Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
Full-Text Search:
Acta Agrestia Sinica
FQ: 双月
AD of Publication: 北京市
Lanuage: 中文;
ISSN: 1007-0435
CN: 11-3362/S
YP: 1991
Url: 中国草学会
Recommended Journals
Acta Agrestia Sinica
2011 -04
Catalog
Effect of Enhanced UV-B Radiation on PSⅡ Photochemistry Efficiency in Alpine Plants Saussurea superba SHI Sheng-bo1,SHANG Yan-xia1,2,ZHU Peng-jin1,2,YANG Li1,2(1.Key Laboratory of Adaptation and Evolution of Plateau Biology,Northwest Plateau Institute of Biology,Chinese Academy of Sciences,Xining,Qinghai Province 810001,China;2.Graduate University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China)
Effects of Different Vegetation on Rhizosphere Soil Microbial Properties in the Hilly-Gully Region of Loess Plateau XUE Sha1,2,LIU Guo-bin1,2,ZHANG Chao1,2 (1.Institute of Soil and Water Conservation Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi Province 712100,China;2.Institute of Soil and Water Conservation,Chinese Academy of Sciences and Ministry of Water Resources,Yangling,Shaanxi Province 712100,China)
Effect of Different Water and Macro-Nutrient Levels on the Chlorophyll Fluorescence Kinetic Parameters of Lespedeza davurica(Laxm.) Schindl NIU Fu-rong1,XU Bing-cheng1,2,DUAN Dong-ping1,XU Wei-zhou1(1.State Key Laboratory of Soil Erosion and Dryland Farming on the Loess Plateau,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi Province 712100,China;2.Institute of Soil and Water Conservation,Chinese Academy of Sciences and Ministry of Water Resources,Yangling,Shaanxi Province 712100,China)
Effects of Seed Mass on Germination of Lamiaceae Species in the Eastern Qinghai-Tibetan Plateau WANG Chen-yang1,2,ZHANG Chun-hui1,LIU Wen1,ZHANG Lei1,LV Jun-ping1,ZHANG Ying-ying1,DU Guo-zhen1(1.Laboratory of Arid and Grassland Ecology,Ministry of Education,Lanzhou University,Lanzhou,Gansu Provicne 730000,China;2.College of Pastoral Agriculture Science and Technology,Lanzhou University,Lanzhou,Gansu Provicne 73000,China)
Response of Root Spatial Pattern and Growth Characteristics of Switchgrass to Soil Saline Type LI Ji-wei1,2,ZUO Hai-tao2,LI Qing-feng2,FAN Xi-feng1,HOU Xin-cun1(1.College of Ecology and Environmental Sciences,Inner Mongolia Agricultural University,Huhhot,Inner Mongolia Autonomous Region 010019,China;2.Beijing Research & Development Center for Grass and Environment,Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences,Beijing 100097,China)
Species Validities of Zokors(Mysopalacinae) Inferred from mtDNA Sequences Variations SU Jun-hu1,WANG Jing2,LIU Rong-tang1,HUA Li-min1,WU Jian-ping1,LIU Fa-yang1 (1.Gansu Agricualtural University,Lanzhou 730070,China;2.Lanzhou Vocational technology college,Lanzhou 730070,China)
A Preliminary Study on the Isolation and Characterization of Inorganic Phosphate-solubilizing Bacteria in Soil of Alpine Grasslands in Eastern Qilian Mountains ZHANG Yu-long1,2,LU Xiao-liang2,YANG Chen-de1(1.College of Pratacultural Science,Gansu Agricultural University,Key Laboratory of Grassland Ecosystem,Ministry of Education;Sino-U.S.Center for Grazingland Ecosystem Sustainability,Lanzhou,Gansu Province 730070,China;2.College of Agriculture,South China Agricultural University,Guangzhou,Guangdong Province 510642,China)
Alfalfa Growth Characteristics and Soil Water Dynamics of Grassland Converted from Cropland in Semi-arid Region CHENG Ji-min1,2,CHENG Jie1,GAO Yang1(1.College of Animal Science and Technology,Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry,Yangling,Shaanxi Province 712100,China;2.Institute of Soil and Water Conservation,Chinese Academy of Sciences and Ministry of Soil Resources,Yangling,Shaanxi Province 712100,China)
Influence of Applying Slow Release Nitrogen Fertilizers in Autumn on Cold Resistant Turf-type Bluegrass(Poa pratensis L.) LIU Xiao-jing1,YU Tie-feng1,2,ZHANG De-gang1,HAO Feng1,2,KUAI Jia-lin1(1.College of Grassland Science,Gansu Agricultural University/Key Laboratory of Grassland Ecosystem(Gansu Agricultural University),Ministry of Education/Sino-U.S.Centers for Grazingland Ecosystem Sustainability,Lanzhou,Gansu Province 730070,China;2.Tianshui Shenzhoulupeng Agricultural Technology Company,Tianshui,Gansu Province 741030,China)
Optimal C/N Ratio for Producing Swainsonine(SW) Using Locoweed Endophytes FEL3 GUO Wei,LI Qin-fan,KONG Xiang-ya,REN Jie,JING Xin-tang(College of veterinary medicine,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi Province 712100,China)
Tannins Dynamic of 15 Tropical Trees and Shrubs LI Mao1,2,ZI Xue-juan1,2,3,ZHOU Han-lin1,2,3,XU Tie-shan1,LIU Guo-dao1,2(1.Tropical Crops Genetic Resources Institute,Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences,Danzhou,Hainan Province 571737,China;2.Tropical Practaculture and Animal Science Institute,Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences,Danzhou,Hainan Province 571737,China;3.College of Agronomy,Hainan University,Danzhou,Hainan Province 571737,China)
Determination of General Combining Ability and Estimation of Genetic Parameters for Forage Yield in Alfalfa SUN Yan1,YANG Qing-chuan2,ZHANG Tie-jun2,KANG Jun-mei2,GUO Wen-shan2(1.Institute of Grassland Science,China Agricultural University,Beijing 100193,China; 2.Institute of Animal Science CAAS,Beijing 100193,China)
Effects of Water Stress and Rehydration on Photosynthetic Characteristics of Lespedeza davurica(Laxm.) Schindl ZHAO Xiang1,DONG Kuan-hu1,ZHANG Yao1,ZHU Hui-sen1,YANG Wu-de2,YANG Mei-hong3(1.College of Animal Science and veterinary medicine,Shanxi Agricultural University,Taigu,Shanxi Province 030801,China;2.College of Agronomy,Shanxi Agricultural University,Taigu,Shanxi Province 030801,China;3.College of Arts & Sciences,Shanxi Agricultural University,Taigu,Shanxi Province 030801,China)
Influence of Chlorophyll Fluorescence Characteristics on Alfalfa Seedlings under Cryogenic Stress CHEN Shi-ru1,YU Lin-qing2,YI Jin1,WU Ri-na3,JI Ren-hua3,LIU Shu-na4(1.Agronomy College,Inner Mongolia Agriculture University,Hohhot,Inner Mongolia 010019,China;2.Grassland Research Institute of CAAS,Hohhot,Inner Mongolia 010010,China;3.Forestry College,Inner Mongolia Agriculture University,Hohhot,Inner Mongolia 010019,China;4.College of life Sciences,Inner Mongolia University,Hohhot,Inner Mongolia 010021,China)
Comprehensive Evaluation of Drought Resistance and Photosynthetic Characteristic of 20 Bromus inermis Leyss. Accessions at Seedling Stage MAO Pei-chun1,MENG Lin1,GAO Hong-wen2,ZHANG Guo-fang1,TIAN Xiao-xia1(1.Beijing Research and Development Center for Grasses and Environment,Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences,Beijing 100097,China;2.Institute of Animal Science,Chinese Academy of Agricultural Science,Beijing 100193,China)
Effects of Exogenous Nitric Oxide on the Growth and Physiological Characteristics of Perennial Ryegrass Seedlings under Osmotic Stress GAO Jing-hui1,MU Yang-xiu1,ZHANG Yue-li1,GE Zhi-song1,YAN Wen1,SHAO Huai-mei2(1.College of Animal and Technology,Northwest A & F University,Yangling,Shaanxi Province 712100,China;2.Yongxiang Township of the People's Government,Luochuan County,Shaanxi Province 727400,China)
Effect of Row Spacing and Seeding Rate on Seed Yield and Yield Components of Bromus inermis Leyss. ZHU Zhen-lei1,ZHANG Yong-liang2,PAN Duo-feng3,HAN Jian-guo1,SHEN Zhong-bao3,HAN Yun-hua4,BAO Qing-long5,WANG Xian-guo1(1.Institude of Grassland Science,China Agricultural University,Beijing 100094,China;2.College of Agriculture,Inner Mongolia University for Nationalities,Tongliao 028042,China;3.Pratacultural Sciences Institute of Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences,Harbin 150086,China;4.College of Animal Science and Technology,Northwest A & F University,Yangling 712100,China;5.Chi feng Grassland Station,Chi feng 024000,China)
Effects of Nitrogenous Fertilizer and Phosphorus Fertilizer Applications on Roots and Seed Yield of Elymus sibiricus YU Xiao-na,ZHU Ping,MAO Pei-sheng(Department of Grassland Science,China Agricultural University,Beijing 100193,China)
Establishment of A Tetraploid Alfalfa Family and Analysis of Its Genetic Variability SU Dong1,YU Lin-qing2,ZHOU Yan-lin1,SUN Juan-juan2,WANG Fu-gui3,WU Ri-na3(1.College of Life Sciences Inner Mongolia University,Huhhot,Inner Mongolia 010012,China;2.Grassland Research Institute of Chinese Academy of Agricultural Sciences,Huhhot,Inner Mongolia 010010,China;3.Inner Mongolia Agriculture University,Hohhot,Inner Mongolia 010019,China)
Verification of Molecular Markers Linked to Resistance Gene of Common Leaf Spot Disease in Tetraploid Alfalfa BI Bo1,WANG Yu1,YUAN Qing-hua1,GAO Jian-ming2(1.Institute of Animal Sciences,CAAS,Beijing 100193;2.Tianjin Agricultural University,Tianjin 300384)
Morphological Variations Analysis of Bromus catharticus Germplasm HAO Feng1,2,XU Zhu1,YAN Wei-hong1,LI Ping1,LIU Ying3,HU Yan-cheng4(1.Grassland Research Institute,CAAS,Huhhot,Inner mongolia 010010,China;2.Graduate school of CAAS,Beijing 100018,China;3.Hetao Drainage Management Department,Linhe,Inner mongolia 015000,China;4.grassland workstations in chifeng city,Chifeng,Inner mongolia 024000,China)
Studies on Drought Resistance and Water Consumption of Four Carex Species under Negative Pressure Water Supply YANG Xue-jun,WU Ju-ying,TENG Weng-jun,YUAN Xiao-huan,CHAO Gong-ping,WEN Hai-feng(Beijing Research and Development Center for Grass and Environment,Beijing 100089,China)
Chilling-tolerant Variants' Screening and Physiological Identification of Centipedegrass LIU Ming-xi1,2,LU Shao-yun2,3,GUO Zhen-fei2,3(1.Hunan Agricultural University,Changsha,Hunan Province 410128,China;2.College of Life Sciences,South China Agricultural University,Guangzhou,Guangdong Province 518020,China;3.Guangdong Key Laboratory for Innovative Development and Utilization of Forest Plant Germplasm,South China Agricultural University,Guangzhou,Guangdong Province 510642,China.)
Fractal Theory Application on Grassland Science(Review) LI Xue-ling,LIN Hui-long(College of Pastoral Agriculture Science and Technology,International Center for Tibetan Plateau Ecosystem Management,Lanzhou University,Lanzhou,Gansu Province 730020,China)
Light Utilization Efficiency of Temperate Typical Grassland in Growing Period WANG Jun-bang(Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research,Chinese Academy of Sciences,Beijing,100101,China)
Grassland Community Structure and Interspecies Relationships in Nalati Pasture WANG Wei,ZHANG Xian-hua,AN Sha-zhou(College of Grassland and Environment Science,Xinjiang Agricultural University;Key Laboratory of Grassland Resources and Ecology of Xinjiang,Urumqi 830052)
Discussion on Silage Quality Evaluation Using In Vitro Dry Matter Digestibility WANG Min-ling1,SUN Hai-xia2,ZHONG Rong-zhen1,ZHOU Dao-wei1(1.Northeast Institute of Geography and Agroecology,Chinese Academy of Sciences,Changchun,Jilin Province 130012,China;2.Northeast Institute of Geography and Agroecology,Chinese Academy of Sciences,Haerbin,Heilongjiang Province 150081,China)
Ruminal in Situ Disappearance Kinetics of Nutrient Components in Different Stage of Two Chamaecrista spp. HUANG Xiu-sheng1,2,3,YANG Xin2,HUANG Qin-lou3,4,CHEN Zhong-dian1,3,FENG De-qing1,3,ZHONG Zhen-mei1,3(1.Agricultural Ecology Research Institute,Fujian Academy of Agricultural Sciences,Fuzhou,Fujian Province 350003,China;2.Fujian Engineering and Technology Research Center for Hilly Prataculture,Fuzhou,Fujian Province 350003,China;3.Fujian Engineering and Technology Research Center for Recycling agriculture in Hilly Areas,Fuzhou,Fujian Province 350003,China;4.Institute of Animal Husbandry and Veterinary Medicine,Fujian Academy of Agricultural Sciences,Fuzhou,Fujian Province 350003,China)
Effect of Chinese Herbal Medicine Additives on Ram Semen Quality and Freezing Tolerance QIU Dai-yu1,ZHANG Zhao-wang1,LIN Hai-ming1,YANG Bao-tian1,LI Ying-dong2(1.Agronomy College of Gansu Agricultural University,Lanzhou,Gansu Province 730070,China;2.Gansu College of Traditional Chinese Medicine,Lanzhou,Gansu Province 730050,China)
Interactions between Herbivores and Plant Diversity(Review) WANG De-li,WANG Ling(Institute of Grassland Science,Northeast Normal University,Key Laboratory of Vegetation Ecology,Ministry of Education,Changchun,Jilin Province 130024,China)
2011 Issues:  [01] [02] [03] [04] [05] [06]
More Issues:   [1991]   [1994]   [1995]   [1996]   [1997]   [1998]   [1999]   [2000]   [2001]   [2002]   [2003]   [2004]   [2005]   [2006]   [2007]   [2008]   [2009]   [2010]   [2012]   [2013]   [2014]   [2015]   [2016]   [2017]
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved