Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
Full-Text Search:
Natural Gas Industry
FQ: 月刊
AD of Publication: 四川省成都市
Lanuage: 中文;
ISSN: 1000-0976
CN: 51-1179/TE
YP: 1981
Url: 四川石油管理局;中国石油西南油气田公司;川庆钻探工程有限公司
Recommended Journals
Natural Gas Industry
2006 -03
Catalog
SITUATION AND CHALLENGES FOR COAL-BED METHANE INDUSTRIALIZATION IN CHINA (Ⅲ)-TREND AND PIONEER RESEARCH Qin Yong (Graduate Students' Institute of China University of Mining and Technology).
A DISCUSSION ON EXPLORATION AND DEVELOPMENT STRATEGY OF NATURAL GAS IN WESTERN DEPRESSION OF SICHUAN BASIN Wang Liangguo (Energy Resources Institute of Chengdu University of Technology).
MECHANISM AND REGULARITY OF EPISODIC RESERVOIRING Zhao Jingzhou (Xi'an Shiyou University).
A STUDY OF DEEP-BASIN OIL AND GAS ACCUMULATION IN NONMARINE RIFTED LAKE BASIN: TAKING SOUTHERN-CENTRAL PART OF BIYANG SAG AS AN EXAMPLE Chen Chunqiang~1, Li Liansheng~ 2,3 , Wen Zhixin~1, Li Hui~2, Zhu Jun~2 ( ~1 China University of Geosciences·Beijing; ~2 Geology and Geophysics Research Institute, Chinese Academy of Sciences; ~3 Petroleum Exploration and Development Research Institute of Henan Oilfield Company, Sinopec).
DISTRIBUTION OF COAL-DERIVED OIL AND GAS IN KUQA DEPRESSION AND ITS CONTROL FACTORS Qin Shengfei, Dai Jinxing (PetroChina Exploration & Development Research Institute).
HYDROCARBON-GENERATING SYSTEM OF EOGENE SHAHEJIE FM IN CHEZHEN SAG Zhu Guangyou~1, Jin Qiang~2, Zhang Shuichang~1, Zhang Linye~3, Zhang Shanwen~3, Guo Changchun~2 ( ~1 PetroChina Exploration & Development Research Institute; ~2 China University of Petroleum·East China; ~3 Geological Science Research Institute, Shengli Oilfield Co. Ltd., Sinopec).
TRIASSIC-JURASSIC SEQUENCE STRATIGRAPHY AND SEDIMENTARY SYSTEM IN EASTERN CAOHU SAG Huang Xingwen~1, Yu Xinghe~1, Zheng Xiujuan~1, Zhao Deli~ 1,2 , Li Shengli~1 ( ~1 China University of Geosciences·Beijing; ~2 Petroleum Exploration and Development Research Institute of Henan Oilfield Company, Sinopec).
SEDIMENTARY FACIES OF 8TH MEMBER OF SHIHEZI FM IN BLOCK SU 6 IN SULIGE GAS FIELD Yin Zhijun~1, Yu Xingyun~2, Lu Guoyong~3 ( ~1 China University of Petroleum·Beijing; ~2 Eastern Sichuan Development Corporation of Sichuan Petroleum Administration Bureau; ~3 Third Drilling Corporation of Dagang Petroleum Exploration Bureau, PetroChina Dagang Oilfield Company).
GENESIS OF HYDROGEN SULFIDE IN FLUID INCLUSIONS IN GANGXI FAULTED ZONE Hou Lu~1, Ding Weiwei~ 1,2 , Yang Chiyin~3, Dai Jinxing~4, Tao Shizhen~4, Mi Jingkui~4 ( ~1Key Laboratory for Hydrocarbon Accumulation Mechanism of Ministry of Education, China University of Petroleum·Beijing; ~2Geoscience Department of Zhejiang University; ~3 PetroChina Dagang Oilfield Company; ~4 Research Institute of Exploration & Development, PetroChina).
PREDICTION METHODS OF FRACTURED RESERVOIR:TAKING FOSSIL BURIED HILL IN JIYANG DEPRESSION AS AN EXAMPLE Xu Wanglin~ 1,2 , Pang Xiongqi~ 1,2 , Wang Jun~3, Wei Jianshe~ 1,2 , Zhang Shupin~4 ( ~1 Key Laboratory for Hydrocarbon Accumulation Mechanism of Ministry of Education, China University of Petroleum·Beijing; ~2 Basin & Reservoir Research Center of China University of Petroleum; ~3 Research Institute of Geology, Shengli Oilfield Co. Ltd., Sinopec; ~4 China University of Geosciences·Beijing).
DIFFERENT EFFECTS OF HYDRODYNAMIC CONDITIONS ON COAL-BED GAS ACCUMULATION Liu Honglin, Li Jingming, Wang Hongyan, Zhao Qingbo (Langfang Branch of PetroChina Exploration & Development Research Institute).
A DISCUSSION ON DIFFERENTIAL GAS ACCUMULATION IN BOHAI BAY BASIN Wei Zhaoliang~ 1,2 , Liu Quanwen~1, Cheng Youyi~2, Li Hongxi~1, Zhang Xuecai~3 ( ~1 State Key Laboratory of Oil & Gas Reservoir Geology and Development Engineering, Southwest Petroleum Institute; ~2 Dongsheng Jinggong Petroleum Development Stock Co. Ltd., Shengli Petroleum Administration Bureau; ~3 Exploration Project Management Division of Shengli Oilfield Co. Ltd., Sinopec).
STUDY OF SEISMIC ATTRIBUTE INTERPRETATION TECHNOLOGIES AND DETERMINISTIC ANALYSIS Zeng Zhong~ 1,2 , Yan Shixin~2, Wei Xiucheng~1, Liu Yang~1 ( ~1 China University of Petroleum·Beijing; ~2 PetroChina Exploration & Production Branch Company).
ACCURATE TIME VARIABLE FILTERING THROUGH S-TRANSFORMATION Li Huifeng~1, Peng Wen~2 ( ~1Chengdu University of Technology; ~2Southwest University of Finance and Economics).
APPLICATION STUDY OF 3D HYDROCARBON DETECTION TECHNOLOGY IN FENGGU AREA IN WESTERN SICHUAN BASIN Xie Yongliang (Sinopec Southwest Branch Company).
APPLICATION OF SEISMIC POROSITY INVERSION TECHNIQUES TO SANDSTONE RESERVOIRS IN WESTERN SICHUAN BASIN AND ITS EFFECT COMPARISON Li Zhong~ 1,2 , He Zhenhua~1, Wu Furong~2, Wang Yuxue~2, Wu Shenghong~2 ( ~1Chengdu University of Technology; ~2 Geophysical Exploration Company of Sichuan Petroleum Administration Bureau, CNPC).
EXPERIMENTS OF PENDULUM ASSEMBLY WITH HYDRAULIC PROPULSION DEVICE TO IMPROVE PENETRATION RATE FOR FORMATIONS WITH BIG DIP ANGLE Gao Zili, Liu Deping, Zheng Shuquan, Gu Guangping, Li Rong (East Sichuan Drilling Company of Sichuan Petroleum Administration).
STUDY AND APPLICATION OF STRONG INHIBITIVE DRILLING FLUIDS IN EAST BLOCK OF ORDOS BASIN Guo Jiankang~1, Yan Jienian~1, Yang Hu~1, Zhang Jianqing~2, Li Zhangshun~2, Chen Xin~2 ( ~1China University of Petroleum·Beijing; ~2Drilling Company of Changqing Oilfield Company).
EXPERIMENTAL RESEARCH ON TECHNIQUES OF DEVIATION CONTROL AND FAST PENETRATION WITH PRE-BENDING DYNAMICS Xu Siping~ 1,3 , Di Qinfeng~2, Zhang Xinxu~3, Zhu Weiping~2, Zhang Hongquan~3 ( ~1 China University of Petroleum·East China; ~2 Shanghai Institute of Applied Mathematics and Mechanics, Shanghai University; ~3Huanghe Drilling Company of Shengli Petroleum Administration, Sinopec).
STUDY ON MEASUREMENT SYSTEM FOR DYNAMIC CHARACTERISTICS OF DRILL STRING'S BOTTOM Wang Degui, Gao Deli, Gao Baokui, Fu Zhibin, Zhou Jinghui (China University of Petroleum·Beijing).
CEMENTING AND TIE-BACK TECHNIQUES WITH TAIL PIPE FOR COMPLICATED DEEP WELLS Gu Jun~1, Chen Huailong~2, Gao Xingyuan~4, Yang Changlong~3, Leng Rubo~5 ( ~1Oil/Gas Wells Engineering of China University of Geology·Wuhan; ~2PetroChina Gas Exploration & Development Company; ~3CNPC Tuha Petroleum Exploration and Development Headquarters; ~4 Jining Oilfield Drilling Technical Service Company; ~5 Shanghai Jiaotong University).
DISCUSSION ON BLOWOUT CAUSED BY SUPERCRITICAL CO_2 FLUID Yuan Ping~1, Li Peiwu~2, Shi Taihe~1, Li Peijun~3, Xiong Jiyou~1 ( ~1Southwest Petroleum University; ~2 E & D Research Institute of PetroChina Liaohe Oilfield Company; ~3 Xinlongtai Oil Recovery Factory of PetroChina Liaohe Oilfield Company).
STUDY ON TOOLS AND TECHNIQUES OF REAMING WHILE DRILLING Ma Qingming~ 1,2 , Wang Ruihe~1 ( ~1College of Petroleum Engineering, China University of Petroleum·East China; ~2Drilling Technology Research Institute of Shengli Oilfield Company, Sinopec).
STUDY ON CALCULATING METHOD OF INVASION DEPTH OF MUD SOLID PHASE Fan Xiangyu~1, Xia Hongquan~1, Chen Ping~1, Zhao Jun~2, Tang Xueping~3, Liu Bin~4, Luo Yongzhong~2 ( ~1Southwest Petroleum Institute; ~2PetroChina Tarim Oilfield Company; ~3CNPC Sichuan Petroleum Administration; ~4PetroChina Southwest Oil & Gasfield Company).
DEVELOPMENT AND APPLICATION OF CLAY-FREE DRILLING FLUID You Yuan,Zhang Jie,Zhao Xiangyang(College of Chemistry & Chemical Engineering, Xi'an Shiyou University).
SHIELDING AND TEMPORARY PLUGGING TECHNOLOGY AND APPLICATION IN THE BIANCHENG AREA OF NORTH JIANGSU PROVINCE Jiang Wen~1, Zhang Jun~2, Wang Jianjun~2, Peng Shangping~2, Huang Wenyong~2, Wang Guangping~2 ( ~1Graduate School of Southwest Petroleum Institute; ~2Mud Company of Sinopec Southwest Petroleum Bureau).
A NEW APPROACH OF ESTABLISHING BINOMIAL DELIVERABILITY EQUATION OF GAS CONDENSATE WELL AT DIFFERENT PRESSURES Yu Yuanzhou~1, Zhang Cai~2, Yang Lirong~1, Gao Huijun~3 ( ~1 Exploration and Development Research Institute, PetroChina Dagang Oilfield Company; ~2 Exploration and Development Research Institute,PetroChina Southwest Oil & Gasfield Company; ~3 China Oilfield Services Limited).
A PRELIMINARY DISCUSSION ON MECHANISM AND RECOGNITION OF WATER INVASION CHARACTERISTICS IN EDGE WATER DRIVE GAS RESERVOIRS He Xiaodong, Zou Shaolin, Lu Xiaomin (Exploration and Development Research Institute,PetroChina Southwest Oil & Gasfield Company).
EXPERIMENTAL STUDY OF DAMAGE OF STRESS AND LIQUID SENSITIVITIES TO COAL-BED GAS RESERVOIR Yang Shenglai, Yang Sisong, Gao Wanglai (China University of Petroleum·Beijing).
A STUDY OF SATURATION DURING NATURAL DEPLETION OF CONDENSATE GAS RESERVOIR WITH LOW CONDENSATE OIL CONTENT IN LOW-PERMEABILITY POROUS MEDIA Li Mingqiu~1, Guo Ping~1, Du Jianfen~1, Jiang Yiwei~2, Bi Jianxia~2 ( ~1 State Key Laboratory of Reservoir Geology and Development Engineering, Southwest Petroleum Institute; ~2 Sinopec Zhongyuan Oilfield Company).
PHASE BEHAVIOR OF WET CONDENSATE GAS AT HIGH TEMPERATURE AND PRESSURE Shi Depei~1, Sun Lei~2, Liu Jianyi~2, Chang Zhiqiang~2, Li Xiangfang~1 ( ~1China University of Petroeum·Beijing; ~2Southwest Petroleum Institute).
PREDICTION OF DELIVERABILITY OF HUFF AND PUFF WELL Cao Jian, Pu Wanfen, Zhao Jinzhou, Yu Jia (State Key Laboratory of Reservoir Geology and Development Engineering, Southwest Petroleum Institute).
AN ANALYSIS OF PROSPECT OF EOR BY GAS INJECTION IN LOW-PERMEABILITY OIL RESERVOIR Cao Xueliang 1,2 , Guo Ping~3, Yang Xuefeng~3, Li Shilun~3 ( ~1 China University of Geosciences·Beijing; ~2 Exploration and Development Research Institute, Sinopec Zhongyuan Oilfield Compnay; ~3 State Key Laboratory of Reservoir Geology and Development Engineering, Southwest Petroleum Institute).
DESIGN AND OPTIMIZATION OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF GAS PRODUCTION THROUGH GLV GAS LIFT FLOWING BACK Su Yueqi, Wang Hai, Wang Zhaohua, Luan Yanchun (Natural Gas Production and Marketing Company, Zhongyuan Oil and Gas Gaoxin Corporation).
THE DEVELOPMENT SITUATION AND SUGGESTIONS OF NATURAL GAS PIPELINE ENGINEERINGS INSICHUAN AND CHONGQING Luo Min, Ma Xuefeng,Liu Jun,Luo Jun, He Yan, Wang Jing (Gas Transmission Management Divisionof PetroChina Southwest Oil & Gasfield Company)
MAIN FACTORS IMPACTING PERFORMANCES OF ULTRASONIC FLOWMETER MEASUREMENT SYSTEM Yang Shengjiang~1, He Min~2, Ren Jia~2 ( ~1 Oil/Gas Development Division of PetroChina Southwest Oil & Gasfield Company; ~2 Chengdu National Gas Measurement Station of National Crude Oil Metering Station of Big Flow Rate).
A NEW METHOD FOR PREDICTING LOAD OF NATURAL GAS PIPELINE NETWORK Chen Xuefeng~1, Yuan Zhongming~2, Ma Yongchi~2 ( ~1Long Distance Pipeline Inspection and Appraisal Center of PetroChina Southwest Oil & Gasfield Company; ~2Sothwest Petroleum Institute).
THE RESEARCH WORKS ON PLASTICITY AND TOUGHNESS OF X52 STEEL GAS TRANSMISSION LINES IN SERVICE Zhu Tianshou~1, Hu Xingmin~1, Huang Shuju~2, Guo Shengwu~2 ( ~1The First Natural Gas Recovery Plant of PetroChina Changqing Oilfield Company; ~2State Key Laboratory of Mechanical Behavior, Xi'an Jiaotong Universuty).
RISK ANALYSIS ON PUMP SYSTEM IN OIL/GAS PIPELINING Zhang Peng, Xia Chuanbao, Hou Xiangqin, Cao Jian (Southwest Petroleum Institute).
RESEARCH WORKS ABOUT PVP INHIBITION PERFORMANCE ON NATURAL GAS HYDRATE Tang Cuiping, Fan Shuanshi (Natural Gas Hydrate Research Center of Guangzhou Institute of Energy Conversion, Chinese Academy of Sciences).
THE EXPERIMENTAL RESEARCHES ON PHASE EQUILIBRIUM OF NATURAL GAS HYDRATES Zhang Liehui~1, Li Dengwei~1, Xiong Yu~1, Zhou Keming~2, Zhang Dihong~2, Gao Yiyi~2, Liu Tong~2, Wang Li~2 ( ~1The State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Development Engineering, Southwest Petroleum Institute; ~2 Research Institute of Exploration and Development, PetroChina Southwest Oil and Gasfield Company).
REASONS AND COUNTERMEASURES FOR FOAMING OF LOW TEMPERATURE REFRIGERATION SYSTEM Zhang Yi~1, Wang Chengquan~2, Liu Lei~1, Zhang Yan~1, Liu Wenjie~1, Ren Sizhong~2 ( ~1College of Chemistry and Chemical Engineering, Daqing Petroleum Institute; ~2Natural Gas Company, PetroChina Daqing Oilfield Company).
PROCESS FLOW DESIGNS ON NATURAL GAS HYDRATE GENERATION AND DECOMPOUND Fu Yue~1, Chen Shujun~2, Chen Baodong~1, Deng Zilong~1 ( ~1 The Mechanical Engineering College, Liaoning University of Petroleum & Chemical Technology; ~2 Institute of Refrigeration and Cryogenics, Shanghai Jiaotong University).
STUDY ON STRATEGIC ECONOMIC EVALUATION OF OIL & GAS EXPLORATION PROJECTS BASED ON COMPOUND REAL OPTIONS Zhang Yongfeng~ 1,2 , Chen Hanlin~1, Jia Chengzao~2, Yang Shufeng~1, Li Xiaodi~2, Zhang Guosheng~2( ~1 Department of Earth Science, Zhejiang University;~2 Research Institute of Petroleum Exploration & Development, PetroChina).
ANALYSIS OF RESTRICTIVE FACTOR OF GAS INDUSTRY IN BEIJING-TIANJIN-HEBEI Zhang Kang (Exploration & Production Research Institute, Sinopec).
THE THEORETIC MODEL OF INTEGRATED ECONOMY EVALUATION ON COAL-BED METHANE PROJECT BASED ON INTERNALIZING EXTERNALITY Wang Pingli, Liu Qihao, Zhu Caibin (Economics and Management School, Beijing University of Technology).
DETERMINATION OF RISK FACTORS SCORING WEIGHTS OF OIL & GAS PIPELINE BASED ON UNCERTAIN ANALYTIC HIERARCHY PROCESS Yi Yunbing~1, Yao Anlin~2 ( ~1 Sichuan Kehong Oil & Gas Engineering Co., Ltd., Sichuan Petroleum Administration Bureau; ~2 Southwest Petroleum Institute).
2006 Issues:  [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12]
More Issues:   [1989]   [1990]   [1991]   [1992]   [1993]   [1994]   [1995]   [1996]   [1997]   [1998]   [1999]   [2000]   [2001]   [2002]   [2003]   [2004]   [2005]   [2007]   [2008]   [2009]   [2010]   [2011]   [2012]   [2013]   [2014]   [2015]   [2016]   [2017]   [2018]
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved