Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
Full-Text Search:
Xinjiang Agricultural Sciences
FQ: 月刊
AD of Publication: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市
Lanuage: 中文;
ISSN: 1001-4330
CN: 65-1097/S
YP: 1958
Url: 新疆农业科学院;新疆农业大学;新疆农学会
Recommended Journals
Xinjiang Agricultural Sciences
2004 -05
Catalog
The Situation and Strategies of Plant Protection of Xinjiang in Twenty-first Century GUO Wen-chao,MA Qi (Institute of Plant Protection, Xinjiang Academy of Agricultural Sciences,Urumqi 830000,China)
Analysis on the Intercepted Situation of the Entry Plant Pests and the Quarantine & Supervisory Measures in Xinjiang XUE Guang-hua,FAN Wei-gong,ZHANG Xiang-lin (Xinjiang Entry & Exit Inspection and Quaratine Bureau of the People's Republic of China,Urumqi 830063,China)
Comparative Studies on Esterase Isoenzymes and Peroxidase Isoenzymes of Hypera Postica at Different Developmental Stages ZHAO Li, QU Yan-ying, ZHANG Yi, MA Yu-mei (College of Agronomy, Xinjiang Agricultural University , Urumqi 830052 ,China)
Question and Countermeasure of IPM(Integration Pest Management) Cotton Field in Talimu River WU Gang~1,FENG Hong-zu~2 (1.Institute of Agricultural Sciences,Agricultural Division 1,Xinjiang Production and Construction Corps,Alar,Xinjiang 843300,China;2.Institute of Plant Science and Technology,Tarim University,Alar,Xinjaing 843300,China)
General Occurrent Situation of Processing Tomato Diseases,Pests and Weeds and Their Integrated Management Techniques in Xinjiang ZHAO Si-feng~1,LIAO Yi-xue~2, WANG CHang~3,LI Ming~4,PENG SHan~1,LIU Qin-wei~1,WEI Yu-hua~1 (1.College of Agronomy,Shihhotze University,Shihhotze 832003,China;2.Shihhotze Vegetables Research Institute,Shihhotze 832000,China;3.Master Center for Agricultural Techniques of Xinjiang Production and Construction Corps,Urumqi 830015,China;4.Shihhotze Agriculture Forestry and Animal Husbandry Bureau,Shihhotze 832000,China)
Isolation of Endophytic Bacteria from Cotton and Screening of Antagonistic Bacteria LUO Ming~1,LU Yun~1,ZHANG Xiang lin~2 (1.College of Agronomy, Xinjiang Agricultutal University, Urumqi 830052, China;2.Xinjiang Entry & Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China,Urumqi 830063, China)
Influence of Different Nutrition and Culture Condition on Growth of Verticillium Albo-atrum ZHANG Xiang-lin~1;WU Yue-wen~2;ZHANG ZHen-hua~2 (1.Xinjiang Entry and Exit Inspection and Quarantine Bureau,Urumqi 830000,China;2.College of Agronomy,Xinjiang Agricultural University,Urumqi 830052, China)
Screening and Utilization of Antibiotic Bacteria for Cotton Seedling Diseases in Xinjiang YAN Xiao-xue~1,LI Gou-ying~1,QIAO Gui-bin~2 (1.Collge of Agronomy,College of Agronomy,Shihhotze University, Shihhotze 832003,China;2.Master Station of Agri-cultural Techniques,Popularization,Xinjiang Production and Construction Corps, Urumqi 830011,China;3.Dept. of Plant Pathology, China Agricultural University, Beijing 100094,China)
Isolation,Inoculation and Identification of Pathogen of Hami-muskmelon Fruit Rot at Growth FAN Yong-mei,MA Jun-yi(Institute of Plant Protection Xinjiang Academy of Agricultural Sciences,Urumqi 830091,China)
Study on the Spatial Pattern and Sampling Technique of Apocheima Cinerarius Erschoff Populations YU Hao~1, WANG Deng-yuan~2(1.Department of Plant Protection,College of Henan Science and Technology, Xinxiang 453003,China;2.College of Agronomy, Xinjiang Agricultural University, Urumqi 830052,China)
Adjustment and Control of Two Biocontrol Products with Hrp Gene Against Cotton Verticillium Wilt MIAO Wei-guo~1,WANG Ling-yan~2,ZHANG SHeng~1,Nurzya~1, SHENG Min-dong~2,JIN Wei~2,TAN ZHi-huang~2 (1.Institute of Plant Protection, Xinjiang Academy of Agricultural Sciences,Urumqi 830000,China;2.Station of Agricultural Technique Popularization,Regimental Farm 3,Agricultural Division 1,Xinjiang Production and Construction Corps,Awat 843011,China)
Study on Biological Characteristics of Parlatoria Oleae (Colvee) ZHANG CHun-zhu,HUANG Wei,JIANG SHi-zheng,REN De-xin,ZHOU Na-li (Institute of Agricultural Sciences,Xinjiang Mongolian Autonomous Prefecture of Bayingolin,Korla 841000,China)
Observation on Life History of Liriomyza Sativae Blanchard in Hami Area of Xinjiang ZHU Xiao-hua~1,FANG De-li~2,WANG Yong~1,CHEN Hong-bing~2,MEI Yan~1,WANG Pei~2,ZHOU Hai-jun~2,ZHU Rui-rong~1 (1.Center of Agricultural Science and Technology Development of Hami Area,Hami 839000,China;2.Hami Plant Quarantine Station of Xinjiang Agricultural Department,Hami 839000,China)
Screening for High Virulent Mutant Strain of Metarhizium Anisopliae SHI CHong~1, FU Jian-hong~2,WANG CHun-li~1 (1. College of Resources and Environment,Xinjiang Agricultural Univercity,Urumqi 830052,China; 2 .Institute of Microbiology, Xinjiang Academy of Agricultural Sciences, Urumqi 830000, China)
Varieties and Distinction of Fruit Aphids in Xinjiang YANG Hai-feng~1,YU Jiang-nan~2 \ \ (1.Institute of Plant Protection,Xinjiang Academy of Agricultural Sciences,Urumqi 830000,China;2.College of Agronomy, Xinjiang Agricultural University, Urumqi 830052,China)
Control Effect of Transgenic Cotton Expressing Two Kinds of Insect Resistant Genes on the Population of Aphis Gossypii DING li, YU Jiang-nan , WANG Den-yuan,SUN Xiao-gen (College of Agronomy, Xinjiang Agricultural University,Urumqi 830052, China )
A Study on Overwintering Bionomics and Effective Temperature of Laspeyresia Pomonolla (L) YU Jiang-nan~1,Wumeh~1,Rozjamli~1, FAN Ju-lan~2 (1.College of Agronomy,Xinjiang Agricultural University,Urumqi 830052,China;2.Centre of Agricultural Technique of Hami, Hami 839000,China)
The Discovery of a New Rest of Fruit Trees and Crop in Xinjiang —Postosia Brevitarsis Leiwis GUO Wen-chao~1,XU Jian-jun~1,HE Jiang~1,Arkedan~1,ZHAI Guo-rong~2,XU Jie-shuo~3 (1.Institute of Plant Protection Xinjiang Academy Agricultural,Urumqi 830000,China;2.Station for Sprending Agricultural Technique in Changji County,Changji 831100,China;3.Station for seed management in Changji County,Changji 831100,China)
The Monitor of Pathogenic Differentiation of Verticillium.Dahliae from Cotton in Xinjiang DUAN Wei-jun~1, LI Guo-ying~1, ZHANG Li~1, GUO Li-xin~1, YE Hai-lin~2,GONG SHuang-jun~1 n and Construction Corps,Shihhotze 832003 China;2.Hami Plant Quarantine Station of Xinjiang Agriculture Department,Hami 839000,China )
Detection of Acidovorax Avenae Subsp. Citrulli in Melon Seed Using the Polymerase Chain Reaction REN Yu-zhong~1,LI Hui~1,LI Guo-ying~1,WANG Xiao-dong~1,WAN Gang~1,FANG lei~2 , Xinjiang,Production and Construction Corps ,Shihhotze 832003,China;2.Plant Protection Station, Xinjiang Uygur Autonomous Region, Urumqi 830000,China)
Biochemical Mechanisms of SA-induced Cotton Resistance to Verticilli-um Wilt GAO Feng, LI Guo-ying, WANG Qin-ying (Department of Plant Protection,Shihhotze University,Shihhotze Xinjiang 832003 ,China)
Studies on the Isozymes Electrophoresis of Cotton-wilt Fusarium WU Cai-lan~1,LI Guo-ying~1,ZHANG Li~1,MA ZHi-qun~2 and Construction Corps, shihhotze , 832003, China;2.Water Corservancy and Architectural Engineering College, Shihhotze University, Shihhotze 832003,China)
Producing Pycinidia and Varidty Susceptibility of Gummy Stem Bight Fungus of Muskmelon WANG Xiao-dong LI Guo-ying Production and Construction Corps, Shihhotze 832003,China)
Effects of Transgenic Bt Cotton on Main Pests and Community of Natural Enemies in Cotton Fields XU Yao~1, WU Kong-ming~2, LI Hao-bin~1, WANG Fei~1, SUN SHi-long~3, LI Xing-ye~3 (1.Institute of Plant Protection, Xinjiang Academy of Agricultual Sciences, Urumqi 830000,China; 2.Institnte of Plant Protection, China Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100094,China; 3.Centre of Shache Agricultural Technique of Xinjiang, Shache 844700, China)
Isolation and Identification on Fruit Rot Causative Biont of Grape in Hami ZHAO Lin-zhong~1, MA Yu-ling~1, YE Hai-ling~1, JIANG Pei-yan~1, ZHU Guang-ji~1,XU SHuang-yan~2 (1.Hami Plant Quarantine Station of Agricultural Department, Xinjiang Uygur Autonomous Region, Hami 839000, China;2.Hongxing Regimental Farm 3, Agricultural Division 13, Xinjiang Production and Construvtion Corps, Hami 839000, China)
Primary Study on Community Character of Arthropod in Transition Zone between Cotton Field and Its Near Humgriness in Xinjiang JI Hua~1, YAO Ju~2, MA Qi~2, ZHANG Xin-min~3, WANG Dong~3, ZHANG Yun-shen~3(1. College of Agronomy, Shihhotze University, Shihhotze 832000, China; 2.Institute of Plant Protection, Xinjiang Academy of Agricultural Sciences, Urumqi 830000,China; 3. Center for Spreading Agricultural Technique in Shache County,Shache 844700,China)
Preliminary Study on Spike-stalk Brown Spot of Grape MA Jun-yi~1, ZHU Xiao-hua~2, ZHAO Lin-zhong~3, MEI Yan~2, Patiguli~2, Amanguli~2, ZHU Rui-rong~2, WANG Yong~2 (1.Institute of Plant Protection, Xinjiang Academy of Agricultural Sciences, Urumqi 830000, China; 2.Center of Agricultural Science and Technology Development of Hami Area, Hami 839001, China; 3.Hami Quarantine Station of Xinjiang Agricultural Department, Hami 839001, China)
Test on Control of Parlatoria Oleae (Colvee) in Field HUANG Wei, ZHANF CHun-zhu, REN De-xin (Institute of Agricultural Sciences, Xinjiang Mongolian Autonomous of Prefecture Bayingolin, Korla 841000, China)
The Primary Studies on Isolation and Identification of Wheat Black Embryo in Xinjiang LUAN Feng-gang,QIANG Song,MA De-ying~*,Riziwangguli (College of Agronomy ,Xinjiang Agricultural University,Urumqi 830052,China)
Control of Sunflower White Rust in Xinjiang CHEN Wei-min~1, MA Jun-yi~2, MIAO Wei-guo~2, XIA ZHen-han~3, JIAO Zi-wei~3, CHEN Rong~3, FU Wen-jun~3, HAN Nai-yong~4 (1.Ili Vocational Technique College, Ining, 835000, China; 2.Institute of Plant Protection, Xinjiang Academy of Agricultural Sciences, Urumqi 830000, China;3. Master Station for Spreading Agricultural Technique in Ili Prefecture, Ining 835000, China; 4.Station for Spreading Agricultural Technique in Tekes County, Tekes 835000,China)
The Efficacy of Novel Fungicides to Control Early Blight of Processing Tomato YANG Hua~1,CUI Yuan-yu~1 , GAN ZHong-xiang~2 , SUN Xiao-jun~1 (1. Institute of Phant Protection ,Xinjiang Academy of Agricultural Sciences, Urumqi 830000,China; 2. Tunhe Keze Tomato Product Company, Bohu 841000,China)
Effect of Withered and Verticillium Wilts of Cotton in Kuytun Reclamation Area on the Yield and Their Control Tactics FENG ZHi-chao (Agricultural Department of Agricultural Division 7, Xinjiang Production and Construction Corps, Kuytun 833200, China)
Experiment on Controlling Apocheima Cinerarius Erschoff by Ultra-low Volume Aerial Spray WANG Yu-lan~1,TANG Li~1,ZHAO Bian-jian~2,TAO Xiu-dong~1(1.Xinjiang Academy of Forestry Sciences, Urumqi 830002,China; 2.Xinjiang Forestry Bureau, Urumqi 830000,China)
The Test Controlling Weed in Processing Tomato Field by 96% EC of Dual Gold WANG Suo-lao, HAO Yan-jun, LI Guang-kuo, WANG Jian (Institute of Plant Protection,Xinjiang Academy of Agricultural Sciences,Urumqi 830000, China)
Farmland Weed Damage and Application of Chemical Wemical Weeding in Kashi Area GAO Ying~1,CAI Xiang-ying~2,WANG Dong~1 (1.Center of Agricultural Technology Popularization in Kashi Area, Kash 844200, China 2.Center of Agricultural Technology Popularization in Shache, Shache 843000,China)
Study on Using Mass-release Trichogramma Chilonis to Control Helicoverpa Armigera in Cotton Field in Xinjiang XU Jian-jun~1, GUO Wen-chao~1, YAO Ju~1, Turxun~1,WANG Ze-peng~2,Hamiti~2, Arkerdan~1 (1.Institute of Plant protection, Xinjiang Academy of Agricultural Sciences, Urumqi 830000,China; 2.Center for Spreading Agricuitural Technique in Shule County, Shule 844200, China)
Investigation and Study on Plasmopara Viticola of Grape LEI Bai-zhan~1, LI Guo-ying~1, YAO Li-hua~2 (1.Dept. of Plant Protection, College of Agronomy, Shihhotze University, Shihhotze 832000, China; 2. Weather Bureau, Agricultural Division 7, Xinjiang Production and Construction Corps, Kuytun 833200,China)
Observation and Control of Emergemce (Eclosion) of Spring Cankerworm (Apocheima Cinerius Erschoff) YIN Feng-chun, QIN Li-fang, YU Hong-li (Station of Plant Protection, Xinjiang Uygur Autonomous Region, Urumqi 830000,China)
Studies on Cotton Bollworm Control with Microbial Insecticides LI Hao-bin~1, YAO Ju~1, Akedan·uwaisi~1, Maimaiti·muoming~2 (1.Institute of Plant Protection, Xinjiang Academy of Agricultural Sciences, Urumqi 830000, China; 2.Insititute of Industrial Crops, Xinjiang Academy of Agricultural Sciences, Urumqi 830000, China)
Screening of Cotton Fisleave Agent of Cotton Area in the South of Xinjiang WANG Ling-yan, WANG Xue-jun, LI Jin-hui, JIN Wei, TAN ZHi-huan (Center for Spreading Agricultural Technology , Regimental Farm3, Agricultural Division 1, Xinjiang Production and Construction Corps, Aksu 843011,China)
Effect of Agricultural Measures on Controlling Cotton Verticillium and Fusarium Wilts JIN Wei, TAN ZHi-huan, SHENG Ming-dong (Regimental Farm 3, Agricultural Division 1, Xinjiang Production and Construction Corps, Aksu 843011,China)
2004 Issues:  [01] [02] [03] [04] [05] [06] [S1]
More Issues:   [2000]   [2001]   [2002]   [2003]   [2005]   [2006]   [2007]   [2008]   [2009]   [2010]   [2011]   [2012]   [2013]   [2014]   [2015]   [2016]   [2017]   [2018]
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved