Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
Full-Text Search:
Chinese Journal of Rare Metals
FQ: 月刊
AD of Publication: 北京市
Lanuage: 中文;
ISSN: 0258-7076
CN: 11-2111/TF
YP: 1977
Url: 中国有色金属工业协会;北京有色金属研究总院
Recommended Journals
Chinese Journal of Rare Metals
2003 -01
Catalog
Application of Membrane Technology in Metallurgy of Rare Metals Zhang Qixiu, Xiao Liansheng (Metallurgy Separation Science and Engineering Institute, Central South University, Changsha 410083, China)
The Application of Rare-Noble Metals to the Purification of Hydrogen Chen Shaohua 1,2 , Xing Pifeng 2, Chen Wenmei 1 (1. School of Chemical Engineering, Sichuan University, Chengdu 610065, China; 2. Institute of Nuclear Physics & Chemistry, China Academy of Engineering and Physics, Mianyang 621900, China)
Recent Progress in Tungsten Metallurgy in China Xiao Liansheng , Zhang Qixiu, Li Qinggang (Laboratory of Metallurgical Separation Science and Engineering, Central South University, Changsha 410083, China)
Progress and Prospect of Tantalum & Niobium Industry He Jilin  (Ningxia Nonferrous Metals Smelter, Northwest Rare Metal Material Research Institute, Shizuishan 753000, China)
Application of Tantalum to LSIC Pan Luntao , Li Bin, Zheng Aiguo, Lu Jianbo, Li Haijun, Wang Qiouying (Ningxia Orint Tantalum Industry Co. Ltd. P.O. Box 105, Shizuishan 753000, China)
Progress in High Capacity Tantalum Powder Liu Hongdong , Pan Luntao, Cheng Yuewei, Lu Zhenda, Zheng Aiguo, Ma Yuezhong, Wang Chunxiang, Li Hui (Ningxia Orient Tantalum Industry Co. Ltd, Shizuishan 753000, China)
Current Status and Future Trend of Niobium Capacitor Li Chunguang 1,2* , Dong Ningli 2, Zhong Jingming 2, Luo Chuntao 2, Gao Yong 1 (1. The Department of Electronic Engineering, Xi′an University of Technology, Xi′an 710048, China; 2. Ningxia Xingri Electronics Co.,Ltd., Shizuishan 753000, China)
Progress and Standards in Research of Titanium Alloys for Surgical Implant Wang Guisheng , Zhu Ming (General Research Institute for Non Ferrous Metals, Beijing 100088, China)
Phase Structure and Transformation of Zirconia Lin Zhenhan , Lin Gang, Wu Liang, Zhang Lingxiu (Zirconium Material Research Center, Shanghai University, Shanghai 200072, China)
Properties, Application and Production of Zirconium Basic Sulfate(ZBS) and Zirconium Basic Carbonate(ZBC) Luo Fangcheng , Lu Wenguang, Luo xinwen (Jiangxi Kingan Hi Tech Co , LTD Nanchang 330029, China)
Variation in Feature of World Lithium Industry and Its Influence on Lithium Industry in China Feng Guofu, Zhang Xiao  (Xinjiang Research Institute of Non ferrous Metals, Wulumuqi 830000, China)
Study and application of AlBe alloy Liu Xiaoning , Ma Shiguang (Northwest Rare Metal Materials Research Institute, Shizuishan 753000, China)
Review and Prospect of Chinese Beryllium Copper Industry Science and Technology Advance Yan Yong , Wang Zhijun, Dong Chaoqun (Ningxia Orient Tantalum Industry CO.,LTD, Shizuishan 753000, China)
Alternativity of RE-Mo Product and Its Utilization Zhang Yanhong  (Luanchuan Molybdenum Group Co.,Ltd., Luanchuan 471500, China)
Research and Manufacture of High Temperature Vacuum Furnace for Rare Metals Yin Zhongrong *, Ma Yuan, Zheng Jie, Wang Qin, Li Qianwang, Li Fengling, Zhang Xixian (Research and Development Center of Machinery and Electricity Equipment, General Research Institute for Non Ferrous Metals, Beijing 100088, China)
Mo-La_2O_3 Alloy Used in Electric Spark Cutting Xue Kangying , Fu Xiaojun (China Molybdenum New Materials Co. Ltd., Xi′an 710100, China)
Study on the Room-Temperature Plasticity and Toughness of Rare Earth Oxide-Doped Molybdenum Sheet Wang Xingang 1, Han Qiang 2* , Zhao Baohua 3 (1. School of Materials Science and Engineering, Xi'an Jiaotong University, Xi′an 710049, China; 2. China Molybdenum New Materials Co , Ltd , Xi′an 710100, China; 3. Technical Center of Jinduicheng Molybdenum Mining Co , Xi′an 710068, China)
High Temperature Elasticity Ni-Be-Ti Alloy Strip Li Yonghua , Wang Zhijun, Yan Yong, Zhang Chen, Huang Zhipan (Ningxia Orient Tantalum Industry CO , LTD, Shizuishan 753000, China)
Study of Application of Beryllium Copper Electrode on Contact Welder Yan Yong 1* , Wang Zhijun1, Zhang Tianli 1, Zhang Xinjian 1, Dong Chao qun 1, Wei Jun 2 (1. Ningxia Orient Tantalum Industry CO.,LTD,Shizuishan 753000, China; 2. Northwest Benniu CO.,LTD, Shizuishan 753000, China)
Testing of Average Linear Expansion Coefficient and High Temperature Density of Isostatic Pressed Metal Beryllium Material Wang Xueze , Zhang Wenhua (The Key Laboratory of the Special Materials in Ningxia Hui Nation Autonomous Region Northwest Rare Metal Material Institute, Shizuishan 753000, China)
Preparation and Characterization of ZnO/PANI Composite Film Huang Huaiguo 1, Chen Jinghe 1, Zou Laichang 1, Zhou Jianzhang 2, Wu Lingling 2, Lin Zhonghua 2* (1 Xiamen Zijin Science and Technology Co , LTD , Xiamen 361006, China; Fujian Zijin Research Institute of Mining and Metallurgy, Fujian Zijin Mining Industry Co ,LTD , Shanghang 364200,China; 2 State Key Laboratory for Physical Chemistry of the Solid Surface, Department of Chemistry, Institute of Physical Chemistry, Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Transformation Temperature and Mechanical Properties of NiTi Shape Memory Alloy Thin Films Liu Meirong , Guo Jinfang, Mi Xujun, Zhu Ming (Grikin Advanced Materials Co Ltd , Beijing 100088, China)
Effect of Surface Processing on Tensile Properties of NiTi Wire Miao Weidong , Mi Xujun, Zhu Ming, Gao Zhaozu (Grikin Advanced Materials Co ,Ltd , Beijing 100088, China)
Recovery Indium from Waster ITO Target Chen Jian , Yao Jisheng, Zhou Youyuan, Chen Zhifei, Wang Xi, Huang Junwu (Changsha Research Insititue of Mining and Metallurgy, Changsha 410012, China)
Ion-Exchange Kinetics in Extraction of Indium(Ⅲ) by CL-P204 Levextrel Resin Liu Junshen 1, He Zhengguang 2, Jia Shuhua 3, Cai Weimin 1,2* (1 Department of Environmental Science and Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin 150090, China; 2 School of Environmental Science and Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200240, China; 3 Gaocun Middle School, Wendong City, Shandong Province, Wendeng 264400, China)
Effect of WC Content on Structure and Property of Dispersion Strengthened Copper of Cu/WC Zhang Liyong , Wang Mengjun, Liu Xinyu, Gan Chunlei (Material Science and Engineering School of Central South University, Changsha 410083, China)
Extraction of Indium From Dust of Lead Scum Reverberatory Liu Langming  (Technology Center, Zhuzhou Smelter Group Co. Ltd, Zhuzhou 412004, China)
Improvement of Hydrogen Storage Performance by Partial Substitution of Mn in TiMn_2 Alloy Wu Zhu , Huang Taizhong, Huang Tiesheng, Ni Jun (Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology, Chinese Academy of Sciences 865 Changning Road, Shanghai 200050, China)
Computer Simulation of Strain-Induced Morphological Transformation of Coherent Precipitates Zhao Yuhong , Chen Zheng, Li Xiaoling (Department of Materials Science and Engineering, Northwestern Polytechnical University, Xi′an 710072, China)
Microemulsion-Micromembrane Extraction of Indium Xue Hong 1,2* , Gong Fuzhong 2, Zhou Longchang 2, Shuai Shiwu 3 (1. School of Chemistry Science & Engineering, Laoning University, Shenyang 110036,China; 2. School of Chemistry & Chemical Engineering, Guangxi University, Nanning 530004, China; 3. Reserch Institute of Mining and Metallurgy, General Research Institute of Nonferrous Metals, Beijing 100088, China)
Influence of Feed Concentration of a Reactant on Its Conversion Ratio Wang Yuwen 1, Wang Xuewen 2* , Zheng Pingmin 2 (1. Chemistry Department, Jinggangshan Teachers College, Jian 343009, China; 2. College of Chemistry and Chemical Engineering, Central South University, Changsha 410083, China)
Preparation of High Density VC by Vacuum Carbon Reduction Method Lu Zhiyu , Luo Dongmei, Chen Housheng, Sui Zhitong (School of materials and metallurgy, Northeastern University, Shenyang 110006, China)
Heat Treatment of AuNi_5 Prepared by Magnetron Sputtering Yu Qianchun , Zhang Xiaohui, Fan Jinduo, He Yi, Liu Fenglong, Jiang Xuan (Grikin Advanced Materials Co. Ltd., Beijing 100088, China)
Application of Rare Earth in Beryllium Copper Alloy Dong Chaoqun , Wang Zhijun, Yan Yong, Li Chongqian, Zhang Qingxiang (Ningxia Orient Tantalum Industry CO.,LTD,Shizuishan 753000, China)
Study on Particle Appearance of PSZ-3Y Powder Prepared by Spray Drying Method Lin Zhenhan , Wu Liang, Lin Gang, Zhang Xiuling
Preparation of Ultrafine Powder of ZrO_2 with Impinging-Tubular Reactor Wang Xingming , Duan Huaying,Zhang Bitian, Zhang Mingxian, Gong Shurong, Pan Deming, Wang Lijun (Beijing General Research Institute for Non Ferrous Metals, Beijing 100088, China)
Study on Comprehensive Utilization of Scrap of Cubic Zirconia He Hangjun  (Guangxi Research Institute of metallurgy, Nanning 530023, China)
Preparation of High Purity Dysprosium Metal Using Anhydrofluorination Liu Wensheng , Yun Yuehou, Li Guodong (Department of Physics, Inner Mongolia University, Hohhot 010021, China)
Effects of Aging on Properties of TMC-2 Composites Li Siqing , Liu Ruiming (Institute of Aeronautical Materials, Beijing 100095, China)
Synthesis and Luminescent Properties of Eu~(3+)-Doped YPO_4 Yang Shuijin 1 , Chen Nianyou 2, Hu Zhenzhu 1, Yu Xinwu 1 (1. Department of Chemistry, Hubei Normal University, Huangshi 435002, China; 2. Department of Chemistry, Huanggang Normal College, Huanggang 438000, China)
Detection of Chemical Oxygen Demand (CODCr) of Waste Water in Rare Earth Refinery Deng Hanqin , Zhao Xiaoshan, Chen Qian (GuangDong Zhujiang Rare Earth CO LTD , Guangzhou 510700, China)
Relationship between Solubility of Rare Earth Oxalate and Its Particle Size of Oxide and Particle Size Control Zhao Xiaoshan , Feng Jiangchuan
Analysis Method of Trace Methyl Iso Butyl Ketone in Solution Zhang Weining 1,2* , Li jing 1, Lu Jianbo 1 (1. Ningxia Orient Tantalum Industry Co., Ltd Shizuishan 753000, China; 2. Metallurgical Science and Engineering Department, Central South University , Changsha 410083, China)
Catalytic Synthesis of Iso-Butyl Propionate Using Environmentally Friendly Catalyst Yang Shuijin , Xu Loujin, Yu Xieqing, Wang Dongming, Chen Caiyuan (Department of Chemistry and Environmental Engineering, Hubei Normal University, Huangshi 435002, China )
Recovery Ta_2O_5 and Nb_2O_5 from Slag in Decomposition of Ta/Nb Concentrate Chen Fugui  (Ningxia Nonferrous Metals Smeltery, Shizuishan 753000, China)
Characteristics of High Capacitance Niobium Powders Used for New Chip Capacitors Yuan Ningfeng 1 , Wen Xiaoli 1, Wang Danpeng 2, Pan Luntao 3, Zhang Qingsheng 2 (1. Ningxia Rare Earth Metals Electronic Materials Engineering Center; 2. Key Laboratory of Special Materials Ningxia;3. Ningxia Orient Tantalum Industry Co. Ltd., Shizuishan 753000, China)
Recent Advance of TiSiW_(12)O_(40)·TiO_2 in Synthesis of Esters and Acetal (Ketal) Yang Shuijin  (Department of Chemistry and Environmental Engineering, Hubei Normal University, Huangshi 435002, China)
Preparation of Gallium Oxide Superfine Powder Nong Jiantao , Huang Han (Guangxi Research Institute of Metallurgy, Nanning 530023, China)
Determination of Intium in ITO Powder and ITO Target by EDTA Titration Zhang Hongmei , Chen Rui (Northwest Rare Metal Materials Research Institute, Shizhuishan 753000, China)
Catalytic Synthesis of n-Propyl Propionate with TiSiW_(12)O_(40) /TiO_2 Dong Jinghua , Yang Shuijin (Department of Chemistry and Environment Engineering, Hubei Normal University, Huangshi 435002, China)
Preparation of VC_xN_y from V_2O_3 Lu Zhiyu , Luo Dongmei, Du Xinghong, Chen Housheng, Sui Zhitong (School of Materials and Metallurgy, Northeastern University, Shenyang, 110006, China)
Surface Tension of Potassium Fluotantalate and Its Mixed Melt-Salt System Xu Wenjiang 1* , Liu Weiguo 2, Yang Xinshan 3, Wang Xiangdong 1 ( 1.Institute of Mining and Metallurgy, General Research Institute for Nonferrous Metals, Beijing 100088, China; 2. Factory of Ningxia Nonferrous Metals, Shizhuishan 75300, China; 3. Company of Jiaozuo Iron and Steel, Jiaozuo 454151, China; 4. Titanium Center, General Research Institute for Nonferrons Metals, Beijing 100088, China)
Preparation of Bismuth Vanadate Pigments Tang Anping , Qin Yihong 2 (1. Department of Chemistry, Xiang Tan Polytechnic University, Xiangtan 411201; 2. Department of Metallurgy Science and Engineering, Central South University, Changsha 411083, China)
F.S.S.S Size Control of Mo Powder with Rare-Earth Element Fu Xiaojun (China Molybdenm New Materials Co., Ltd, Xi′an 710100, China)
Impulse Infrared Determination of Oxygen in Pure Molybdenum Powder and Its Make-Up Wang Feng, Yang Hongzhong (The Center of Determination and Detection, China Molybdenum Advanced Material Co. Ltd Shanxi 710100, China )
Effect of Thermal Exposure on Microstructure of Ti-25V-15Cr-2Al-0.2C Alloy Lei Liming 1 , Huang Xu 1, Sun Fusheng 1, Cao Chunxiao 1, Rugg D 2, Voice W 2 (1 Beijing Institute of Aeronautical Materials, Beijing 100095, China; 2 Rolls Royce Plc, P O Box31, Derby DE24 8BJ, U K)
Milling Zirconia Powders by Epicyclic Ball Mill Shen Hui *, Zong Youqiang, Li Fuping, Wang Biqing (XinXing Zirconium Co. Ltd., Yixing 214241, China)
Common Annealing of TA15 Alloy Sha Aixue *, Li Xingwu, Chu Junpeng (Beijing Institute of Aeronautical Materials, Beijing 100095, China)
Forming Reason for Lamination and Inclusion of Wrought Beryllium Copper Alloy Wang Zhijun , Yan Yong, Dong Chaoqun (Ningxia Orient Tantalum Industry Co. Ltd., Shizuishan 753000, China)
Testing of Thermal Constant of Isostatic Pressed Metal Beryllium Material Zhang Wenhua, Wang Xueze (The Key Laboratory of the Special Materials in Ningxia Hui Nation Autonomous Region. Northwest Rare Metal Material Institute, Shizuishan 753000, China)
2003 Issues:  [01] [02] [03] [04] [05] [06]
More Issues:   [1998]   [1999]   [2000]   [2001]   [2002]   [2004]   [2005]   [2006]   [2007]   [2008]   [2009]   [2010]   [2011]   [2012]   [2013]   [2014]   [2015]   [2016]   [2017]
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved