Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
Full-Text Search:
Chinese Journal of Underground Space and Engineering
FQ: bimonthly
AD of Publication: China
Lanuage: English
ISSN: 1673-0836
CN: 50-1169/TU
YP: 1981
Recommended Journals
Urbanism and Architecture
Low Temperature Architecture Technology
Industrial Construction
Huazhong Architecture
Progress in Steel Building Structures
Building Structure
Architecture Technology
Spatial Structures
World Architecture
World Architecture Review
Chinese Journal of Underground Space and Engineering
2017 -S2
Catalog
Experimental Study on Engineering Properties of SH-C Grout Chen Wenwu;Zhang Kewen;Guo Zhiqian;Fu Xianglong;Yang Pengpeng;School of Civil Engineering and Mechanics
Drillability Characteristics Research and Experimental Evaluation on the Core of Xujiahe Formation in Western Sichuan Depression Mao Shuai;Meng Yingfeng;Li Gao;Hu Yongzhang;Cai Wuqiang;State Key Laboratory of Oil & Gas Reservoir Geology and Exploitation
Algorithms Study on Strike and Dip of Structural Planes Using Three-dimensional Electronic Compass Li Cheng;Chengdu Engineering Corporation Limited
Numerical Analysis on Crossed Water Flow and Heat Transfer on the Temperature of Fractured Rocks Gao Junyi;Xiang Yanyong;School of Civil Engineering
Exploration and Practice of Inversion Calculation with M-HTPF Xu Xin;Wang Chenghu;Gao Guiyun;Liu Zhuoyan;Key laboratory of Crustal Dynamics
Reliability Analysis on Filled Slope Based on Monte Carlo Simulation Jiang Liao;Yu Xing;Liu Linjie;Liu Hong;Liupanshui Yuezhao Airport Co.Ltd.;Karst Key Laboratory of Environmental and Geological Disasters
Research on Energy Conservation Simulation of Three Dimensional Discrete Element Model Liu Chun;Zhang Xiaoyu;Xu Qiang;Zhu Chenguang;Tang Qiang;School of Earth Sciences and Engineering
Research on Damage Mechanism and Acoustic Emission Characteristics of Sandstone with Different Granularity under Loading Wang Zepeng;Gu Yilei;Fang Ju;Xiang Lei;State Key Laboratory of Coal Mine Disaster Dynamics and Control
Case Analysis on Treatment and Monitoring of a High Rock Slope Yu Shouquan;Lu Ming;Wang Liang;Chen Yilao;Lin Feng;Power Grid Construction Branch of Guangxi Power Grid;China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Institute Co.
Effects Analysis on Mining on Stability of Dangerous Rock at Zengziyan Tang Qiuyuan;Tang Chuan;Wang Xinghong;Geotechnical Engineering Insitute
Dynamic Stability Analysis on Rock Slope Based on Displacement Mutation Criterion Liao Shaobo;Chengdu Engineering Co.Ltd.
Landslide Survey Method and Stability Analysis on Guiyang Qianlinghu Large Bridge Zhang Xiang;Zhang Wei;Fu Jiaju;Guiyang Construction Survey and Design Co.Ltd.;
Slip-bending Mode Instability Mechanism and Calculation Methods Comparison of Slab-rent Structure Slope Liu Yunpeng;Chengdu Engineering Corporation Limited
3D Finite Element Modeling and Seepage Analysis on Earth Core Rock-fill Dam with Complex Foundation Huang Qingfu;Lei Hongjun;Cheng Kai;Kunming Engineering Co.Ltd.
Analysis on Seepage Characteristics of Large Underground Powerhouse in a Power Station Ma Xingdong;Chengdu Engineering Co.Ltd.
Research on Water Inflow into Underground Water Sealed Cave Based on Unsaturated Flow Cui Shaodong;Guo Shutai;Gao Jianfeng;China Petroleum Pipeline Engineering Co.Ltd.;
Application of Slope Water Damage Prevention and Control Technology in Hengduan Mountain Area Wang Ren;Zhao Fei;China Petroleum Group Southwest Pipeline Co.Ltd.
Experimental Investigation on Model Ⅰ Fracture Characteristics of Coal in Different Stratification Orientation Wu Pengfei;Liang Weiguo;Cao Mengtao;Yang Jianfeng;Li Li;College of Mining Engineering
Experimental Study on Dynamic Characteristics of Anchoring Resin with High Aspect Ratio Tang Xianglong;Li Qingfeng;Zhou Ze;Key Laboratory of Coal Mining Safety Technology
Mechanics Properties of Simulated Rock Affected by Layer Joints under Impact Loading Wang Jianguo;Guo Yanhui;Zhang Xiaohua;Xu Peiliang;Yang Deyuan;College of Civil and Architectural Engineering
Three-dimensional Numerical Study on Failure Mechanism of Serial and Parallel Rock Pillars Zhang Yao;Jia Peng;College of Resources and Civil Engineering
Deep Hole Measuring Method and Parameter Processing of Deep Rock Mass Heat-adjusting Zone Chen Qinglin;Chen Qingfa;Zhong Qiongying;Zhang Ruichong;Hu Huarui;College of Resources and Metallurgy
Extraction Roadway Bolting Optimization Research Based on Geological Radar with 3DEC Cao Shugang;Liu Yong;Yang Hongyun;Chen Xianzhe;State Key Laboratory of Coal Mine Disaster Dynamics and Control
Research on the Instability Mechanism and Supporting System of Tunnel Surrounding Rock in Steeply Thin Strata Yuan Xianfan;Liu Zhaoyong;Zheng Zhilong;Chengdu Engineering Co.Ltd.
Field Trial of Uncoupled Charge Smooth Blasting for Highway Tunnel Luo Zhiguang;Zhang Changliang;Chen Lihua;Tu Wei;Guangdong Province Highway Construction Co.
Blasting Excavation Parameter Design and Dynamic Response Analysis on Complex Interchange Tunnel Zhang Xinbin;Liu Xinrong;Fan Bingqi;Han Yafeng;Zhong Zuliang;China Railway 18 Bureau Group Tunnel Engineering Co.Ltd.;School of Civil Engineering
Investigation on a New Road to Invisible Bridge Covered Excavation Method Using Numerical Simulation Huang Jingyun;Ye Yu;Zhong Zuliang;Xu Yinghao;Cui Luyun;School of Civil Engineering
Applied Study on Pumping and Recharge Tests of Deep Foundation Excavation in Bearing Sand Layer Area Lu Shitao;Xu Taotao;Li Liangliang;Li Ju'an;Shandong Zhengyuan Construction Engineering Co.Ltd.;
Study on Construction Method of Single-line Subway Tunnel Passing through Expansive Soil Strata in Hefei Shu Dongli;Chao Feng;Wang Mingnian;Yu Li;China Railway Eryuan Engineering Group Co.Ltd.;China State Construction Engineering Corporation Technical Center;Key Laboratory of Transportation Tunnel Engineering
Characteristics of Ice-water Deposition Peat in Li-xiang Railway and Analysis on Engineering Countermeasures Chai Chunyang;Zhang Guangze;Hu Ting;Geological Innovation Studio of China Railway Eryuan Engineering Group Co.Ltd.;Southwest Jiaotong University Faculty of Geosciences and Environmental Engineering;Sichuan Vocational School of Communication;
ATO Control Strategy Based on Response of Ambient Vibrating Effect Induced by Subway-train Entering Station Zhou Yuanhang;Zhang Wei;Sun Ke;Zhao Chunfa;Shi Yi;School of Earth Sciences and Engineering
Experimetal Research on In-situ Reduced Scale Model of Tunnel Anchorage of Jijiang Yangtze River Bridge Li Weishu;Liu Zheng;Jiang Shuniong;Wang Zhonghao;Luo Rong;Chongqing Branch of Yangtze River Scientific Research Institute;Jiangjin New Urban City Management Committee of Chongqing;Yunnan Institute of Water & Hydropower Engineering Investigation
Study on Shield Tunnel Structure Data Model Dased on IFC Standard Zhong Yu;Zhou Shaodong;Chen Jian;Chen Guoliang;Wu Jiaming;Wuhan Metro Group Co.Ltd.;Huazhong University of Science & Technology;Institute of Rock and Soil Mechanics
Numerical Research on Face Stability of Pipe Jacking Tunnel in Soft Clay Fu Yaxiong;Zheng Hong;College of Architecture and Civil Engineering
Application Research on ADECO-RS Approach in Domestic Tunnel Project Li Xiaoyong;Jia Xiaogang;CRRC Construction Engrg.Co.Ltd.;
Study on the Numerical Limit Analysis Method in Design and Application of Soil Tunnel Su Zhongming;Chen Jianxun;Zhao Duijia;Xiang Yuzhou;Chang'an University School of highway;Shanxi Transportation Research Institute
Research and Design of 3-step Automatic Control Algorithm on Tunnel Construction Ventilator Geng Wei;Cui Lizhi;Wang Dong;Liu Shilei;Bu Xuhui;China Railway Tunnel Group Co.Ltd.;School of Electrical Engineering and Automation
Mechanical Analysis on Lining Structure of Karst Tunnel under Different Failure Length of Drain Li Yanchuan;Wang Sen;Zhong Zuliang;Beijing Urban Construction Design & Development Group Co.Ltd.;School of Civil Engineering
Analysis on Engineering Characteristics of Interstitial Karst High Pressure Ground Water and Its Governance in Na-Ji Tunnel Wei Tongshu;Feng Tao;Wang Ke;China Railway Eryuan Engineering Group Co.Ltd.
Three-dimensional Simulation Analysis on Anti Deformation Ability of Steel Reinforced Spirally Corrugated Pipe Yan Chun;He Jianhui;Ling Tianqing;Xian Qiushi;College of Civil Engineering
Deformation Analysis and Safety Evaluation on Tunnel Underpass the Culvert in Soft Soil Fu Yi;Zhang Qi;Su Wenjian;Hangzhou Urban Construction Development Co.Ltd.;College of Civil Engineering and Architecture
Water Diseases Evaluation of Chalinding Tunnel in Guangzhou-Wuzhou Highway Zhang Yanlong;Liu Hao;Tian Qingyan;Lin Haishan;Guangdong Hualu Transport Technology Co.Ltd.;
Study on Construction Scheme of Intelligent Underground Engineering System in Shuangjiangkou Hydropower Station Tang Maoying;Duan Bin;Xiao Peiwei;Tao Chunhua;Dadu River Hydropower Development Co.
Study on Anisotropic Characteristics of Silty Slate Wu Zhanglei;Chengdu Engineering Corporation Limited
Study on Mechanical Properties of Altered Rock Mass in the Site of a Hydropower Station Wang Nengfeng;Huang Chun;Xie Hongyi;Chengdu Engineering Corporation Limited
Experimental Study on Rockmass Mechanical Properties of Lianghekou Hydropower Station Underground Powerhouse Luo Zhenxing;Peng Weiwei;Wei Yingyu;Hou Dongqi;Yang Ying;Chengdu Engineering Corporation Limited
Study on the Method of Determining Shear Strength Parameters of Brittle Rock Mass in Abutment Stability Analysis of Arch Pang Mingliang;Ji Jiarong;Zu Haixia;Li Jingbo;Chengdu Engineering Corportiong Limited
Numerical Simulation of Surrounding Rock Stability of Deep Hard Rock Tunnel Huang Zhiping;Zhu Wancheng;Zhang Penghai;Tang Chun'an;Tang Liexian;School of Civil Engineering
Study on Dynamic Analysis Model of Run-of-river Powerhouse Structure Lv Wenlong;Xiao Pingxi;Hu Xiaowen;Hou Pan;Chengdu Engineering Corporation Limited
Application of 3D Visualization Geological Model in Soft Foundation Evaluation Du Xiaoxiang;Xie Jianming;Tan Chao;Chengdu Engineering Corporation Limited
Correlation and Application of Commonly Used Classification Methods of Surrounding Rock Qu Haizhu;Yao Pengcheng;Chengdu Engineering Corporation Limited
Preliminary Discussion on the Design Concept of Hydraulic Tunnel under High External Water Pressure Sun Bo;Gu Ling;Xie Jinyuan;Liu Yue;Chengdu Power Construction Corporation Limted
Choice of Axial Azimuth of Powerhouse under Complicated Geological Conditionsfor Yebatan Hydropower Station He Jian Hua;Shen Xin;Wang Quan;Chengdu Engineering Corporation Limited
Research on Surrounding Rock Long-term Stability of Soft Rock Tunnel Yuan Xianfan;Liao Dan;Chengdu Engineering Co.Ltd.
Study on Uplift,Splitting and Seepage of Rock Mass at 400 m High Head Tunnel Yuan Guoqing;Shi Yubing;Chengdu Engineering Co.Ltd.
Effects of Numerical Calculation Model on Dynamic Characteristics of Underground Powerhouse Luo Qiankun;Hu Xiaowen;Xiao Pingxi;Hou Pan;Ma Zhengyue;Chengdu Engineering Co.Ltd.
Research on Seepage Control of Dagangshan Arch Dam under Complex Geological Conditions Li Manlin;He Guangyu;Shao Jingdong;Chengdu Engineering Co.Ltd.
Three-dimensional Analysis and Reinforcing Research on Spillway Slope of a Hydropower Station Luo Shiwei;Xiao Lei;Zhang Kai;Li Xiaobin;Yang Peng;Guiyang Engineering Corporation Limited
Dynamic Monitoring and Stability Analysis on Abutment Slope of Changheba Hydropower Station Peng Juwei;Chengdu Engineering Corporation Limited
Risk Analysis,Prediction and Early Warning Control of Slope Instability of Yubadu Deformable Body Wang Xiaoan;Ji Honggang;Chengdu Engineering Corporation Limited
Study on Rapid Monitoring,Analysis and Early Warning System in Reservoir Influence Area Wang Dikai;Wang Jiexiong;Li Yuming;Hua Boshen;Chengdu Engineering Corporation Limited
Thoughts on Development and Operation of Underground Business in China Lei Sheping;Wang Luyun;Cheng Xiaoling;School of Humanities Economics and Law
Analysis on Environmental Geological Factors Affecting the Exploitation of Underground Space in Guiyang City Song Xiaoqing;Geo-engineering Investigation Institute of Guizhou Province;111 Geological Party
Experimental Study on Mechanical Properties of Cement-soil under Cycle Load Jiang Guolong;Chen Sili;Wang Junxiang;Guo Tingji;Shi Anqi;Shenyang University of Technology Institute of Architecture and Civil Engineering;China University of Mining and Technology Institute of Architecture and Design;
Numerical Simulation Method of Grouting Diffusion for Foundation with Overburden and Its Application Zhou Zhengjun;Jiang Yuanyuan;Wang Xiaodong;Yu Xueming;Wang Dangzai;Chengdu Engineering Corporation Limited
Calculation of Ultimate Shaft Resistance of Bored Piles Based on Limit Equilibrium Method Yang Yu;Research Institute of Highway
Bearing Capacity of Coral Mixed Soil Foundation Characteristic Evaluation Ju Yanfei;Min Daogui;Key Laboratory of New Material and Maintenance of Maritime Structures Reinforcement Technology in Hubei Province;Wuhan Harbour Engineering Quality Test Co.Ltd.;CCCC Wu Han Harbour Engineering Design and Research Co.Ltd.;
A New Type Anchored Retaining Wall with Anchor Cable and Reinforced Plate Zhu Zhihua;Kong Suocai;Wang Hailiang;Qingdao Ruiyuan Engineering Group Co.Ltd.;
Application of Drilling Clenching Pile in Foundation Pit Support Design of Pebble Bed Liao Dewu;Cheng Juan;Zhang Junkai;Du Yansong;Xu Qisong;Guizhou G & M Engineering Construcion Co.Ltd.;College of Guizhou University Endowment Ring;
Quantitative Evaluation of Stability on Loess Cave Dwellings Based on Blind Data Theory Wang Nianqin;Zhang Shuai;College of Geology & Environment
Analysis on Stress,Deformation and Stability of Deep Excavation Supported by Anchored Pile Han Jianyong;Zhao Wen;Jia Pengjiao;Chen Yang;Guan Yongping;College of Resources and Civil Engineering
2017 Issues:  [01] [02] [03] [04]
More Issues:   [1981]   [1982]   [1983]   [1984]   [1985]   [1986]   [1987]   [1988]   [1989]   [1990]   [1991]   [1992]   [1993]   [1994]   [1995]   [1996]   [1997]   [1998]   [1999]   [2000]   [2001]   [2002]   [2003]   [2004]   [2005]   [2006]   [2007]   [2008]   [2009]   [2010]   [2011]   [2012]   [2013]   [2014]   [2015]   [2016]
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved