Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
Full-Text Search:
Journal of Southern Agriculture
FQ: 月刊
AD of Publication: 广西壮族自治区南宁市
Lanuage: 中文;
ISSN: 2095-1191
CN: 45-1381/S
YP: 1964
Url: 广西农业科学院
Recommended Journals
Journal of Southern Agriculture
2012 -01
Catalog
Optimization of conditions for determination of protein molecular weight using matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry HU Wei1,2, FU Qiang 1,2, ZHOU Jie1,2, ZHU Ping-chuan1,2, MENG Bing 1,2, ZHANG Ming 1,2 * (1 Guangxi University, Nanning 530005, China; 2 State Key Laboratory of Conservation and Utilization of Subtropical Agro-bioresources, Nanning 530005, China)
Determination of total saponin content in aqueous extract of tomatoes using macro-reticular resin colorimetric method JIANG Hai-ying 1, CHEN Si-cheng 1,2, LI Dian-peng 1 * (1 Guangxi Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences, Guilin, Guangxi 541006, China; 2 College of Life Science, Guangxi Normal University, Guilin, Guangxi 541004, China)
Modes of community involvement in rural tourism in urban suburbs based on PSR model——A case of Bishan County,Chongqing DA Ling (Guizhou University, Guiyang 550003, China)
Investigations on status of quality-safety inspection and detection system for agricultural products in Guangxi SI Li-hua1, CHEN Zi-li 2 *, QIU Ying-han2, MO Jia-ling 3, LIU Dong 4 (1Guangxi Demonstration Park for Modern Agricultural Science and Technology, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanning 530007, China; 2 Guangxi Committee of China Association for Promoting Democracy, Nanning 530002, China; 3 Guangxi Sericulture Technology Extension Station, Nanning 530007, China; 4 Guangxi Supervise Administration of Food and Drug, Nanning 530001, China)
Progress of agricultural science & technology work in rural areas of Guangxi in 2011 and future plans in 2012 MENG Fu-gui (Guangxi Department of Science and Technology, Nanning 530012, China)
Diversity of arbuscular mycorrhizal fungi in sugarcane fields of Southeastern Guangxi CHEN Ting-su1, ZHANG Jin-lian1, LI Song 2, QIN Xiao-juan1, WANG Qian1, WANG Can-qin1, WU Sheng-jin1, TAN Yu-mo3, YANG Rong-zhong 2, LI Yang-rui2, 4 (1Microbiology Research Institute, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanning 530007, China; 2 Sugarcane Research Institute, Guangxi Academy of Agricultural Sciences/ Sugarcane Research Center, Chinese Academy of Agricultural Sciences / Guangxi Key Laboratory of Sugarcane Genetic Improvement, Nanning 530007, China; 3 Resource and Environment Research Institute, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanning 530007, China; 4 Guangxi Crop Genetic Improvement and Biotechnology Lab, Nanning 530007, China)
Design of farmland soil testing and formulated fertilization management system based on WebGIS PANG Yong-qing 1, OUYANG Huan1, YAN Lin1,2 *, DENG Lun-dong 1, CHEN Hai-ping 1 (1Spice and Beverage Research Institute, CATAS, Wanning, Hainan 571533, China; 2 Hainan Provincial Key Laboratory of Genetic Improvement and Quality Regulation for Tropical Spice and Beverage Crops, Wanning, Hainan 571533, China)
Analytical method for detecting 1ambda-cyhalothrin residues in citrus fruits and soil YANG Yu-xia1, MO Ren-fu1,WANG Tian-shun 2, ZHOU Qi-feng 1 (1 Plant Protection Research Institute, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanning 530007, China; 2 Sugarcane Research Center, Chinese Academy of Agricultural Sciences / Sugarcane Research Institute, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanning 530007, China)
Determination of pyridaben residues in citrus fruits and soil using gas chromatography ZHOU Qi-feng, MO Ren-fu, YANG Yu-xia (Plant Protection Research Institute, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanning 530007, China)
Investigation on chilling affected banana plantations during early spring season and restoration strategies LIN Gui-mei1,2,3, LI Xiao-quan1,2, WEI Shao-long 1,2, ZOU Yu1,2, MOU Hai-fei1,2, LI Chao-sheng 1,2, WEI Hua-fang 1,2, ZHANG Jin-zhong 1,2,3 (1 Biotechnology Research Institute, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanning 530007, China; 2 Guangxi Plant Tissue Culture Co., Ltd, Nanning 530007, China; 3 Guangxi Crop Genetic Improvement and Biotechnology Lab, Nanning 530007, China)
Primary research on causes and mechanism of young shoot etiolation in ratoon sugarcane crop CHEN Gui-fen1, TANG Qi-zhan2, HUANG Yu-yi1, XIONG Liu-mei1, HE Hong 2 *, LIU Zhong 2 (1Agricultural Resources and Environment Research Institute, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanning 530007, China; 2 Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanning 530007, China)
Cluster analysis of local sweet potato germplasm resources in Guangxi using morphological markers LI Hui-feng, HUANG Yong-mei, WU Cui-rong, LI Yan-qing, CHEN Tian-yuan, LU Sen-quan (Maize Research Institute, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanning 530227, China)
Establishment of regeneration system for Atractylodes japnica using young stem YU Jin-feng, ZHAO Dan-yang, WANG Juan, ZOU Cui-xia, JIANG Chang-yang * (College of Life Science, Liaoning Normal University, Dalian, Liaoning 116029, China)
Effect of vinasse application on sugarcane growth and yield YANG Li-tao1,2,3, MO Feng-lian1,2, ZHU Qiu-zhen3, LI Nan4, OU Zong-xi5, LI Yang-rui2,3,4 * (1Agricultural College, Guangxi University, Nanning 530005, China; 2 State Key Laboratory of Conservation and Utilization of Subtropical Agro-bioresources, Nanning 530005, China; 3 Sugarcane Research Center, Chinese Academy of Agricultural Sciences / Guangxi Key Laboratory of Sugarcane Biotechnology and Genetic Improvement, Ministry of Agriculture, Nanning 530007, China; 4 Guangxi Crop Genetic Improvement and Biotechnology Lab, Nanning 530007, China; 5 Nanning Sugar Manufacturing Co., Ltd, Nanning 530031, China)
Comparative analysis on chlorogenic acid content in Lonicera confusa DC.plants raised from tissue cultured plantlets and seedling cuttings ZENG Yan-rong1,2, YANG Mei-chun1*, ZHU Fang-rong 2 (1 Agricultural College, Guangxi University, Nanning 530005, China; 2 Guangxi Academy of Sericulture, Nanning 530007, China)
Effects of different sowing dates on major agronomic traits of mung bean varieties LUO Gao-ling 1, CHEN Yan-hua1, WU Da-ji2, CAI Qing-sheng 1 (1 Rice Research Institute, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanning 530007, China; 2 Luocheng Bureau of Agriculture, Luocheng, Guangxi 546400, China)
Experiment on sweet potato varieties in Guilin City of Guangxi during 2009-2010 QIN Li-ping (Northern Branch,Guangxi Academy of Agricultural Scienes / Guilin Agricultural Research Institute, Guilin, Guangxi 541006, China)
Effects of cake organic fertilizers and special tobacco fertilizer on the quality of tobacco leaves LONG Shi-ping 1, ZENG Wei-ai 2 *, LI Hong-guang 2, FAN Hai-shan1, LIU Zhao-hui1, HUANG Hai-long 3, CUI Xin-wei1 (1Institute of Agricultural and Biological Resources Utilization, Hunan Academy of Agricultural Sciences, Changsha 410125, China; 2 Chenzhou Base, South-central Agricultural Experiment Station of China Tobacco, Chenzhou, Hunan 423000, China; 3 Hunan Agricultural University, Changsha 410128, China)
Effects of N,P and K fertilizer on rapeseed in north areas of Guangxi ZHANG Zong-ji1, ZHONG Li1, LIU Zhu-sheng 1, ZHANG Song-gui 2 , LIAO Yun-yun1, YANG Xing-hai1 (1 Northern Branch,Guangxi Academy of Agricultural Scienes / Guilin Agricultural Research Institute, Guilin, Guangxi 541006, China; 2 Guilin Science and Technology Bureau, Guilin, Guangxi 541002, China)
Adaptability of a new flue-cured tobacco variety Yunyan 97 in Baise tobacco-growing areas NONG Shi-ying 1, LIN Bei-sen1, LIU Chun-ping 1, ZHOU Wen-liang 1, HUANG Jin2, WANG Jun-wei1, LUO Rong-xin1, OU Hui-ping 3 (1 Baise Tobacco Leaf Science Research Institute,Baise,Guangxi 533000,China; 2 Hezhou Tobacco Company,Hezhou,Guangxi 542800,China; 3 Agricultural Resources and Environment Research Institute, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanning 530007, China)
Genetic diversity analysis of 22 Gerbera jamesonii cultivars using ISSR markers ZHONG Hai-feng, HUANG Yu-xiang *, ZHONG Huai-qin, HUANG Min-ling (Crop Research Institute, Fujian Academy of Agricultural Sciences / Fujian Engineering Research Center for Characteristic Floriculture, Fuzhou 350013, China)
Analysis on vitamin C and mineral content during seeds development process in vegetable soybean CHEN Hua-tao, CHEN Xin, YUAN Xing-xing, GU He-ping, ZHANG Hong-mei, CUI Xiao-yan (Institute of Vegetable Crops, Jiangsu Academy of Agricultural Sciences, Nanjing 210014, China)
Influence of 25% organic bio-organic compound-mixed fertilizer on the yield and quality of banana HE Yong-quna, XIONG Liu-meia, FAN Bao-ning b *, LONG Shu-zhena, HE Tie-guanga (aAgricultural Resources and Environmental Research Institute; b Sugarcane Research Institute, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanning 530007, China)
Influence of soil water potential on sugar accumulation of grape berries cultivated under root restriction during veraison stage LI Hong-yan1, WANG Shi-ping 2 * (1 Viticulture and Wine Research Institute, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanning 530007, China; 2 Department of Plant Science, College of Agriculture and Biology of Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200240, China)
Post-harvest preservation of cut roses treated with different medicaments YAN Hai-xia, DENG Jie-ling, DENG Jian-ying *, LI Li-zhi, WAN Zheng-lin, WU Peng (Guangxi Demonstration Park for Modern Agricultural Science and Technology, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanning 530007, China)
Analysis on aroma compounds in two pineapple cultivars planted in Honghe region,Yunnan YANG Wen-xiu1, ZHAO Wei-feng 1, SUN Guang-ming 2 *, WEI Chang-bin 2 (1 Yunnan Vocational College of Tropical Crops, Pu'er, Yunnan 665000, China; 2 South Subtropical Crops Research Institute, Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences, Zhanjiang, Guangdong 524091, China)
Determination of elements in leaf of Luffa acutangula (L.) Roxb.using high-pressure microwave digestion and ICP-AES WANG Yi-kui1,2, LI Wen-jia1 *,LI Yan1, SONG Li-na1 (1Vegetable Research Institute, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanning 530007, China; 2 Guangxi Crop Genetic Improvement and Biotechnology Lab, Nanning 530007, China)
Vertical transmission of new type flavivirus in egg-laying goose ZHAO Dong-min1, HUANG Xin-mei1, LIU Yu-zhuo1, ZHANG Jing-feng 1, LI Yin1,2 * (1 Institute of Veterinary Science, Jiangsu Academy of Agricultural Sciences, Nanjing 210014, China; 2 Lihua Poultry Research Institute, Jiangsu Academy of Agricultural Sciences, Changzhou, Jiangsu 213168, China)
Investigation on serological epidemiology of hepatitis E in swine,chicken,cattle and sheep in Guangxi LIU Yan-ling 1, LAI Li-min1, LIAO Feng 1, SU Qian-lian2, LI Bin2, XIONG Min-fen1, CHEN Hui-yue1, DUAN Qun-peng 2, QIN Yi-bin2, LIANG Jia-xing 2, NONG Yang 3, ZHAO Wu 2 * (1 College of Animal Science and Technology, Guangxi University, Nanning 530005, China; 2 Guangxi Veterinary Research Institute / Guangxi Key Laboratory of Animal Vaccines and New Technology, Nanning 530001, China; 3 Gangkou District Animal Health Inspection Institute of Fangchenggang City, Fangchenggang, Guangxi 538001, China)
Strategies for improving quality inspection of silkworm F_1 hybrids egg products in Guangxi LUO Mei-lan, HUANG Xu-hua, AN Chun-mei, HU Wen-juan, GAN Li-hong (Guangxi Academy of Sericultural Sciences / Guangxi Sericulture Technology Extension Station, Nanning 530007, China)
Genetic diversity analysis amongst GIFT strains of Oreochromis niloticus using microsatellites LIU Hai-qing, GUO Yu-song, WANG Zhong-duo, LIU Li, LIU Chu-wu* (Fisheries College, Guangdong Ocean University / Guangdong Higher Education Key Laboratory of Aquaculture in South China Sea for Aquatic Economic Animal, Zhanjiang, Guangdong 524025, China)
Isolation and identification of pathogenic bacteria from Pelteobagrus fulvidraco ulcerative syndrome and its drug sensitive test HUANG Jun1, WEN Hua-cheng 1, SHI Jin-gu1, HUANG Yan-hua1, LIANG Zheng-sheng 2, LONG Yi-nan1, QIN Ji-xuan1 (1College of Animal Science and Technology, Guangxi University, Nanning 530005, China; 2 Administration of Fishery in Yongfu County, Yongfu, Guangxi 541800, China)
2012 Issues:  [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12]
More Issues:   [2003]   [2004]   [2005]   [2006]   [2007]   [2008]   [2009]   [2010]   [2011]   [2013]   [2014]   [2015]   [2016]   [2017]
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved