Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
Full-Text Search:
World Nonferrous Metals
FQ: 月刊
AD of Publication: 北京市
Lanuage: 中文;
ISSN: 1002-5065
CN: 11-2472/TF
YP: 1986
Url: 有色金属技术经济研究院
Recommended Journals
World Nonferrous Metals
2018 -01
Catalog
Application of aero Photogrammetry in data processing of mine construction CHEN Bao-min;Shandong seventh geological and Mineral Exploration Institute;
Study on the application of unmanned aerial vehicle aerial survey system in Geological Surveying LV Shan;The Guangxi Zhuang Autonomous Region Guilin hydrogeological and Geological Survey Institute;
Exploration and analysis of geological survey in mining area based on unmanned aerial vehicle SONG Zi-Cheng;Liaoning province geography information institute;
Discussion on the application of digital mapping in Mine Surveying LIU Zong-bo;Gansu consturuction vocational technical college;
Application of mine surveying in safety production of metal mine YIN Dong;MIAO Zuo-hua;ZHANG Hong-jun;Wuhan University of science and technology;
Application of three-dimensional laser scanner in the measurement of open pit mine FAN Guo-min;China Gold Group Inner Mongolia Mining Co.
Research on Application of new surveying and mapping technology in modern mine engineering survey TAN Hai-feng;Yunnan Institute of geological engineering survey and design;
The status and application of modern surveying and mapping technology in metal mine geological disasters QI Jun-xia;Geological and Mineral Exploration Institute of Qinghai Nonferrous Geological and Mineral Exploration Bureau;
Application status and quality control of mine surveying and mapping GONG Ling-zhi;CHEN Zhen;Jiangxi Southern surveying and Mapping Institute;
Application of new technology in surveying and mapping in Mine Surveying SHEN Kai;Tangshan City new engineering survey and Design Co.
On the effect of mine survey on mine safety production ZHANG Zhen-shuo;Jiashi County Copper Hui Mining Co.
Application of GNSS system to geological disaster monitoring in mine goaf LUO Jing-hua;No.408 team of geological and mineral exploration and Development Bureau of Hunan Province;
Design and application of downhole leveling connector for laser marking instrument YANG Cheng-Jin;CHEN Zhuo;WANG Jian;Shandong gold mining
Application of geographic information system in geological data processing LIU De;Hebei Geological Survey Institute;
The comprehensive utilization of mineral resources in Qinghai and the direction of geological prospecting WANG Chun-yan;QI Han-wen;ZHANG Hong-bin;JU Shuang-fu;Qinghai Nonferrous Mine Exploration Institute;
Countermeasures to reduce environmental impact of exploration project in green exploration TANG Jian-hua;327 geological team of Anhui provincial geological and Mining Bureau;
Application and analysis of new surveying and mapping technology in geological surveying and Mapping Engineering LI Nan;Hebei land mineral rights evaluation & consultant Co.
Analysis of the application and development of Mechatronics in geological exploration WANG Liang;313 team of Yunnan Nonferrous Geological Bureau;
Metallogenic conditions and prospecting for polymetallic deposit in Maguan County of Yunnan province old walled tin zinc WU Lai-hong;YUAN Jun;Yunnan Hualian mineral exploration Co.
Analysis of the genesis and prospecting potentiality of the copper deposit in the huitongshan copper deposit in guzhou county, gansu province QIU Lin-lin;LI Xue-tao;Institute of Hydrologic and Engineering Geologic Survey
Geological and geochemical characteristics of metal deposits and study of ore prospecting methods CHAI Yong-quan;Fourth Geological and Mineral Exploration Institute
Application of 3D Remote Sensing Image in geological prospecting JIA Xin;ZHOU Jia-yi;Fourth Geological and Mineral Exploration Institute
Metallogenic regularity and prospecting direction of the copper polymetallic ore area of the Hua Kun ZHANG Lei;109 team of Liaoning Nonferrous Geological Bureau;
Geological mineral characteristics and prospecting indicator of Pinghu REE deposit of ion-adsorption type in Meizhou,Guangdon WU Jiang-Wei;Minmetals Exploration & Development Co.
Ore controlling factors and prospecting direction in the walnut dam area of the Duolun volcanic basin LIU Xiao-gang;SUN Guo-sheng;Two 0 eight teams in the nuclear industry;College of Geoscience
Analysis of prospecting method for geological and mineral exploration MA Ji-xin;Sixth Geological Team of Xinjiang geological and mineral exploration and Development Bureau;
Metallogenic geological features and prospecting direction of the East Kunlun gold deposit, Qinghai MA Lin;JIN Xu-liang;MA Yong-cheng;ZHAO Zhi-yi;ZHANG Xin-li;Key Laboratory of geological process and mineral resources in the Northern Qinghai Tibet Plateau;Qinghai Geological Survey Institute;
Exploring the prospect of gold prospecting in the copper mine area of Guizhou Province CAI Jing-chen;WANG Jun;ZHAO Rong;SONG Zhen-tao;JIAO Zhi-wei;LI Ming-ming;The 113 Geological Brigade of Guizhou Bureau of Geology and mineral resources;Nuclear industry aerial survey and Remote Sensing Center;China University of Geosciences the Great Wall college;
Metallogenic regularity and prospecting prospect analysis of Jiangli mining area in Tongren County, Qinghai MA Cun-zhong;ZHAO Bin;JIA Guo-wei;WANG Jin-cheng;Qinghai Qi Xin geological and mineral exploration Limited by Share Ltd;
The geological characteristics and prospecting potential of metal mine in Xiushui area ZENG Qi;LUO Guo-ping;Jiangxi Center for the development and research of geological and mineral resources;
Fuyun County junction metallogenic model and prospecting gold Ledu Cameroon wax marker analysis HU Wan-li;Fourth Geological Team of the Xinjiang Uygur Autonomous Region geological and mineral exploration and Development Bureau;
The characteristics and prospecting prospects of the gold deposits in Haiyang, Shandong TIAN Ming-yang;NO.1Institute of geology and Mineral Resources of Shandong Province;
Research and analysis of the technical application of geological and mineral exploration in geological prospecting WU Bao-gui;SONG Zhong-ning;WANG Ze-yong;Qinghai first geological and Mineral Exploration Institute;Qinghai fifth geological and Mineral Exploration Institute;
Metallogenic Mechanism and Prospecting Potential of Mesozoic Copper Deposits in Northern Da Hinggan Moutain LIU Song-jie;Heilongjiang second hydrogeology and Engineering Geological Survey Institute;
Analysis on the status and development of geological prospecting and exploration WANG Li-hua;Sichuan Metallurgical Geological Survey Institute;
Analysis of geological characteristics and ore prospecting in Mozhugongka County of Tibet lead zinc pump YAN Ze;China national uranium co.Ltd;
The analysis about Xinjiang West Kunlun area KANGXIWA lead-zinc metallogenic characteristics and prospecting LI Cui-gang;ZHAO Li-yuan;Xinjiang geological and Mining Bureau second zone adjustment Brigade;
Application of regional prospecting technology in solid mineral exploration LEI Bi-dong;ZHANG Min;Yunnan gold mining group Limited by Share Ltd exploration branch;
Geological Characteristics and Prospecting Indicators of Lang Gala Lead-zinc Mine in Xigaze City, Tibet Autonomous Region WANG Qi-cai;ZHAO Dong-fan;LIU Hua;Exploration unit of north China geological exploration bureau;
Research on the problems in the exploration and prospecting of mine geological resources ZHAO Xue-peng;Hebei geological and Engineering Exploration Institute;
Metallogenic Geology Characteristics and Prospecting Prospects of Baanyanolei Mining area,Inner Mongolia JIANG Ying-jiu;Team 706 of Heilongjiang Nonferrous Metal Exploration Bureau;
Study on deep prospecting of the Yang Zhai Yu gold deposit in the small Qinling Mountains area of Henan ZHAI Xin-jian;The fourth geological exploration institute of Henan geology and mineral bureau;
Analysis of geological characteristics and prospecting prospects of copper polymetallic ore in Iasi, Qinghai Province XIANG Bai-wan;ZHAO Sheng-long;MA Cun-zhong;LU Sheng-biao;Qinghai Qi Xin geological and mineral exploration Limited by Share Ltd;
Analysis on geological characteristics and prospecting potential of the Inner Mongolia Autonomous Region W engniute Dazuozishan silver polymetallic ore ZHAO Dong-fan;WANG Qi-cai;General census brigade of the North China Geological Exploration Bureau;
Analysis and explanation on the technical points of deep prospecting and drilling construction FANG Hai-zhou;Sichuan Provincial Bureau of geology and Mineral Exploration and Development Exploration of 113 team;
Discussion on the geological features of gold deposit and prospecting well WANG Shan;LI Cui-gang;Second regional geological survey of Xinjiang geological and Mining Bureau;
The Geological characteristics and Ore-controlling Factors of Larima Gold Deposit in West Qinling Mountain ZHAO Zheng;BAO Wen-tong;LI Yuan;No.4 Institute of Geological & Mineral Rrsources Survey of Henan;No.4 Geological Brigade of Henan Nonferrous Geological Mineral Resourse Bureau;
Analysis of mineral geological characteristics and metallogenic model of apricot tree in Pingwu, Sichuan LI Xian-kai;LUO Run;Team 141 of Sichuan Coalfield Geology Bureau;
Investigation and significance of hidden sedimentary mineral resources in the Cretaceous caprock area of central Jiangxi CHEN Liang-wei;PI Zhi-qiang;LIU Zhi-zheng;227 geological team of Jiangxi Coalfield Geological Bureau;
The relationship between the finite strain characteristics of B.Nakhan shear zone and the distribution of gold mineralization in xayaburi, Laos PAN Luo-zhong;DAI Yu;TANG Zhuan-hong;JIANG Yan-ling;NI Zhan-xu;FAN Ru-hai;Guangxi institute of regional geological survey;Team 271
The characteristics and genesis of the lead-zinc(barite) ore deposit in the Ma Anshan, Xichou County, Yunnan LI Ling-xiao;CAI Jin-jun;WEI Xin;ZHOU Wei;317 team of Yunnan Nonferrous Geological Bureau;
Study on the geological characteristics and genesis of the gold deposit in Shanxi Province HUANG Kuan-xin;Hunan province geology and mineral exploration and development bureau 414 teams;
The chemical characteristics of copper polymetallic ore geography in Qinghai province Zhidoi County colorful area WU Yuan-an;XIE Wen-bing;QIN Ze-li;BAO Shou-li;Geological and Mineral Exploration Institute of Qinghai Nonferrous Geological and Mineral Exploration Bureau;
Maguan County stone slope Dulong tin zinc polymetallic deposit tungsten mineralization distribution law WANG Dai-bin;XU Hong-feng;Yunnan Hualian mineral exploration Co.
Analysis of Fuyun County Hongre broad wax deposit characteristics and ore genesis of gold deposit in North HUANG Wei;Fourth Geological Team of the Xinjiang Uygur Autonomous Region geological and mineral exploration and Development Bureau;
Geological characteristics and ore genesis of the southern lead zinc mine in Buzi Bay, Yecheng County, Xinjiang YAN Zhi-peng;Seven 0 team of the Xinjiang Uygur Autonomous Region Nonferrous Geological Exploration Bureau;
Xinjiang and Tian Long Valley geological characteristics and genesis of mercury deposit CAO Bai-di;Xi'an geological survey center of the China Geological Survey;
Darou Bayida Osaka nickel copper gold metallogenic geological characteristics and ore controlling factors MA Jian;Second regional geological survey of Xinjiang geological and Mining Bureau;
Analysis on the problems and techniques of the plane control in the underground mine survey HE Yu-long;TIAN Cheng-hui;CHENG Guang-chao;Chifeng Chaihu hurdson Gold Mining Co.
Present situation and improvement measures of mineral geochemical exploration technology ZHENG Liang-ying;HUI Yan-ning;Fourth Geological and Mineral Exploration Institute
Discussion on the risk of geological exploration in gold deposit HUANG Jing;JI Wen-xue;ZHU Chang-yu;Yunnan gold mining group Limited by Share Ltd;Yunnan mine international mining Limited by Share Ltd;
Current situation of geological and mineral exploration and analysis of problems in its implementation LI Jia-ying;Guangxi Sixth Geological Team;
Analysis on geological characteristics and genesis of gold deposit in Hebei County of Fengning province Chapeng Silver YIN Lu;No.606 team of Sichuan Metallurgical Geological Prospecting Bureau;
A variety of geophysical methods in the area of application of Fuyun Al-aqsa LI Xi-liang;ZHANG Chun-qiang;Fourth Geological Team of the Xinjiang Uygur Autonomous Region geological and mineral exploration and Development Bureau;
Geological characteristics and Metallogenic model of Yinshi Pb-zn deposit, Guangdong Province DENG Jin-long;The Guangxi Zhuang Autonomous Region Fourth Geological Team;
Discussion on the geological characteristics and metallogenic division of the Aletai polymetallic metallogenic belt XIAN Xiao-long;Fourth Geological Team of the Xinjiang Uygur Autonomous Region geological and mineral exploration and Development Bureau;
Research on the application of new geochemical exploration methods in mineral exploration LUO Wei-xu;Kunming Dragon Yu da Copperbelt Minerals Limited;
Allah Xinjiang Fuyun County scattered geological characteristics and mineralization regularity of rare metal ore area ZHANG Yan-ling;Fourth Geological Team of the Xinjiang Uygur Autonomous Region geological and mineral exploration and Development Bureau;
Application of geophysical prospecting method in engineering geological exploration HU Jiang;332 geological team of geological and Mineral Exploration Bureau of Anhui Province;
Geological and geochemical characteristics of mining area and Its Metallogenic Significance HUANG Bo;The eighth Geological Brigade of the Xinjiang geological and Mining Bureau;
Study on heavy magnetic inversion method for high precision magnetic exploration in mine LI Zhi-chen;Silver mineral exploration Institute of Gansu Nonferrous Geological Exploration Bureau;
Problems existing in geological and mineral exploration and Countermeasures MI Lin;The eighth Geological Brigade of the Xinjiang geological and Mining Bureau;
Study on the application of solid mineral geological prospecting technology ZHANG Wei;Henan Institute of geological survey;
Mine geological exploration and disaster prevention and control HAN Fei;LIN Bin;China Steel Group Shandong Mining Co.
Analysis and prevention measures of geological disasters in standard mines RONG Yu-wei;seventh geological team of geological and mineral exploration and Development Bureau of Shandong Province;
Study on comprehensive evaluation of mine engineering geological hazards WANG Yan-ji;ZHU Jia-fu;Yunnan Institute of geological engineering survey and design;
On the comprehensive project design of the geological disaster of collapse and landslide GONG Lin-jin;Guizhou Nonferrous Geological Engineering survey company;
Characteristic of Hydrogeology of Antimony Deposit in Yawan of Xihe county, Gansu LIU Cheng-long;Lanzhou Institute of Miner Exploration of Gansu Nonferrous Metal Exploration Bureau;
The influence of hydrogeological factors on mine geology and its treatment methods HUANG Rong-qiao;No.417 team of geological and mineral exploration and Development Bureau of Hunan Province;
Three-dimensional geological modeling and hydrogeological evaluation of metallic ore JIANG Qi;ZHANG Qi-lu;DONG Bao-hui;No.8 team of Qinghai Nonferrous Geological and Mineral Exploration Bureau;No.7 team of Qinghai Nonferrous Geological and Mineral Exploration Bureau;
Risk Analysis of Geological Hazards and Analysis of Hydrogeological Problems HUANG Shi-yi;Three hundred and seven nuclear geological brigade in Guangxi Zhuang Autonomous Region;
Hydrogeological Conditions of A Polymetallic Mining Area in Zuogong County, Tibet PENG Xiang-chun;ZHENG Yao;WU Jin-bo;Tibetan institute of Nuclear Geology;
Importance of Strengthening Environmental Geology and Hydrogeology Research ZHANG Li-Ye;ZHENG Jun;LI Yan;Geological Environment Monitoring Institute of Hebei Province;
Hydrogeological characteristics and prediction of water inflow in the zhe Lande mining area, Habahe, Xinjiang ZHU Hui-qin;LU Zhi-ming;Eleventh Geological Brigade of the Xinjiang geological and Mining Bureau;
Compared with the ICP-MS method for measuring gold Flame Atomic Fluorescence Spectrometry HE Xu;TIAN Yu-xin;Chengde Huakan NO.514 Geological Mineral Testing Research Co.
Determination of silica content in fluorite by silicon molybdenum blue photometric method QIU Hong-xu;YANG Jian-bo;Fifth geological team of Hebei provincial geological and Mining Bureau;
The Geochemical Characteristics And Deposits Genesis Causes Of South Rencha basin In Northeastern Guangdong YU Duan-zhen;Guangdong Province Nuclear Industry Geological Bureau 292 Team;
Geological characteristics and genesis of Giza Yi copper mine ZHANG Yu-xin;MA Hong-chao;The Xinjiang Uygur Autonomous Region geological survey;
Jidong Taipingcun molybdenum deposit ore characteristics and industrial utilization performance evaluation SUN Jin-long;LI Zhi-bin;QI Yun-fei;ZHAO Bing-gang;LI Zhao-yang;No.8 Geological Team of Hebei Geology and Mineral Resources Exploration Bureau;No.4 Geological Team of North China Geological Exploration Bureau;
The necessity of dynamic correction scheme of preliminary treatment for——Using the construction stage of mountain slope survey and verification WANG Qing-jiang;North China engineering investigation institute Co.Ltd.;
Characteristics and multi element analysis of Peru molybdenite mineralized rock samples PAN Si-jiang;Jilin first geological survey;
North Huaiyang area immortal scour-Metamorphism of horns-deformation analysis WANG Pei-pei;LEI Dong;NIU Ru;HAN Xu-yuan;Xi'an geological and mineral exploration and Development Institute Co.
The application of computer drawing in the exploration of mine geological reserves HAN Yan;Lanzhou Petrochemical College of Vocational Technology;
Influence of different drilling methods on the quality of mine engineering geological survey PANG Qing-xi;Sanya Exploration Institute of Hydrogeology and Engineering Geology;
Discussion on the determination of gold in ore ZHENG Li-xia;Team six three of Jilin non-ferrous metals geological survey;
Geological characteristics and prospecting signs of the kuban gold deposit in yuen citygansu province JIN Hui;The second geological mineral exploration institute in gansu province;
Reliability and safety criterion analysis of geotechnical engineering based on relative safety rate criterion ZHANG Ping;Liaoning Institute of coloured exploration and research;
Pyrite Composition Characteristics in Dabaoshan Polymetallic Deposit, North Guangdong Province LI Hai-liang;JIANG Si-yi;WU Fu;ZHU Zhen;HUANG Xi-ming;HUANG Xin;YANG Lin;The Guangxi Zhuang Autonomous Region geological environment monitoring station;
Northern Xinjiang Barkol mountain area has long two layers of mafic intrusive rock characteristics WANG Lai-xing;The Xinjiang Uygur Autonomous Region Institute of geological and mineral exploration of the Bureau of non-ferrous geological exploration;
Analysis of the influence of mine exploitation on groundwater resources JING Zhi-hua;FAN Lei;The 514 geological team of the North China Geological Exploration Bureau;
Geochemical characteristics and geological significance of southeastern Gansu QIANG Li-gang;ZHOU Wei;SONG Xian-sheng;Two three Institute of nuclear industry;
Analysis of current situation of lead and zinc mine resources development and suggestions for sustainable development in China YANG Rong-lin;Tongren Bureau of land and resources of Guizhou Province;
Determination of lead and cadmium in soil by Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry JING Lu;The first Institute of geological and Mineral Exploration of Shandong Province;
Application of ICP inductively coupled plasma emission spectrometer in the determination of metal mercury in Wastewater ZOU Ke-ke;Pingdingshan hydrology and Water Resources Survey Bureau;
Application of PLC in the automatic feeding system of carbon calciner JU Mei-xia;Shandong Nanshan aluminum industry Limited by Share Ltd;
Field turning of rotary kiln support wheel WANG Guo-Qiang;Sichuan Kai star Aluminum Co.
Application of metal composite in manufacturing industry SU Xiao-tong;Liaoyang Vocational College of Technology;
Application of DMP in attitude calculation of unmanned aerial vehicle aerial photography system ZHANG Ke-er;Electrical Engineering College
Study on ecological environment problems of mine geology and Countermeasures WANG Yan-juan;Lanzhou Resources&Environment Voc-Tech College;
Key technology and attention problems in the construction of electrical equipment installation of mine machinery ZHAO Jia-min;Yunnan Open University;
On innovation of mining machinery manufacturing and maintenance technology YU Chao;China Nonferrous Hongtoushan Fushun Mining Group Co.
Research on the failure of the hydraulic system of the mechanical electronic equipment of the nonferrous metal mine XIAO Wen-quan;Yunnan Diqing Nonferrous Metal Co.Ltd.;
Analysis of the key points of mining technology in the process of mining exploration ZHU Jia-fu;WANG Yan-ji;Yunnan Institute of geological engineering survey and design;
A concentration of qinghai flotation process improvement research LI Sheng-wei;YAN Ren-qian;HE San-zhang;ZHANG Huan;FAN Zeng-xin;Westmining Xitieshan Branch;
Countermeasures to improve the design level of iron ore dressing plant QIU Li-na;China non-ferrous metal industry Kunming survey and Design Research Institute Co.
Study on the mining method of thick ore body in a metal mine YANG Qi-Jun;WU Yu-wei;Qing Hai Yellow River Mining CO.
Analysis of problems and Countermeasures in the management of mine engineering construction CUI Yi-wen;WEN Xiang-zheng;Qinghai first geological and Mineral Exploration Institute;
Discussion on the influence of fully mechanized mining technology on the geological environment and the prevention andcontrol measures in Guizhou mountain mine LONG Jie-ling;Guizhou Provincial Geological Environment Monitoring Institute;
Process flow of backfilling mining with horizontal stratified tailings in Lantau Peak copper mine Technical improvement RUI XIN-zhi;WANG Zhen-qian;Tongling colored stock Lantau Peak Mining Co.
Application of Whittle software in optimization of surface mining of a mine MEI Kai-pin;Yunnan phosphating group
Discussion on mechanized point pillar upward horizontal slicing filling mining method Application and development HUANG Yuan-ming;Yuxi Mining Co.
On the influence of geology in construction on Mining Engineering LI Sheng;WANG Xiao-hu;Shandong iron and Steel Group Mining Co.
An analysis of the reasonable matching of transportation capacity and loading capacity of open pit mine ZHOU Wei-hua;Xinjiang Xuefeng Blasting Engineering Co.
Study on Countermeasures for Recovery and Treatment of Mine Geological Environment in Mining Subsidence Area ZHANG Zong-yuan;Shandong first geological and Mineral Exploration Institute;
Discussion on the main problems and Countermeasures in the mining of metallurgical mines in China XING Yu-jing;Shandong gold mining
Development of open pit mining technology and mining equipment QI Ye-ling;Bay Engineering Co.
The design of electrical automation control system in the mining process of lead and zinc mine LI Xiao-lan;Gansu Vocational College Of Energy And CHemical Industry;
Qinghai County of Dulan Province, from lead-zinc mine goaf treatment and unloading scheme of mining pressure WANG De-jin;Ning Yu-peng;NI Xi;Shandong Third Geological and Mineral Exploration Institute;
Measurement and Analysis of Deep Roadway Stability in Metal Mine ZHANG Peng-qiang;LI Feng;ZHU Da-ming;Jinchuan Group Corp.Ltd.;State Key Laboratory of Nickel and Cobalt Resources Comprehensive Utilization;
Main characteristics and Prevention Countermeasures of tailings reservoir disaster ZHANG Chi;LIU Xiao-qian;ZHANG Min;China non-ferrous metal industry Kunming survey and Design Research Institute Co.
Development status of new technology for hydrogeological investigation of tailings reservoir CHEN Wei-cai;Fujian geotechnical engineering survey and Research Institute Co.
Discussion on the safety and technology of mine blasting SHEN Bao-lai;Gongchangling branch of Anshan Iron and Steel Mining Blasting Co.
Discussion on the control measures adopted in the combination of deep hole blasting technology and actual topography and geology in open pit mining production CAO Yong;Guizhou Bo Hong industrial limited liability company lime mining branch;
Design and implementation of voltage protection control circuit in mine distribution station WANG Peng-yuan;Occupation University Of Wuwei;
Problems and Countermeasures of Chifeng red mountain ridge mineral company tailings dam engineering construction and expansion LOU Xiao-dong;SUN Xue-wei;ZHANG Jian-wei;Chifeng mountain red Ling Nonferrous Mining Co.Ltd.;
Design of intelligent circuit for mine pressure differential detector based on single chip microcomputer HAN Na-ni;Electrical Engineering College
Using digital imaging principle to carry out geological cataloue of mine tunnel ZHU Chao-Qun;Henan Jinyuan Gold Mining Co.
Review process and key points for the settlement of well and roadway engineering in metallurgical mines ZHU Yan-qing;Jiaying south mining branch;
Water plugging technology of mine grouting under the condition of large mining depth and high water pressure LIN Zhi-biao;Beishan Mining Development Co.
The improvement of the horizontal axle saddle of the Metso MP800 cone crusher LIU Jun;Jiangxi Copper Corp Dexing copper mine;
Application of linear algebra and Excel in mineral processing report LI Jin-liang;LI Ke-peng;WANG Bin;Shandong Jinling mining Limited by Share Ltd ore dressing plant;
The develop and test of embedded electric heating trough ZHUGE Min;Pyrotek
Research on controlling for uniformity of Ru element of Gr29 alloy ingot Prepared by VAR Process WEI Fen-rong;WANG Hai;CUI Wen-jun;YANG Xiao-kang;LUO Bin-li;Xi'an Saite Simai Titanium Industry CO.
Research progress of oxidation and corrosion resisting coating on Ni alloy JIA Qian-qian;Liaoning rail transit Career Academy;
Study on heat treatment on Microstructure and properties of copper alloys influence JIANG Ying;Tongling colored stock wire Co.
Preparation and welding process of TZM alloy ZHANG Xiao-Yu;Xi'an Autotechnology Technology Vocational College;
Analysis of the causes of stamping and falling off of zinc coating on hot galvanized steel sheet HUANG Geng;LIU Xue-li;Guangzhou JFE steel plate Co.
Research on the Application and Development trend of Metal Materials CHE Jian-Xiu;Lanzhou Jiaotong University;
Study on three stage strain hardening caused by deformation of A-type titanium alloy JIN Zhao;Nanjing University of Science and Technology;
Research on low cost metal material production process GUO Hai-bing;Hebei Puyang Steel Company Limited plate factory;
Study on current status and progress of lead and fire smelting technology in China LIAO Ai-min;Shenyang Nonferrous Metallurgical Design Research Institute Co.
Application of automatic network control technology in metallurgical industry QU Kai-wen;LIU Yan-xia;Limited by Share Ltd of Shandong Metallurgical Design Institute;Wave Software Group Co.
Current status and development of energy saving and emission reduction of copper smelting LIU Jian;Daye Nonferrous Metal Co.
Current situation and development trend of waste acid treatment technology in copper smelting LIU Feng;Daye Nonferrous Design&Research Institute Co.
Development of metal titanium equipment based on direct reduction electrolysis process AO Wen-qing;New metallurgy hi-tech group CO.
Research on safety technology of lifting mechanism for large metallurgical casting MENG Zhi-duo;SHI Liang;Shougang Jingtang United Iron &Steel Co.Ltd.;
Application and modification of circular heap reclaimer in double flash project CHEN Shi-hong;ZHANG Ling-zhi;Tongling nonferrous metal group Limited by Share Ltd golden crown copper branch;
Thinking on optimal control of aluminum electrolysis process LIU Ke-jun;Guangxi Laibin Yinhai Aluminum Co.
Main problems of the non-ferrous metal industry safety production and improvement measures LI Hong-wei;China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co.
Air inlet quality improvement method of Ma Tai 2055L slide air compressor YUAN Wei;Sichuan Kai star Aluminum Co.
Investigation on Sintering Behavior of WC-Ni-Cr_3C_2-P Alloy Powders MA chun-yu;CHEN shao-xing;Jewelry Institute
The Cadmium Pollution in Liaoning Chaihe River Basin and Control Suggestions XIE Wen-ran;YU Lang;CHENG Xiu-feng;Liaoning Monitoring Station of Geological Environment;Liaoning Institute of Geology and Mineral survey Limited Liability Company;Liaoning Institute of Geology and Mineral Resources Exploration Limited Liability Company;
Design and application of mechanical seal structure of extruded metal bellows LI Wan-xiang;MA Wen-zhong;HE Wei;College of mechanical and electrical engineering of LanZhou JiaoTong University;College of art and design
Discussion on hydrogeological problems in reservoir investigation YUAN Hong-kun;Yunnan geological engineering survey and Design Research Institute;
Analysis and Research on the application of Engineering Surveying and surveying technology LI Xin-xiu;Tangshan City new engineering survey and Design Co.
Discussion on hydrogeological problems in geotechnical engineering investigation and design and construction process ZHANG Ying;Liaoning Institute of coloured exploration and research;
Analysis of the influence of hydrogeology in engineering geological survey WANG Lei;Land and Mineral Resources Exploration Center of Hebei Provincial Bureau of Geology and mining;
Study on the influence factors of the strength of high pressure jet grouting consolidation body ZHOU Hang;Shandong Zhengyuan Construction Engineering Co.
Problems and Reasonable Countermeasures in Foundation Design and Geotechnical Investigation JIANG Ze-zhou;Three hundred and seven nuclear geological brigade in Guangxi Zhuang Autonomous Region;
Application of joint exploration with elastic wave CT method in Karst Exploration YAN Wen-xiong;GuangDong Nonferrous Metals Engineering Investigation Design Institute;
Analysis and study of foundation reinforcement in geotechnical engineering LIAO Yong-bin;The Guangxi Zhuang Autonomous Region 307 geological team;
Preliminary exploration of basic geological technology in geotechnical engineering investigation LIAO Bin;Nanchang Jing Kai District Planning and Design Institute Co.
Application of artificial intelligence in metallurgical electric automation control LIU Jing-wen;College of Electrical and New energy
Study on energy saving application of variable frequency speed regulation technology for mine air compressor ZHANG Yan;Yunnan Yunan Mining Equipment Inspection Co.Ltd.;
Research on reliability of relay protection in Intelligent Substation LI Yong-fen;Yunnan Hualian zinc indium Limited by Share Ltd;
Application of energy saving technology in electrical automation Team ZHANG Xiao-yan;Gansu Vocational College Of Energy And Chemical Industry;
Protection method of electromagnetic interference in system design HE Li;MANG Qiang;QIAN Yan-li;GAO Bo;YANG Li-wei;Shaanxi Zhongtian rocket technology Limited by Share Ltd;
Application of 3D Printing Technology in Mechanical Manufacturing HU En-tong;Fushun Mining Bureau staff and workers Institute;
Application and analysis of embedded control chip in mechanical automation control system WANG Ling-wei;Jiangxi University of Engineering;
2018 Issues:  [01] [03]
More Issues:   [2001]   [2002]   [2003]   [2015]   [2016]   [2017]
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved