Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
Full-Text Search:
Environmental Science
FQ: 月刊
AD of Publication: 北京市
Lanuage: 中文;
ISSN: 0250-3301
CN: 11-1895/X
YP: 1976
Url: 中国科学院生态环境研究中心
Recommended Journals
Environmental Science
2009 -01
Catalog
Estuary Health Assessment Using a Benthic-Index of Biotic Integrity in Yangtze Estuary and Its Adjacent Waters ZHOU Xiao-wei~(1,2),WANG Li-ping~2,ZHENG Bing-hui~3,LIU Lu-san~3,FU Qing~4(1.China Hydropower Engineering Consulting Group Company,Beijing 100011,China;2.Research Institute of Water Resources and Hydro-Electric Engineering,School of Renewable Energy,North China Electric Power University,Beijing 102206,China;3.River and Coastal Environment Research Center,Chinese Research Academy of Environmental Sciences,Beijing 100012,China;4.Institute of Water Environment Research,Chinese Research Academy of Environmental Sciences,Beijing 100012,China)
Preparation of Coated Iron Nanoparticles for Reduction of Trichloroethylene LIU Bing-jing~1,JIN Zhao-hui~1,LI Tie-long~(1,2),AN Yi~1,LI Shu-jing~1,WANG Wei~1(1.College of Environmental Science and Engineering,Nankai University,Tianjin 300071,China;2.Tianjin Key Laboratory of Environmental Remediation and Pollution Control,Tianjin 300071,China)
Characteristics of Re-suspended Road Dust and Its Significant Effect on the Air-borne Particulate Pollution in Beijing HAN Li-hui~1,ZHUANG Guo-shun~(2,3),CHENG Shui-yuan~1,WANG Hai-yan~1(1.Department of Environmental Science,College of Environmental and Energy Engineering,Beijing University of Technology,Beijing 100124,China;2.Center for Atmospheric Chemistry Study,Department of Environmental Science & Engineering,Fudan University,Shanghai 200433,China;3.The Center for Atmospheric Environmental Study,College of Chemistry,Beijing Normal University,Beijing 100875, China)
Observation and Analysis on Water-soluble Inorganic Chemical Compositions of Atmospheric Aerosol in Gongga Mountain ZHAO Ya-nan~1,WANG Yue-si~(1),WEN Tian-xue~1,YANG Yong-jie~1,LI Wei~2(1.Institute of Atmospheric Physics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China;2.Institute of Mountain Hazards and Environment,Chinese Academy of Sciences,Chengdu 610041,China)
Effects of Different Iron Concentrations on the Growths of a Unicellular Strain and a Colonial Strain of Microcystis aeruginosa WANG Yu-wen~1,LI Jian-hong~1,FU Lu~1,WU Min~1,WENG Yong-ping~1, ZHOU Yao-ming~2(1.Life Sciences College,Nanjing Normal University,Nanjing 210046,China;2.Chemical Sciences College,Nanjing Normal University,Nanjing 210046,China)
16S rDNA Clone Library Analysis of Microbial Diversity Associated with the PSP-producing Dinoflagellate Alexandrium tamarense YANG Xiao-ru~(1,2),SU Jian-qiang~(1,2),ZHENG Xiao-wei~1,ZHOU Yue-xia~1,TIAN Yun~1,NING Xiu-ren~3,ZHENG(Tian-ling~(1,2,3))(1.Ministry of Education of Key Laboratory for Coast and Wetland Ecosystem,School of Life Sciences,Xiamen University,Xiamen 361005,China;2.State Key Laboratory of Marine Environmental Science,Xiamen University,Xiamen 361005,China;3.Key Laboratory of Marine Ecosystem and Biogeochemistry of State Oceanic Administration,Hangzhou 310012,China)
Effect of Free Surface Flow Wetland and Subsurface Flow Wetland on Bacterial Diversity in Beijing Cuihu Wetland Park WANG Xiao-dan~1,ZHAI Zhen-hua~1,ZHAO Shuang~1,LI Rong-qi~2,MA Wen-lin~3,LI Yan-hong~1(1.College of Life Science,Capital Normal University,Beijing 100048,China;2.Beijing Glorious Land Agricultural Co.Ltd.,Beijing 100049,China;3.Department of Environmental Engineering,University of Beijing Architecture Engineering,Beijing 100044,China)
Experiment and Numerical Simulation of Percolation Control Using Evapotranspirative Landfill Cover System LIU Chuan-shun~1,ZHAO Hui~1,LUO Ji-wu~2(1.State Key Laboratory of Water Resources and Hydropower Engineering Science,Wuhan University,Wuhan 430072,China;2.Central and Southern China Municipal Engineering Design & Research Institute,Wuhan 430010,China)
Start-up of High Solid Anaerobic Digestion Process for Treating Straw with Sludge Cake as Nitrogen Additive JIANG Jian-guo,LOU Zhi-ying,ZHAO Zhen-zhen,WU Shi-yao,SUI Ji-chao(Department of Environmental Science and Engineering,Tsinghua University,Beijing 100084,China)
Effect of Ozone on Membrane Fouling in Water and Wastewater Treatment:a Research Review ZHU Hong-tao,WEN Xiang-hua,HUANG Xia(Department of Environmental Science and Engineering,Tsinghua University,Beijing 100084,China)
Reactivity of Several Classes of Pesticides with UV,Ozone and Permanganate LIU Chao,QIANG Zhi-min,TIAN Fang,ZHANG Tao(State Key Laboratory of Environmental Aquatic Chemistry,Research Center for Eco-Environmental Sciences,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100085,China)
Removal of Trace Nitrobenzene in Water by VUV/TiO_2/O_3 YIN Jing-jing,ZHANG Peng-yi(Department of Environmental Science and Engineering,Tsinghua University,Beijing 100084,China)
Simultaneous Remediation of Cr(Ⅵ) and p-NCB by Nanosacle Iron NIU Shao-feng~1,LI Chun-hui~2,LOU Zhang-hua~1,XU Yue-ping~1(1.School of Civil Engineering and Architecture,Zhejiang University,Hangzhou 310027,China;2.Key Laboratory for Water and Sediment Sciences,Ministry of Education,School of Environment,Beijing Normal University,Beijing 100875,China)
Coagulation Characteristics of Surfactant SDBS Micellar Solution with Aluminum Salt MAO Wei,WANG Dong,YAN Jie,WANG Qiong,WANG Yi,L Jian-xiao(School of Environmental and Biological Science and Technology,Dalian University of Technology,Dalian 116024,China)
Effect of Sludge Bulking on Membrane Fouling of MBR Under Low Temperature REN Nan-qi,LIU Jiao,WANG Xiu-heng(State Key Laboratory of Urban Water Resource and Environment,Harbin Institute of Technology,Harbin 150090,China)
Membrane Fouling Control in a Free-End Comb-Like Hollow Fiber Membrane Bioreactor SHEN Ju-li,XU You-yi,ZHANG Xin-xin,ZHU Bao-ku (Department of Polymer Science and Engineering,Zhejiang University,Hangzhou 310027,China)
Characteristics of Membrane Fouling and Its Control in Membrane Sequencing Batch Reactor Process ZHANG Sheng~(1,2),XU Li-rong~1,LI Hui-qin~1,DONG Xiao-lei~1,ZHANG Ming-chuan~1,ZHU Jian-rong~1(1.School of Environment,Beijing Normal University,Beijing 100875,China;2.Environmental Protection Agency of Datong City,Datong 037006,China)
Effect on the Performance of SBBR and the Form Transformation of Nitrogen by Different Influent Pattern SUN Sai-wu,YANG Zhao-hui,ZENG Guang-ming,XU Zheng-yong,XU Zhen,CAO Ming(College of Environmental Science and Engineering,Hunan University,Changsha 410082,China)
Characteristics of Phosphorus Sorption on Yellow River Sediments from Inner Mongolia Reach ZHANG Xian-wei~(1,2),PAN Gang~1,WANG Xiao-li~(3,4),CHEN Hao~1,GUO Bo-shu~3,BAO Hua-ying~4 (1.State Key Laboratory of Environmental Aquatic Chemistry,Research Center for Eco-Environmental Sciences,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100085,China; 2.Graduate University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China;3.Chemistry & Environment Science College,Inner Mongolia Normal University,Huhhot 010022,China;4.College of Chemistry,Beijing Normal University,Beijing 100875,China)
Nonlinear Sorption Behaviors of Chlorobenzenes on Sediments SHU Yue-hong~1,HUANG Xiao-ren~(2,3),JIA Xiao-shan~(2,3)(1.School of Chemistry and Environment,South China Normal University,Guangzhou 510006,China;2.School of Environmental Science and Engineering,Sun Yat-sen University,Guangzhou 510275,China;3.Guangdong Provincial Key Laboratory of Environmental Pollution Control and Remediation Technology,Guangdong 510275,China)
Water Solubility Enhancements of Tetrabromobisphenol A by Dissolved Organic Matters MAO Li,SUN Zhao-hai,YU Yi-jun,XIAN Qi-ming,YU Hong-xia(State Key Laboratory of Pollution Control and Resource Reuse,School of the Environment,Nanjing University,Nanjing 210093,China)
Adsorption Kinetics of Phenol on Organic Modified Lou Soil MENG Zhao-fu~1,DENG Jing~2,YANG Shu-ying~1,ZHANG Yi-ping~3 (1.College of Science,Northwest A&F University,Yangling 712100,China;2.Library,Northwest A&F University,Yangling 712100,China;3.College of Natural Resource and Environment,Northwest A&F University,Yangling 712100,China)
Biosorption of Pb~(2+) and Cu~(2+) by an Exopolysaccharide from the Deep-Sea Psychrophilic Bacterium Pseudoalteromonas sp.SM9913 ZHOU Wei-zhi~(1,2),LI Wei-wei~1,ZHANG Yu-zhong~2,GAO Bao-yu~1,WANG Jing~3(1.School of Environmental Science and Engineering,Shandong University,Ji'nan 250100,China;2.State Key Laboratory of Microbial Technology,Shandong University,Ji'nan 250100,China;3.Environment Research Institute,Shandong University,Ji'nan 250100,China)
Effect of Temperature,Rainfall and Soil Properties on Farmland Soil Nitrification SUN Bo~1,ZHENG Xian-qing~(1,2),HU Feng~2,LI Hui-xin~2,KONG Bin~1,WANG Lian-li~1,SUI Yue-yu~3 (1.Institute of Soil Science,Chinese Academy of Sciences,Nanjing 210008,China;2.College of Resources and Environmental Sciences,Nanjing Agricultural University,Nanjing 210095,China;3.Northeast Institute of Geography and Agroecology,Chinese Academy of Sciences,Harbin 150040,China)
Application of Pb Stable Isotope in Source Identification of Soil Pollutants WU Long-hua~1,ZHANG Chang-bo~2,ZHANG Hai-bo~1,LUO Yong-ming~1(1.State Key Laboratory of Soil and Sustainable Agriculture,Key Laboratory of Soil Environment and Pollution Remediation,Institute of Soil Science,Chinese Academy of Sciences,Nanjing 210008,China;2.Shanghai Academy of Environmental Sciences,Shanghai 200233,China)
Process Fundamentals and Field Demonstration of Wheat Straw Enhanced Salt Leaching of Petroleum Contaminated Farmland ZHANG Kun~1,MIAO Chang-chun~2,XU Yuan-yuan~3,HUA Xiu-fu~1,HAN Hui-long~1,YANG Jian-min~4,REN Shi-ming~1,ZHANG Hong~4,HUANG Zhen-dong~4,JIN Wen-biao~2,LIU Yong-min~3,WANG Jun~1,LIU Zheng~(1)(1.Department of Chemical Engineering,Tsinghua University,Beijing 100084,China;2.Research Institute in Shenzhen,Harbin Institute of Technology,Shenzhen 518055,China;3.Department of Chemical Engineering,Liaoning Shihua University,Fushun 113001,China;4.The 5th Oil Production Factory,Zhongyuan Oilfield Company,China Petroleum & Chemical Corporation,Puyang 457001,China)
Process Fundamentals and Field Demonstration of Wheat Straw Enhanced Biodegradation of Petroleum ZHANG Kun~1,XU Yuan-yuan~2,HUA Xiu-fu~1,MIAO Chang-chun~3,Han Hui-long~1,YANG Jian-min~4,ZHANG Hong~4,HUANG Zhen-dong~4,LIU Yong-min~2,JIN Wen-biao~3,WANG Jun~1,LIU Zheng~1(1.Department of Chemical Engineering,Tsinghua University,Beijing 100084,China;2.Department of Chemical Engineering,Liaoning Shihua University,Fushun 113001,China;3.Research Institute in Shenzhen,Harbin Institute of Technology,Shenzhen 518055,China;(4.The) 5th Oil Production Factory,Zhongyuan Oilfield Company,China Petroleum & Chemical Corporation,Puyang 457001,China)
Individual and Joint Stress of Lead and Mercury on Growth,Glutathione and Glutathione-Related Enzymes of Scenedesmus quadricauda LI Yan,ZHU Lin,LIU Shuo(Tianjin Key Laboratory of Environmental Remediation and Pollution Control,College of Environmental Science and Engineering,Nankai University,Tianjin 300071,China)
Urea in Aerosol and Rainwater over the East China Sea in Winter and Spring BO Shao-yi~(1,2),SHI Jin-hui~(1,2),GAO Hui-wang~(1,2),QI Jian-hua~(1,2),QIAO Jia-jia~(1,2),ZHANG Jing~3(1.Key Laboratory of Marine Environmental Science and Ecology,Ministry of Education,Ocean University of China,Qingdao 266100,China;2.College of Environmental Science and Engineering,Ocean University of China,Qingdao 266100,China;3.State Key Laboratory of Estuarine and Coastal Research,East China Normal University,Shanghai 200062,China)
Responses of Tissue Carbon and δ~(13)C in Epilithic Mosses to the Variations of Anthropogenic CO_2 and Atmospheric Nitrogen Deposition in City Area LIU Xue-yan~(1,2),XIAO Hua-yun~1,LIU Cong-qiang~1,LI You-yi~(1,2),XIAO Hong-wei~(1,2)(1.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry,Institute of Geochemistry,Chinese Academy of Sciences,Guiyang 550002,China;2.Graduate University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China)
Establishment and Application of Gaseous Chlorobenzene UV-Photodegradation Model WANG Can,XI Jin-ying,HU Hong-ying,SHEN Ru-qiao,LIU Yi-ping(Department of Environmental Science and Engineering,Tsinghua University,Beijing 100084,China)
Distributions of Arsenic and Selenium in the Yangtze Estuary and Its Adjacent Areas YAO Qing-zheng~1,ZHANG Jing~2(1.Key Laboratory of Marine Chemistry Theory and Technology,Ministry of Education,Ocean University of China,Qingdao 266100,China;2.State Key Laboratory of Estuarine and Coastal Research,East China Normal University,Shanghai 200062,China)
Distribution and Source of Particulate Organic Carbon in the Bohai Bay and Its Adjacent Bohai Sea,China HU Li-min,DENG Sheng-gui,GUO Zhi-gang,LIU Yong(Key Laboratory of Submarine Geosciences and Prospecting Techniques,Ministry of Education,Ocean University of China,Qingdao 266100,China)
Risk Assessment of River Water Quality Under Accidental Pollution Based on Bayesian Networks SUN Peng-cheng,CHEN Ji-ning(Department of Environmental Science and Engineering,Tsinghua University,Beijing 100084,China)
Algal-Flocculation Removal by Modified Sediment of Taihu Lake in Wind Action LIU Guo-feng~(1,2),FAN Cheng-xin~1,ZHONG Ji-cheng~1,BAI Xiu-ling~(1,2),YIN Hong-bin~1(1.State Key Laboratory of Lake & Environment,Nanjing Institute of Geography & Limnology,Chinese Academy of Sciences,Nanjing 210008,China;2.Graduate University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China)
Seasonal Variation and Output of Nutrient in Tributaries of Three Gorges Reservoir ZHANG Sheng~(1,2),ZHENG Jian~2,LIU Ting-ting~1,ZENG Fan-hai~3,FU Yong-chuan~2(1.College of Resource and Environment,Southwest University,Chongqing 400716, China;2.Chongqing Academe of Environmental Science,Chongqing 401147,China; 3.Fuling District Environmental Monitoring Station of Chongqing,Chongqing 408000, China)
Seasonal Variation of Trophic States in Backwater Areas of Tributaries in Three Gorges Reservoir ZHANG Sheng~(1,2),LI Chong-ming~2,ZHENG Jian~2,LIU Ting-ting~1,ZENG Fan-hai~3,FU Yong-chuan~2(1.College of Resource and Environment,Southwest University,Chongqing 400716,China;2.Chongqing Academe of Environmental Science,Chongqing 401147,China;3.Fuling District Environmental Monitoring Station of Chongqing,Chongqing 408000,China)
Fractionation of Soluble COD in Wastewater Based on Batch Respirometric Method ZHOU Zhen~1,WU Zhi-chao~1,WANG Zhi-wei~1,HUA Hong~2,TANG Shu-juan~1, GU Guo-wei~1(1.State Key Laboratory of Pollution Control and Resource Reuse,College of Environmental Science and Engineering,Tongji University,Shanghai 200092,China;2.Department of Mathematics,Tongji University,Shanghai 200092,China)
Characterization of Phosphate-Accumulating Organisms in Starting-up EBPR by FISH Analysis KANG Han,WANG Xiu-heng,LI Nan,REN Nan-qi(State Key Laboratory of Urban Water Resource and Environment,Harbin Institute of Technology,Harbin 150090,China)
Effect of Intermittent Aeration on Growth Kinetics of Nitrifiers and Mechanism for NO_2~- Accumulation JIANG Yi-feng~1,CHEN Jun~1,WANG Bao-zhen~2,CHEN Jian-meng~1(1.College of Biological and Environmental Engineering,Zhejiang University of Technology,Hangzhou 310032,China;2.College of Municipal and Environmental Engineering,Harbin Institute of Technology,Harbin 150090,China)
Denitrifying Bacteria Isolated from River Sediment and Its Nitrogen and Phosphorus Removal Capacity from River Water WANG Lin~(1,2),LI Ji~2,KANG Wen-li~2,CHEN Yun-zeng~1,GUO Ting-zhong~1(1.Environmental and Healthy Engineering Research Center,Henan University,Kaifeng 475001,China;2.College of Resources and Environmental Sciences,China Agricultural University,Beijing 100094,China)
Effects of Influent Flow Distribution Ratio on Nitrogen Removal in Step-Feed A/O Process WANG Wei,WANG Shu-ying,SUN Ya-nan,YIN Fang-fang,PENG Yong-zhen(Key Laboratory of Beijing for Water Quality Science and Water Environmental Recovery Engineering,College of Environmental and Energy Engineering,Beijing University of Technology,Beijing 100124,China)
Mechanism of Ammonium Removal in the Completely Autotrophic Nitrogen Removal in One Reactor Process YANG Guo-hong,FANG Fang,GUO Jin-song,QIN Yu,WEI Ying(Key Laboratory of the Three Gorges Reservoir Region's Eco-Environment,Ministry of Education,Chongqing University,Chongqing 400045,China)
Nitritation-denitrification Process as a Pretreatment of ANAMMOX to Remove Nitrogen from Piggery Wastewater WANG Huan~(1,2),LI Xu-dong~1,ZENG Kang-mei~1(1.Chengdu Institute of Biology,Chinese Academy of Sciences,Chengdu 610041,China;2.Graduate University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China)
Effects of Carbon Source Types on Denitrification Performance at Low Temperature YIN Fang-fang~1,WANG Shu-ying~1,ANG Xue-ye~2,HOU Hong-xun~1,PENG Yong-zhen~1,WANG Wei~1(1.Key Laboratory for Water Quality Science and Water Environment Recovery Engineering,Beijing University of Technology,Beijing 100124,China;2.Dalian Nationalities University,Dalian 116600,China)
Assessment Method of the Pathogenic Microbial Exposure Caused by Aerosolization of Reclaimed Water XIE Xing,HU Hong-ying,GUO Mei-ting,WU Qian-yuan(Division of Environmental Biology,Department of Environmental Science and Engineering,Tsinghua University,Beijing 100084,China)
Effects of Soil Texture and Water Content on the Mineralization of Soil Organic Carbon in Paddy Soils SUN Zhong-lin~(1,2),WU Jin-shui~1,GE Ti-da~1,TANG Guo-yong~(1,2), TONG Cheng-li~1(1.Key Laboratory of Subtropical Agriculture Ecology,Institute of Subtropical Agriculture,Chinese Academy of Sciences,Changsha 410125,China;2.Graduate University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China)
Influences of Humic Acids on the Dissimilatory Iron Reduction of Red Soil in Anaerobic Condition XU Li-na~(1,2),LI Zhong-pei~(1,2),CHE Yu-ping~1(1.State Key Laboratory of Soil and Sustainable Agriculture,Institute of Soil Science,Chinese Academy of Sciences,Nanjing 210008,China;2.Graduate University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China)
Investigation of Quinolones in Aquaculture Environment of the Pearl River Delta NIE Xiang-ping~1,HE Xiu-ting~1,YANG Yong-tao~1,CHEN Kun-ci~2,PAN De-bo~2(1.Institute of the Hydrobiology,Jinan University,Guangzhou 510632,China;2.Pearl River Fisheries Research Institute,Chinese Academy of Fishery Sciences,Guangzhou 510380,China)
Jointed Estrogenic Activities of Bisphenol A and Three of Its Analogs ZHANG Hong-chang~1,CHEN Liang-yan~1,LIU Shu-shen~2,YIN Da-qiang~(1,2)(1.State Key Laboratory of Pollution Control and Resource Reuse,School of the Environment,Nanjing University,Nanjing 210093,China;2.Key Laboratory of Yangtze River Water Environment,Ministry of Education,College of Environmental Science and Technology,Tongji University,Shanghai 200092,China)
2009 Issues:  [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12]
More Issues:   [1990]   [1991]   [1992]   [1993]   [1994]   [1995]   [1996]   [1997]   [1998]   [1999]   [2000]   [2001]   [2002]   [2003]   [2004]   [2005]   [2006]   [2007]   [2008]   [2010]   [2011]   [2012]   [2013]   [2014]   [2015]   [2016]   [2017]
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved