Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
Full-Text Search:
Chinese Journal of Soil Science
FQ: 双月
AD of Publication: 辽宁省沈阳市
Lanuage: 中文;
ISSN: 0564-3945
CN: 21-1172/S
YP: 1957
Url: 中国土壤学会
Recommended Journals
Chinese Journal of Soil Science
2006 -04
Catalog
Soil Classification Reference of the Former Albic Yellow-cinnamon Soils in the Southern Region of Henan Province LI Ling~1,LV Qiao-ling~1,LU Jie~1,WU Ke-ning~(1.2)(1.Resource and Environmental College,Henan Agricultural University,Zhengzhou 450002,China;2.College of Earth Sciences and Resources,China Geology University,Beijing 100083,China)
Pedogenic Features and Forming Environment of Ustic Vertosols and Nodules in Yuanmou Basin HUANG Cheng-min~1,WANG Cheng-shan~2,TANG Ya~1,QUAN Quan~1(1.Department of Environmental Sciences and Engineering,Sichuan University,Chengdu 610065;2.School of Geosciences and Resources,Chinese University of Geology,Beijing 100083)
Soil Properties and Fractal Features in the Rocky Desertification Process of Karst Regions,Guizhou Province LONG Jian~1,LI Juan~2,DENG Qi-qiong~1,LI Yang-bing~1,XIONG Kang-ning~1(1.Department of Resource and Evironmental Science,Guizhou Normal University,Guiyang,550001,China;2.College of Resource and Evironmental Science,Henan Agricultural University,Zhengzhou 450002,China)
Characteristics of Aggregates of Arid Soil in Eastern Mountain Area of Qinghai LI Yue-mei~(1,2),CAO Guang-ming~2,XU Ren-hai~3(1.Soil and Fertilizer Institute,Qinghai Academy of Agricultural and Forestry, Xining 810016;2.Northwest Plateau Institute of Biology,Chinese Academy of Science,Xining 810001;3.Crop Breeding Institute,Qinghai Academy of Agricultural and Forestry,Xining 810016)
Effects of Slow Release Water-retaining Reagent on Soil Physical Properties and Rape Yield ZHU Lin~1,HAN Wen-jie~1,YU Zhong-xiang~1,FENG Gui-liang~1,CHAO Hai-sheng~1,SUN Qin-ye~2(1.College of Resources and Environmental Science,Anhui Agricultural University,Hefei Anhui 230036,China;2.College of Life Science,Anhui University,Hefei Anhui 230039,China)
Effect of Stock Mulch Conservation Method on Soil Moisture,Soil Temperature and Corn Yield XU Fu-li;LIANG Yin-li;WANG You-ke;YUAN Yan-yun(Institute of Soil and Water Conservation,Chinese Academy of Sciences and Ministry of Water Resource,North-west Sci-Tech University of Agriculture and Forestry,Yangling,712100)
Analysis on the Factors Affecting Summer Maize Canopy-air Temperature Difference WANG Chun-zhi~1,YU Zhen-rong~1,SUN Dan-feng~1,LIU Yun~2,LIU Yun-hui~1 (1.College of Resource and Environment,China Agricultural University,Beijing 100094;2.Beijing Agricultural College,Beijing 102206)
Distribution and Accumulation of Organic Carbon in Typical Annular Wetlands of the Sanjiang Plain YIN Shu-bai~(1,2),YANG Qing~1,LU Xian-guo~1(1.Northeast Institute of Geography and Agricultural Ecology,Chinese Academy of Science.Changchun 130012,China;2.Graduate School of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100039,China)
Effects of Land Use on Particulate Organic Carbon and Black Carbon Accumulation in Red and Yellow Soils ZHANG Lu-qin~1,ZHANG Ming-kui~2(1.Zhejiang Monitoring Center of Forestry Resource,Hangzhou,310020;2.Department of Natural Resources,Zhejiang University,Hangzhou 310029)
Hydro-thermal Feature of Soil in the Loess Plateau,Gansu YAO Xiao-ying~(1,2,3),WANG Cheng-hai~2,PU Jin-yong~3,SONG Lian-chun~4,DEN Zhen-yong~1,ZHANG Cun-jie~1,LIU Xiao-qiang~5(1.Key Laboratory of Arid Change and Reducing Disaster of Gansu Province,Lanzhou Institute of Arid Meteorology,China Meteorological Administration LanZhou 730020;2.LanZhou Univeisity,LanZhou 730020,3.The Agrometeorological Experiment Station of TianShui,TianShui 741020;4.GanSu Meteorology Bureau,LanZhou 730020;5.TianShui Meteorology Bureau.TianShui 741000)
Contents of Paddy Soil Organic Carbon,Nitrogen and Phosphorus under Different Cultivation Ways in Dongting Lake Region ZOU Yan~(1,2),SU Yi-rong~1,LU Peng~1,SONG Bian-nan~1,TANG Guo-yong~1, HUANG Dao-you~1,PENG Pei-qin~1,WU Jin-shui~1(1.Institute of Subtropical Agriculture,Chinese Academy of Sciences,Changsha 410125;2.Graduate School of the Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049)
Changes in Soil Fertilities and Crop Growth after Transferring Paddy Soil to Upland Soil YANG Xiao-ying,YANG Jin-song,LIU Guang-ming,LI Dong-shun(Institute of Soil Science,Chinese Academy of Science,Nanjing 210008,China)
Fertility Status of Plastic Greenhouse Soil in Hefei Region HE Chuan-long,LIU Feng,WANG Dao-zhong,DAI Hou-sheng,XIA Shi-xiang(Soil and Fertilizer Institute,AAAS,Hefei 230031)
Analysis on Soil Nutrition and Fertilizer Strategy in 12 Regions of Yunnan Province WANG Shu-hui,SHAO Yan,LI Tian-fu,DENG Yun-long(Yunnan Tobacco Science Research Institute,Yuxi 653100)
Evaluation of Nitrogen Balance for Different Mulching Methods in the Growth Stage of Dryland Rice AI Ying-wei(College of Life Science,Sichuan University,Chengdu 610065,China)
NO_3~--N Leaching Character from Vegetable Land in Springtime HOU Jing~1,CHEN Zhen-lou~1,XU Shi-yuan~1,HU Zhi-ping~1,LI Li-na~1,MAO Guo-fang~2,LU Li-min~2(1.Geo-information Science Emphasis Lab of Ministry Education,Normal University East China,Shanghai 200062,China;2.Agriculture Generalize Center in Pudong New District,Shanghai 201201,China)
Land-cover Changes as Related to Ecological and Environmental Effects in Longdong Loess Plateau ZHANG Xi-biao~1,WANG Xin~1,LIU Bin~1,SHANGGUAN Zhou-ping~2(1.Department of life science,Longdong University,Qingyang 745000,China;2.State Key Laboratory of Soil Erosion and Dryland Farming on the Loess Plateau,Institute of Soil and Water Conservation,Chinese Academy of Science,Yangling 712100,China)
Effect of P Application and Land Use Manners on P Loss from Surface Soil of Phaeoz QIE Rui-qing~1,SUN Yan-jun~2 ,WANG Ji-hong~2,Dou Sen~2(1.Teaching and research room of land management,College of Management,Jilin Agricultural University,Jilin 130118,China;2.College of Resource and Environment Science,Jilin Agricultural University,Jilin 130118,China)
Effects of Organic Manure Application on P Runoff from Soils with Different P Levels ZHOU Cui,ZHANG Ming-kui,FANG Li-ping(College of Environmental and Natural Resource Sciences,Zhejiang University,Hangzhou 310029)
Effects of Restoration of Submerged Macrophytes on Phosphorus forms in Sediments under Eutrophic Water BAO Xian-ming,CHEN Kai-ning,FAN Cheng-xin(1.Nanjing Institute of Geography & limnology,Chinese Academy of Sciences,Nanjing 210008,China;2.Graduate School of Chinese Acdemy of Sciences,Beijing,100039)
Effect of Bicarbonate on Zinc Nutrition of Winter Wheat under Different pH and Zinc Supply SUN Gang~a,TIAN Xiao-hong~a,CAO Cui-ling~b,LIU Ying-chun~a,LI Sheng-xiu~a(Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry;a.College of Resources and Environmental Sciences;b.College of life Sciences,Yangling, 712100,China)
Kinetics of Fluorine Adsorption in Several Soils WEI Zhi-yuan~1,LI Cheng-hou~2,QI Zhi-ping~1(1.Tropical Crops Genetic Resourses Institute,CATAS Danzhou 571737;2.Department of Environment science,Guizhou University,Guiyang 550025)
Effects of Applying Dolomite on Crop Yield and Soil Chemical Properties in Acid Yellow-red Soils Areas WANG Wen-jun,GUO Xi-sheng,WU Ji,ZHU Hong-bin(Soil and Fertilizer Institute,Anhui Academy of Agricultural Sciences,Hefei 230031)
Role of P Fertilizer in Sandy Soil in the Rotated Winter Wheat and Peanut System of Eastern Henan Province SONG Zhi-wei~1,KOU Chang-lin~2,WANG Qiu-jie~2(1.Henan Agricultural Vocational College,Zhongmou 451450;2.Soil and Fertilizer Institute(SFI),Henan Agricultural Academy,Zhengzhou 450003)
Effects of Organic-inorganic Complex Fertilizers on Several Enzymesand Yield and Quality of Pak-choi FAN mei-rong~(1,2),LIU Qiang~1,XIE Gui-xian~1,RONG Xiang-min~1,LIAO Yu-lin~3,XIAO Shi-yun~4(1.College of Resources and Environment,HNAU,Changsha 410128,China; 2.Changsha Environmental Protection College,Changsha 410004,China;3.Soil and Fertilizer Inftitute of Hunan,Changsha 410125,China; 4.Agricultural Produce Quality Testing Center of Hunan,Changsha 410005,China)
Yield and Nutrition Qualities of Pakchoi as Affected by Three Types of Nitrification Inhibitors YU Guang-hui~(1,2),ZHANG Yang-zhu~(1)(1.College of Resource and Environment,HuNan Agriculture University,Changsha 410128,China;2.School of Environment and Engineer,SUN Yat-sen University,Guangzhou 510275,China)
Effects of Selenium on Growth,Quality and Physiologic Activities of Rye Crass on Bog Soil TIAN Ying-bing~1,LEI Ming-jiang~1,YANG Yu-hua~1,ZHOU Cheng-rong~2(1.College of Agronomy,Yangtze University,Jingzhou Hubei,434025;2.Shayang Reformatory Hubei Province,Shayang 431929)
Differences in Root Characters and Composition of Root Bleeding Sap between Several Cotton Cultivars with Different Boron Efficiency GENG Ming-jian,ZHU Jian-hua,WU Li-shu,LIU Wu-ding(Huazhong Agricultural University,Wuhan 430070,China)
Effects of Calcium on Seed Germination of Different Winter Wheat Genotypes under Salt Stress ZHAO Xu~a,WANG Lin-quan~a,ZHOU Chun-ju~b,SHANG Hao-bo~a (Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry a.College of Resources and Environmental Science;b.College of Life Science,Yangling,712100,China)
Phosphate-Dissolving Ability of an Isolated Bacterium under Pure Culture Condition WANG Xiao-mei~(1,2),YUAN Sheng~1,CHANG Zhi-zhou~(2*),HUANG Hong-ying~(2),ZHANG Jian-ying~(2)(1.College of Life Science,Nanjing Normal University,Nanjing 210097;2.Center of Agricultural Resource and Environment,Jiangsu Academy of Agricultural Sciences,Nanjing 210014)
Culture of Compost Microorganism and Phosphatase Activity(I)——The Phosphatase production Activity of Aspergillus LI Xue-mei,CHEN Yu-ru,LUO Yue-jun(Key Laboratory of Microbial Engineering,College of Life Sciences,Nanjing Normal University,Nanjing,210097,China)
Effects of Decomposing Microbial Inoculums NMF on Quick Decomposition of Cow-Dung HE Lin-yan~1,CAO Guang-xiang~1,SHENG Xia-fang~1,QIAN Yong-lu~2,LIU Li~3(1.College of Life Science,NJAU,Nanjing 210095,China;2.Jiangyin Xingcheng Group Company,Jiangyin 214432,China;3.Limited Company of Jiangsu Yangguang Ecological Agriculture and Forestry,Jiangyin 214426,China)
Isolation of Viscous-Oil Degradative Microorganism and Biodegradation to Resin and Asphaltene LI Feng-mei~1,GUO Shu-hai~(1、2*),NIU Zhi-xin~1,NIU Ming-fen~2,LENG Yan-hui~1,ZHANG Chun-gui~1(1.Institute of Applied Ecology,CAS,Shenyang 110016;2.Shenyang University Key Lab for EnvironmentalEngineering Research,Shenyang 110044;3.Shenyang Jianzhu University,Shenyang 110168)
Microflora in Urban Topsoils in Shenyang SUN Fu-jun,DING Qing-po,HAN Chun-lan,WANG Qiu-bing(College of land and Environmental,shenyang Agricultural University,Shenyang 110161,china)
Screening of Soil Fungi Inhibiting Soybean Cyst Nematode LI Yong-feng,ZHAO Yun-he,DUAN Yu-xi,CHEN Li-jie(College of Plant Protection,Shenyang Agriculture University,Shenyang 110161)
Nested Subset: Discussion on its Possible Use in Pedodiversity Analysis WANG Hui,ZHANG Xue-lei,CHEN Jie(State Key Lab of Soil and Sustainable Agriculture,Institute of Soil Science,CAS,Nanjing 210008,China)
Research Advances in Nitrogen Fertilization and its Environmental Effects SUN Zhi-mei~(1,2,3),WU Zhi-jie~1,CHEN Li-jun~(1),LIU Yong-gang~(1,2)(1.Institute of Applied Ecology,Chinese Academy of Sciences,Shenyang 110016,China;2.College of Resource and Environmental Seiences,Agricciltural Univesity of Hebei,Baoding 071001,China3.Graduate School of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100039,China)
Effects of VAM on its Host Plant under Drought Stress and Possible Mechanisms SONG Hui-xing~(1,2,3),ZHONG Zhang-cheng~(2,3*)(1.School of Life Science,Qufu Normal University,Qufu 273165,China;2 School of Life Science,Southwest China Normal University,Chongqing 400715,China;3.Key Laboratory of Eco-environments in Three Gorges Reservoir Region,Chongqing 400715,China)
Research Advance in Soil Arylsulphatase ZHANG Yu-lan,CHEN Li-jun(Institute of Applied Ecology,Chinese Academy of Sciences,Shenyang 110016,China)
Interactions of Hydrogels with Fertilizers and Outlook on Slow/Controlled-Release Water-Storing Fertilizers Research HE Xu-sheng~(1,2,3),LIAO Zong-wen~1,HUANG Pei-zhao~2,GE Ren-shan~2,LI Hong-bo~2,ZHAO Jian-hua~2(1.Industry Postdoctoral Work-Station for Batian Eco-Engineering CO.,Ltd.,Guangzhou 518105;2.Environment and Resources College,South China Agriculture University,Guangzhou 510642;3.Environment and Resources College,Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry,Yangling 712100)
Advance of Study on Soil Fauna in Agricultural Ecosystem JIANG Hai-dong~(1,2),YANG Qing~1,LV Xian-guo~1(1.Northeast Insutute of Geography and Agricultural Ecology,CAS,Changchun 130012,China;2.Graduate Sohool of the China Academy of Scicnces,Beijing 100039,China)
Potential Application of Earthworm for the Phytoremediation of Soils Contaminated by Heavy Metals FENG Feng-ling,CHENG Jie-min,WANG De-xia(College of Population,Resources and Environment,Shandong Normal University,Jinan 250014)
2006 Issues:  [01] [02] [03] [04] [05] [06]
More Issues:   [2000]   [2001]   [2002]   [2003]   [2004]   [2005]   [2007]   [2008]   [2009]   [2010]   [2011]   [2012]   [2013]   [2014]   [2015]   [2016]   [2017]
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved