Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
Full-Text Search:
Journal of Zhengzhou University(Medical Sciences)
FQ: 双月
AD of Publication: 河南省郑州市
Lanuage: 中文;
ISSN: 1671-6825
CN: 41-1340/R
YP: 1957
Url: 郑州大学
Recommended Journals
Journal of Zhengzhou University(Medical Sciences)
2002 -06
Catalog
Analysis on colour endoscopic mass survey and surgically resected esophageal specimens on the subjects at high-incidence area for esophageal cancer in Henan WANG Lidong 1,2) , ZHENG Shu 2) ,LIU Bin 2) , GUO Ruifeng 1) , WANG Qiming 1) , FAN Zongmin 1) , CHEN Hong 1) , ZHUANG Zehao 1) ,QIN Yanru 1) ,AN Jiye 1) , SUN Chao 1) , GAO Shegan 1) , LI Jilin 4) , SONG Zibo 1) , HE Xinwei 1) , LI J ixue 1) , LI Yanjie 1) , GAO Shanshan 1) , GUO Huaqin 1) ,XIE Dongling 1) ,YI Xinna 1) ,DING Zhonghua 1) ,WANG Daocun 1) ,CHANG Zhiwei 1) ,YI Huixing 1) ,WANG Ningbo 1) 1)Laboratory for Cancer Research, College of Medicine, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Cancer Institute,Zhejiang University,Hangzhou,310009 3)Department of Gastroenterology, Tongren Hospital, Capital Medical University, Beijing 100013 4)Department of Pathology,Yaocun Esophageal Cancer Hospital, Linzhou 456592
Changes of Z-line at the gastroesophageal junction in symptom-free subjects from high-incidence area for esophageal cancer in Henan WANG Lidong 1,2) ,ZHENG Shu 2) ,FAN Zongmin 1) , LIU Bin 3) , FENG Changwei 4) , SUN Chao 1) , GAO Shanshan 1) , ZHANG Yanrui 5) , GUO Huaqin 1) ,LI Jilin 6) , JIAO Xinying 6) 1)Laboratory for Cancer Research, College of Medicine, Zhengzhou University, Zhengzhou, 450052 2)Cancer Institute,Zhejiang University,Hangzhou 310009 3)Department of Gastroenterology, Tongren Hospital, Capital Medical University, Beijing 100013 4)Department of Gastroenterology,the Second Affiliated Hospital,Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 5)Department of Gastroenterology, Henan Provincial people's Hospital, Zhengzhou 450003 6)Department of Pathology, Yaocun Esophageal Cancer Hospital, Linzhou 456592
Changes of koilocyte distribution in esophageal epithelia from the symptom-free subjects at high and low-incidence areas for esophageal cancer in Henan WANG Lidong 1) , SONG Zibo 1) ,DU Fang 1) , FAN Zongmin 1) ,GAO Shanshan 1) , GUO Huaqin 1) , ZHANG Yanrui 2) , LIU Bin 3) , FENG Changwei 4) 1)Laboratory for Cancer Research, College of Medicine, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Department of Gastroenterology, Henan Provincial People's Hospital, Zhengzhou 450003 3)Department of Gastroenterology, Tongren Hospital,Capital Medical University, Beijing 100730 4)Department of Gastroenterology,the Second Affiliated Hospital , Zhengzhou University,Zhengzhou 450003
Changes of C-erbB2 and c-myc expression in esophageal and gastric cardia carcinogenesis from the subjects at high-incidence area for esophageal cancer in Henan WANG Lidong 1) , LIU Bin 2) , GUO Ruifeng 1) , BAI Yongmin 1) , SUN Chao 1) , YI Xinna 1) , HE Xinwei 1) , XIE Dongling 1) , FAN Zongmin 1) , DING Zhonghua 1) 1)Laboratory for Cancer Research, College of Medicine, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Department of Gastroenterology, Tongren Hospital, Capital Medical University, Beijing 100013
Comparative genomic hybridization analysis on primary gastric cardia adenocarcinomas from the patients at Linzhou, Henan QIN Yanru 1) , WANG Lidong 1) ,ZHUANG Zehao 1,2) ,AN Jiye 1) ,FAN Zongmin 1) ,GAO Shanshan 1) ,GUO Huaqin 1) 1)Labortory for Cancer Research,College of Medcine, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Department of Gastroenterology, the First Affiliated Hospital,Fujian Medical University, Fuzhou 350005
Alterations of esophageal papillae in symptom-free subjects from high and low-incidence areas for esophageal cancer in Henan WANG Lidong 1) ,GAO Shanshan 1) ,DU Fang 1) ,SONG Zibo 1) ,FAN Zongmin 1) ,ZHANG Yanrui 2) ,FENG Changwei 3) ,LIU Bin 4) 1)Laboratory for Cancer Research,College of Medicine, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Department of Gastroenterology, Henan Provincial people's Hospital, Zhengzhou 450003 3)Department of Gastroenterology,the Second Affiliated Hospital, Zhengzhou University,Zhengzhou 450003 4)Department of Gastroenterology, Tongren Hospital,Capital Medical University, Beijing 100730
Expression of P53 and Rb protein in esophageal squamous cell carcinomas from the young and old patients at high-incidence area for esophageal cancer in Henan SUN Chao 1) ,LIU Bin 2) ,WANG Lidong 1) ,GUO Huaqin 1) ,FAN Zongmin 1) ,GAO Shanshan 1) 1)Laboratory for Cancer Research,College of Medicine, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Tongren Hospital, Capital Medical University, Beijing 100730
Expression of PTEN protein in esophageal squamous cell carcinomas and gastric cardia adenocarcinoma tissues from high-incidence area for esophageal cancer in Henan AN Jiye, WANG Lidong,HE Xinwei,WANG Qiming,FAN Zongmin,GAO Shanshan,GUO Huaqin Laboratory for Cancer Research,College of Medicine, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052
Expression of cyclooxygenase-2 protein in human esophageal carcinoma tissues on the subjects at high-incidence area for esophageal cancer in Henan ZHUANG Zehao 1,2) , WANG Lidong 1) , WANG Qiming 1) , QIN Yanru 1) , FAN Zongmin 1) , GAO Shanshan 1) , CHEN Yuli 2) ,GUO Huaqin 1) 1)Laboratory for Cancer Research,College of Medicine, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Department of Gastroenterology,the First Affiliated Hospital,Fujian Medical University, Fuzhou 350005
Alterations of estrogen and progesterone receptors expression in esophageal squamous cell carcinoma from the young adults at high-incidence area for esophageal cancer in Henan WANG Qiming 1) ,WANG Lidong 1) , SUN Chao 1) , ZHUANG Zehao 1) , AN Jiye 1) , FAN Zongmin 1) , GUO Huaqin 1) , GAO Shanshan 1) , DING Zhonghua 1) , JIAO Xinying 2) , LI Jilin 2) 1)Laboratory for Cancer Research,College of Medicine, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Department of Pathology, Yaocun Esophageal Cancer Hospital, Linzhou 456592
Alterations of MUC1 and C-erbB2 in concurrent cancers of the esophagus and gastric cardia from the same patient in Linzhou, Henan Province CHEN Hong 1) , WANG Lidong 1) , GAO Shegan 1) ,FAN Zongmin 1) , GUO Huaqin 1) , LI Jilin 2) ,GUO Mei 3) 1)Laboratory for Cancer Research,College of Medicine, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Yaocun Esophageal Cancer Hospital,Linzhou 456592 3)Department of Pathology, Anyang Tumor Hospital, Anyang 455000
Prevalence and significance of reflux esophagitis: comparative study on the subjects at high and low-incidence areas for esophageal cancer in Henan ZHANG Yanrui 1,2) , LIU Bin 3) , FENG Changwei 4) , FAN Zongmin 1) , DING Zhonghua 1) , WANG Lidong 1) 1)Laboratory for Cancer Research,College of Medicine, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Department of Gastroenterology, Henan Provincial People's Hospital, Zhengzhou 450003 3)Department of Gastroenterology, Tongren Hospital,Capital Medical University, Beijing 100013 4)Department of Gastroenterology,the Second Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450003
Expression of p27 gene and cyclinE in esophageal precancerous lesions from the subjects at high-incidence area for esphageal cancer in Henan QIN Yanru 1) , LIU Zhong 2) , GUO Huaqin 1) , GAO Shanshan 1) , FAN Zongmin 1) , LI Yanjie 1) ,LI Jixue 1) , LIU Bin 3) , GUO Ruifeng 1) ,WANG Lidong 1) 1)Labortory for Cancer Research,College of Medicine, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Department of Pathology,Huixian Hospital,Huixian 453600 3) Department of Gastroenterology, Tongren Hospital,Capital Medical University, Beijing 100013
Alterations of retinoid acid receptor (RARβ) expression in esophageal precancerous and cancerous lesions from the subjects at high and low-incidence areas for esophageal cancer in Henan YUE Wenbin 1) , GAO Shanshan 1) , LIU Bin 2) , BAI Yongmin 1) , FAN Zongmin 1) , QI Yijun 1) ,LIU Gang 1) , GUO Huaqin 1) , ZHANG Yanrui 3) , FENG Changwei 4) , LI Jilin 5) ,JIAO Xinying 5) , WANG Lidong 1) 1)Laboratory for Cancer Research, College of Medicine, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Department of Gastroenterology, Tongrei Hospital, Beijing Capital Medical University, Beijing 100730 3)Department of Gastroenterology, Henan Provincial People's Hospital, Zhengzhou 450003 4)Department of Gastroenterology,the Second Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450003 5)Yaocun Esophageal Cancer Hospital, Linzhou 456592
Preliminary analysis on phosphotyrosine protein in esophageal cancer and adjacent non-cancer tissues from the patients at high-incidence area for esophageal cancer in Henan FENG Changwei 1,2) ,QI Yijun 1) , GUO Ruifeng 1) , JIAO Xinying 3) ,LI Jilin 3) ,WANG Lidong 1) 1)Laboratory for Cancer Research, College of Medicine, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Department of Gastroenterology,the Second Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450003 3)Depatment of Pathology,Yaocun Esophageal Cancer Hospital, Linzhou 456592
Analysis on prevalence of esophageal precancerous lesions and early esophageal cancer from the symptom-free subjects at high and low-incidence area in Henan ZHANG Yanrui 1,2) , LIU Bin 3) , FAN Zongmin 1) , FENG Changwei 4) , BAI Yongmin 1) , YUE Wenbin 1) , SONG Zibo 1) , QI Yijun 1) , LIU Gang 1) , GUO Huaqin 1) , ZHUANG Zehao 1) , GUO Ruifeng 1) , AN Jiye 1) , QIN Yanru 1) , SUN Chao 1) ,CHEN Hong 1) ,LI Yanjie 1) , LI Jixue 1) , WANG Qiming 1) , HE Xinwei 1) ,YI Xinna 1) , XIE Dongling 1) , LI Jilin 5) , GAO Shanshan 1) , JIAO Xinying 5) ,WANG Lidong 1) 1)Laboratory for Cancer Research, College of Medicine, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Department of Gastroenterology, Henan Provincicial People's Hospital, Zhengzhou 450003 3)Department of Gastroenterology, Tongren Hospital,Capital Medical University, Beijing 100730 4)Department of Gastroenterology, the Second Affiliated Hospital, Zhengzhou University,Zhengzhou 450003 5)Yaocun Esophageal Cancer Hospital, Linzhou 456592
Expression of MUC1 in esophageal and gastric cardiac carcinoma tissues from high-incidence area for esophageal cancer in Henan ZHUANG Zehao 1,2) , WANG Lidong 1) , GAO Shanshan 1) , FAN Zongmin 1) , SONG Zibo 1) , QI Yijun 1) , LI Yanjie 1) , LI Jixue 1) 1)Laboratory for Cancer Research,College of Medicine, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Department of Gastroenterology, the First Affiliated Hospital,Fujian Medical University, Fuzhou 350005
Comparison of helicobacter pylori (Hp) infection in the cardia and pylori parts of the stomach from symptom-free subjects at high-incidence area for esophageal and gastric cardia cancer in Henan ZHANG Yanrui 1,2) , GAO Shanshan 1) ,LIU Gang 1) ,AN Jiye 1) ,LI Jilin 3) , JIAO Xinying 3) , WANG Lidong 1) 1)Laboratory for Cancer Research, College of Medicine ,Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Department of Gastroenterology,Henan Provincicial People's Hospital,Zhengzhou 450003 3)Department of Pathology, Yaocun Esophageal Cancer Hospital,Linzhou 456592
Comparison on endoscopic and histopathological diagnosis on esophagus and gastric cardia in symptom-free subjects from high-incidence area for esophageal cancer in Henan FENG Changwei 1,2) ,YUE Wenbin 1) , LIU Bin 3) , ZHANG Yanrui 4) , GAO Shanshan 1) , FAN Zongmin 1) , WANG Daocun 1) , CHANG Zhiwei 1) ,WANG Ningbo 1) , YI Huixing 1) , WANG Lidong 1) 1)Laboratory for Cancer Research,College of Mecidine, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Department of Gastroenterology, the Second Affiliated Hospital, Zhengzhou University,Zhengzhou 450003 3)Department of Gastroenterology, Tongren Hospital,Capital Medical University, Beijing 100730 4)Department of Gastroenterology, Henan Provincial People's Hospital, Zhengzhou 450003
Analysis on prevalence of gastric cardia precancerous lesions and early gastric cardia adenocarcinoma from the symptom-free subjects at high and low-incidence area in Henan ZHANG Yanrui 1,2) , GAO Shanshan 1) , LIU Bin 3) , FENG Changwei 4) , WANG Tianyou 3) , XIE Xinji 3) , WANG Hong 3) , BAI Yongmin 1) , YUE Wenbin 1) , FAN Zongmin 1) , SONG Zibo 1) , QI Yijun 1) , LIU Gang 1) , GUO Huaqin 1) , ZHUANG Zehao 1) , GUO Ruifeng 1) , AN Jiye 1) , CHEN Hong 1) ,QIN Yanru 1) , SUN Chao 1) , LI Yanjie 1) , LI Jixue 1) , WANG Qiming 1) , HE Xinwei 1) , YI Xinna 1) , XIE Dongling 1) , LI Jilin 5) , JIAO Xinying 5) ,GUO Mei 6) , WANG Lidong 1) 1)Laboratory for Cancer Research,College of Medicine, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Department of Gastroenterology, Henan Provincial People's Hospital, Zhengzhou 450003 3)Department of Gastroenterology,Tongren Hospital,Capital Medical University, Beijing 100730 4)Department of Gastroenterology,the Second Affiliated Hospital, Zhengzhou University,Zhengzhou 450003 5)Yaocun Esophageal Cancer Hospital, Linzhou 456592 6)Department of Pathology,Tumor Hospital of Anyang,Anyang 455000
Analysis on helicobacter pylori (Hp) infection in pylori from symptom-free subjects at high-incidence area for esophageal cancer in Henan GAO Shanshan, FAN Zongmin, ZHUANG Zehao,WANG ningbo, CHANG Zhiwei,YI Huixing, GUO Huaqin,WANG Lidong Laboratory for Cancer Research,College of Medicine, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052
Effect of nerve growth factor on islet B-cells inhibited by interleukin 1 in vitro XU Jitian 1) , TU Huiyin 1) ,CHEN Ping 2) ,YAN Ming 1) ,YAO Yunwei 1) ,WU Ren 1) 1)Department of Physiology, Basic Medical College, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Department of Function, Zhengzhou Yellow River Central Hospital, Zhengzhou 450003
Effect of antibiotics and phosphinothricinic on growth of Dunaliella Salina ZHENG Heming 1,2) , XUE Lexun 1) 1)Cell Biology Laboratory, Medical College, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Anti Epidemic Station of Henan Province, Zhengzhou 450003
Experimental study on the effect of MS lesion on delayed neuronal death in hippocampus after cerebral ischemia-reperfusion WU Aiqun, GAO Yan, WANG Ziliang, ZHANG Hua, FANG Zhihui, TANG Shanjun Department of Human Anatomy,Basic Medical College,Zhengzhou University, Zhengzhou 450052
Expression of BRCA1 protein in sporadic ovarian cancer SHI Huirong 1) ,JING Jianhong 1) , ZHAO Xianlan 1) , Han Liping 1) , CHANG Qing 1) , GUO Yanyan 2) 1) Department of Obstetrics and Gynecology, the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2) Department of Obstetrics and Gynecology, the First Hospital, Beijing University, Beijing 100034
A clinic anatomical study on transnasal transsphenoidal pituitary surgery GAO Xiaoqun 1) ,FU Chunjing 2) ,ZHANG Pengyuan 3) , LOU Jiyu 3) ,Gao Longyuan 4) 1)Department of Human Anatomy,Basic Medical College, Zhengzhou University,Zhengzhou 450052 2)Department of Pathophysiology,Basic Medical College,Zhengzhou University,Zhengzhou 450052 3)Department of Nervous System,the Second Affiliated Hospital,Zhengzhou University,Zhengzhou 450003 4)Department of Anatomy, Medical College of Shihezi,Shihezi 832002
Influence of brain peptide crystal on learning and remembering functions and levels of SOD and MDA in brain of dementia mice AN Yuhui 1) , CUI Fu'ai 1) ,YE Hua 2) ,GUO Maofeng 1) , ZHANG Ping 1) ,WU Lijun 1) 1)Department of Biochemistry, Medical College, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Grade 98, Medical College, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052
Experimental study on the repair of articular cartilage defect with reversed pedicle periosteal graft WANG Weimin 1) ,KONG Kangmei 2) ,QI Weili 2) ,XU Zhenhua 2) 1)Department of Orthopeadics,the Central Hospital of Luoyang City,Luoyang 471009 2)Department of Orthopeadics, the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052
Study on the phosphorylations reaction between phenol and dialkyl phosphite GUO Lei 1) ,LIAO Xincheng 2) ,CHEN Xiaolan 1) ,LU Jiansha 1) ,QU Lingbo 2) ,ZHAO Yufen 2) 1)Organic Teaching and Reasearch Division, Basic Medical College, Zhengzhou University, Zhengzhou, 450052 2)Chemistry Department,Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 3)Department of Chemistry,Tsinghua University,Beijing 100084
Determination of trace mercury in the hyssop by cold atomic fluorometry SHI Jie,ZHU Yongqin,HAN Runping,GONG Xueyun Department of Chemistry, Zhengzhou University,Zhengzhou 450052
Effect of prostaglandin E_1 combined with astragalus membranaceus on myocardial ischemia reperfusion injury in rats FENG Guoqing 1) , WANG Zhenji 1) ,WU Hongxia 1) , FU Runfang 1) , LIU Changfa 2) , BIAN Dongmei 3) , WONG Shi'ai 1) 1)Department of Pharmacology, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Railroad Professional Technic College of Zhengzhou,Zhengzhou 450052 3)Department of Foreign Languages, Zhengzhou Textile Industrial College, Zhengzhou 450006
Detection of p53 and MGMT gene mutations in patients with acute leukemia CHEN Yuqing 1) , LI Xiaowen 2) , QI Hua 2) ,LIAN Jianhua 2) ,ZHENG Hong 2) ,ZHAI Yaping 1) ,ZHAHG Yin 1) ,YOU Wenfeng 2) ,LIU Yunqing 2) 1)Department of Internal Medicine, Henan Provincial People's Hospital, Zhengzhou 450003 2)Institute of Medical Genetics,Zhengzhou University,Zhengzhou 450052
Percutaneous transhepatic transluminal cholangiobiopsy in diagnosis of malignant obstructive jaundice HAN Xinwei 1) , LI Yongdong 2) ,GAO Xuemei 2) ,LI Tianxiao 2) ,GUAN Sheng 2) , MA Nan 2) , WANG Yanli 2) 1)Institute of Biomedical Engineering, Huazhong University of Science and Technology,Wuhan 430074 2)Department of Radiology, the First Affiliated Hospital,Zhengzhou University, Zhengzhou 450052
Morphometrical study on AgNORs of human breast lesions XU Ping, ZHANG Hongxin, LI Wencai, ZHAO Ahong, ZHANG Lan Henan Key Laboratory of Tumor Pathology, Department of Pathology, the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052
Evaluation of high frequency ultrasonography and CDFI in diagnosis of breast tumor WANG Xiaoyan Department of B Ultrasound,the People's Hospital of Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nanning 530021
Diagnosis of the steroid-induced avascular necrosis of the femoral head in cocks by ~(99m)Tc-MDP bone imaging HAN Xingmin 1) , LIU Baoping 1) , BAO Heng 2) , CHANG Jiandong 1) , SUN Bingqi 1) 1)Department of Nuclear Medicine,the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Department of Orthopaedics,the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052
Effect of orphanin FQ on the content of endogenous opioid peptides in rat brain WANG Jinlan, WANG Jianzhen, LOU Jiyu Department of Neurology,the Second Affiliated Hospital,Zhengzhou University, Zhengzhou 450014
Expression of E-cadherin in nephroblastoma XIA Zongjiang,SONG Zai,JIA Min,PANG Yanli,WANG Jiaxiang Department of Surgery, the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052
Measurement of human placental lactogen and checking of placenta pathology cases of pregnancy induced hypertension syndrome CUI Shihong, FENG Quanling, YANG Weimin,ZHANG Xi, LIU Aiqing Department of Obstetrics and Gynecology, the Third Affiliated Hospital,Zhengzhou University,Zhengzhou 450052
Effects of oxymatrine on expression of both bcl-2 and bax genes related to apoptotic in mouse hepatocytes TANG Cuilan, JIANG Heqing, ZHOU Zhou, SUN Changyu, HAN Mingguang 1)Department of infectious diseases, the First Affiliated Hospital, Zhengzhou university Zhengzhou 450052 2)Department of infectious diseases, the Third Affiliated Hospital of Xinxiang Medical College, Xinxiang 453003
Analysis of basic living quality of the inhabitants from urban and rural areas in Henan Province SHI Xuezhong 1) ,JIANG Yuanjiao 2) ,YANG Jinjun 3) 1)Department of Health Statistics, Zhengzhou University,Zhengzhou 450052 2)The Center Hospital of Zhengzhou Railway Bureau, Zhengzhou 450052 3)Department of Social Sciences,Zhengzhou University, Zhengzhou 450052
Detection of diarrheal pathogens in Zhengzhou City in year 2000 SONG Chunhua, XI Yuanlin, ZHANG Meixi, DUAN Guangcai Department of Epidemiology, College of Public Health, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052
Analysis of pre-hospital time for traffic accident injuries XI Yuanlin 1) ,HE Kun 2) ,LIN Qingnan 3) ,ZHANG Weidong 1) ,WU Guohua 2) ,HU Dongsheng 1) 1)Department of Epidemiology, College of Public Health, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)College of Nursing,Zhengzhou University,Zhengzhou 450052 3)Zhejiang Provincial Center of Prevention and Control of Diseases Leqing 325600
2002 Issues:  [01] [02] [03] [04] [05] [06]
More Issues:   [1984]   [1985]   [1986]   [1987]   [1988]   [1989]   [1990]   [1991]   [1992]   [1993]   [1994]   [1995]   [1996]   [1997]   [1998]   [1999]   [2000]   [2001]   [2003]   [2004]   [2005]   [2006]   [2007]   [2008]   [2009]   [2010]   [2011]   [2012]   [2013]   [2014]   [2015]   [2016]   [2017]
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved