Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
Full-Text Search:
Journal of Northwest A & F University(Natural Science Edition)
FQ: 月刊
AD of Publication: 陕西省杨陵市
Lanuage: 中文;
ISSN: 1671-9387
CN: 61-1390/S
YP: 1936
Url: 西北农林科技大学
Recommended Journals
Journal of Northwest A & F University(Natural Science Edition)
2011 -10
Catalog
Prokaryotic expression of lysostaphin and preparation of its polyclonal antibody ZHANG Bo-weia,SUN Wei-weib,SHANGGUAN Taoa,HUANG Xina,ZHANG Yonga(a Institute of Biological Engineering,b College of Veterinary Medicine,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100,China)
Application of regularized RBF network model in the groundwater level prediction ZHANG Yin-qin,LIU Jun-min,HAO Jian(College of Water Resources and Architectural Engineering,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100,China)
Application of fuzzy set pair analysis method in safety evaluation of water resources WANG Hong-wei,ZHANG Xin,QIU Jun-nan(College of Water Resources and Architectural Engineering,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100,China)
Sediment oxygen demand test in Fen river based on artificial pulsation cycle device ZHANG Yin-shuan1,WU Xin-chao1,HE Jin-hua1,XING Xiao-peng2,ZHANG Yuan-yuan2(1 Fen River Station,Yuncheng Water Affairs Bureau,Yuncheng,Shanxi 044000,China;2 Key Laboratory of Northwest Water Resources and Environmental Ecology of Education Ministry,Xi'an University of Technology,Xi'an,Shaanxi 710048,China)
Research on CBR-Based decision support system for reservoir flood control operation YAN Fu-chao1,2,XIE Jian-cang1,QIN Tao2(1 Key Lab of Northwest Water Resources and Environment Ecology of MOE at XAUT,Xi'an,Shaanxi 710048,China; 2 Diversion Project Coordination Leading Group Office from Hanjiang to Wei River in Shaanxi,Xi'an,Shaanxi 710032,China)
Construction of microRNA-144 plasmid and its effect on biological behavior of human hepatocellular carcinoma WANG Zhenga,ZHANG Ming-xinb,ZHANG Ling-minc,ZHOU Su-nab,MA Qing-yonga,WU Zhenga(a Department of Hepatobiliary Surgery,b Department of Oncology,c Department of Anesthesiology,First Affiliated Hospital of Xi'an Jiaotong University,Xi'an,Shaanxi 710061,China)
Chemical constituents of seeds of Fagopyrum tataricum (Linn) Gaertn ZHENG Fenga,SUN Wen-wena,ZHANG Qia,MIAO Fangb,ZHOU Lea(a College of Science,b College of Life Sciences,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100,China)
Effect of different rock fragments species on soil infiltration ZHOU Bei-bei1,2,SHAO Ming-an3,WANG Quan-jiu1,2(1 College of Water Resources and Hydro-electric Engineering,Xi'an University of Technology,Xi'an,Shaanxi 710048,China;2 Institute of Soil and Water Conservation,Chinese Academy of Science and Ministry of Water Resources,Yangling,Shaanxi 712100,China;3 Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research,Chinese Academy of Sciences(CAS),Beijing 100101,China)
Simulation of soil water dynamic of arid region jujube root zone under drip irrigation YAO Peng-liang1,2,DONG Xin-guang2,GUO Kai-zheng3,MA Ying-jie2,YUE Wen-jun4(1 Xinjiang Water Conservancy and Hydropower Survey,Design and Research Institute,Urumqi,Xinjiang 830000,China;2 College of Water Conservancy and Civil Engineering,Xinjiang Agricultural University,Urumqi,Xinjiang 830052,China;3 Water Office Company of Zhundong Petroleum Production Factory,Xinjiang Oil Field Company,Fukang,Xinjiang 831511,China;4 College of Water Resources and Architectural Engineering,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100,China)
Experimental research on rape seeders in Guanzhong area HUANG Yao-ming1,YU Jian-guo1,YAN Xiao-li2(1 Baoji Agricultural Machine Management and Extension Center,Baoji,Shaanxi 721006,China; 2 College of Mechanic & Electronic Engineering,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100,China)
Virulence determination for three native Cydia pomonella granulovirus strains and their control effect in field GAN En-yua,b,LI Xiao-fenga,b,YU Huanb,WU Zheng-weib,XU Lia,b,ZHANG Ya-linb,WANG Duna,b (a College of Life Sciences,b Ministry of Education Key Laboratory of Plant Protection Resources & Pest Management,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100,China)
Phylogenetic relationships of Botryosphaeria dothidea and its allies in China ZHAO Na,ZHANG Wei-wei,GAO Xiao-ning,LIN Yue-li,KANG Zhen-sheng,HUANG Li-li(College of Plant Protection and Shaanxi Key Laboratory of Molecular Biology for Agriculture,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100,China)
Effects of applying tree leaf litter on control of soil polarization of continuous cropping wheat land in the Gullied Loess Plateau LIU Zeng-wena,MI Cai-honga,LI Qianb,YUAN Naa,ZHU Zhen-huaa(a College of Resources and Environment,b College of Forestry,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100,China)
Accumulation and transportation characteristics of dry matter after anthesis in different adzuki bean Vigna angularis cultivars(lines) SONG Hui,FENG Bai-li,GAO Xiao-li,GAO Jin-feng,WANG Peng-ke,CHAI Yan,ZHANG Pan-pan,JIANG Shu-huai(College of Agronomy,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100,China)
Cloning and expression analysis of a gene TaMlo8 in wheat SUN Yan-fei1,2,LI Yan-sheng1,XIA Ning1,ZHANG Gang1,WANG Jun-mei1,WANG Xiao-jie1,WEI Guo-rong1,KANG Zhen-sheng1,2(1 College of Plant Protection,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100,China;2 State Key Laboratory of Crop Stress Biology for Arid Areas,Yangling,Shaanxi 712100,China)
Effect of water deficiency on anatomical structure of codex in root hair zone of maize root tip YU Taoa,LI Wan-chuna,WANG Li-honga,YUE Wen-junb,MA Xu-fenga,YAO Ya-qina,ZHANG Fu-cangb(a College of Life Sciences,b College of Water Conservancy and Architectural Engineering,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100,China)
Preparation and functional properties of insoluble dietary fiber from Cornus officinalis residue SHAO Yi-tiana,ZHANG Cun-lib,Wei Qina,GUO Jieb,XI Peng-zhoub(a College of Forestry,b College of Life Sciences,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100,China)
Eeffects of different organic fertilizers on the yield and quality of pepper YAO Xiao-wei1,LIANG Yin-li1,2,ZENG Rui1,WU Xing1(1 College of Forestry,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100,China;2 Institute of Soil and Water Conservation,Chinese Academy of Sciences and Ministry of Water Resource,Yangling,Shaanxi 712100,China)
Analysis of contents and constituents of sugar and organic acid in different apple cultivars LIANG Jun,GUO Yan,LIU Yu-lian,LI Min-min,ZHAO Zheng-yang (College of Horticulture,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100,China)
Effect of fertilization on kiwifruit yield and quality LAI Yuan,TONG Yan-an,CHEN Li-ling,Gao Yi-min,YANG Jiang-feng(College of Resources and Environmental Sciences,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100,China)
Effects of GA_3 on the fruit sugar accumulation and related enzyme activities in sugar metabolism of grape LI Peng-cheng1,YU Song-lin1,FU Xiao-fa1,ZHENG Qiang-qing2(1 Agricultural College of Shihezi University,Shihezi,Xinjiang 832000,China;2 Xinjiang Academy of Agricultural Sciences,Shihezi,Xinjiang 832000,China)
Effects of neighborhood interference and environmental factors on the morphological character of stump sprouts of Quercus variabilis MA Chuang,ZHANG Wen-hui,XUE Yao-qin,MA Li-wei,WU Min,ZHOU Jian-yun (Key Laboratory of Environment and Ecology of Education Ministry in West China,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100,China)
Studies on regeneration and proliferation of somatic embryos in Quercus variabilis JIA Xiao-ming,ZHANG Huan-ling,ZHANG Cun-xu(College of Forestry,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100,China)
Soil respiration of Pinus tabulaeformis forest during the growing season at Huoditang Forest Region in the Qinling Mountains QIU Rui1,HOU Lin1,2,YUAN Jie1,ZHANG Shuo-xin1,2(1 College of Forestry,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100,China;2 Qinling National Forest Ecosystem Research Station,Ningshan,Shaanxi 711600,China)
Construction and cell transfection of the targeting vectors of Jiv90 genes in swine LI Yu-li,ZHANG Yan-ming,CHENG Min,YANG You-cong(College of Veterinary Medicine,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100,China)
Preparation of W/O Astragalus polysaccharide and Echinacea extract-based nano-emulsion and its amplified immune response LI Shu-peng1,2,HAO Yan-shuang2,OUYANG Wu-qing1(1 College of Veterinary Medicine,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100,China;2 College of Traditional Chinese Veterinary Medicine,Agricultural University of Hebei,Dingzhou,Hebei 073000,China)
Research progress of comparative metabolism of veterinary drugs LIU Zhao-ying,SUN Zhi-liang(Hunan Engineering Research Center of Veterinary Drugs,College of Veterinary Medicine,Hunan Agricultural University,Changsha,Hunan 410128,China)
siRNA interference of ATGL gene expression suppress porcine adipocyte lipolysis ZHENG Xue-lia,b,SHI Xin-eb,ZHAO Li-lib,YANG Gong-sheb(a College of Forestry,b Laboratory of Animal Fat Deposition and Muscle Development,College of Animal Science and Technology,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100,China)
Studies on artificial insemination with 0.5 mL straws frozen semen in boar ZHANG Wei-bin1,SUN Shi-duo1,LIU Chou-sheng2,ZHU Fang-xian2,GU He-yong3(1 College of Animal Science and Technology,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100,China; 2 National Center of Preservation & Utilization of Genetic Resources of Animal,Beijing 100094,China; 3 College of Animal Science and Technology,Yunnan Agricultural University,Kunming,Yunnan 650201,China)
Effect of real-time sperm separation system on the quality of boar sperm frozen YANG Hai1,2,LI Qing-wang1,HU Jian-hong1,ZHANG Shu-shan3(1 College of Animal Science and Technology,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100,China; 2 Department of Life Sciences,Hengyang Normal University,Hengyang,Hunan 421008,China; 3 Institute of Husbandry and Veterinary,Shanghai Academy of Agricultural Sciences,Shanghai 201106,China)
Study on variations of five reproductive hormones of small tail nail sheep during lactating period ZHAO Xiao-e1,YU Xiao-li1,LI Yun-sheng2,HU Lin-yong1,WANG Xing-li1,MA Bao-hua1,CHEN Yu-lin1(1 College of Animal Veterinary Medicine,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100,China; 2 College of Animal Science and Technology,Anhui Agricultural University,Hefei,Anhui 230036,China)
Response effect of dog CREBZF promoter on amino acid deprivation ZHANG Ya-ni1,LU Rui2(1 College of Animal Science and Technology,Yangzhou University,Yangzhou,Jiangsu 225009,China;2 Department of Molecular and Cellular Biology,University of Guelph,Guelph,N1G 2W1,ON,Canada)
Effect of estrogen and IFN-γ on the expression of Bcl-2 and Bax in hypothalamus of ovariectomed rats ZHAO Hui-ying,LONG Min,XU Yong-ping,YANG Jing,LU Yong-xin,L Yan-zhi,JIANG Zhen-xing (College of Veterinary Medicine,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100,China)
Establishment of a screening method for drugs against monogenean ZHANG Chao1,ZHAO Yun-kui2,LING Fei1,WANG Gao-xue1(1 College of Animal Science and Technology,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100,China;2 Aquatic Experiment Station of Hanzhong,Hanzhong,Shaanxi 723003,China)
2011 Issues:  [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12]
More Issues:   [1986]   [1987]   [1988]   [1989]   [1990]   [1991]   [1992]   [1993]   [1994]   [1995]   [1996]   [1997]   [1998]   [1999]   [2000]   [2001]   [2002]   [2003]   [2004]   [2005]   [2006]   [2007]   [2008]   [2009]   [2010]   [2012]   [2013]   [2014]   [2015]   [2016]   [2017]   [2018]
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved