Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
Full-Text Search:
Molecular Plant Breeding
FQ: 月刊
AD of Publication: 海南省海口市
Lanuage: 中文;
ISSN: 1672-416X
CN: 46-1068/S
YP: 2003
Url: 海南省生物工程协会
Recommended Journals
Molecular Plant Breeding
2019 -13
Catalog
Research Progress on Chemical Constituents and Pharmacological Activities of Sibiraea angustata (Rehd.) Hand.-Mazz. Guo Penghui;Bian Yuan;Wei Ti;Xu Hongwei;Guo Xiaonong;Zang Rongxin;Wang Jinshu;Pu Lei;Dou Yan Zong;Cai Yong;Yang Jutian;Ma Zhongren;Life Science and Engineering College of Northwest Minzu University;
The Screening of SNPs in Gene PAL in Larix olgensis and Correlation Analysis with Lignin Content Pei Xiaona;Wang Biying;Fang Zhiping;Zhao Guohui;Zhang Qinhui;Yin Shaopeng;Dong Lihu;Zhao Xiyang;State Key Laboratory of Tree Genetics and Breeding,School of Forestry,Northeast Forestry University;Seeds Orchard of Siping;
Analysis of SSR Marker Diversity and Population Structure in Eucalyptus cloeziana Wang Li;Li Changrong;Li Fagen;Zhou Changpin;Weng Qijie;Li Mei;Lü Jiabin;Chen Jianbo;Chen Jiancheng;Xiang Dongyun;Gan Siming;Key Laboratory of State Forestry Administration on Tropical Forestry Research,Research Institute of Tropical Forestry,Chinese Academy of Forestry;State Key Laboratory of Tree Genetics and Breeding,Chinese Academy of Forestry;Guangxi Key Laboratory of Superior Timber Trees Resource Cultivation & Key Laboratory of Central South Fast-growing Timber Cultivation of Forestry Ministry of China,Guangxi Forestry Research Institute;Yulin Forestry Research Institute;
Analysis of Leaf Phenotype Diversity of Robinia pseudoacacia Germplasm Resources in Shanxi Guo Qi;Li Xiuyu;Dong Li;Cao Sen;Feng Yue;Sun Yuhan;Wen Yanzhong;Niu Dongsheng;Liu Jiaping;Yang Zhiheng;Li Yun;Beijing Advanced Innovation Center for Tree Breeding by Molecular Design,Beijing Forestry University,National Engineering Laboratory for Tree Breeding,Beijing Forestry University,College of Biological Sciences and Technology,Beijing Forestry University;Seed Garden of Robinia Pseudoacia in Ji County;The State-Owned Red Flag Forest Farm in Linghai;
Areca catechu L.
Cloning and Expression Analysis of EdDREB2 Gene in Eucalyptus dunnii Wang Pengliang;Wu Shuangcheng;Liang Wenlan;Deng Jiemei;Xie Qinru;Su Jiexia;Xie Yayu;Chen Naiming;Zhu Peng;Yang Liping;Zhang Zhaoyuan;Guangxi Key Laboratory of Superior Timber Forest Resource Cultivation,Guangxi Zhuang Autonomous Region Forestry Research Institute;Guangxi Key Laboratory of Beibu Gulf Marine Biodiversity Conservation,Beibu Gulf University;Qinzhou Key Laboratory of Plant Biotechnology,Qinzhou Forestry Science Research Institute;
Optimization and Adventitious Bud Induction of Sterilization Conditions of Zabtadeschia hybrida in Different Varieties Shi Suli;Xue Jiao;Zhou Zuopu;Zhang Li;School of Agriculture,Ningxia University;
Haploid Plants Regeneration Induced by Watermelon Gynogenesis in Vitro Min Ziyang;Zou Tian;Ruan Wanhui;Sun Xiaowu;College of Horticulture and Landscape,Hunan Agricultural University;Vegetable Research Institute of Hunan Province;
Cloning and Expression Analysis of SmLOX Gene in Functional Male Sterile Eggplant Zhang Shaowei;Guo Hang;Song Ming;Tang Qinglin;Wei Dayong;Yang Yang;Wang Yongqing;Tian Shibing;Wang Zhimin;Chongqing Key Laboratory of Olericulture,Key Laboratory of Horticulture Science for Southern Mountainous Regions,Ministry of Education,College of Horticulture and Landscape Architecture,Southwest University;The Institute of Vegetables and Flowers,Chongqing Academy of Agricultural Sciences;
Cloning and Expression Analysis of Calcium-Dependent Protein Kinase Gene in Lilium 'Siberia' Yan Zifei;Li Mengjuan;Ma Bo;Leng Pingsheng;Gao Haibo;Hu Zenghui;School of Landscape Architecture,Beijing University of Agriculture;Beijing Laboratory of Urban and Rural Ecological Environment,Beijing University Of Agriculture;Beijing Collaborative Innovation Center for Eco-environmental Improvement with Forestry and Fruit Trees,Beijing University Of Agriculture;College of Life Sciences,Linyi University;
Cloning and Function Analysis of FaBBX15 Gene from Strawberry Ye Yuntian;Li Xiaolong;Liu Yongqiang;Hu Gang;Yang Jing;Tang Haoru;College of Horticulture,Sichuan Agricultural University;
Cloning and Potential Application Analysis of Mitochondrial Cytochrome b Gene in Dragon Fruit Nong Quandong;Zhang Mingyong;Jiao Zhengli;Cheng Huaping;Zhang Mei;Jian Shuguang;Lu Hongfang;Xia Kuaifei;Key Laboratory of South China Agricultural Plant Molecular Analysis and Genetic Improvement,South China Botanical Garden,Chinese Academy of Sciences;Wenshan Academy of Agricultural Sciences;Guangdong Provincial Key Laboratory of Applied Botany,South China Botanical Garden,Chinese Academy of Sciences;University of Chinese Academy of Sciences;
Genetic Diversity Analysis on Prunus mume Germplasm Resources Based on Phenotypic Traits and SSR Markers Zhao Liang;Luo Yanjie;Xiao Siwen;Cai Yanan;He Lifei;Ti Yujing;Li Qingwei;Beijing Key Laboratory of Ornamental Plants Germplasm Innovation & Molecular Breeding,National Engineering Research Center for Floriculture,Beijing Laboratory of Urban and Rural Ecological Environment,Beijing Municipal Education Commission,Key Laboratory of Genetics and Breeding in Forest Trees and Ornamental Plants of Ministry of Education,School of Landscape Architecture,Beijing Forestry University;
Construction of Genetic Mapping and Study Progress of QTL Localization for Main Agronomic Traits on Pepper Wei Jiaxiang;Yu Jiahong;Cheng Yuan;Ye Qingjing;Wang Rongqing;Ruan Meiying;Yao Zhuping;Zhou Guozhi;Li Zhimiao;Yang Yuejian;Wan Hongjian;State Key Laboratory for Quality and Safety of Agro-products,Institute of Vegetables,Zhejiang Academy of Agricultural Sciences;
Development of EST-SSR Markers in Asparagus officinalis Based on NCBI Database Sheng Wentao;Deng Jianlan;Rao Yousheng;Chai Xuewen;Liu Jiankun;Department of Biological Technology,Nanchang Normal University;
Genetic Homozygous Progress Analysis on Feritle Plants of Marigold Male Sterile Two-line 2-2 Zhang Wuhua;Tang Nan;Tang Daocheng;Guo Zhihong;Key Laboratory of Landscape Plants and Horticulture of Qinghai Province,Plateau Flower Research Center of Qinghai University;Cold and Arid Region Environmental and Engineering Research Institute,Chinese Academy of Sciences;
SRAP Analysis of Yulania Genetic Diversity in Nanzhao County, Henan Province He Rui;Yu Xueqiong;Yang Zhijian;Zhou Hu;Tian Yan;Tian Wenxiao;Wang Qingmin;Xu Gongyuan;Yu Zhou;Liu Qinglin;College of Horticulture,China Agricultural University;Forestry Beaurae of Nanzhao County Henan Province;
Development of SSR Molecular Markers Based on Transcriptome Sequencing of Bougainvillea Zhao Tong;Chang Shengxin;Leng Qingyun;Xu Shisong;Yin Junmei;Niu Junhai;Institute of Tropical Agriculture and Forestry,Hainan University;Ministry of Agriculture Key Laboratory of Tropical Crops Germplasm Utilization,Tropical Ornamental Plant Germplasm Innovation and Utilization Engineering Technology Research Center of Hainan Province,Tropical Crops Genetic Resources Institute,CATAS;
Construction and Analysis of Genetic Similarity of SSR Fingerprints in Juema Ma Bin;Li Junqiao;Liu Hehe;Liu Xin;Li Fengying;Fu Gui;Bai Shijun;Wei Meiqin;Tibetan Plateau Juema Research Centre,Qinghai University for Nationalities;Qinghai Provincial Biotechnology and Analytical Test Key Laboratory;College of Ecological Environment and Resources,Qinghai University For Nationalities;Tongren Academy of Sciences;Department of Qinghai University Agriculture and Animal Husbandry College of Agronorny;
Cloning and Analysis of Two DXR Genes (AlDXR) in Atractylodes lancea Chen Lina;Wan Qianyun;Deng Juan;Ming Shufang;Gong Ling;Yu Kun;College of Pharmacy,Hubei University of Chinese Medicine;
Development of Functional Markers and Multiple PCR Detection of Rice Grain Width Genes GW5 and GW8 Liu Lixinzhe;He Yuhan;Yan Huimin;Li Junzhou;Zhao Quanzhi;Key Laboratory of Rice Biology in Henan,College of Agronomy,Henan Agricultural University;
Sequence Mutation and Aroma Identification of Exon 7 of Badh2 Gene in Fragrant Rice Materials Yang Guofeng;Yang Yong;Tang Qingjie;Wang Jiaxin;Yan Xiaowei;School of Life Science,Hainan Normal University;Cereal Crops Institute,Hainan Academy of Agricultural Sciences;School of Tropic Agriculture and Forestry,Hainan University;
Comprehensive Evaluation of Rooting Effect of Hormone Treatments on Tea Cuttings Wang Xueping;Gong Ziming;Hubei Tea Engineering and Technology Research Centre,Institute of Fruit & Tea,Hubei Academy of Agricultural Sciences;
Cloning and Abiotic Stress Response Analysis of β-Tubulin Gene NtTubB in Nicotiana tabacum Li Qiyao;Zhou Peilu;Wang Shusheng;Liu Guangliang;Yang Yinju;Zeng Wenlong;Chen Zhihou;Zheng Xuan;Chen Aiguo;Key Laboratory of Tobacco Biology and Processing,Ministry of Agriculture,Tobacco Research Institute of Chinese Academy of Agriculture Sciences;Graduate School of Chinese Academy of Agricultural Sciences;Longyan Branch of Fujian,Tobacco Agricultural Science Institute;Nanping Branch of Fujian,Tobacco Agricultural Science Institute;
Establishment and Optimization of ISSR Identification System of Dendrobium huoshanense and Dendrobium officinale Duan Yuanyuan;Lu Chao;Guo Jie;Guo Xiaoliang;Zhou Wuxian;You Jingmao;Institute of Chinese Herbal Medicines,Hubei Academy of Agricultural Sciences;
Effects of ~(60)Co-γ Radiation on Ion Contents in Different Vegetative Organs of Echinochloa crusgalli Seedling Fan Zhenyu;Li Bo;Fang Zhijian;Ma He;Heilongjiang Provincial Key Laboratory of Resistance Gene Engineering and Protection of Biodiversity in Cold Areas,College of Agriculture,Forestry and Life Sciences,Qiqihar University;
Homology Analysis of ITS Loci in Different Astragalus membranaceus Chai Junhong;He Tingting;Hao Jingwei;Chen Yuxin;Li Xue;Mudanjiang Normal University;Pengshui Branch of Chongqing Tobacco Company;Shenyang Academy of Agricultural Sciences;
Transcriptional Properties of GWSF-induced in Leaf Tissue of Three Monocotyledonous Plants Dong Yongqing;Chen Guangxin;Wu Siyun;Kuang Jiayi;Huang Zhenchi;School of Life Science and Technology,Lingnan Normal University;Engineering Center of Resource Plant,Lingnan Normal University;
Analysis of Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) in Polyphenol Oxidase Gene in Tea Plant Zheng Chuchu;Zeng Zeyuan;Luo Yong;Shi Yulan;Wang Kunbo;Key Laboratory of Ministry of Education for Tea Science,Hunan Agricultural University;National Research Center of Engineering Technology for Utilization of Botanical Functional Ingredients,Hunan Agricultural University;Hunan Collaborative Innovation Center for Utilization of Botanical Functional Ingredients;
Cloning of RcSEC14p Gene in Ricinus communis L. and Expression Analysis under Cold Stress Wang Xiaoyu;Li Min;Liu Xuming;Bu Xiangqi;Ding Xue;Zhang Jixing;College of Life Science,Inner Mongolia University for Nationalities;Horqin Plant Stress Biology Research Institute of Inner Mongolia University for Nationalities;Inner Mongolia Industrial Engineering Research Center of Universities for Castor,Inner Mongolia Key Laboratory of Castor Breeding,Inner Mongolia Collaborative Innovation Cultivate Center for Castor;College of Agriculture,Inner Mongolia University for Nationalities;
Construction of GhMYB4 Gene Over-expression Vectors and Transformation of Arabidopsis thaliana Wang Yi;Yu Yuehua;Qiu Yingfeng;Xia Chenglin;Chen Quanjia;Qu Yanying;Ni Zhiyong;College of Agronomy,Xinjiang Agricultural University;
Screening of Tobacco Early Flowering Mutants Resistant to Low Temperature Stress Bai Ge;Yang Dahai;Yao Heng;Xie He;Key Laboratory of Tobacco Biotechnology,National Tobacco Genetic Engineering Research Center,Yunnan Academy of Tobacco Agricultural Sciences;
Pollen Morphology and Pollination Characteristics of Lomatogonium rotatum Li Xuxin;Bagenna;Yang Hengshan;Sun Dezhi;Deligeer;College of Agronomy,Inner Mongolia University for the Nationalities;Mongolia Medicine College,Inner Mongolia University for the Nationalities;
Effects of NaCl Treatment on the Growth and Physiological Indexes of Lycium ruthenicum Yang Wanpeng;Ma Rui;Yang Yongyi;Ni Qiang;Ma Yanjun;College of Forestry,Gansu Agricultural University;
Major Genes of Purple Seeds in Tetraploid Wheat Excavated by RNA-seq Zong Yuan;Zhu Xuebing;Cao Dong;Liu Baolong;Zhang Huaigang;College of Agriculture and Animal Husbandry,Qinghai University;Key Laboratory of Crop Molecular Breeding in Qinghai Province,Northwest Plateau Institute of Biology,Chinese Academy of Sciences;Key Laboratory of Highland Biological Adaptation and Evolution,Chinese Academy of Sciences;
Analysis of SSR Distribution Characteristics and Primer Design of Lycium ruthenicum Murr. Based on Transcriptome Hao Guangjing;Qi Yinyan;Zhang Defang;Zhu Chunyun;College of Agriculture and Animal Husbandry,Qinghai University;Qinghai Plateau Key Laboratory of Tree Genetics and Breeding,Qinghai Academy of Agriculture and Forestry Sciences;Academy of Agriculture and Forestry Sciences,Qinghai University;Qinghai Academy of Agriculture and Forestry Sciences;State Key Laboratory of Plateau Ecology and Agriculture,Qinghai University;
Advance in Breeding of New Rapeseed Varieties with High Oil Content Chang Tao;Cheng Qian;Zhang Zhenqian;Guan Chunyun;Zhao Wei;Wang Lijuan;Southern Regional Collaborative Innovation Center for Grain and Oil Crops in China,College of Agriculture,Hunan Agricultural University;
Construction of RT-PCR Detection Technique for Sweet Potato Feathery Mottle Virus Xiao Haijun;Meng Liqian;Zhu Jianchen;Zhang Jin;Li Pangbo;Huang Guangxue;Beijing Vocational College of Agriculture;
The Effects of Foliar Spraying of Trehalose on Disease Resistance, Yield and Quality of Tobacco Wang Xiaoyan;Han Xiaobin;Jia Fangzhao;Luo Yuying;Jin Weihuan;Wang Xiaoran;Shi Yongchun;Zunyi Branch Company,Guizhou Tobacco Corporation;College of Life Sciences,Henan Agricultural University;
Practice and Strategy of the Blast Resistance Breeding with Molecular Marker-assisted Breeding in Rice Du Xueshu;Xia Mingyuan;Li Jinbo;Qi Huaxiong;Hubei Key Laboratory of Food Crop Germplasm Innovation and Genetic Improvement,Institute of Food Crops,Hubei Academy of Agricultural Sciences;
Molecular Plant Breeding Instructions for Author Submission
Molecular Plant Breeding Instructions for Manuscript Preparation
Analysis of Remediation Effect of Aquatic Plants on Freshwater Ecosystem Chen Zhaofang;Chen Kai;Yang Sijia;Yellow River Engineering Consulting Co.,Ltd.;
Effect of Constitutively Active CPK34 on the Tip Growth of Pollen Tube Zhou Liming;Fang Wei;College of Life Sciences,North China University of Science and Technology;
SNP Detection Method Based on Unequal Length Primers Allele Specific PCR Chen Lulu;Huang Guangyuan;Zhang Dandan;Xia Zhihui;Hainan Key Laboratory for Sustainable Utilization of Tropical Bioresources,College of Tropical Crops,Hainan University;
Viral Suppressor HC-Pro-mediated DNA Demethylation in Arabidopsis thaliana Yang Liping;Meng Dawei;Wang Yue;Xu Yanan;Jin Taicheng;Key Laboratory for Plant Resources Science and Green Production,The School of Life Science,Jilin Normal University;
Cloning, Expression and Subcellular Localization Analysis of MtGT1 Gene from Medicago truncatula Lian Yi;Leng Nuan;Li Yinruizhi;Wu La;Xu Lixin;Dong Di;Tan Penghui;Chao Yuehui;Tianjin Haitai Municipal Greenery Co.,Ltd.;Institute of Turfgrass Science,Beijing Forestry University;
Cloning and Self-activation Detection of KdSOC1 Gene from Kalanchoe daigremontiana Wang Mengdi;Xu Lixin;Dong Di;Zhao Fangdong;Chao Yuehui;Zeng Huiming;Turfgrass Research Institute of Beijing Forestry University;
2019 Issues:  [02] [01]
More Issues:   [2003]   [2004]   [2005]   [2006]   [2007]   [2008]   [2009]   [2010]   [2011]   [2012]   [2013]   [2014]   [2015]   [2016]   [2017]   [2018]
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved