Crystals with a View of Development from Electronic Materials to Photonic Materials JIANG Min hua (State Key Laboratory of Crystal Materials,Shandong University,Jinan?250100,China)
Scintillating Crystals:Single Crystals for Radiation Detection YIN Zhi-wen, LI Pei Jun (Shanghai Institute of Ceramics,Chinese Academy of Sciences,Shanghai 200050,China)
Defect Mechanism of Crystal Growth MIN Nai ben (National Laboratory of Solid State Microstructures,Nanjing University,Nanjing 210093,China)
Search for New Deep UV Nonlinear Optical Crystals CHEN Chuang tian (Beijing Center for Crystal Research & Development,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100080,China)
Research and Progress of Thermoelectric Materials WANG Ji yang, LIU Hong, WEI Jing qian, HU Xiao bo, LIU Yao gang (State Key Lab.of Crystal Materials,Shandong University,Jinan 250100,China)
Transport Phenomena in Bulk Crystal Growth——from Numerical Nonlinear Analysis to Process Understanding and Improvement C.W.Lan (Department of Chemical Engineering National Taiwan University,Taipei,Taiwan 10617) (Tel (Fax):886 2 2363 3917; Email:lan@ruby.che.ntu.edu.tw)
Growth and Blue SHG Characteristics of KLN Crystals CHONG Tow chong 1 , XU Xue wu 1, ZHANG Guang yu 1, H.Kumagai 2, M.Hirano 2 (1.Data Storage Institute,DSI Building,5 Engineering Drive 1(off Kent Ridge Crescent,NUS),Singapore 117608,Singapore; 2.Research Center,Asahi Glass Co.Ltd.,1150 Haza
Crystal Growth of BSO(Bi_4Si_3O_(12)) by Bridgman Method for Radiation Detectors M.Ishii 1, K.Harada 1, Y.Hirose 1, N.Senguttuvan 1, M.Kobayashi 2, I.Yamaga 3, F.Shiji 4, F.Yiting 4 (1.SIT,Shonan Institute of Technology,Fujisawa,251 8511,Japan; 2.KEK,High Energy Accelerator res.Organization,Tsukuba,30 0801,Japan; 3.Futec
Improvement of Reliability of Borate Crystals for High Power UV Generation Y.K.Yap, M.Yoshimura, Y.Mori, T.Sasaki (Department of Electrical Engineering,Osaka University,2 1 Yamadaoka,Suita,Osaka 565 0871,Japan) (TEL +81 6 6879 7707,FAX +81 6 6879 7708)
Modified Physical and Chemical Properties of Doped Stoichiometric LiNbO_3 Single Crystals K.Polgar , A.Peter, L.Kovacs, Zs.Szaller, L.Bencs (Research Institute for Solid State Physics and Optics of the Hungarian Academy of Sciences 1112 Budapest Konkoly Thege M.u 29/33,Hungary) (Tel:(36) 1 395 92 20/ext.22 45; Fax:(36) 1 275
An ldea on Exploration of New Laser Crystals ZHANG Ying xia (Gartenstr.12,D 89231 Neu Ulm,GERMANY; Tel/Fax:(49)731 7256335)
Influence of Natural Convection on Segregation and Interface Shapes during Melt Growth Processes LIU Yong cai 1,2 , CHEN Wan chun 1,3 (1.Institute of Physics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100080,China; 2.School of Chemical Engineering,Tianjin University,Tianjin 300072,China; 3.National Microgravity Laboratory,Chinese Academy of Sc
In-situ Research on Molecular Structure of the Boundary Layers in KDP and DKDP Crystal Growth YU Xi ling 1, YOU Jing lin 2, WANG Yan 1, CHENG Zheng xiang 1, WANG Jing jing 3, Zhou He tain 3, YU Bing kun 2, ZHANG Shu jun 1, SUN Da liang 1, JIANG Guo chang 2 (1.State Key Laboratory of Crystal Materials,Shandong University,Jinan
In-situ Observation Marangoni Convection in Bismuth Silicate (Bi_(12)SiO_(20))Melt LIANG Xin an,JIN Wei qing,PAN Zhi lei,LIU Zhao hua (Shanghai Institute of Ceramics,Chinese Academy of Science,Shanghai 200050,China)
Theoretic Model of Anion Coordination Polyhedra of Growth Units Applies to the Crystal Growth ZHONG Wei zhuo, HUA Su kun, LUO Hao su (Shanghai Institute of Ceramics,Chinese Academy of Sciences,Shanghai 201800,China)
Study of Crystal Growth Kinetics and Crystal Habits of CMTD Crystal SUN Da liang, YU Xi ling, WANG Yan, GUO Shi yi, YUAN Duo rong, LU Meng kai, XU dong (State Key laboratory of Crystal Materials,Shandong University,Jinan 250100,China)
Study on Kinetics of NaClO_3 Crystal Growth CHEN Wan chun, LIU Dao dan, MA Wen yi (1.Institute of Physics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100080,China; 2.National Laboratory of Microgravity,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100080,China)
(F_2~+)_H Center in Mixed Crystals of KCl-KBr∶OH~- LIN Yu, LIU Xin min (Institute of Material Physical Chemistry,Huaqiao University,Quanzhou 362011,China)
A New Er~(3+)-Pr~(3+) Codoped Yttrium Aluminum Garnet Laser Crystal YU Ya qin, ZHANG Si yuan (Changchun Institute of Applied Chemistry,Chinese Academy of Sciences,Changchun 130022,China)
Solid State Reactions in R_2O_3∶3Ga_2O_3∶4B_2O_3(R=La~(3+),Y~(3+),Yb~(3+)) Systems Studied by FTIR Spectroscopy,X-ray Diffraction and DTA Method E.Beregi 1, A.Watterich 1, J.Madarasz 2, J.Sztatisz 2,K.Polgar 1 (1.Research Institute for Solid State Physics and Optics,HAS,Po Box 49,H 1525 Budapest,Hungary; 2.Institute of General and Analytical Chemistry,Technical University of Budapest,Szt.G
High Temperature Raman Scattering Used for Phase Transition Study of β-BBO and KLN Crystals YU Bing kun 1, YU Tian yan 1, JIANG Guo chang 1, YOU Jing lin 1, ZHONG Wei zhuo 2 (1.Department of Physics,Shanghai University,Shanghai 201800,China; 2.Shanghai Institute of Ceramics,Chinese Academy of Sciences,Shanghai 201800,China)
Growth and Characterization of YCOB Crystal HONG Hui cong, YE Ning (Institute of Materials Research and Engineering,3 Research Link,Singapore 117602) (Tel:(65)874 8119;Fax:(65)776 6925;Email:hc hong@imre.org.sg)
Investigation of the Stoichiometry of Bismuth Tellurite Bi_2TeO_5 Single Crystals A.Peter 1, I.Fldvari 1,L.Pppl 2, R.S.Klein 3 (1.Research Institute for Solid State Physics and Optics,Hungarian Academy of Sciences,1121 Budapest XII, Konkoly Thege ut 29 33,1525 Budapest P.O.B.49,Hungary; 2.Institute of Inorganic and Analytic
Growth,Anisotropy and Optimal Phase Match of Nd∶ReCOB Crystals JIANG Min hua, WANG Ji yang, SHAO Zong shu, WEI Jing qian, LIU Yao gang (State key Lab.of Crystal Materials,Shandong University,Jinan 250100,China)
Investigation on Growth and Morphology of Re∶Ca_4Gd_xY_(1-x)O(BO_3)_3(Re=Nd,Yb;x=0-1)Single Crystal MENG Xian lin, ZHANG Huai jin, ZHU Li, YU Wen tao, DONG Chun ming (State Key Laboratory of Crystal Materials,Shandong University,Jinan 250100,China) (E mail:xlmeng@icm.sdu.edu.cn)
Designation of Optimum Temperature Gradient for Growth and Annealing of YVO_4 Crystals WU Shao fan, LI Gan sheng, WU Xi quan, CHEN Xiao yong, XIE Xiang jian, XIE Jian ling (Fujian Institute of Research on the Structure of Matter,Chinese Academy of Sciences,Fuzhou 350002,china)
Growth of Zn∶In∶Fe∶LiNbO_3 and Research of Its Two Wave Couple Effect XU Wu sheng, SHI Shao jun, ZHU Zhi bin (Department of Applied Chemistry,Harbin Institute of Technology,Harbin 150001,China) (State Key Lab. of Crystal Materials,Shandong University,Jinan 250100,Chian) (Corresponding author:e mail wushengx@yahoo.com
Investigation of Growth and Property of Mn∶KLN Crystal ZHAO Ye quan, XU Wu sheng, ZHU Zhi bin (Department of Mechanics and Space Engineering,Harbin Institute of Technology,Harbin 150001,China)
Growth of Nonlinear Optical Crystals K_(3.0)Li_(2.0)Nb_(5.0)O_(15.0) SONG You ting, NI Dai qin, WU Xing (Institute of Physics & Center for Condensed Matter Physics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100080,China)
Growth of Bi_(12)TiO_(20)Crystals by Czochralski Method Using Induction Heating TANG Ding yuan, ZHUANG Jian, WANG Yuan kang, CHEN Jin feng, CHEN Li na, SU Rong bing (Fujian Institute of Research on the Structure of Matter,Chinese Academy of Sciences,Fuzhou 350002,China)
Exploration of Vertical Bridgman Growth Condition for Ca_4YO(BO_3)_3 LUO Jun, ZHONG Zhen wu, FAN Shi ji, WANG Jin chang (Shanghai Institute of Ceramics,Chinese Academy Sciences,Shanghai 200050,China) (E mail:crystal@sunm.shcnc.ac.cn)
Study on Bridgman Growth Conditions of GdCa_4O(BO_3)_3 Crystals ZHONG Zhen wu, LUO Jun, FAN Shi ji, QIAN Guo xing (Shanghai Institute of Ceramics,Chinese Academy of Sciences,Shanghai 200050,China) (E mail:crystal@sunm.shcnc.ac.cn)
Growth and Piezoelectric Properties of Relaxor Ferroelectric Single Crystal PMNT LUO Hao su, XU Gui sheng, XU Hai qing, QI Zhen yi, ZHONG Wei zhuo,YIN Zhi wen (Laboratory of Functional Inorganic Materials,Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences,Shanghai 201800,China) (E-mail:hluo@sonic.net.cn)
Study on Growth of Yb~(3+):CS-FAP Laser Crystal ZHAO Zhi wei, GAN Fu xi, DENG Pei zhen, XU Jun, CHEN Wei, YANG Pei zhi, ZHAO Guang jun (Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics,Chinese Academy of Sciences,Shanghai 201800,China)
Near-stoichiometric Lithium Niobate Crystal Growth by Melting Zone NI Dai qin, SONG You ting, WU Xing (Institute of Physics,Chinese Academy of sciences,Beijing 100080,China)
Effect of Anions on Habit Modification and Rapid Growth of KDP Crystals FU You jun,?WANG Sheng lai,?SUN Xun,?LI Yi ping,?ZENG Hong, LUO Jian ping,?DUAN Ai dong,?GAO Zhang shou (State Key Laboratory of Crystal Materials,Shandong University,Jinan 250100,China) (E-mail:zsgao@icm.sdu.edu.cn)
Study on Modified TGS Crystals doped with a Series of Aminoacids SU Gen bo,?HE You ping,?YAO Hong zhi,?SHI Zi kong (Fujian Instiute of Research on the Structure of Matter,Chinese Academy of Sciences,Fuzhou 350002,China)
Growth of Hexadecyl Hydrogen Maleate (HHM) Crystals for Ultrasoft X-ray Spectroscopy LIN Shu kun,?CHEN Jian zhong,?LIN Xu cong,?LI Li ting (Department of Chemistry,Fuzhou University,Fuzhou 350002,China)
Large-scale KDP Crystal Growth GAO Zhang-shou,?LI Yi ping,?ZENG Hong,?WANG Sheng lai,?SUN Xun(State Key Lab. of Crystal Materials,Shandong Uni versity,Jinan 250100,China)
Ammonothermal Synthesis and Optical Properties of GaN Nano-solid XU Yan ping,?CHEN Xiao long,?LAN Yu cheng,?CAO Yong ge, XU Tao,?JIANG Pei zhi,?LU Kun quan,?LIANG Jing kui (Institute of Physics and Centre for Condensed Matter Physics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100080,China)
Study on GdP_5O_(14) :Sm~(3+),Pr~(3+) Single Crystals QU Ya huan 1,?YU Ya qin 2 ,?ZHANG Si yuan 2 (1.Department of Chemistry,Changchun Normal College,Changchun 130022,China; 2.Changchun Institute of Applied Chemistry,Chinese Academy of Sciences,Changchun 130022, China)
Chlorine Anion Doped Zinc Cadium Thiocyanate Single Crystal JIANG Xue ning,?XU Dong,?YUAN Duo rong,?LU Meng kai,?WANG Xin Qiang,?GU O Shi yi (Institute of Crystal Materials,Shandong University,Jinan 250100,China) (E-mail:xnjiang@icm.sdu.edu.cn)
Growth and Characterization of Large-size Sr_xBa_(1-x)O_4 Single Crystals LI Gan sheng,?WU Xi quan,?WU shao fan,?YU Zhen sen,?XIE Jian ling(Fujian Institute of Research on the Structure of Matter,Chinese Academy of Scie nces,Fuzhou 350002,China)
Growth of Bi_(2+x) Sr_(2-x)Ca_(n-1)Cu_nO_(2n+4+d) Crystals Using Travelling Solvent Floating Zone Method C.T.Lin(Max Planck Institute for Solid State Physics 70569 Stuttgart,Germany)
Crystal Growth and Spectral Properties of Low Temperature Phase Nd~(3+):β-LaSc_3(BO_3)_4 WANG Guo fu, LIN Zhou bin, HU Zu shu (Fujian Institute of Research on the Structure of Matter,Chinese Academy of Scie nce,Fuzhou 350002,China) (E-mail:wgf@ms.fjirsm.ac.cn)
Growth of Nd~(3+) and Yb~(3+) Doped KGd(WO_4)_2 Crystals TU Chao yang, TANG Ding yuan, WANG Yuan kang, QIU Min wang, HUANG Yi dong, LUO Zun du(Fujian Institute of Research on the Structure of Matter,Chinese Academy of Scie nces,Fuzhou 350002,China)
Growth of Ca_4GdO(BO_3)_3 Single Crystal by Flux Method CHEN Wei, YU Ya qin, ZHANG Si yuan (Changchun Institute of Applied Chemistry,Chinese Academy of Sciences,Changchun 130022,China)
High Concentration Nd:YAG Laser Crystal from Flux Mehtod GUAN Zhou guo, XIE Qiu xiang, LUO Fei, GU Kai hui, LUO Chu hua (South west Institute of Technical Physics,Chengdu 610041,China)
Growth of Elastic Carbon Micro-coils by CVD Process CHEN Xiu qin (College of Chemical Engineering,Huaqiao University,Quanzhou 362011,China) (E-mail:cxqysm@hqu.edu.cn)
Crystal Growth of GaN and Preparation of Its Low Dimensional Materials CHEN Xiao long (Institute of Physics and Center for Condensed Matter Physics,Chinese Academ y of Sciences,Beijing 100080,China)
Fabrication of GaN Nanowires LI Jian ye 1,2 , CHEN Xiao long 1, QIAO Zhi yu 2, CAO Yong ge 1 , LAN Yu cheng 1, XU Yan ping 1, XU Tao 1, JIANG Pei zhi 1 (1.Institute of Physics and Center For Condensed Matter Physics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100080,Chi
Growth of Large SiC Single Crystals XU Liang ying, SHU Bi yun (Shanghai Institute of Ceramics,Chinese Academy of Sciences,Shanghai 200050,Chin a)
Preparation of AgCl Nanocrystalline Wires by Reverse Micelle Soft Templates WU Qing sheng 2, ZHENG Neng wu 1, DING Ya ping 1 (1.Department of Chemistry,University of Science and Technology of China,Hefei 230026,China; 2.Department of Chemistry,Tongji University,Shanghai 200092,China) (E-mail:qswu@mail.tonji.edu.cn)
Improvement in Scintillation P roperties of PbWO_4 Crystals with Different Doping Ions LI Jian zhe, ZHANG Ying, ZHENG Lian rong, CHEN Gang, REN Shao xia (Beijing Glass Research Institute,Beijing 100022?China)
Radiation Damage Mechanism of Lead Tungstate Scintillating Crystals for High En ergy Physics Research FENG Xi qi (Laboratory of Functional Inorganic Materials,Shanghai Institute of Ceramics,Chi nese Academy of Sciences,Shanghai 200050,China)
Investigation on Photorefractive Resistance Property and Mechanism of Zn∶Mg∶LiNbO_3 Crystal ZHU Zhi bin 1, XU Yu heng 1, WANG Rui 2 (1.Department of Applied Chemistry,Harbin Institute of Technology,Harbin?150001 ,China; 2.State Key Lab. of Crystal Materials,Shandong University,Jinan?250100,China)
Optical Properties of Fe:KLN Crystal Zhao Ye quan, SHI Shao jun, ZHU Zhi bin (Department of Mechanics and Space Engineering,Harbin Institute of Technology,Ha rbin?150001,China)
Study on Growth and Application to Volume Holographic Storage of Dop ed LiNbO_3 Crystals LIU Guo qing, LIU Jin wei, TAO Shi quan, JIANG Zhu qing (Department of Applied Physics,Beijing Polytechnic University,Beijing?100022 ,China) (E mail:dongqiao@bjpu.edu.cn)
Growth and Scintillating Property of Ce:Ge:PbWO_4 Crystal YANG Chun hui, SHI Shao jun (Department of Applied Chemistry,Harbin Institute of Technology,Harbin?150001 ,China; State Key Lab. of Crystal Materials,Shandong University,Jinan?250100,China)
Study on the NaBi(WO_4)_2 Crystal and Its Properties LI Jian li, LIU Jing he, XIN Hong yan, ZHANG Zuo wang, YU Xin,ZHANG Xiao li ng (Institute of Optics and Fine Mechanics,Changchun 130022,China)
Vacuum Ultraviolet Spectrum of TbP_5O_(14)Crystal HONG Guang yan 1, ZENG Xiao qing 1, KIM Chang hong 2, PYUM Chong hong 2, YU Byung yong 2, BAE Hyum sook 2, PARK Cheal hee 2, KWON I1 eok 2 (1.Changchun Institute of Applied Chemistry,Chinese Academy of Sciences,Changchu n 130022,China;
Study on 1.06μm Laser Characteristics of Nd~(3+):KGd(WO_4)_2 Crystals QIU Min wang, TU Chao yang, HUANG Yi chuan, TANG Ding yuan, WANG Yuan kang , LI Jian fu (Fujian Institute of Research on the Structure of Matter,Chinese Academy of Scie nces,Fuzhou?350002,China)
Blue and Red Lights by Photoluminescence from GaN Nanocrystalline Solids CAO Yong ge, CHEN Xiao long, LAN Yu cheng, XU Yan ping, XU Tao, LI Jian ye, JIANG Pei zhi (Institute of Physics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100080,China)
High Ytterbium Doped Yb:YAG and (Yb,Cr):YAG Laser Crystals
Dielectric Properties of the Bi_2Ti_2O_7 Thin Film with(111)Orientation WANG Zhuo 1,2 , HUANG Jie 3, WANG Shao wei 1,2 , WU Xian ming 1,2 , WANG Ming 1,2 , SHANG Shu xia 3, WANG Hong 1,2 , WANG Yu guo 4(1.State Key Lab. of Crystal Materials,Jinan 250100,China; 2.Institute of Crystal Materials Sha
Characterization of SHG Properties of Potassium Lithium Niobate (KLN) Single Crystals LIAN Li 1, T.C.Chong 1, YU Yong hei 2, H.Kumagai 3, M.Hirano 3(1.Data Storage Institute,DSI building,5 Engineering Drive 1 (off Kent Ridge Cre scent,NUS),Singapore 117608,Singapore; 2.Singapore Productivity and Standards Boa rd,1 Science park drive
Radiation-induced BO_2-F~+ Centers in YCOB Crystals RUAN Yong feng 1, Takamoto SASAKI 2 (1.Department of Physics,Tianjin University,Tianjin 300072,China; 2.Department of Electrical Engineering,Osaka University,Osaka,565 0871,Japan)
Yttrium Aluminum Borate(NAB)——An Ideal Material for LD Pumped Microchip Laser——A Review of the Ap plication of Self-activated Laser Crystals in Laser Technology LUO Zun du (Fujian Institute of Research on the Structure of Matter,Chinese Academy of Scie nces,Fuzhou 350002,China)
Create of Speediness Electrooptic Tunable Optical Parametric Device in Nonl inear Optical Crystals WU Bai chang (Fujian Institute of Research on Structure of Matter,Chinese Academy of Scie nces,Fuzhou 350002,China)
Magneto-optic Properties of Single Crystal Garnet YbBi:YIG and Use of Its Opt ical Fiber Current Sensors ZHAO Wei zhong, ZHANG Shou ye (1.Department of Physics,Zhejiang University;Hangzhou 310027,China; 2.Department of Materials Science and Engineering,Zhejiang University,Hangzhou 3 10027,China)
Study of a Three-dimensioned Real-time Observation Device for Melt Crystals Growth MIAO Yu, JING Wei qing, PAN Zhi Lei, CAI LI xia (Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200050,China)
2000 Issues:  [01] [02] [03] [04] [S1]
More Issues:   [1989]   [1990]   [1991]   [1992]   [1993]   [1994]   [1995]   [1996]   [1997]   [1998]   [1999]   [2001]   [2002]   [2003]   [2004]   [2005]   [2006]   [2007]   [2008]   [2009]   [2010]   [2011]   [2012]   [2013]   [2014]   [2015]   [2016]   [2017]   [2019]   [2018]
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved