Home|Journal Papers|About CNKI|User Service|FAQ|Contact Us|中文
Full-Text Search:
Journal of Zhengzhou University(Medical Sciences)
FQ: 双月
AD of Publication: 河南省郑州市
Lanuage: 中文;
ISSN: 1671-6825
CN: 41-1340/R
YP: 1957
Url: 郑州大学
Recommended Journals
Journal of Zhengzhou University(Medical Sciences)
2006 -01
Catalog
Histopathological comparison of the lesions at esophagus, gastric cardia and antrum on the subjects from Linzhou, Henan and the Linzhou migrated subjects from Changzhi,Shanxi WANG Lidong~ 1) , LIU Bin~ 2) ,FENG Changwei~ 3) , ZHANG Yanrui~ 4) , ZHANG Yanxia~ 1) ,LI Pingjuan~ 1) , CHANG Fubao~ 5) , LI Jilin~ 6) , GAO Fusheng~ 2) , FENG Xiaoshan~ 1) , GAO Shanshan~ 1) , HE Xin~ 1) , FAN Zongmin~ 1) , DI Xia~ 2) , WU Huifang~ 1) , JIAO Xinying~ 6) , CHANG Zhiwei~ 1) , WANG Junkuan~ 1) , LIU Xiaoli~ 1) , SHAO Shan~ 1) , LV Xiaodong~ 1) , WANG Ran~ 1) , SUN Zhe~ 1) , ZHOU Jianwei~ 1) , JIANG Yanan~ 1) , DU Fang~ 1) , GUO Tao~ 1) , LI Congyu~ 1) , LIU Weina~ 1) , QIN Yupei~ 1) , WANG Nengchao~ 1) , LI Shaohua~ 1) , ZHOU Li~ 1) , WEN Wei~ 1) , ZHANG Guangping~ 1) , KUAI Dayu~ 2) , FAN Yujin~ 2) , DU Xianjuan~ 1) 1)Henan Key Laboratory for Esophageal Cancer;Laboratory for Cancer Research,Experimental Center for Medicine;Department of Medicine,the First Affiliated Hospital,Zhengzhou University,Zhengzhou 450052 2)Department of Gastroenterology,Tongren Hospital,Beijing Capital Medical University,Beijing 100730 3)Department of Gastroenterology, the Second Affiliated Hospital, Zhengzhou University,Zhengzhou 450014 4)Department of Gastroenterology,Henan Provincial People′s Hospital,Zhengzhou 450003 5)Department of Thoratic Surgery,Linzhou Center Hospital, Linzhou 456550 6)Department of Pathology,Yaocun Esophageal Cancer Hospital,Linzhou 456592
Analasis of methylenetetrahydrofolate reductase and thymidylate synthase gene polymorphisms of esophageal and cardia cancer patients FENG Changwei~ 1,2) ,FAN Zongmin~ 1) , GAO Shanshan~ 1) , HE Xin~ 1) , GUO Huaqin~ 1) , YIN Liming~ 3) ,LIU Bin~ 4) ,ZHANG Yanrui~ 5) ,WANG Junkuan~ 1) ,LIU Weina~ 1) ,LIU Xiaoli~ 1) ,GUO Tao~ 1) ,WANG Ran~ 1) , JIANG Yanan~ 1) , SUN Zhe~ 1) ,HOU Xiaohua~ 2) , WANG Lidong~ 1) 1)Laboratory for Cancer Research,Experimental Center for Medicine;Henan Key Laboratory for Esophageal Cancer;Department of Medicine,the First Affiliated Hospital,Zhengzhou University,Zhengzhou 450052 2)Department of Gastroenterology,the Affiliated Hospital of Xiehe,Huazhong University of Science and Technology,Wuhan 430030 3)Clinical Laboratory,Anyang Tumor Hospital, Anyang 455000 4)Department of Gastroenterology, Tongren Hospital, Beijing Capital Medical University, Beijing 100730 5)Department of Gastroenterology, Henan Provincial People′s Hospital, Zhengzhou 450003
Incidence of intestinal metaplasia adjacent to gastric cardia adenocarcinoma WANG Junkuan~ 1) , WANG Lidong~ 1) , JIAO Xinying~ 2) , LI Jilin~ 2) , LV Xiaodong~ 1) , SUN Zhe~ 1) , WU Huifang~ 1) , JIANG Yanan~ 1) , LIU Xiaoli~ 1) , GUO Tao~ 1) , WANG Ran~ 1) , HE Xin~ 1) , FAN Zongmin~ 1) , GAO Shanshan~ 1) 1)Laboratory for Cancer Research, Experimental Center for Medicine; Henan Key Laboratory for Esophageal Cancer;Department of Medicine,the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University,Zhengzhou 450052 2)Department of Pathology, Yaocun Esophageal Cancer Hospital, Linzhou 456592
Determination of RASSF1A promoter methylation in gastric cardia adenocarcinoma tissue YI Huixing~ 1) , WANG Lidong~ 1) , HE Xin~ 1) , JIAO Xinying~ 2) , LI Jilin~ 2) , FAN Zongmin~ 1) , WU Dalong~ 1) , GAO Shanshan~ 1) , FENG Changwei~ 3) , LV Xiaodong~ 1) , ZHANG Yanrui~ 4) , LIU Bin~ 5) , GUO Tao~ 1) 1)Laboratory for Cancer Research, Experimental Center for Medicine; Henan Key Laboratory for Esophageal Cancer; Department of Medicne, the First Affiliated Hospital,Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Department of Pathology, Yaocun Esophageal Cancer Hospital, Linzhou 456592 3)Department of Gastroenterology, the Second Affiliated Hospital,Zhengzhou University, Zhengzhou 450014 4)Department of Gastroenterology, Henan Provincial People′s Hospital, Zhengzhou 450003 5)Department of Gastroenterology, Tongren Hospital, Beijing Capital Medical University, Beijing 100013
Expression of SLC5A8 gene methylation in gastric cardia adenocarcinoma tissue WU Dalong~ 1) , WANG Lidong~ 1) , YI Huixing~ 1) , GAO Shanshan~ 1) , FAN Zongmin~ 1) , HE Xin~ 1) , ZHAO Yingying~ 2) , FENG Changwei~ 2) , LI Jilin~ 3) , JIAO Xinying~ 3) , ZHANG Yanrui~ 4) 1)Laboratory for Cancer Research, Experimental Center for Medicine; Henan Key Laboratory for Esophageal Cancer; Department of Medicine, the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University,Zhengzhou 450052 2)Department of Gastroenterology, the Second Affiliated Hospital,Zhengzhou University, Zhengzhou 450014 3)Department of Pathology, Yaocun Esophageal Cancer Hospital, Linzhou 456592 4)Department of Gastroenterology, Henan Provincial People′s Hospital, Zhengzhou 450003
Expression of mdm2,CyclinD1 and p16 in concurrent cancers of esophagus and gastric cardia LV Xiaodong~ 1) , HE Xin~ 1) , LI Jilin~ 2) , SUN Zhe~ 1) ,WANG Ningbo~ 1) , LIU Xiaoli~ 1) , WANG Ran~ 1) , JIANG Yanan~ 1) , WANG Junkuan~ 1) , ZHOU Jianwei~ 1) , FAN Zongmin~ 1) , ZHANG Yanxia~ 1) ,SHAO Shan~ 1) ,WU Huifang~ 1) ,GAO Shanshan~ 1) , GUO Tao~ 1) ,JIAO Xinying~ 2) ,WANG Lidong~ 1) 1)Laboratory for Cancer Research, Experimental Center for Medicine; Henan Key Laboratory for Esophageal Cancer;Department of Medicine, the First Affiliated Hospital,Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Department of Pathology, Yaocun Esophageal Cancer Hospital, Linzhou 456592
Expression of FHIT and p53 in patients with familial esophageal cancer CHANG Zhiwei~ 1) , WANG Lidong~ 1) , GAO Shanshan~ 1) , FAN Zongmin~ 1) , WANG Ningbo~ 1) , HE Xin~ 1) ,GUO Huaqin~ 1) , GUO Caiyun~ 2) , WEI Qingli~ 2) , LIU Weina~ 1) , ZHANG Yanrui~ 3) , LIU Bin~ 4) , FENG Changwei~ 5) , GUO Tao~ 1) , JIAO Xinying~ 6) , LI Jilin~ 6) , CHANG Fubao~ 2) 1)Laboratory for Cancer Research, Experimental Center for Medicine; Henan Key Laboratory for Esophageal Cancer;Department of Medicine, the Frist Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Department of Pathology,Linzhou Center Hospital, Linzhou 456550 3)Department of Gastroenterology, Henan Provincial People′s Hospital, Zhengzhou 450003 4)Department of Gastroenterology, Tongrei Hospital, Beijing Capital Medical University, Beijing 100730 5)Department of Gastroenterology, the Second Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450003 6)Department of Pathology, Yaocun Esophageal Cancer Hospital, Linzhou 456592
Alterations of expressions of p53, BrdU,P21~(waf1),and PCNA protein in esophageal cancer and precancerous lesions FAN Zongmin~ 1) , CHEN Ping~ 1) , LIU Xiaoli~ 1) , JIANG Yanan~ 1) , GAO Shanshan~ 1) , HE Xin~ 1) , WANG Nengchao~ 1) , WANG Daocun~ 1) , WANG Ran~ 1) , SUN Zhe~ 1) , WANG Junkuan~ 1) , GUO Tao~ 1) , LI Jilin~ 2) , JIAO Xinying~ 2) , ZHANG Yanrui~ 3) , LIU Bin~ 4) , FENG Changwei~ 5) ,WANG Lidong~ 1) 1)Laboratory for Cancer Research, Experimental Center for Medicine; Henan Key Laboratory for Esophageal Cancer; Department of Medicine, the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Department of Pathology, Yaocun Esophageal Cancer Hospital, Linzhou 456592 3)Department of Gastroenterology, Henan Provincial People′s Hospital, Zhengzhou 450003 4)Department of Gastroenterology, Tongren Hospital, Beijing Capital Medical University, Beijing 100730 5)Department of Gastroenterology, the Second Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450014
Expression of p53 and PCNA in intestinal metaplasia tissue adjacent to gastric cardia adenocarcinoma and in gastric cardia biopsy tissue FENG Xiaoshan~ 1,2) , GAO Shegan~ 1,2) , MA Baogen~ 3) , HE Xin~ 1) , FAN Zongmin~ 1) , GAO Shanshan~ 1) , GUO Huaqin~ 1) , WANG Qiming~ 3) , GUO Ruifeng~ 1) , HE Xinwei~ 1) , WU Huifang~ 1) , WANG Lidong~ 1) 1)Laboratory for Cancer Research, Experimental Center for Medicine; Henan Key Laboratory for Esophageal Cancer; Department of Medicine, the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Oncology Department, the First Affiliated Hospital,Henan University of Science and Technology, Luoyang 471001 3)Oncology Hospital of Henan, Zhengzhou 450003
Epidemiological investigation on familial esophageal cancer from the subjects at high incidence area in Henan LI Congyu, LI Pingjuan, WU Huifang, GUO Tao, ZHANG Yanxia, SHAO Shan, WANG Ran, CHANG Zhiwei, WANG Zhiqing, DU Fang, YU Weiwei, FAN Zongmin, WANG Lidong Laboratory for Cancer Research, Experimental Center for Medicine; Henan Key Laboratory for Esophageal Cancer; Department of Medicine, the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052
Expression of c-myc, hTERT and c-MET in esophageal squamous cell carcinoma and lymph node metastatic tissue QIN Yanru~ 1,2) , LI Yongxin~ 1) ,WANG Lidong~ 1) , FAN Zongmin~ 1) , LI Jilin~ 3) , HE Xin~ 1) , GAO Shanshan~ 1) , JIAO Xinying~ 3) , FENG Changwei~ 4) , ZHANG Yanrui~ 5) , LIU Bin~ 6) 1)Laboratory for Cancer Research, Experimental Center for Medicine; Henan Key Laboratory for Esophageal Cancer; Department of Medicine, the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Department of Oncology, the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 3)Department of Pathology, Yaocun Esophageal Cancer Hospital, Linzhou 456592 4)Depart- ment of Gastroenterology, the Second Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450014 5)Department of Gastroenterology, Henan Provincial People′s Hospital, Zhengzhou 450003 6)Department of Gastroenterology, Tongren Hospital,Capital Medical University, Beijing 100730
Expression of Id-1 mRNA in esophageal cancer and immortalized cell lines and in the esophageal cancer and adjacent cancer tissue LI Jian~ 1,2) , FAN Zongmin~ 1) , GAO Shanshan~ 1) ,HE Xin~ 1) , GUO Huaqin~ 1) , QI Yijun~ 1) , GUO Tao~ 1) , DU Fang~ 1) , QIN Yupei~ 1) , WANG Lidong~ 1) 1)Laboratory for Cancer Research,Experimental Center for Medicine;Henan Key Laboratory for Esophageal Cancer;Department of Medicine,the Frist Affiliated Hospital,Zhengzhou University,Zhengzhou 450052 2)Department of Gastroenterology,the Second Affiliated Hospital,Zhengzhou University,Zhengzhou 450014
Changes of serum proteomic image of chronic atrophic gastric-carditis from high risk population of gastric-cardia adenocarcinoma WANG Daocun~ 1) , WANG Lidong~ 1) , ZHENG Shu~ 2) , FAN Zongmin~ 1) , LI Jilin~ 3) , FENG Changwei~ 4) , ZHANG Yanrui~ 5) , LIU Bin~ 6) , GUO Tao~ 1) , GAO Shanshan~ 1) , HE Xin~ 1) , WANG Junkuan~ 1) , LIU Xiaoli~ 1) , JIANG Yanan~ 1) , WANG Nengchao~ 1) , WANG Ran~ 1) , SUN Zhe~ 1) , JIAO Xinying~ 2) 1)Laboratory for Cancer Research, Experimental Center for Medicine; Henan Key Laboratory for Esophageal Cancer; Department of Medicine, the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Cancer Institute, Zhejiang University, Hangzhou 310009 3)Department of Pathology, Yaocun Esophageal Cancer Hospital, Linzhou 456592 4)Department of Gastroenterology, the Second Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450014 5)Department of Gastroenterology, Henan Provincial People′s Hospital, Zhengzhou 450003 6)Department of Gastroenterology, Tongren Hospital, Capital Medical University, Beijing 100730
Histochemical studies on intestinal metaplasia in tissue adjacent to gastric cardia adenocarcinoma and gastric cardia biopsy tissue from symptom-free subjects at the high-incidence area in Henan GAO Shegan~ 1,2) , FENG Xiaoshan~ 2) , MA Baogen~ 3) , FAN Zongmin~ 1) , GAO Shanshan~ 1) , HE Xin~ 1) , GUO Huaqin~ 1) , WANG Qiming~ 3) , GUO Ruifeng~ 1) , WU Huifang~ 1) , WANG Lidong~ 1) 1)Laboratory for Cancer Research, Experimental Center for Medicine; Henan Key Laboratory for Esophageal Cancer;Department of Medicine, the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Oncology Department,the First Affiliated Hospital, Henan University of Science and Technology,Luoyang 471003 3)Department of Medicine,Oncology Hospital of Henan, Zhengzhou 450003
Expression of chromograin A, Rb protein and PCNA in adenocarcinoma of gastric cardia and colorectum WANG Daocun~ 1) , HE Xin~ 1) , WANG Lidong~ 1) , FAN Zongmin~ 1) , FENG Changwei~ 2) , GAO Shanshan~ 1) , HAN Jing~ 1) , WANG Nengchao~ 1) , SUN Zhe~ 1) , LIU Xiaoli~ 1) , WANG Ran~ 1) , JIANG Yanan~ 1) , WANG Junkuan~ 1) , GUO Tao~ 1) , LV Xiaodong~ 1) 1)Laboratory for Cancer Research,Experimental Center for Medicine;Henan Key Laboratory for Esophageal Cancer;Department of Medicine,the First Affiliated Hospital,Zhengzhou University,Zhengzhou 450052 2)Department of Gastroenterology,the Second Affiliated Hospital,Zhengzhou University,Zhengzhou 450014
Expression of p15,p16,mdm2,and p53 protein in different precancerous lesion and esophageal carcinoma tissue QIN Yanru~ 1,2) , JIN Han~ 1) ,WANG Lidong~ 1) , HE Xin~ 1) , FAN Zongmin~ 1) , JIAO Xinying~ 3) , GAO Shanshan~ 1) , LI Jilin~ 3) , LIU Bin~ 4) , ZHANG Yanrui~ 5) , FENG Changwei~ 6) 1)Laboratory for Cancer Research, Experimental Center for Medicine; Henan Key Laboratory for Esophageal Cancer; Department of Medicine, the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Department of Oncology, the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 3)Department of Pathology, Yaocun Esophageal Cancer Hospital, Linzhou 456592 4)Department of Gastroenterology, Tongren Hospital, Capital Medical University, Beijing 100730 5)Department of Gastroenterology, Henan Provincial People′s Hospital, Zhengzhou 450003 6)Department of Gastroenterology, the Second Affiliated Hospital,Zhengzhou University, Zhengzhou 450014
Mass survey for reflux esophagitis on the subjects at high-incidence areas for esophageal cancer in Henan KUAI Dayu~ 1,2) ,LIU Bin~ 1) , FENG Changwei~ 3) ,ZHANG Yanrui~ 4) , REN Jingli~ 5) ,ZHANG Wei~ 6) ,ZHANG Yanxia~ 2) , SHAO Shan~ 2) ,GAO Fusheng~ 1) ,WANG Ran~ 2) ,LIU Xiaoli~ 2) ,GUO Tao~ 2) ,LV Xiaodong~ 2) ,SUN Zhe~ 2) ,WANG Junkuan~ 2) ,JIANG Yanan~ 2) ,ZHOU Jianwei~ 2) ,FAN Zongmin~ 2) , HE Xin~ 2) , GAO Shanshan~ 2) ,WANG Lidong~ 2) 1)Department of Gastroenterology, Tongren Hospital, Capital Medical University, Beijing 100730 2)Laboratory for Cancer Research, Experimental Center for Medicine; Henan Key Laboratory for Esophageal Cancer, the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 3)Department of Gastroenterology, the Second Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450014 4)Department of Gastroenterology, Henan Provicial People′s Hospital, Zhengzhou 450003 5)Department of Pathology, the Second Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450014 6)the People′s Hospital of Hebi, Hebi 458030
Expression of Rb in esophagus and gastric cardia concurrent carcinomas tissue from high incidence area of esophageal cancer in Henan WANG Ningbo~ 1) , GAO Shanshan~ 1) , HE Xin~ 1) , CHANG Zhiwei~ 1) , LI Jilin~ 2) , FAN Zongmin~ 1) , GUO Huaqin~ 1) , HAN Jing~ 1) , LV Xiaodong~ 1) , ZHOU Li~ 1) , GUO Tao~ 1) , SHAO Shan~ 1) ,WU Huifang~ 1) ,ZHANG Yanxia~ 1) ,WANG Lidong~ 1) 1)Laboratory for Cancer Research, Experimental Center for Medicine; Henan Key Laboratory for Esophageal Cancer; Department of Medicine, the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Department of Pathology, Yaocun Esophageal Cancer Hospital, Linzhou 456592
Expression of ATP7B in human gastric cardia adenocarcinoma tissue from high incidence area in Henan FAN Zongmin~ 1) , WU Dalong~ 1) , GAO Shanshan~ 1) , HE Xin~ 1) , ZHAO Yingying~ 2) , YI Huixing~ 1) , FENG Changwei~ 2) , LI Jilin~ 3) , JIAO Xinying~ 3) , ZHANG Yanrui~ 4) ,WANG Lidong~ 1) 1)Laboratory for Cancer Research, Experimental Center for Medicine; Henan Key Laboratory for Esophageal Cancer; Department of Medicine, the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Department of Gastroenterology, the Second Affiliated Hospital,Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 3)Department of Pathology, Yaocun Esophageal Canecer Hospital, Linzhou 456592 4)Department of Gastroenterology, Henan Provincial People′s Hospital, Zhengzhou 450003
A novel method for DNA extraction from blood clot HE Xin, SUN Zhe, GUO Tao, LI Shaohua, WEN Wei, WANG Lidong Laboratory for Cancer Research, Experimental Center for Medicine; Henan Key Laboratory for Esophageal Cancer; Department of Medicine, the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052
Expression and purification of recombined rat 14-3-3 gamma protein in E.coli PENG Shaojun~ 1) ,HE Ming~ 2) ,ZHOU Fuhui~ 3) 1)Department of Biochemistry and Molecular Biology, Medical College,Yichun College, Yichun 336000 2)Department of Pharmacology, Jiangxi Medical College, Nanchang 330000 3)Department of Psychology, Medical College, Yihun College, Yichun 336000
Effect of dizocilpine on synapsinⅠmRNA expression in defined brain regions of morphine dependent rats ZHANG Ruiling~ 1) , YE Minjie~ 1) ,GUO Xinsheng~ 1) , PAN Miao~ 1) ,DU Baoguo~ 1) , HAO Wei~ 2) 1)Central Laboratory, the Second Affiliated Hospital, Xinxiang Medical College, Xinxiang 453002 2)Mental Health Institute, Xiangya Medical College, Central South University, Changsha 410011
Detection of serum acetylcholine receptor antibody and anti-presynaptic membrane antibody of patients with myasthenia gravis CUI Xinzheng~ 1,2) , GAO Feng~ 3) , YANG Kunpeng~ 1) , WEI Yun~ 1) , YAN Donghai~ 1) , GUO Liang~ 1,2) , ZHANG Shuilan~ 1) ,ZHANG Qingyong~ 1,2) 1)Department of Thoracic Surgery, the Second Affiliated Hospital,Zhengzhou University, Zhengzhou 450014 2)Biomedical Engineering Institute,Zhengzhou University,Zhengzhou 450052 3)Henan Institute of Medical Sciences,Zhengzhou 450052
Differentiation of human retinal progenitor cells induced by different conditional culture medium MA Jing~ 1) , TANG Shibo~ 2) , LUO Yan~ 2) , LIN Shaofen~ 2) 1)Department of Ophthalmology,the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)The Sun Yet-Sen Ophthalmic Center, Zhongshan University, Guangzhou 510060
Detection of plasma endogenous carbon monoxide,endothlin-1,and platelet aggregation in patients with pregnancy induced hypertension WEI Dehua~ 1) ,LIAO Yumei~ 2) , GENG Zhenghui~ 2) ,LU Aini~ 2) 1)Department of Obstetrics and Gynecology,the People's Hospital of Puyang, Puyang 457000 2)Department of Obstetrics and Gynecology,the Second Affiliated Hospital,Zhengzhou University,Zhengzhou 450014
Comparison of anti-tumor activity induced by dendritic cells from human peripheral blood and cord blood cultured in vitro XU Hong~ 1) , HUANG Ziming~ 1) , RUAN Lirong~ 2) , DU Ying~ 2) , ZHANG Hong~ 1) , DONG Ziming~ 2) 1)Henan Tumor Institute, Zhengzhou 450003 2)Department of Pathophysiology,College of Basic Medical Sciences, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052
Expression of microtubule-assosiated protein 2 and tau protein mRNA in mononuclear cells derived from human umbilical cord blood YAN Wenhai~ 1,2) , XU Xuanhui~ 1,2) ,XU Yan~ 1,2) ,LIU Jirong~ 1,2) ,CAO Mengde~ 2) , HAN Xuefei~ 2) ,XING Ying~ 2) 1)Department of Pathophysiology, College of Medical Sciences,Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)the Stem Cell Research Center,College of Medical Sciences,Zhengzhou University, Zhengzhou 450052
Observation of gene transferration into acute myocardial infarction pigs using replication deficient recombined adenovirus vector via pericardium GUAN Huaimin~ 1) ,LIU Peng~ 2) ,XIE Jinhong~ 2) ,LI Jing~ 2) ,FAN Weidong~ 2) ,WANG Fengling~ 2) , CAO Linsheng~ 1) , QIAN Qijun~ 3) 1)Department of Cardiology, Xiehe Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430022 2)Department of Cardiology, Henan Province Chest Hospital,Zhengzhou 450008 3)Department of Gene Therapy, Oriental Hepatobiliary Hospital, the Second Military Medical University, Shanghai 200433
Analysis of specific diagnostic antigens of Clonorchis sinensis adult worms ZHANG Deng,CUI Jing, WANG Zhongquan,JIN Xuexiang Department of Parasitology, College of Basic Medical Sciences, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052
Observation on homologous bone marrow mononuclear cells implanted into areas of acute myocardial infarction in rats FA Xian'en~ 1) ,HOU Jianfeng~ 1) ,WANG Lixia~ 1) ,ZHANG Hongwei~ 2) ,MA Jun~ 3) ,WANG Haiyong~ 1) , ZHANG Ruicheng~ 1) 1)Department of Cardiovascular Surgery, the Second Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450014 2)Department of General Surgery,the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 3)Institute of Digestion, the Second Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450014
Effects of topiramate on quantitative EEG of rats kindled by pentylenetetrazol LIAN Yajun~ 1,2) , ZHANG Zhiqiang~ 2) ,ZHANG Hongwei~ 2) , SUN Shenggang~ 1) , LU Hong~ 2) 1)Department of Neurology,the Union Hospital,Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology,Wuhan 430030 2)Department of Neurology, the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University,Zhengzhou 450052
Morphological changes of human cord blood-derived mesenchymal-like cells cultured in vitro LIU Sufang, YAN Wenhai, HAN Xuefei, XING Ying The Stem Cell Research Center, College of Medical Sciences, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052
Changes of hepatic morphology and function in brain-dead Ba-Ma mini pigs LI Zhen, GUO Wenzhi, ZHAI Wenlong, SONG Yan, SHI Jihua, LI Jie, ZHANG Shuijun Department of General Surgery,the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052
Therapeutic effect of human neural stem cell transplantation on rat traumatic brain injury LI Hongwei~ 1) ,YANG Bo~ 2) ,SONG Laijun~ 2) ,DU Ying~ 3) ,SUN Jianrui~ 2) ,ZHANG Zhiqiang~ 2) , FENG Zuyin~ 2) 1)Department of Neurosurgery,Henan Province Tumor Hospital,Zhengzhou 450008 2)Department of Neurosurgery,the First Affiliated Hospital,Zhengzhou University,Zhengzhou 450052 3)Department of Microbiology and Immunology,College of Basic Medical Sciences,Zhengzhou University,Zhengzhou 450052
Effect of estrogen on cell apoptosis and Bcl-2 expression in rat focal cerebral ischemia tissue after ovariectomy JIANG Qiying~ 1,2) ,LI Haoling~ 2) ,LIU Shenghong~ 1) 1)Department of Histology and Embryology,Tongji Medical College,Huazhong University of Science and Technology,Wuhan 430030 2)Department of Histology and Embryology, Medical College, Henan University, Kaifeng 475001
Detection of MMP-9 and MVD in oral squamous cell carcinoma tissue CAO Xuanping~ 1) ,ZHANG Songtao~ 1) ,ZHOU Hong~ 1) , WU Haoyang~ 1) , LIU Xuejun~ 1) , ZHANG Yuanyuan~ 2) 1)Department of Oral and Maxillofacial Surgery, College of Stomatology, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Institute of Oral and Maxillofacial Surgery, College of Huaxi Stomatology, Sichuan University,Chengdu 610041
Prevalence of factor V Leiden and prothrombin G20210A in Chinese population ZHENG Hong~ 1) ,LIAN Jianhua~ 1) ,HE Ying~ 1) , QI Hua~ 1) ,TZENG Chingcherng~ 2) ,Christopher BUTT~ 3) ,DONG Ziming~ 4) 1)Department of Cell Biology and Medical Genetics, College of Basic Medical Sciences,Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Chi-Mei Foundation Medical Centre,Tainan 710 3)Genetic Laboratory, Memorial University of Newfoundland, St.John's A1B3V6 4)Department of Pathophysiology,College of Basic Medical Sciences, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052
Value of B-type natriuretic peptide in predicting short-term prognosis for patients with cardiovascular disease SUN Tongwen~ 1,2) , WANG Lexin~ 1,3) ,ZHANG Yanzhou~ 4) , LI Li~ 2) , QIU Chunguang~ 1) , YANG Haibo~ 1) , HUANG Zhenwen~ 1) 1)Department of Cardiology,the First Affiliated Hospital,Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Emergency Center, the First Affiliated Hospital,Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 3)School of Biomedical Sciences, Charles Sturt University, Wagga Wagga, Australia 4)Department of Cardiology, Renji Hospital, the Second Medical University of Shanghai, Shanghai 200001
Effect of cold ischemic preservation on isolated porcine coronary endothelium-dependent relaxation ZHANG Weihua~ 1) , QIAO Chenhui~ 1) , LIAO Qiuming~ 2) , STEEN Stig~ 2) 1)Department of Cardiovascular Surgery, the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Department of Cardiothoracic Surgery, Lund University Hospital, Lund, Sweden SE-221 85
Effect of extract of Ginkgo Biloba leaves preconditioning on the cell apoptosis and expression of bcl-2 and fas mRNA in rat transplanted liver tissue XIA Zongjiang, YE Qifa Institute of Organ Transplantation, the Third Affiliated Hospital, Xiangya School of Medicine, Central South University, Changsha 410013
Establishment of reflux esophagitis rat model by three different surgical methods WANG Ruihua~ 1) ,OUYANG Qin~ 1) ,WANG Lidong~ 2) 1)Department of Gastroenterology, West China Hospital,Sichuan University, Chengdu 610041 2)Laboratory for Cancer Research,Medical College,Zhengzhou University,Zhengzhou 450052
Expression of C-erbB-2 protein and mRNA in esophageal cancer tissue LI Jixue~ 1) , LI Yanjie~ 1) , QIN Yanru~ 2) , GAO Shanshan~ 1) , WANG Lidong~ 1) 1)Medical Experiment Center,Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Department of Oncology, the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052
Differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells into cardiomyocyte JIA Min~ 1,2) ,ZENG Qiutang~ 1) ,WANG Yongkui~ 2) ,HAN Xuefei~ 2) ,LIU Ruimin~ 2) ,WEI Jinghan~ 3) 1)Department of Cardiology, Xiehe Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology,Wuhan 430022 2)College of Basic Medical Sciences, Zhengzhou University,Zhengzhou 450052 3)Department of Cardiology, the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052
Construction of a retroviral vector containing rat RV-pENK and its packaging cell line ZANG Weidong~ 1) ,ZHAO Qingzan~ 1) ,WANG Tianyun~ 2) ,CHAI Yurong~ 2) ,XUE Lexun~ 2) 1)Department of Anatomy,College of Basic Medical Sciences,Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Laboratory for Cell Biology, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052
Expression of HPV16E7,CyclinD1, and Rb in human laryngeal squamous cell carcinoma tissue SANG Jianzhong,LOU Weihua Department of Otorhinolaryngology, the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052
Preparation of high-titer Ad-GFP and Ad-aVEGF_(165)cDNA CUI Zhengjun~ 1,2) , CEN Ying~ 2) , ZHANG Jie~ 3) 1)Department of Plastic and Burn Surgery, the First Affiliated Hospital,Zhengzhou University,Zhengzhou 450052 2)Department of Plastic and Burn Surgery, Huaxi Hospital, Sichuan University,Chengdu 610041 3)Tumor Laboratory, Huaxi Hospital, Sichuan University,Chengdu 610041
Effects of triptolide on proliferation of cultured bovine lens epithelial cells and intracellular concentration of Ca~(2+) MA Lan~ 1) , HUANG Xiurong~ 2) , QI Mingxin~ 2) , HU Yanhong~ 2) , LONG Rutao~ 1) 1)Department of Pathophysiology, Hainan College of Medicine, Haikou 571101 2)Laboratory Center for Pathophysiology, Department of Modern Medicine, Fujian College of Traditional Chinese Medicine, Fuzhou 350003
Effects of HgCl_2 on estrogen recepter in rat uterine tissue FU Yuanhui,ZHAO Yingzheng,WANG Yadong,CHEN Xiaoyu Department of Labor Health and Toxicology, College of Public Health, Zhengzhou University,Zhengzhou 450052
Effect of nimodipine on growth of human glioblastoma U251MG cells XU Bin,SONG Laijun,XU Guoben,ZHANG Zhifeng Department of Neurosurgery,the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University,Zhengzhou 450052
Transforming growing factor β1 induces immune tolerance in rat limb allotransplantation LI Guoling~ 1) ,WANG Xiying~ 2) ,SHENG Weichao~ 3) ,HE Changqing~ 3) 1)Physical Exam Center,Minhang Hospital,Ruijin Hospital Group,Shanghai 201100 2)Department of Clinical Laboratory,the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University,Zhengzhou 450052 3)Departments of Orthopaedics, the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University,Zhengzhou 450052
Effects of early intensive atorvastatin treatment on serum matrix metalloproteinases and prognosis in patients with acute myocardial infarction XU Xuesheng Department of Cardiology,the First People's Hospital of Shangqiu,Shangqiu 476100
Expression of Survivin and P53 in astrocytoma tissue MA Lin~ 1) , XU Guoben~ 2) , SONG Laijun~ 2) , ZHANG Jianning~ 1) 1)Department of Neurosurgery, the General Hospital, Tianjin Medical University, Tianjin 300052 2)Department of Neurosurgery, the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052
Effect of electroacupuncture stimulation on autotomy and nerve regeneration after sciatic nerve lesion in rats TANG Weiyue,JI Yong, ZHANG Jianmin, LI Yuntao Department of Medical Physiology,College of Physics and Engineering,Zhengzhou University,Zhengzhou 450052
Expression of Cox-2 and Bcl-2 in bone marrow cells of acute leukemia patients SUN Hui, ZHENG Xiaoli Department of Hematology, the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052
Normal data from CT measurement of ventricular system in Chinese infants ZHAO Xin~ 1) , ZHANG Xiao' an~ 1) ,QU Jinrong~ 1) ,WANG Zhixiang~ 1) , LI Shuxin~ 2) 1)Department of Radiology, the Third Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Department of Radiology,the First Affiliated Hospital,Zhengzhou University, Zhengzhou 450052
Comparison of intraocular pressures at different parts of eyeballs by Tono-Pen applanation tonometer MA Enpu,HAO Yanyan Department of Ophthalmology, the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University,Zhengzhou 450052
Diagnostic value of preoperative CT and MRI in esophageal carcinoma aortic invasion ZHANG Yan~ 1) ,GAO Jianbo~ 1) , CHENG Jingliang~ 1) ,YANG Tao~ 1) ,LI Yintai~ 1) ,ZHANG Zhanli~ 2) ,LU Guoqing~ 2) ,REN Cuiping~ 1) ,ZHAO Yilei~ 1) ,ZHOU Zhigang~ 1) 1)Department of Radiology, the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)Department of Radiology, the First People's Hospital of Xinxiang,Xinxiang 453002
Determination of dexamethasone sodium phasphate in injection by high performance capillary electrophoresis DU Bin,WU Chunli, ZHANG Zhenzhong College of Pharmacy,Zhengzhou University,Zhengzhou 450052
Determination of oridonin in rabdosia rubescens tablets by high performance capillary electrophoresis JIA Xin, GAO Yan, DU Bin,ZHANG Qiurong, ZHANG Zhenzhong College of Pharmacy,Zhengzhou University, Zhengzhou 450052
Acknowledgement investigation of international teleconsultation in dermatology between China and Europe in dermatologic patients of Henan Province DONG Huiting~ 1) ,SHU Dan~ 1) ,GUO Guofeng~ 2) , SOYER, Hans Peter~ 3) 1)Department of Dermatology, the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 2)College of Business, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052 3)Department of Dermatology, Graz Medical University, Graz A-8036
Trend test methods for two-way ordinal categorical data DING Yaxing~ 1,2) ,HU Dongsheng~ 1) 1)Department of Epidemiology,College of Publc Health,Zhengzhou University,Zhengzhou 450052 2)Center for Disease Control and prevention of Tianjin City,Tianjin 300011
2006 Issues:  [01] [02] [03] [04] [05] [06]
More Issues:   [1984]   [1985]   [1986]   [1987]   [1988]   [1989]   [1990]   [1991]   [1992]   [1993]   [1994]   [1995]   [1996]   [1997]   [1998]   [1999]   [2000]   [2001]   [2002]   [2003]   [2004]   [2005]   [2007]   [2008]   [2009]   [2010]   [2011]   [2012]   [2013]   [2014]   [2015]   [2016]   [2017]
©2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN) All rights reserved