Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
Full-Text Search:
Journal of Shanghai Jiaotong University
FQ: 月刊
AD of Publication: 上海市
Lanuage: 中文;
ISSN: 1006-2467
CN: 31-1466/U
YP: 1956
Url: 上海交通大学
Recommended Journals
Journal of Shanghai Jiaotong University
2000 -10
Catalog
Investigation to Quadratic Nonlinearities and Two-Time Superharmonic Vibrations of Plates in Parametric Excitation YUAN Shang- ping1 , ZHANG Jian- wu1 , WANG Qing- yu2 ( 1 .School of Mechanical Eng.,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai200030 ,China; 2 .Shanghai Automotive Industry Corporation( Group) ,Shanghai200031 )
Adaptive Optimal Control for Automatic Clutch CHEN Li, ZH ANG Jian- wu, XI Gang ( School of Mechanical Eng.,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai2 0 0 0 30 ,China)
Accurate Time Domain Three Point Method for Error Separation of Roundness HONG Mai- sheng1 , DENG Zhong- huang1 , CHENG Jian- qiang2 , Shigeo Ozono2 ( 1 . School of Mechanical Eng.,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai 2 0 0 0 30 ,China; 2 .Dept.of Precision Machinery Eng.,The University of Tokyo,Tokyo1 1 3,Japan)
Application of Technology on Augmentation of Heat Transfer in the Grinding Contact Zone with Radial Jet Impinging in Creep Feed Grinding SUN Fang- hong1 , CHEN Ming1 , XU Hong- jun2 ( 1 .School of Mechanical Eng.,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai 2 0 0 0 30 ,China; 2 .School of Mechanical and Electronic Eng.,Nanjing Univ.of Aeronautics and Astronautics,Nanjing 2 1 0 0 1 6)
Workflow Solution to Agile Supply Chain System HU Jin- min, QI Ke- tao, ZHAN G Shen- sheng ( Computer Integrated Technology Lab.,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai 2 0 0 0 30 ,China)
Analysis on the Flexible Workspace of Plane Closed-Loop RRRRP Five Bars Mechanism ZHOU Shuang- lin, ZOU Hui- jun, GUO Wei- zhong, YAO Yan- an ( School of Mechanical Eng.,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai 2 0 0 0 30 ,China)
Profile Design of Cam with Cylindrical Roller-Followers by Offset Surfaces Method HE You- jun, ZOU Hui- jun, GUO Wei- zhong, LIANG Qing- hua ( School of Mechanical Eng.,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai2 0 0 0 30 ,China)
Identification of the Spur Gear Dynamic Transmission System and Its Tooth Profile Modification WEI Yuan- lei1 , HON G Mai- sheng1 , ZHU Chuan- min2 ( 1 .School of Mechanical Eng.,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai2 0 0 0 30 ,China; 2 .Dept.of Mechanical Eng.,Tongji Univ.,Shanghai 2 0 0 0 92 )
Grinding Burn Mechanism of New Type Superalloy CHEN Ming, LI Xiao- tian, SUN Fang- hong, XIANG Yu- cheng, XUE Bing- yuan ( School of Mechanical Eng.,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai2 0 0 0 30 ,China)
Optimum Experimental Analysis of Varying-Parameter Vibration Drilling of Micro Holes LI Zi- jun1 , HONG Mai- sheng1 , WANG Li- jiang2 , ZHAO H ong- wei2 ( 1 .School of Mechanical Eng.,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai 2 0 0 0 30 ,China; 2 .School of Mechanical Eng.,Jilin Univ.,Changchun1 30 0 2 5)
Research on RT-1 Snake-Like Flexible Robots' Character and Counter Solution CAO Zhi- kui, MA Pei- sun, LU Chang- li ( School of Mechanical Eng.,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai2 0 0 0 30 ,China)
Coordinated Motion Generation for Multifingered Manipulation with Rolling Contacts QIN Zhi- qiang1 , LI Ze- xiang2 , ZHAO Xi- fang1 ( 1 .School of Mechanical Eng.,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai2 0 0 0 30 ,China; 2 .Hong Kong Univ.of Science &Technology,Hong Kong)
Research on a New Kind of Micro Peristaltic Robotin Pipeline Simulating a Medicinal Leech LIU Fang- hu, MA Pei- sun ( School of Mechanical Eng.,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai2 0 0 0 30 ,China)
Variation Analysis for Multi-Flexible Autobody Assembly HU Min1 , LAI Xin- min1 , LIN Zhong- qin1 , CHENG Guan- long1 , GAN Pin2 , ZHU Jun- hao2 , ZHOU Li- bo2 ( 1 .School of Mechanical Eng.,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai 2 0 0 0 30 ,China; 2 .Shanghai Volkswagen Automotive Company Ltd.,Shanghai2 0 1
Multi-Purpose Remote Monitor System Based on Internet HONG Xi- jun, CHEN Cai- zhen, WANG De- cai, LI Cong- xin ( National Die &Mold CAD Eng. Research Center,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai 2 0 0 0 30 ,China)
Reconstructing Free-Form Curve/ Surface Using Bezier Basis Function Neural Network SHI Gui- rong, XING Yuan, ZHANG Yong- qing ( National Die &Mold CAD Eng.Research Center,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai2 0 0 0 30 ,China)
Model for Hardness Transformation Based on Neural Network WANG Yu, XING Yuan, RUAN Xue- yu ( Dept.of Plasticity Forming Eng.,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai2 0 0 0 30 ,China)
Integrated Technology of Reverse Engineering and Rapid Prototyping in Product Design SHI Xiao- xiang, ZHOU Xiong- hui, WEI Yuan- ping, RUAN Xue- yu ( Dept. of Plasticity Forming Eng.,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai 2 0 0 0 30 ,China)
NC Tool Path Generation Based on Adaptive Projection Method for Freeform Surfaces XIE Le1 , ZHOU Ru- rong2 , RUAN Xue- yu1 ( 1 .National Die &Mold CAD Eng.Research Center,Shanghai Jiaotong Univ., Shanghai2 0 0 0 30 ,China;2 .Research Center of CAD/CAM Eng.,Nanjing Univ. of Aeronautics and Astronautics,Nanjing2 1 0 0 1 6)
System Integrated Framework of Die &Mold CAD Based on Concurrent Engineering LIN Jian- ping1 , PENG Ying- hong1 , RUAN Xue- yu1 , WANG H ao- xing2 ( 1 .Dept.of Plasticity Forming Eng.,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai 2 0 0 0 30 ,China; 2 .Dept.of Electronic Eng.,Shanghai Jiaotong Univ.)
Theoretical Prediction and Orthogonal Experiments Analysis on the Drawing Load of Cup-Drawing LU Dong1 , HE Dan- nong1 , DING Ke1 , ZH AN G Yong- qing1 , CH ENG Jing- lei2 , JIANG Jing- yu2 ( 1 .National Die &Mold CAD Eng.Research Center,Shanghai Jiaotong Univ., Shanghai2 0 0 0 30 ,China;2 .Shanghai Volkswagen Automotive Company Ltd.,
Application of Injection Mold Collaborative Manufacturing System LI Xiang, ZHOU Xiong- hui, RUAN Xue- yu ( National Die &Mold CAD Eng.Research Center, Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai2 0 0 0 30 ,China)
Superplastic Co-Deformation Strengthening Terms of Flame Spraying Coating ZHAI Fu- bao1 , LIN Xin- bo1 , ZHANG Zhi- liang1 , XIA E- hui1 , ZHANG Yao- zong2 , LIU Li- bing2 ( 1 .National Die &Mold CAD Eng.Research Center,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai2 0 0 0 30 , China;2 .Dept.of Material Eng.,Luoyang Inst.of Techno
Structure and Control of High Speed Forging Hydraulic Press PANG Zhen- xu, LI Cong- xin, NI Qi- min, RUAN Xue- yu ( Dept. of Plasticity Froming Eng.,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai 2 0 0 0 30 ,China)
One Step Finite Element Simulation of Sheet Metal Forming SHEN Qi- yu, WEI Yuan- ping, WANG Yu- guo, RUAN Xue- yu ( Dept.of Plasticity Froming Eng.,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai2 0 0 0 30 ,China)
Study on Virtual Punch Velocity in Simulation of Sheet Metal Forming by Explicit Method LIU Gang, LIN Zhong- qin, ZHANG Wei- gang ( School of Mechanical Eng.,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai2 0 0 0 30 ,China)
Application of Analytic Hierarchy Process in Strip Layout System YUAN Guo- hua, ZHAO Zhen, PENG Ying- hong, RUAN Xue- yu ( National Die &Mold CAD Eng.Research Center, Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai 2 0 0 0 30 ,China)
Gears'Fault Diagnosis by Monitoring Stator Current SU Heng1 , HONG Mai- sheng1 , XIONG Shi- bo2 ( 1 . School of Mechanical Eng.,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai 2 0 0 0 30 ,China; 2 .Mech.&Elec.Eng.Institute,Taiyuan Univ.of Technology,Taiyuan0 30 0 2 4 )
A Numerical Simulation Method for Laser Grooving LI Xiao- tian, CH EN Ming, YUAN Ren- wei, SUN Fang- hong, WENG Shi- xiu ( School of Mechanical Eng.,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai 2 0 0 0 30 ,China)
Genetic Algorithm with Fuzzy Penalty Function and Its Application in Curve Smoothing ZHU Xue- jun, DONG H ong- zhi, WANG An- lin, ZHANG Hui- qiao ( School of Mechanical Eng.,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai2 0 0 0 30 ,China)
A Micro/ Miniature Six Leged Robot Driven by SMA Wires LI Ming- dong1 , XI Han- da1 , CHU Jin- di1 , MA Pei- sun1 , CHENG Jun- shi2 ( 1 .School of Mechanical Eng.,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai 2 0 0 0 30 ,China; 2 .Information Storage Research Center,Shanghai Jiaotong Univ.)
Automatic Generation of the Reconfigurable Robot Forward and Inverse Kinematics FEI Yan- qiong1 , FEN Guang- tao1 , ZH AO Xi- fang1 , XU Wei- liang2 ( 1 .School of Mechanical Eng.,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai2 0 0 0 30 ,China; 2 . Dept. of Mechanical Eng.,Southeast Univ.,Nanjing 2 1 0 0 96)
Cutting Force Modeling in Turning Based on Cutting Parameters and Tool Condition LIU Dun- yan, SH AO H ua ( School of Mechanical Eng.,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai2 0 0 0 30 ,China)
On Failure Mechanisms of Automobile Wheel Bearings Axially Located with Stabilizing Rings ZHANG Xue- ping, YAO Zhen- qiang, YU Ya- bo ( School of Mechanical Eng.,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai 2 0 0 0 30 ,China)
Parameters Optimization of Fast-Cutting Wire-Cut Electrical Discharge Machining Process LOU Le- ming, LI Ming- hui, PENG Ying- hong ( Dept.of Plasticity Forming Eng.,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai2 0 0 0 30 ,China)
Combination Relations and Operations of Form Features of Stamping Parts YU Chun, ZHOU Xiong- hui, ZHANG Yong- qing ( Dept.of Plasticity Forming Eng.,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai2 0 0 0 30 ,China)
Thoughtand Systems of Evolutionary Design ZHANG Zhi- wei, YE Qing- tai, WANG An- lin ( School of Mechanical Eng.,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai2 0 0 0 30 ,China)
Precision Vectorization Algorithm for Circle Based on Auto-Body Engineering Drawings DONG H ong- zhi, LI Yu- xuan, LIN Zhong- qin, CHEN Guan- long ( School of Mechanical Eng.,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai2 0 0 0 30 ,China)
Correction of the Formula of Response Regulation Time in Second-Order System WANG Ze- nan ( Dept.of Biology &Food Eng.,Hefei Univ.of Technology,Hefei2 30 0 0 9,China)
2000 Issues:  [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [S1]
More Issues:   [1986]   [1987]   [1988]   [1989]   [1990]   [1991]   [1992]   [1993]   [1994]   [1995]   [1996]   [1997]   [1998]   [1999]   [2001]   [2002]   [2003]   [2004]   [2005]   [2006]   [2007]   [2008]   [2009]   [2010]   [2011]   [2012]   [2013]   [2014]   [2015]   [2016]   [2017]
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved